Та картки з завданням для виконання практичних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Та картки з завданням для виконання практичних робітРозділ № 1.Документування технологічних процесів з документаційного забезпечення управління з використанням нових інформаційних технологій.

Тема № 9. Побудова та форматування таблиць. Робота з колонками.

Тип заняття узагальнення та вдосконалення раніше набутих знань.

Мета:удосконалити та закріпити навички роботи з побудови та форматування таблиць, роботи з колонками в текстовому редакторі.

1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ

1. Опрацюйте теоретичні відомості.

2. Виконайте практичне завдання.

4. Дайте відповіді на контрольні запитання.

2. Контрольні запитання

1. Дати визначення поняттю таблиця

2. Типи таблиць.

3. Вимоги до оформлення таблиць.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю., Черниш Т.М., Шевченко Л.С. Діловодство: Навчальний посібник. Частина І. Сучасні ділові папери. – Вінниця: ВМВПУ, 2007. – 184 с.

2. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини / Уклад.: Н. Г. Горголюк, І.А. Казімірова; За ред. В.М. Бріціна. – К.: "Довіра", 2007. – 687 с.

3. Вербицька Т.С., Чіннікова В.П. Секретарська справа та сучасне справочинство. – Львів: Оріяна-Нова, 2001. – 392 с.

 

Теоретичні відомості

Таблиця – це упорядкована в рядках і стовпцях інформація. Таблиця може складатися з будь-якої кількості рядків і стовпців. Перетинаючи, стовпці і рядки утворять комірки.

Якщо фрагмент тексту не поміщається в одній рядку, Word автоматично створює нову збільшує висоту осередків. Під час роботи з таблицями можна легко переставити рядки і стовпчики, і навіть привернути увагу деяким елементам таблиці з допомогою обрамлення і фонових заливок.

За допомогою засобів Word створення таблиць можна створити групу комірок, розміри яких автоматично збільшуються, щоб у них розмістився весь текст, що вводиться, чи графічні зображення. Єдине обмеження полягає в тім, що розмір комірки не повинен перевищувати розміру сторінки. Можна змінювати розміри стовпчиків і комірок, а також додавати рядки, стовпчики й комірки. Word має у своєму розпорядженні команди, що значно полегшать редагування таблиць.

Створення таблиці

У Word існує кілька способів створення таблиці в текстовому документі:

вставити таблицю простої структури;

накреслити таблицю довільної структури;

перетворити фрагмент тексту в таблицю.

вставити таблицю з колекції шаблонів (Word 2007);

Для таблиці можна застосовувати наступні властивості:

розмір таблиці – задається шириною таблиці в сантиметрах або у відсотках від ширини сторінки;

кількість стовпців і рядків у таблиці;

вирівнювання таблиці на сторінці - може набувати таких значень: за лівим краєм, за правим краєм, по центру;

обтікання таблиці текстом – може набувати таких значень: без обтікання, з обтіканням навколо таблиці;

межі таблиці – задаються кольором, типом і шириною меж всієї таблиці або окремих її об'єктів;

заливка об'єктів таблиці – задається кольором і візерунком та ін.

Практичне завдання

1.Створіть текстовий документ Таблиці.docx

2.Створити таблицю за допомогою команди Таблица/Нарисовать таблицу.

 

       
     
   
     

 

3.Створіть таблицю, введіть прізвища студентів (5 прізвищ, кожне з яких починається з різної букви), назви предметів (7шт.) та відповідні оцінки. Застосуйте до таблиці стильове оформлення. Проведіть сортування за алфавітом та обчисліть середній бал успішності кожного студента (Таблиця/ Формула/ ввести =SUM(LEFT)/7 Ok.) Відформатуйте таблицю.

№ п/п Прізвище та ім'я Укр.мова Англ.мова Історія Математика Фізика Інформатика Біологія Середній бал
Пономаренко Олександр 5 7 8 4 5 4 8 5,86
Омелянчук Яна

 

4. Подати текст у відповідності до зразка. Відформатувати таблицю (Межі, заливка, гарнітура і т.д.)

 

10 лютого (п’ятниця)   11 лютого (субота)   12 лютого (неділя)
  Ж. Фейдо     «БЛОХА В УХЕ»   Комедія в двох діях   Тривалість – 3 год     Н.Саймон     «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКО ВЛЮБЛЕННЫЙ»   Комедія в трьох діях з одним антрактом     Тривалість – 2 год 30 хв.     Т.Дорст та У.Елер   «НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА В НАЧАЛЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ...»   Спектакль без антракта     Тривалість – 2 год 30 хв.

5. Наберіть текст. Зробіть його копію. Копію тексту перетворіть у таблицю.

Блокнот, калькулятор, зошит, ручка, олівець, пенал, портфель, книжка, фарби, альбом, гумка.

Блокнот калькулятор зошит
ручка олівець пенал
портфель книжка фарби
альбом гумка.  

 

6. Створіть таблицю за зразком. Додайте таку кількість рядків, щоб таблиця займала більше двох сторінок. Зробіть так, щоб перший рядок повторювався на початку кожної сторінки та забороніть розрив абзацу.

№ п/п Назва розділів і тем Всього год. Ауд. годин Лекції Семінари Практичні Мод. контр Сам. роб Дата проведення
Семестр IV Прикладні програми  
  1.Текстовий редактор - -  
                   
                   
                  ………….

7.Підготувати таблицю, що містить табель успішності, поведінки та відвідування школи.

 

Предмети ОЦІНКИ
Чверті Річні Екзаменаційні Випускні (перевідні)
I III ІV      
Українська мова              
Українська література              
Російська мова              

8.За допомогою засобів створення таблиць та їх обрамлення створити наступний малюнок.

Підказка:

Спочатку слід вставити таблицю 7х8. За допомогою вказівки Ширина/Висота клітин зробити для клітин таблиці однаковим значення ширини і висоти. Далі послідовно виділити клітини невеликими групами та за допомогою вказівки Обрамлення встановлювати це обрамлення з відповідного боку.

             
             
             
             
             
             
             
             

9. Створіть у текстовому документі, використовуючи таблицю, схему класифікації трикутників за мірою кутів. Товщина ліній комірок 3 пт

Крок 1

         
         
         

 

Крок 2

    Трикутники    
               
Гострокутні   Тупокутні   Прямокутні
               

 

Крок 3

Трикутники
               
Гострокутні   Тупокутні   Прямокутні

10. Вставте таблицю 15 стовпців та 17 рядків, розмір – постійна. Встановіть висоту рядків і стовпців по 5 мм. Використовуючи заливку створіть оленя.

 

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             

 

11. Вставте таблицю. Оформіть за зразком. Встановіть розміри таблиці 9 х 5 см

 

Іванов Сергій Петрович Менеджер-консультант
Іванов Сергій Петрович Менеджер-консультант

 

 

Крок 1 Крок 2

 

12. Покажіть роботу викладачу.

 

 


КАРТКА - ЗАВДАННЯ № 1.10Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.136.29 (0.008 с.)