Цивільний процесуальний кодекс УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цивільний процесуальний кодекс УкраїниЦивільний процесуальний кодекс України

Оглавление документа

Цивільний процесуальний кодекс України. 1

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 14

Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 14

Стаття 1. Завдання цивільного судочинства. 14

Стаття 2. Законодавство про цивільне судочинство. 14

Стаття 3. Право на звернення до суду за захистом.. 14

Стаття 4. Способи захисту, які застосовуються судом.. 14

Стаття 5. Здійснення правосуддя на засадах поваги до честі і гідності, рівності перед законом і судом 14

Стаття 6. Гласність та відкритість судового розгляду. 14

Стаття 7. Мова, якою здійснюється цивільне судочинство. 15

Стаття 8. Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи. 15

Стаття 10. Змагальність сторін. 16

Стаття 11. Диспозитивність цивільного судочинства. 16

Стаття 11-1. Автоматизована система документообігу суду. 16

Стаття 12. Право на правову допомогу. 18

Стаття 13. Забезпечення апеляційного і касаційного оскарження судових рішень. 18

Стаття 14. Обов’язковість судових рішень. 18

Глава 2 ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ.. 18

Стаття 15. Компетенція судів щодо розгляду цивільних справ. 18

Стаття 16. Розгляд кількох пов’язаних між собою вимог. 19

Стаття 17. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду. 19

Глава 3 СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ.. 19

Стаття 18. Склад суду. 19

Стаття 19. Порядок вирішення питань колегією суддів. 20

Стаття 20. Підстави для відводу судді 20

Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи. 20

Стаття 22. Підстави для відводу секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача 21

Стаття 23. Заяви про самовідводи та відводи. 21

Стаття 24. Порядок вирішення заяви про відвід. 22

Стаття 25. Наслідки відводу суду (судді) 22

Глава 4 УЧАСНИКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.. 22

Стаття 26. Склад осіб, які беруть участь у справі 22

Стаття 27. Права та обов’язки осіб, які беруть участь у справі 23

Стаття 27-1. Забезпечення захисту прав малолітніх або неповнолітніх осіб під час розгляду справи 23

Стаття 28. Цивільна процесуальна правоздатність. 24

Стаття 29. Цивільна процесуальна дієздатність. 24

Стаття 30. Сторони. 24

Стаття 31. Процесуальні права та обов’язки сторін. 24

Стаття 32. Участь у справі кількох позивачів або відповідачів. 24

Стаття 33. Заміна неналежного відповідача, залучення співвідповідачів. 25

Стаття 34. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору. 25

Стаття 35. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. 25

Стаття 36. Порядок залучення до участі у справі або вступу в справу третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог. 25

