Транспортування потерпілого.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Транспортування потерпілого.Наслідки своєчасної і правильно наданої допомоги на місці події можуть бути зведені нанівець, якщо при підготовці до транспортування і доставці потерпілого до медичної установи небудуть дотримані відповідні правила. Головне не тільки в тому, як доставити потерпілого і яким видлм транспорту, а наскільки швидко були вжиті заходи, які забезпечили максимальний спокій і зручне положення потерпілого.

Найкраще транспортування потерпілого ношами. При цьому можна використовувати підручні засоби: дошки, одяг тощо. Можна переносити потерпілого на руках. Передусім потерпілого слід покласти на нощі, які застеляють ковдрою, одягом тощо, ставлять ноші з того боку потерпілого, де є ушкодження.Якщо тих, хто надає допомогу, двоє, вони повинні стати з іншого боку ношів. Один підводить руки під голову і грудину, другій – під крижі і коліна потерпілого. Одночасно без поштовхів його обережно піднімають, підтримуючи ушкоджену частину тіла, і опускають на ноші. Слід накрити потерпілого тим, що є під руками – одягом, ковдрою. Якщо є підозра на перелом хребта, потерпілого кладуть обличчям на тверді ноші (щит, двері). За відсутністю такого можна використати ковдру, пальто. В такому випадку потерпілого кладуть на живіт. Якщо є підозра на перелом кісток тазу, потерпілого кладуть на спину із зігнутими ногами у колінах і у тазостегнових суглобах для того, щоб його стегна були розведені, під коліна обов'язково треба підкласти валик із вати, рушника, сорочки. По рівній поверхні потерпілого несуть ногами вперед, при підйомі на гору або на сходах – головою вперед. Ноші весь час повинні бути у горизонтальному положенні. Щоб ноші не розгойдувались, необхідно йти не в ногу, злегка зігнувши коліна.


Компетенції (прогнозовані результати навчання)   Тема змістового модуля (ЗМ), навчального елементу (НЕ)   Зміст навчального елементу   Види заняття Види діяльності та поточного контролю на занятті   ІндЗ (за вибором) К-сть балів за ІндЗ   Всього балів за види навч. занять НЕ
Л С Ср Пр Лаб
ЗМ 1. Вступ до основ охорони праці. Фізіологія та психологія праці.
Знати класифікацію етапів розвитку охорони праці та основні поняття в даній галузі. Розуміти основні принципи державної політики в галузі охорони праці; значимість та основні надбання закону України про охорону праці.     НЕ 1.1. (Лекція) Правові та організаційні основи охорони праці.     (Самостійна робота)   1.Основні законодавчі акти з охорони праці. 2.Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці. 3.Основні причини травматизму і захворювань на виробництві. 4.Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.   Права працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві, пільги і компенсації за важкі та шкідливі умові праці. Виробничий травматизм.               Конспект лекцій      
Знатибезпеку праці на різних типах підприємств. Розумітипринципи охорони праці в різних галузях народного господарства. НЕ 1.2. (Лекція) Основи безпеки праці в галузі.   (Самостійна робота) 1.Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне попереднє спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці. 2.Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів. 3.Мікрокклімат виробничих приміщень.     Засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів.           Конспект лекцій    
Знатизагальні відомості про процес горіння, основні способи пожежегасіння та типи вогнегасник речовин. Розумітипринцип пожежної безпеки та необхідність їх дотримання в умовах виробничого процесу. НЕ 1.3. (Лекція) Основи пожежноїбезпеки. (Самостійна робота) 1.Характерні причини виникнення пожеж. 2.Організаційні та технічні протипожежні заходи. 3.Протипожежний інструктаж та навчання. 4.Пожежна техніка для захисту об'єктів. 5.Гасіння та профілактика пожеж на об’єктах галузі.   Організаційні та технічні протипожежні заходи.         Конспект лекцій          
Модуль конроль№1             Модульна контрольна робота    
Всього за ЗМ 1 годин          
ЗМ 2. Гігієна праці та виробнича санітарія
Знати загальні відомості про електричний струм. Розумітипринцип електробезпеки та основні вимоги до електрообладнанняв умовах виробничого процесу. НЕ 2.1. (Лекція) Основи електробезпеки   (Самостійна робота)     1.Особливості ураження електричним струмом. 2.Вплив електричного струму на організм людини. 3.Електричні травми , їх види. 4.Классифікація виробничих приміщень з електробезпеки. Вплив електричного струму на організм людини.             Конспект лекцій    
Знатиосновні поняття про гігієну праці та виробничу санітарію. Розумітивплив шкідливих виробничих факторів на організм людини. НЕ 2.2. (Лекція) Основи гігієни та виробничої санітарії.   (Самостійна робота)     1.Поняття про виробничу санітарію та гігієну праці. 2.Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них. 3.Фізіологія праці. 4.Вимоги до опалення, вентиляції та кондиціонування повітря виробничих, навчальних та побутових приміщень. 5.Види освітлення. Природне .Штучне: робоче та аварійне. 6.Санітарно-побутове забезпечення працюючих.     Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.               Конспект лекцій      
Знати основні причини травм і поранень. Що необхідно знати і вміти при наданні першої допомоги при нещасних випадках. Розуміти необхідності дотримання вимог техніки безпеки на виробництві. НЕ 2.3. (Лекція) Надання першої допомоги при нещасних випадках. (Самостійна робота) 1.Причини травм і поранень. 2.Наслідки порушення вимог техніки безпеки на виробництві, використання обладнання не за призначенням тощо. 3.Послідовність надання першої допомоги.   Надання першої допомоги при нещасних випадках.               Конспект лекцій        
Модуль конроль№2             Модульна контрольна робота  
Всього за ЗМ 2      
Модуль контрольний (підсумковий)     Підсумкова контрольна робота  
Всього        

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО КУРСУ.

