Відповіді на ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відповіді на ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯВідповіді на ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З дисципліни «Охорона праці в галузі»

Спеціальність «Управління навчальними закладами»

1. Державний нагляд за охороною праці здійснюють:

1 Верховна Рада, Кабінет Мiнiстрiв

2 Міністерства i профспілки

3 Державні комітети з нагляду за ОП i з ядерної i радiацiйної безпеки, Держпожежнагляд, санепiдемслужба

2. Розслідування профзахворювань проводиться комісією під головуванням:

1 Спеціаліста служби охорони праці

2 Працівника санепiдемстанцiї∙

3 Головним лікарем місцевої полiклiнiки

3. Забороняється перевозити на передньому сидінні легкового автомобіля або задньому сидінні мотоцикла дітей:

1 Дошкільного віку

2 Якi не досягли 12-рiчного віку

3 Якi не досягли 16-рiчного віку

4. Аварії, що призводять до загибелі людей, називаються:

1 надзвичайною ситуацією;

2 стихійним лихом;

3 катастрофою.

5. Нещасні випадки групові або із смертельним наслідком підлягають спец. розслідуванню під головуванням:

1 Працівника Держнагляду за охороною праці

2 Спеціаліста служби охорони праці

3 Технічного інспектора профспілки

Чи дозволяється перевозити людей вантажним автомобілем?

1 Забороняється

2 Дозволяється

3 Дозволяється, якщо кузов обладнано сидіннями

Яким чином компенсується робота у святкові та вихідні дні?

1 Грошова компенсація в пiвторакратному розмiрi

2 2 відгули за святковий день i один за вихідний

3 Відгул або грошова компенсація у подвійному розмiрi

8. Найнебезпечніші наслідки аварій на виробництві:

1 Матеріальні збитки підприємству.

2 Погіршання морального клімату в колективі.

3 Пожежі, вибухи, обвали, затоплення, утворення зон хімічного зараження.

Чи зобов'язаний власник під час укладання трудового договору про інформувати громадянина про небезпечні

Та шкідливі чинники на його робочому мiсцi, про його права i пільги?

1 Нi

2 Так

3 Так, якщо громадянин цього вимагає

Чи беруться на облік i чи складаються акти за формою Н-1 про нещасні випадки, що сталися з особами, якi

Прямували до місця роботи пішки або громадським транспортом?

1 Не беруться на облік i не складається акт

2 Беруться на облік

3 Беруться на облік i складається акт

Ким регулюються протиріччя між працівником i адмiнiстрацiєю з питань впровадження законодавства про

працю:

1 Відділом охорони праці

2 Комісією з трудових спорів

3 Органом Держнагляду за охороною праці

Чи зобов'язаний власник повернути у фонд соціального страхування кошти, виплачені потерпілому за

Нещасний випадок, що стався з вини власника?

1 Так, якщо цього вимагає профком

2 Ні

3 Так

Хто розслідує i бере на облік нещасні випадки з учнями у період практики на виробництві під

керівництвом посадових осіб навчального закладу на відведеній для цiєї∙ мети ділянці?

1 Підприємство

2 Навчальний заклад

3 Розслідуються органом управління освіти, беруться на облік навчальним закладом

14. Хто входить до складу комiсії∙ з трудових спорів?

1 Керівники структурних пiдроздiлiв

2 Члени профкому та інженер з ТБ

3 В однаковій кількості члени профкому й адмiнiстрацiї

15. На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання i перевірку знань з охорони праці:

1 Щороку

2 Кожні три роки

3 Кожні п'ять років

16. Хто розслідує i бере на облік нещасні випадки зі студентами у період практики під керівництвом персоналу

Підприємства?

1 Підприємство

2 Навчальний заклад

3 Орган управління освіти

17. Посадові особи, згідно з "Переліком", періодично проходять навчання i перевірку знань з охорони праці:

1 Один раз на рік

2 Один раз у три роки

3 На вимогу Держнагляду охорони праці

За якою формою складається акт про нещасний випадок з учнем?

1 За формою Н-1

2 За формою НН

3 За формою акту спеціального розслідування

Вкажіть послідовність вiдповiдальностi працівників за порушення законодавства з охорони праці

1 Адміністративна, дисциплінарна, матеріальна, кримінальна

2 Кримінальна, моральна, матеріальна, дисциплінарна

3 Адміністративна, моральна, матеріальна, дисциплінарна

20. Працівники, якi двічі виявили незадовільні знання з питань охорони праці:

1 Направляються на курси для навчання з питань охорони працi

2 Мають час для третьої спроби

3 Працевлаштовуються відповідно до діючого законодавства

21. Розслідування хронічного профзахворювання проводиться комісією, призначеною наказом:

1 Керівника підприємства

2 Керівника вищестоящої госп. організації

3 Керівника санепідемстанції

До якого виду вiдповiдальностi притягнено працівника, якщо йому оголошено догану?