Стаття 37. Процесуальне правонаступництво. 26

Стаття 38. Участь у справі представника. 26

Стаття 39. Законні представники. 26

Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками. 26

Стаття 41. Особи, які не можуть бути представниками. 27

Стаття 42. Документи, що посвідчують повноваження представників. 27

Стаття 43. Призначення або заміна законного представника судом.. 28

Стаття 44. Повноваження представника в суді 28

Стаття 45. Участь у цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 28

Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. 29

Стаття 47. Особи, які є іншими учасниками цивільного процесу. 29

Стаття 48. Секретар судового засідання. 29

Стаття 49. Судовий розпорядник. 29

Стаття 50. Свідок. 30

Стаття 51. Особи, які не підлягають допиту як свідки. 30

Стаття 52. Особи, які мають право відмовитися від давання показань. 31

Стаття 53. Експерт. 31

Стаття 54. Спеціаліст. 32

Стаття 55. Перекладач. 32

Стаття 56. Особа, яка надає правову допомогу. 33

Глава 5 ДОКАЗИ.. 33

Стаття 57. Докази. 33

Стаття 58. Належність доказів. 33

Стаття 59. Допустимість доказів. 33

Стаття 60. Обов’язки доказування і подання доказів. 33

Стаття 61. Підстави звільнення від доказування. 33

Стаття 62. Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників. 34

Стаття 63. Показання свідка. 34

Стаття 64. Письмові докази. 34

Стаття 65. Речові докази. 34

Стаття 66. Висновок експерта. 34

Глава 6 ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ.. 34

Стаття 67. Види процесуальних строків. 34

Стаття 68. Обчислення процесуальних строків. 34

Стаття 69. Початок перебігу процесуальних строків. 34

Стаття 70. Закінчення процесуальних строків. 34

Стаття 71. Зупинення процесуальних строків. 35

Стаття 72. Наслідки пропущення процесуальних строків. 35

Стаття 73. Поновлення та продовження процесуальних строків. 35

Глава 7 СУДОВІ ВИКЛИКИ І ПОВІДОМЛЕННЯ.. 35

Стаття 74. Судові повістки. 35

Стаття 75. Зміст судової повістки і оголошення про виклик у суд. 37

Стаття 76. Порядок вручення судових повісток. 37

Стаття 77. Обов’язок осіб, які беруть участь у справі, повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування, знаходження) та про причини неявки в судове засідання. 38

Стаття 78. Розшук відповідача. 38

Глава 8 СУДОВІ ВИТРАТИ.. 38

Стаття 79. Види судових витрат. 38

Стаття 80. Ціна позову. 39

Стаття 82. Відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх оплати. 40

Стаття 84. Витрати на правову допомогу. 40

Стаття 85. Витрати сторін та їх представників, що пов’язані з явкою до суду. 40

Стаття 86. Витрати, пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз. 41

Стаття 87. Витрати, пов’язані з проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням та вчиненням інших дій, необхідних для розгляду справи. 41

Стаття 88. Розподіл судових витрат між сторонами. 41

Стаття 89. Розподіл витрат у разі відмови від позову і укладення мирової угоди. 42

Глава 9 ЗАХОДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРИМУСУ.. 42

Стаття 90. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу. 42

Стаття 91. Види заходів процесуального примусу. 42

Стаття 92. Попередження і видалення із залу судового засідання. 42

Стаття 93. Тимчасове вилучення доказів для дослідження судом.. 43

Стаття 94. Привід свідка. 43

Розділ II НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.. 43

Стаття 95. Стягнення на підставі судового наказу. 43

Стаття 96. Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ. 44

Стаття 97. Підсудність. 44

Стаття 98. Форма і зміст заяви про видачу судового наказу. 44

Стаття 99. Судовий збір за подання заяви про видачу судового наказу. 45

Стаття 100. Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу чи її повернення 45

Стаття 101. Наслідки повернення заяви або відмови в її прийнятті 46

Стаття 102. Порядок розгляду заяв про видачу судового наказу. 46

Стаття 103. Зміст судового наказу. 47

Стаття 104. Надіслання боржникові копії судового наказу. 47

Стаття 105. Форма і зміст заяви про скасування судового наказу та строки її подання. 48

Стаття 105-1. Розгляд заяви про скасування судового наказу. 48

Стаття 106. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві 49

Розділ III ПОЗОВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.. 49

Глава 1 ПІДСУДНІСТЬ. 49

Стаття 107. Суд першої інстанції 49

Стаття 108. Підсудність справ, у яких однією із сторін є суд або суддя. 50

Стаття 109. Підсудність справ за місцезнаходженням відповідача. 50

Стаття 110. Підсудність справ за вибором позивача. 50

Стаття 111. Підсудність справ за участю громадян України, якщо обидві сторони проживають за її межами. 51

Стаття 113. Підсудність кількох вимог, пов’язаних між собою.. 51

Стаття 114. Виключна підсудність. 51

Стаття 115. Наслідки порушення правил підсудності 52

Стаття 116. Передача справи з одного суду до іншого. 52

Стаття 117. Недопустимість спорів про підсудність. 52

Глава 2 ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ. 52

Стаття 118. Пред’явлення позову. 52

Стаття 119. Форма і зміст позовної заяви. 53

Стаття 120. Подання копії позовної заяви та доданих до неї документів. 54

Стаття 121. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви. 54

Стаття 122. Відкриття провадження у справі 54

Стаття 123. Зустрічний позов. 56

Стаття 124. Форма і зміст зустрічної позовної заяви. 56

Стаття 125. Позов третьої особи із самостійними вимогами. 56

Стаття 126. Об’єднання і роз’єднання позовів. 56

Глава 3 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ.. 57

Стаття 127. Надіслання копії ухвали про відкриття провадження у справі, копії позовної заяви та доданих до неї документів. 57

