До яких наслідків може призвести використання побутового газу для обігрівання, безконтрольне горінняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До яких наслідків може призвести використання побутового газу для обігрівання, безконтрольне горіннягазового пальника під час приготування ∙жў?

1 До накладення штрафів газовою службою.

2 До перевитрати газу.

3 До отруєння газом.

43. Розслідування випадків пожеж виконується:

1 Органами пожеж нагляду спільно з представниками підприємства

2 Органами пожеж нагляду

3 Пожежно - технічною комісією підприємства

Чи перераховують підприємства кошти від сплати штрафів за нещасні випадки i профзахворювання до фонду

Охорони праці свого підприємства?

1 Перераховують

2 Не перераховують

3 Перераховують за узгодженням Держнаглядохоронпрацi

45. Санітарні норми для учбових приміщень взимку: температури, вологості, швидкості руху повітря:

1 22-25 град. С, 70-80%, 1-2 м/c

2 16-18 град. С, 40-60%, 0,2-0,5 м/с

3 10-15 град. С, 20-30%, 0,05-0,1 м/с

Скільки людей має бути у службі охорони праці за умови кількості працюючих від 51 до 500 працівників (у

невиробничій сфері від 101 до 500 працівників)?

1 Одна особа

2 Двоє працівників

3 За узгодженням з органами Держнаглядохоронпрацi

Хто організовує виконання заходів щодо створення нормальних i безпечних умов праці, дотримання

Протипожежного режиму під час навчальних занять в аудиторіях, лабораторіях, майстернях?

1 Проректор з навчальної роботи

2 Проректор з адміністративно - господарської роботи

3 Відділ охорони праці i студентський профком

48. В аудиторіях навчальних закладів норма площі та об’єму на одне місце:

1 1-3 кв.м; 4 куб.м

2 4,5 кв.м; 15 куб.м

3 6 кв.м; 20 куб.м

Хто може відмінити розпорядження спеціаліста з охорони праці?

1 Профспілковий комітет

2 Керівник підприємства

3 Суд

Обов’язкові медичні огляди, попередні (під час прийняття на роботу) i періодичні (протягом трудової

діяльності) проводяться для:

1 Працівників із слабким здоров'ям

2 Усіх працівників

3 Працюючих на роботах із шкідливими i небезпечними умовами праці

Нещасний випадок на виробництві - це випадок, що спричинив працівникові втрату працездатності терміном

не менше за:

1 Дві робочі зміни

2 Три дні

3 Один день

Хто затверджує інструкції з пожежної безпеки для структурних пiдроздiлiв навчального закладу?

1 Керівник структурного підрозділу

2 Інженер з пожежної профілактики

3 Проректор з адміністративно - господарської роботи

53. Перша допомога у разі поранення - зупинити кровотечу, запобігти зараженню, для чого треба:

1 Ополоснути рану водою i перев'язати

2 Засипати рану порошком

3 Рану обробити за допомогою марлі, вати, йодом або перекисом водню, забинтувати

Хто розслідує нещасні випадки невиробничого характеру, що виникли на шляху до роботи не на транспорті

Підприємства або під час виконання громадського обов'язку ?

1 Прокуратура району.

2 Органи мiлiцiї.

3 Організація, де працює постраждалий.

Хто несе вiдповiдальнiсть за створення нормальних, безпечних умов праці під час проведення навчально-

Виховного процесу на кафедрі?

1 Декан факультету

2 Завідувач кафедри

3 Інженер з охорони праці

Хто приймає рішення про розслідування невиробничого нещасного випадку з тяжкими наслідками, що

Сталися у житлових приміщеннях, торгівельних об’єктах, присадибних ділянках, у місцях відпочинку ?

1Організація, де працює постраждалий.

2 Відділ охорони праці місцевого органу виконавчої влади.

3 Прокуратура району.

Хто виконує розслідування нещасних випадків?

1 Відділ охорони праці

2 Комісія, призначена керівником підприємства

3 Інспектор Держнаглядохоронпрацi

У яких випадках дозволяється проведення навчальних занять i науково-дослідної роботи в приміщеннях

кафедри:

1 Якщо приміщення внесене у розклад занять

2 Якщо приміщення відповідно обладнане i прийняте в експлуатацію згідно з вимогами охорони праці

3 За розпорядженням навчального відділу

Яка потрібна перша допомога, якщо потерпілий не дихає i не має пульсу?

1 Одягти кисневу маску

2 Викликати лікаря i чекати на його приїзд

3 Робити штучне дихання i непрямий масаж серця

Хто забезпечує експлуатацію, дотримання й утримання протипожежного стану будівель, споруд i території

Навчального закладу?