 1. Основні етапи розвитку охорони праці
 2. Основні поняття в галузі охорони праці
 3. Предмет, структура, зміст, мета дисципліни „Основи охорони праці”
 4. Історія розвитку охорони праці в Україні та світі
 5. Видатні Українські вчені, та їх внесок у розвиток охорони праці
 6. Основні законодавчі акти про охорону праці
 7. Закон України про охорону праці
 8. Кодекс законів про охорону працю України (КЗПУ)
 9. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці
 10. Гарантії прав громадян на охорону праці
 11. Соціальний захист потерпілих на виробництві
 12. Державний та інші види нагляду за охороною праці
 13. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці
 14. Охорона праці жінок і неповнолітніх
 15. Інструкції з охорони праці
 16. Органи державного управління охороною праці, їх компетенція і повноваження
 17. Служба охорони праці підприємства
 18. Комісія з питань охорони праці
 19. Організація навчання з охорони праці
 20. - Стажування та допуск працівників до роботи
 21. Поняття мікроклімату виробничих приміщень

22. Гігієнічне нормування параметрів повітря робочої зони

 1. Заходи нормалізації мікроклімату
 2. Захист людини від перегрівання та переохолодження
 3. Шкідливі речовини у повітрі робочої зони
 4. Гігієнічне нормування шкідливих речовин
 5. Методи боротьби з шкідливими речовинами , що потрапляють у повітря робочої зони
 6. Пилове забруднення повітря робочої зони
 7. Значення адаптації в трудовому процесі
 8. Показники тяжкості та напруженості трудового процесу
 9. Характеристика небезпечних психофізіологічних та шкідливих виробничих чинників
 10. Вплив втоми та стресу на безпеку праці
 11. Роль трудового колективу у створенні безпечних умов праці
 12. Міжнародне співробітництво у галузі охорони праці
 13. Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату
 14. Основні поняття та гігієнічні вимоги до виробничого освітлення
 15. Класифікація виробничого освітлення
 16. Основні світлотехнічні показники
 17. Джерела світла та основні світлотехнічні прилади
 18. Шум. Загальні поняття та визначення
 19. Вплив шуму на організм людини
 20. Вібрація та її вплив на організм людини
 21. Захист від шуму та вібрації
 22. Ультразвук
 23. Інфразвук
 24. Основні поняття про вентиляцію та її класифікація
 25. Природна вентиляція
 26. Механічна вентиляція
 27. Аварійна вентиляція
 28. Повітряні завіси
 29. Дія електричного струму на організм людини
 30. Чинники, що впливають на тяжкість ураження струмом
 31. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм
 32. Види електротравм
 33. Причини електротравм
 34. Засоби електробезпеки
 35. Визначення та природа іонізуючого випромінювання
 36. Іонізуюче випромінювання та його вплив на організм людини
 37. Основні характеристики радіоактивного випромінювання
 38. Норми радіаційної безпеки
 39. Методи і прилади для вимірювання іонізуючого випромінювання
 40. Загальна характеристика електромагнітних випромінювань
 41. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини, його нормування
 42. Захист від електромагнітних випромінювань
 43. Електромагнітні випромінювання комп’ютера та портативного комп’ютера
 44. Безпечні рівні електромагнітного випромінювання
 45. Інфрачервоне випромінювання
 46. Ультрафіолетове випромінювання
 47. Лазерне випромінювання
 48. Гігієнічні вимоги до організації та обладнання робочих місць з ВДТ
 49. Вимоги до режимів праці і відпочинку при роботі з ВДТ
 50. Загальні відомості про процес горіння
 51. Способи пожежегасіння
 52. Вогнегасні речовини
 53. Характеристика виробництв та протипожежні вимоги до них
 54. Характеристика пожежо та вибухонебезпечних приміщень
 55. Протипожежні перепони
 56. Протипожежне водопостачання
 57. Пожежний зв’язок і сигналізація
 58. Спринклерні та дренчерні установки

ЗМІСТ

 

Лекція № 1. Правові та організаційні основи охорони праці…3

Лекція № 2. Основи безпеки праці в галузі……………………33

Лекція № 3. Основи пожежної безпеки…………………………50

Лекція № 4. Основи електробезпеки……………………………65

Лекція № 5. Основи гігієни та виробничої санітарії………….84

Лекція № 6.Надання першої допомоги при нещасних випадках…………………………………………………………….106

Змістовно-діяльнісна структура модулів навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі»…………………………………………120

Контрольні питання до курсу……………………………………128

 


 

ДЛЯ НОТАТОК

Навчальне видання

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

 

Конспект лекцій

 

 

Укладачі: Сівак В.К.

Солодкий В.Д.

Пантело І.М.

Відповідальний за випуск :Ющенко Ю.С.

Літературний редактор:…………………..

Технічний редактор:……………………...

 

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 891 від 8.04.2002 р.

 

Підписано до друку ……Формат 60х84/16

Папір офсетний. Друк ізографічний. Ум.друк.арк.

Обл.-вид.арк……..Зам……….Тираж……

Друкарня Чернівецького національного університету

58012, Чернівці, вул..Коцюбинського,2

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.012 с.)