Стаття 128. Заперечення відповідача проти позову. 57

Стаття 129. Строк проведення попереднього судового засідання. 57

Стаття 130. Попереднє судове засідання. 57

Стаття 131. Подання доказів. 59

Стаття 132. Судові доручення щодо збирання доказів. 59

Стаття 133. Забезпечення доказів. 59

Стаття 134. Заява про забезпечення доказів. 60

Стаття 135. Розгляд заяви про забезпечення доказів. 60

Стаття 136. Заява про виклик свідка. 60

Стаття 137. Витребування доказів. 61

Стаття 138. Повернення оригіналів письмових доказів. 61

Стаття 139. Зберігання речових доказів. 61

Стаття 140. Огляд доказів за їх місцезнаходженням.. 62

Стаття 141. Огляд речових доказів, що швидко псуються. 62

Стаття 142. Повернення речових доказів. 62

Стаття 143. Порядок призначення експертизи. 62

Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи. 63

Стаття 145. Обов’язкове призначення експертизи. 63

Стаття 146. Наслідки ухилення від участі в експертизі 63

Стаття 147. Проведення експертизи та висновок експерта. 64

Стаття 148. Комісійна експертиза. 64

Стаття 149. Комплексна експертиза. 64

Стаття 150. Додаткова і повторна експертиза. 64

Стаття 151. Підстави для забезпечення позову. 65

Стаття 152. Види забезпечення позову. 65

Стаття 153. Розгляд заяви про забезпечення позову, виконання ухвали про забезпечення позову 66

Стаття 154. Заміна виду забезпечення позову або скасування заходів забезпечення позову. 67

Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави 67

Стаття 156. Призначення справи до розгляду. 68

Глава 4 СУДОВИЙ РОЗГЛЯД.. 68

Стаття 157. Строки розгляду справ. 68

Стаття 158. Розгляд судом справи у судовому засіданні 68

Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. Перерви в судовому засіданні 68

Стаття 160. Головуючий у судовому засіданні 68

Стаття 161. Звертання до суду у судовому засіданні 69

Стаття 162. Обов’язки осіб, присутніх у залі судового засідання. 69

Стаття 163. Відкриття судового засідання. 69

Стаття 164. Роз’яснення перекладачеві його прав та обов’язків. Присяга перекладача. 70

Стаття 165. Видалення свідків із зали судового засідання. 70

Стаття 166. Оголошення складу суду і роз’яснення права відводу. 70

Стаття 167. Роз’яснення особам, які беруть участь у справі, їх прав та обов’язків. 70

Стаття 168. Розгляд судом заяв і клопотань осіб, які беруть участь у справі 70

Стаття 169. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка бере участь у справі 70

Стаття 170. Наслідки неявки в судове засідання свідка, експерта, спеціаліста, перекладача. 71

Стаття 171. Роз’яснення прав та обов’язків експерта. Присяга експерта. 71

Стаття 172. Роз’яснення спеціалістові його прав та обов’язків. 72

Стаття 173. Початок розгляду справи по суті 72

Стаття 174. Відмова позивача від позову, визнання позову відповідачем.. 72

Стаття 175. Мирова угода сторін. 73

Стаття 176. Пояснення осіб, які беруть участь у справі 73

Стаття 177. Встановлення порядку з’ясування обставин справи та дослідження доказів. 73

Стаття 178. Відмова від визнання обставин. 73

Стаття 179. Дослідження доказів. 74

Стаття 180. Порядок допиту свідків. 74

Стаття 181. Використання свідком письмових записів. 75

Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків. 75

Стаття 183. Оголошення показань свідків. 75

Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків. 75

Стаття 185. Дослідження письмових доказів. 75

Стаття 186. Оголошення і дослідження змісту особистих паперів, листів, записів телефонних розмов, телеграм та інших видів кореспонденції 76

Стаття 187. Дослідження речових доказів. 76

Стаття 188. Відтворення звукозапису, демонстрація відеозапису і їх дослідження. 76