1 Відділ охорони праці

2 Заступник директора з адміністративно - господарської роботи

3 Відділ капітального ремонту

Чи розслідуються i беруться на облік нещасні випадки, якi сталися під час дій працівника в інтересах свого

Підприємства без доручень власника?

1 Розслідуються, але не беруться на облік

2 Не розслідуються i не беруться на облік

3 Розслідуються i беруться на облік

Хто складає в навчальному закладі заявки на спецодяг та iншi засоби індивідуального захисту?

1 Заступник директора, керівник підрозділу

2 Інженер з охорони праці

3 Голова комісії з охорони праці профкому

63. У межах населеного пункту під час руху проїжджою частиною пішоходи повинні триматися:

1 Правого боку

2 Лівого боку

3 Не має значення, з якого боку

64. Перша допомога при опіках:

1 Уражену частину тіла покрити чистою марлею або простирадлом

2 Проколоти пухирі, відірвати шматки одягу, що прилипли

3 Не вживати ніяких заходів до приїзду лікаря

65. Стихійне лихо - це:

1 Позапланові викиди шкідливих речовин у навколишнє середовище.

2 Природні явища, якi спричинюють багаточисленнi людські жертви i значні матеріальні збитки (урагани,

землетруси, повені, сніжні затори).

3 Виникнення пожарів i вибухів.

У який термін комісія складає акт про нещасний випадок, що стався на підприємстві, за формою Н-1?

1 Протягом однієї доби

2 Протягом трьох діб

3 Після закінчення розслідування

Хто проводить інструктаж з охорони праці з учнями и під час проведення занять i несе вiдповiдальнiсть за

Збереження життя i здоров'я учнів?

1 Керівник закладу

2 Заступник директора

3 Викладач

68. За межами населеного пункту під час руху проїжджою частиною пішоходи повинні триматися:

1 Правого боку

2 Лівого боку

3 Не має значення, з якого боку

69. Найефективніший засіб штучного дихання:

1 Потерпілому підняти руки за голову i опустити груди

2 Вдувати повітря рот в рот (ніс) потерпілого

3 Періодично натискати на грудну клітку потерпілого i відпускати

70. Надзвичайні ситуації екологічного характеру - це:

1 Деградація ґрунтів, руйнування озонового шару, "кислотні дощі", виснаження водних ресурсів тощо.

2 Викид шкідливих речовин в атмосферу.

3 Виникнення пожеж i вибухів.

Хто очолює комісію з розслідування нещасного випадку, що стався на підприємстві, в навчальному закладі?

1. Керівник закладу освіти

2 Член профкому підприємства

3 Заступник директора

Хто підтверджує (встановлює) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку,

скорочений робочий день:

1 Відділ охорони праці

2 Профком підприємства

3 Атестаційна комісія підприємства

Хто очолює комісію з розслідування нещасного випадку, що стався із учнем?

1 Спеціаліст служби охорони праці

2 Голова профспілки

3 Заступник керівника навчального закладу

Який документ складається в установах між власником i профспілкою з питань умов i охорони праці?

1 Угода

2 Колективний договір

3 Зобов'язання сторін

Яким чином повинні переходити пішоходи проїжджу частину, якщо пiшохiднi переходи не позначені?

1 У будь-якому мiсцi

2 На перехрестях уздовж лінії тротуарів або узбіч

3 Не повинні переходити

Чи розслідується нещасний випадок, про який потерпілий своєчасно не повідомив?

1 Не розслідується

2 Розслідується, якщо часу з моменту події пройшло не більше одного місяця

3 Розслідується, згідно заяви потерпілого, якщо часу з моменту події пройшло не більше одного року

Чи може власник у колективному договорі додатково встановлювати працівникам пільги, не передбачені

Законодавством?

1 Так

2 Так, за рахунок коштів підприємства

3 Ні

Чи мають право органи нагляду за ОП надсилати керівникам підприємств про невiдповiднiсть окремих

Посадових осіб посаді, яку вони займають?

1 Так

2 Ні

3 Так, за згодою профспілки

79. Акт про нещасний випадок на підприємстві за формою Н-1 зберігається у службі охорони праці протягом:

1 Одного року

2 До тих пір, поки потерпілий працює на даному підприємстві

3 45 років

80. Вік прийняття на роботу неповнолітніх:

1 З 15 років

2 З 15 років, а в окремих випадках з 14 років

3 З 16 років

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.016 с.)