1 Адміністративно

2 Дисциплінарно

3 Матеріально

23. Вступний інструктаж iз працівниками, новонайманими на роботу, проводить:

1 Спеціаліст з охорони праці

2 Працівник відділу кадрів

3 Юрисконсульт підприємства

За порушення охорони праці підприємство може бути оштрафоване у відсотках від місячного фонду

зарплати: а)головою Держнаглядохорони працi; б)начальником тер. управлiння; в)начальником iнспекцi∙

1 а) 2% ; б) 1% ; в) 0,5% ;

2 а) 3% ; б) 2% ; в) 1% ;

3 а) 10% ; б) 5% ; в) 2,5% .

25. Повторний інструктаж на робочому мiсцi на роботах без підвищеної небезпеки проводиться :

1 Щомісяця

2 Один раз за півріччя

3 Щороку

Підприємство сплачує штраф за нещасний випадок, який не спричинив стійкої втрати працездатності

потерпілого, проте виник з вини підприємства, у розмiрi:

1 Двох зарплат

2 Однієї зарплати

3 За весь період непрацездатності потерпілого з розрахунку середньомісячної зарплати

Для якої служби основним завданням ї контроль за дотриманням протипожежних вимог?

1 Служби охорони праці

2 Пожежної служби

3 Служби головного механіка

Хто керує постійно діючою комісією з введення в експлуатацію нових i реконструйованих лабораторій,

Кабінетів тощо для проведення науково-дослідних робіт?

1 Керівник

2 Заступник директора

3 Викладач

У якому розмiрi підприємство сплачує штраф у разі смерті потерпілого?

1 У розмiрi річного заробітку потерпілого

2 У розмiрi дворічного заробітку потерпілого

3 У розмiрi трирічного заробітку потерпілого

Чи має право пожежна служба заборонити роботи, що проводяться з порушенням пожежної безпеки?

1 Нi

2 Так

3 Так, через керівника об’єкта

31. Небезпечними називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:

1 До захворювань

2 До зниження працездатності

3 До травмування

32. Інструктаж учнів,студентів з безпеки під час проведення лабораторних робіт проводить:

1 Інженер з техніки безпеки

2 Старший лаборант

3 Викладач

33. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить:

1 До захворювань або зниження працездатності

2 До травмувань

3 До моральної втрати

Де i яким чином проводиться підготовка населення, незайнятого в сфері виробництва, до дій у надзвичайних

Ситуаціях?

1На спеціальних курсах при навчальних закладах.

2 На підприємствах, де вони раніше працювали.

3 За місцем проживання самостійно в обсязі пам'ятки „Знай i вмій”.

35. Коли проводиться позаплановий (позачерговий) інструктаж з ОП?

1 У разі переведення працівника з одного цеху до іншого

2 Під час направлення для виконання одноразової або тимчасової роботи

3 За умови зміни технології або після нещасного випадку

У якому випадку виноситься постанова про накладання штрафу на підприємство?

1 За підсумками перевірки інспектором Держнаглядохоронпрацi

2 За підсумками перевірки начальником Держнаглядохоронпрацi

3 За підсумками комплексної перевірки стану охорони праці

Засоби захисту від небезпечних i шкідливих факторів: протигази, навушники, окуляри, ізолюючі костюми,

спецодяг i взуття, каски -називаються:

1 Колективними

2 Індивідуальними

3 Основними

У якому випадку проводиться цільовий інструктаж з ОП?

1 У разі переведення працівника з одного цеху до іншого

2 Пiд час направлення для виконання одноразової або тимчасової роботи

3 За умови зміни технології або після нещасного випадку

З яких коштів бюджетна організація сплачує штраф за нещасний випадок?

1 Із коштів, віднесених на преміювання

2 Із фондів охорони праці підприємства

3 З фонду зарплати

40. Вогнегасники, бочки з водою, відра, лопати тощо - це засоби пожежегасіння:

1 Основні

2 Допоміжні

3 Первинні

Чи перераховують підприємства кошти від сплати штрафів за нещасні випадки i профзахворювання до фонду

Навчального закладу?

1 Відділ охорони праці

2 Заступник директора з адміністративно - господарської роботи

3 Відділ капітального ремонту

Законодавством?

1 Так

2 Так, за рахунок коштів підприємства

3 Ні

Відповіді на ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.024 с.)