Стаття 189. Дослідження висновку експерта. 76

Стаття 190. Консультації та роз’яснення спеціаліста. 76

Стаття 191. Відкладення розгляду справи або оголошення перерви в її розгляді 77

Стаття 192. Закінчення з’ясування обставин та перевірки їх доказами. 77

Стаття 193. Судові дебати. 78

Стаття 194. Повернення до з’ясування обставин у справі 78

Стаття 195. Вихід суду для ухвалення рішення. 78

Стаття 196. Таємниця нарадчої кімнати. 79

Глава 5 ФІКСУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ.. 79

Стаття 197. Фіксування судового засідання технічними засобами. 79

Стаття 198. Журнал судового засідання. 80

Стаття 199. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд. 80

Стаття 200. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії 80

Глава 6 ЗУПИНЕННЯ І ЗАКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ. ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ БЕЗ РОЗГЛЯДУ.. 81

Стаття 201. Обов’язок суду зупинити провадження у справі 81

Стаття 202. Право суду зупинити провадження у справі 82

Стаття 203. Строки, на які зупиняється провадження у справі 82

Стаття 204. Відновлення провадження у справі 83

Стаття 205. Підстави закриття провадження у справі 83

Стаття 206. Наслідки закриття провадження у справі 83

Стаття 207. Залишення заяви без розгляду. 83

Глава 7 СУДОВІ РІШЕННЯ.. 84

Стаття 208. Види судових рішень. 84

Стаття 209. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал, їх форма. 85

Стаття 210. Зміст ухвали суду. 85

Стаття 211. Окремі ухвали суду. 86

Стаття 212. Оцінка доказів. 86

Стаття 213. Законність і обґрунтованість рішення суду. 86

Стаття 214. Питання, які вирішує суд під час ухвалення рішення. 86

Стаття 215. Зміст рішення суду. 87

Стаття 216. Рішення суду на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів. 87

Стаття 217. Визначення порядку і строку виконання рішення суду, забезпечення його виконання 87

Стаття 218. Проголошення рішення суду. 87

Стаття 219. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні 88

Стаття 220. Додаткове рішення суду. 88

Стаття 221. Роз’яснення рішення суду. 88

Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення особам, які брали участь у справі 89

Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили. 89

Глава 8 ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ.. 90

Стаття 224. Умови проведення заочного розгляду справи. 90

Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи. 90

Стаття 226. Форма і зміст заочного рішення. 90

Стаття 227. Повідомлення про заочне рішення. 90

Стаття 228. Порядок і строк подання заяви про перегляд заочного рішення. 90

Стаття 229. Форма і зміст заяви про перегляд заочного рішення. 90

Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд заочного рішення. 91

Стаття 231. Порядок розгляду заяви про перегляд заочного рішення. 91

Стаття 232. Скасування та оскарження заочного рішення. 92

Стаття 233. Законна сила заочного рішення. 92

Розділ IV ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ.. 92

Глава 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 92

Стаття 234. Окреме провадження. 92

Стаття 235. Порядок розгляду справ окремого провадження. 93

Глава 2 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ НЕДІЄЗДАТНОЮ ТА ПОНОВЛЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ.. 93

Стаття 236. Підсудність. 93

Стаття 237. Особи, які можуть бути заявниками. 93

Стаття 238. Зміст заяви. 94

Стаття 239. Призначення експертизи. 94

Стаття 240. Розгляд справ. 94

Стаття 241. Рішення суду. 94

Глава 3 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ ДІЄЗДАТНОСТІ. 95

Стаття 242. Підсудність. 95

Стаття 243. Зміст заяви. 95

Стаття 244. Розгляд справи. 95

Стаття 245. Рішення суду. 95

Глава 4 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ АБО ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ... 96

Стаття 246. Підсудність. 96

Стаття 247. Зміст заяви. 96

Стаття 248. Підготовка справи до розгляду. 96

Стаття 249. Розгляд справи. 96

Стаття 250. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою.. 96

Глава 5 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ.. 97

Стаття 251. Підсудність. 97

Стаття 252. Зміст заяви. 97

Стаття 253. Підготовка справи до розгляду. 98

Стаття 254. Розгляд справи. 98

Стаття 255. Рішення суду. 98

Глава 6 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, ЩО МАЮТЬ ЮРИДИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ.. 99

Стаття 256. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення. 99

Стаття 257. Підсудність. 99

Стаття 258. Зміст заяви. 100

Стаття 259. Зміст рішення суду про встановлення факту, що має юридичне значення. 100

Глава 7 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВІДНОВЛЕННЯ ПРАВ НА ВТРАЧЕНІ ЦІННІ ПАПЕРИ НА ПРЕД’ЯВНИКА ТА ВЕКСЕЛІ. 100

Стаття 260. Підсудність. 100

Стаття 261. Зміст заяви. 100

Стаття 262. Ухвала суду до судового розгляду. 100

Стаття 263. Зміст публікації 101

Стаття 264. Обов’язки держателя втраченого цінного папера на пред’явника або векселя. 101

Стаття 265. Строк пред’явлення позову заявником до держателя втраченого цінного папера або векселя 101

Стаття 266. Призначення справи до розгляду. 101

Стаття 267. Вирішення справи. 102

Стаття 268. Права держателя цінного папера на пред’явника або векселя щодо відшкодування збитків 102

Глава 8 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ПЕРЕДАЧУ БЕЗХАЗЯЙНОЇ НЕРУХОМОЇ РЕЧІ У КОМУНАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ. 102

Стаття 269. Підсудність. 102

Стаття 270. Зміст заяви. 102

Стаття 271. Відмова в прийнятті заяви. 102

Стаття 272. Розгляд справи. 102

Стаття 273. Рішення суду. 103

Глава 9 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ СПАДЩИНИ ВІДУМЕРЛОЮ... 103

Стаття 274. Підсудність. 103

Стаття 275. Зміст заяви. 103

Стаття 276. Відмова в прийнятті заяви. 103

Стаття 277. Розгляд справи. 103

Стаття 278. Рішення суду. 103

Глава 10 РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ПРИМУСОВОМУ ПОРЯДКУ.. 103

Стаття 279. Підсудність. 103

Стаття 280. Зміст заяви і строк її подання. 104

Стаття 281. Розгляд справи. 104

Стаття 282. Рішення суду. 104

Глава 11 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ОБОВ’ЯЗКОВУ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ ДО ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНОГО ЗАКЛАДУ.. 105

Стаття 283. Підсудність. 105

Стаття 284. Зміст і строк подання заяви. 105

Стаття 285. Розгляд справи. 105

Стаття 286. Рішення суду. 105

Глава 12 РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО РОЗКРИТТЯ БАНКАМИ ІНФОРМАЦІЇ, ЯКА МІСТИТЬ БАНКІВСЬКУ ТАЄМНИЦЮ, ЩОДО ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ. 105

Стаття 287. Підсудність. 105

Стаття 288. Зміст заяви. 105

Стаття 289. Розгляд справи. 106

Стаття 290. Рішення суду. 106

Розділ V ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ. 107

Глава 1 АПЕЛЯЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.. 107

Стаття 291. Суди апеляційної інстанції 107

Стаття 292. Право апеляційного оскарження. 107

Стаття 293. Ухвали, на які можуть бути подані скарги окремо від рішення суду. 107

Стаття 294. Строки апеляційного оскарження. 109

Стаття 295. Форма і зміст апеляційної скарги. 109

Стаття 296. Порядок подання апеляційної скарги. 110

Стаття 297. Порядок прийняття апеляційної скарги до розгляду. 110

Стаття 298. Надіслання копій апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі 111

Стаття 299. Приєднання до апеляційної скарги. 111

Стаття 300. Доповнення, зміна апеляційної скарги або відкликання її чи відмова від неї 111

Стаття 301. Підготовка розгляду справи апеляційним судом.. 112

Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді 112

Стаття 303. Межі розгляду справи апеляційним судом.. 112

Стаття 303-1. Строк розгляду апеляційної скарги. 113

Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом.. 113

Стаття 304-1. Особливості розгляду в апеляційному порядку окремих категорій справ. 113

Стаття 305. Наслідки неявки в судове засідання осіб, які беруть участь у справі 114

Стаття 306. Відмова позивача від позову та мирова угода сторін. 114

Стаття 307. Повноваження апеляційного суду. 114

Стаття 308. Підстави для відхилення апеляційної скарги і залишення рішення без змін. 115

Стаття 309. Підстави для скасування рішення суду першої інстанції і ухвалення нового рішення або зміни рішення. 115

Стаття 309-1. Підстави для скасування судового наказу. 115

Стаття 310. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду. 116

Стаття 311. Підстави для скасування ухвали суду, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направлення справи для продовження розгляду до суду першої інстанції 116

Стаття 312. Підстави для відхилення скарги на ухвалу суду першої інстанції або зміни чи скасування ухвали. 116

Стаття 313. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал апеляційним судом.. 116

Стаття 314. Ухвала та рішення апеляційного суду. 117

Стаття 315. Зміст ухвали апеляційного суду. 117

Стаття 316. Зміст рішення апеляційного суду. 118

Стаття 317. Проголошення рішення та ухвали апеляційним судом.. 118

Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи. 119

Стаття 319. Законна сила рішення і ухвали апеляційного суду. 119

Стаття 320. Окрема ухвала апеляційного суду. 119

Стаття 321. Оформлення судових рішень, видача або направлення їх сторонам та іншим особам, які брали участь у справі 119

Стаття 322. Повернення справи. 119

Глава 2 КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ.. 119

Стаття 323. Суд касаційної інстанції 119

Стаття 324. Право касаційного оскарження. 119

Стаття 325. Строк на касаційне оскарження. 120

Стаття 326. Форма і зміст касаційної скарги. 120

Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги. 121

Стаття 328. Відкриття касаційного провадження у справі 121

Стаття 329. Приєднання до касаційної скарги. 122

Стаття 330. Доповнення, зміна касаційної скарги або відкликання її та відмова від неї 122

Стаття 330-1. Строки розгляду касаційної скарги. 122

Стаття 331. Підготовка справи до касаційного розгляду. 123

Стаття 332. Попередній розгляд справи. 123

Стаття 333. Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції 123

Стаття 334. Відмова позивача від позову та укладення сторонами мирової угоди. 124

Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції 124

Стаття 336. Повноваження суду касаційної інстанції 124

Стаття 337. Підстави для відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін. 124

Стаття 338. Підстави для скасування рішення і передачі справи на новий розгляд. 125

Стаття 339. Підстави для скасування судових рішень і залишення в силі судового рішення, скасованого помилково. 125

Стаття 340. Підстави для скасування рішення із закриттям провадження в справі або залишенням заяви без розгляду. 125

Стаття 341. Підстави для скасування судових рішень і ухвалення нового рішення або зміни рішення 125

Стаття 342. Підстави для відхилення касаційної скарги на ухвалу суду або її зміни чи скасування 125

Стаття 343. Порядок ухвалення рішення та постановлення ухвал судом касаційної інстанції 126

Стаття 344. Ухвала та рішення суду касаційної інстанції 126

Стаття 345. Зміст ухвали суду касаційної інстанції 126

Стаття 346. Зміст рішення суду касаційної інстанції 127

Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про прийняте рішення (ухвалу) 128

Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи. 128

Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції 128

Стаття 350. Окрема ухвала суду касаційної інстанції 128

Стаття 351. Оформлення судових рішень суду касаційної інстанції, видача та направлення їх особам, які беруть участь у справі 128

Стаття 352. Повернення справ. 128

Глава 3 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ ВЕРХОВНИМ СУДОМ УКРАЇНИ.. 128

Стаття 353. Перегляд судових рішень Верховним Судом України. 128

Стаття 354. Право на звернення про перегляд судових рішень. 129

Стаття 355. Підстави для подання заяви про перегляд судових рішень. 129

Стаття 356. Строк подання заяви про перегляд судових рішень. 129

Стаття 357. Вимоги до заяви про перегляд судових рішень. 129

Стаття 358. Порядок подання заяви про перегляд судових рішень. 130

Стаття 359. Перевірка відповідності заяви вимогам цього Кодексу Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ. 130

Стаття 360. Допуск Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ справи до провадження. 131

Стаття 360-1. Підготовка справи до розгляду у Верховному Суді України. 131

Стаття 360-2. Порядок розгляду справи Верховним Судом України. 132

Стаття 360-3. Повноваження Верховного Суду України. 133

Стаття 360-4. Постанова Верховного Суду України про задоволення заяви. 133

Стаття 360-5. Постанова Верховного Суду України про відмову в задоволенні заяви. 133

Стаття 360-6. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення. 133

Стаття 360-7. Обов’язковість судових рішень Верховного Суду України. 133

Глава 4 ПРОВАДЖЕННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ.. 134

Стаття 361. Підстави перегляду. 134

Стаття 362. Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. 134

Стаття 363. Суди, що здійснюють перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами. 135

Стаття 364. Форма і зміст заяви. 135

Стаття 365. Розгляд заяви. 135

Стаття 366. Оскарження ухвали суду. 135

Розділ VI ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ ТА РІШЕНЬ ІНШИХ ОРГАНІВ.. 136

Стаття 367. Негайне виконання судових рішень. 136

Стаття 368. Звернення судових рішень до виконання. 136

Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому та визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню.. 136

Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа або судового наказу. 137

Стаття 371. Поновлення пропущеного строку для пред’явлення виконавчого документа до виконання 137

Стаття 372. Мирова угода в процесі виконання. 137

Стаття 373. Відстрочка і розстрочка виконання, зміна чи встановлення способу і порядку виконання 137

Стаття 374. Вирішення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу. 138

Стаття 375. Вирішення питання про оголошення розшуку боржника або дитини. 138

Стаття 376. Вирішення питання про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи 138

Стаття 377. Вирішення питання про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках. 138

Стаття 377-1. Вирішення питання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. 139

Стаття 378. Заміна сторони виконавчого провадження. 139

Стаття 379. Визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами 139

Стаття 380. Порядок вирішення питання про поворот виконання. 139

Стаття 381. Строк подання заяв про поворот виконання. 139

Стаття 382. Особливості повороту виконання в окремих категоріях справ. 140

Розділ VII СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ. 140

Стаття 383. Право на звернення із скаргою до суду. 140

Стаття 384. Подання скарги. 140

Стаття 385. Строки для звернення із скаргою.. 140

Стаття 386. Розгляд скарги. 140

Стаття 387. Судове рішення за скаргою.. 141

Стаття 388. Розподіл витрат, пов’язаних з розглядом скарги. 141

Стаття 389. Виконання ухвали суду. 141

Розділ VII-1 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ ТА ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ.. 141

Глава 1 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ 141

Стаття 389-1. Оскарження рішення третейського суду. 141

Стаття 389-2. Форма і зміст заяви про скасування рішення третейського суду. 142

Стаття 389-3. Підготовка справи до розгляду. 143

Стаття 389-4. Судовий розгляд справи. 143

Стаття 389-5. Підстави для скасування рішення третейського суду. 143

Стаття 389-6. Ухвала суду у справі про оскарження рішення третейського суду. 144

Глава 2 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ВИДАЧУ ВИКОНАВЧИХ ЛИСТІВ НА ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ТРЕТЕЙСЬКИХ СУДІВ.. 144

Стаття 389-7. Видача виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду 144

Стаття 389-8. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. 144

Стаття 389-9. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. 145

Стаття 389-10. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду. 146

Стаття 389-11. Ухвала суду про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду або про відмову у його видачі 146

Розділ VIII ПРО ВИЗНАННЯ ТА ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ. 147

Глава 1 ВИЗНАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ... 147

Стаття 390. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду, що підлягає примусовому виконанню.. 147

Стаття 391. Строки пред’явлення рішення іноземного суду до примусового виконання. 147

Стаття 392. Суди, що розглядають справи про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. 147

Стаття 393. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. 147

Стаття 394. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. 148

Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. 149

Стаття 396. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду. 149

Стаття 397. Оскарження ухвали суду. 150

Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду. 150

Глава 2 ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ... 150

Стаття 399. Умови визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню 150

Стаття 400. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.. 150

Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню.. 151

Розділ IX ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ.. 151

Стаття 402. Порядок відновлення втраченого судового провадження. 151

Стаття 403. Особи, які мають право звертатися до суду із заявою про відновлення провадження 151

Стаття 404. Підсудність заяви про відновлення втраченого провадження. 152

Стаття 405. Зміст заяви про відновлення втраченого судового провадження. 152

Стаття 406. Наслідки недодержання вимог до змісту заяви, відмова у відкритті провадження у справі або залишення заяви без розгляду. 152

Стаття 407. Розгляд справи. 152

Стаття 408. Рішення суду. 152

Стаття 409. Звільнення заявника від судових витрат. 153

Розділ X ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА УЧАСТЮ ІНОЗЕМНИХ ОСІБ. 153

Стаття 410. Процесуальні права та обов’язки іноземних осіб. 153

Стаття 414. Підсудність судам України цивільних справ з іноземним елементом.. 153

Стаття 415. Звернення суду України із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави. 153

Стаття 416. Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги. 154

Стаття 417. Виконання в Україні судових доручень іноземних судів. 154

Стаття 418. Виконання судового доручення іноземного суду про вручення виклику до суду чи інших документів. 155

Стаття 419. Виконання судових доручень закордонними дипломатичними установами України 156

Розділ XI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 156

 

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 2 ЦИВІЛЬНА ЮРИСДИКЦІЯ

Глава 3 СКЛАД СУДУ. ВІДВОДИ

Стаття 18. Склад суду

1. Цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються одноособово суддею, який є головуючим і діє від імені суду.

2. У випадках, встановлених цим Кодексом, цивільні справи у судах першої інстанції розглядаються колегією у складі одного судді і двох народних засідателів, які при здійсненні правосуддя користуються всіма правами судді.

3. Цивільні справи у судах апеляційної інстанції розглядаються колегією у складі трьох суддів, головуючий з числа яких визначається в установленому законом порядку.

4. Цивільні справи у суді касаційної інстанції розглядаються колегією у складі не менше трьох суддів.

(Частина четверта статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2875-IV від 08.09.2005)

5. Цивільні справи у Верховному Суді України розглядаються колегіально.

(Частина п’ята статті 18 в редакції Закону N 2453-VI від 07.07.2010 — зміни щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в судах вводяться в дію з 1 січня 2011 року, а щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ — з 1 листопада 2010 року)

6. Під час перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв’язку з нововиявленими обставинами суд діє в такому самому складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або колегіально).

7. Суддя чи склад колегії суддів для розгляду конкретної справи визначається в порядку, встановленому частиною третьою статті 11-1 цього Кодексу.

(Статтю 18 доповнено частиною сьомою згідно із Законом N 2453-VI від 07.07.2010 — зміни щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в судах вводяться в дію з 1 січня 2011 року, а щодо здійснення повноважень Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ вводяться в дію після початку діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ — з 1 листопада 2010 року)

Стаття 30. Сторони

1. Сторонами в цивільному процесі є позивач і відповідач.

2. Позивачем і відповідачем можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава.

Стаття 50. Свідок

1. Свідком може бути кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи.

2. Свідок зобов’язаний з’явитися до суду у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини.

3. У разі неможливості прибуття за викликом суду свідок зобов’язаний завчасно повідомити про це суд.

4. Свідок має право давати показання рідною мовою або мовою, якою він володіє, користуватися письмовими записами, відмовитися від давання показань у випадках, встановлених законом, а також на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду.

5. За завідомо неправдиві показання або за відмову від давання показань з непередбачених законом підстав свідок несе кримінальну відповідальність, а за невиконання інших обов’язків — відповідальність, встановлену законом.

Стаття 53. Експерт

1. Експертом є особа, якій доручено провести дослідження матеріальних об’єктів, явищ і процесів, що містять інформацію про обставини справи, і дати висновок з питань, які виникають під час розгляду справи і стосуються сфери її спеціальних знань.

2. Як експерт може залучатися особа, яка відповідає вимогам, встановленим Законом України “Про судову експертизу”, і внесена до Державного реєстру атестованих судових експертів.

3. Експерт зобов’язаний з’явитися за викликом суду, провести повне дослідження і дати обґрунтований та об’єктивний письмовий висновок на задані йому питання, а у разі необхідності — роз’яснити його.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.058 с.)