Чи можлива участь у суді двох представників, що виступають від імені відповідача ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи можлива участь у суді двох представників, що виступають від імені відповідача ?Яким чином повинні бути оформлені повноваження представників і Генерального директора?

Задача №7

Карпов А. звернувся до Пірятинського місцевого суду з позовною заявою про поновлення на роботі. До звільнення Карпов А. працював в акціонерному товаристві “Діскавері”.

У судовому засіданні представник акціонерного товариства представив довіреність, підписану комерційним директором, однак не був допущений судом до ведення справи.

Чи правильні дії суду?

Задача №8

Супермаркет „Мегамаркет” звернувся в суд з позовом до продавців продуктового відділу Глизіної В.Р. і Попової Н.А. про стягнення 5 тис. 200 грн., посилаючись на те, що з вини відповідачів у відділі допущене псування продуктів на зазначену суму.

Інтереси відповідачів Глизіної і Попової представляв адвокат Груша Н.Н. У судовому засіданні відповідачка Глизіна пояснила, що псування товару мало місце в період роботи Попової. Попова ж вважала, що винувата у всьому Глизіна. Фінансовий директор супермаркету, який виступав представником з боку позивача, при розгляді справи заявив клопотання про зниження розміру позову до 2 тис. 600 грн. з урахуванням матеріального становища відповідачів. На питання суду, чи має він спеціальні повноваження на зниження розміру позову, представник позивача відповів, що він працює фінансовим директором супермаркету „Мегамаркет” і в силу посадових положень може сам робити цю процесуальну дію без вказівки про це в дорученні. Суд відхилив клопотання представника позивача, вважаючи, що фінансовий директор не вправі знизити розмір позову без спеціальних повноважень у дорученні.

Чи вправі адвокат у даному випадку представляти в процесі інтереси Глизіної і Попової?

Чи відповідають законові дії суду, який відхилив клопотання фінансового директора?

Задача №9

Воронцов С.І. подав позов проти Уряду України про визнання за ним права власності на Воронцовський палац, що є державною власністю, який до революції 1917р. був приватною власністю родини Воронцових.

Хто буде представником інтересів Уряду України по даній справі?

 

Задача № 10

Старовойт Г.А. подав позов проти Антонова І.С. про стягнення частини боргу, що залишився, за проданий комплект меблів.

Відповідач, належним чином сповіщений про місце і час розгляду справи, у судове засідання не з’явився і письмових пояснень за змістом позову не представив.

Позивач як доказ в обґрунтування своїх позовних вимог представив у суд лист відповідача, отриманий ним за два місяці до звертання у суд, у якому Антонов писав, що має намір повернути борг, що залишився, через десять днів.

Суддя, вивчивши матеріали справи, дійшов висновку, що відповідач визнав факт існування частини боргу, що залишився, і на цій підставі стягнув з нього вказану позивачем суму.

Дайте оцінку доказів по даній справі. До якого виду доказів відноситься лист відповідача? Чи правильно поступив суддя?

Список джерел та літератури: 2, 23, 32, 33, 35, 43, 44, 45, 52, 53, 56, 57, 58.

 

Лекція 7. Процесуальні строки. Судові витрати.

Семінарське заняття на тему: Процесуальні строки. Судові витрати. – 2 г.

План

1. Поняття процесуальних строків та їх значення.

2. Види процесуальних строків.

3. Порядок та особливості обчислення процесуальних строків.

4. Зупинення процесуальних строків.

5. Поновлення та продовження процесуальних строків.

6. Поняття і види судових витрат у цивільному процесі.

7. Поняття та види державного мита (судового збору).

8. Порядок обчислення, сплати та повернення державного мита (судового збору).

9. Витрати пов’язані з розглядом справи.

10. Порядок розподілу судових витрат.

Ключові терміни та поняття до теми: Строки, встановлені законом; строки, призначені судом; службові строки; поновлення процесуальних строків; продовження процесуальних строків; державне мито; судовий збір; ціна позову.

Запитання та завдання до теми:

1. Як співвідносяться строки в цивільному процесі і в цивільному праві?

2. В яких випадках строки обчислюються годинами?

3. Початок перебігу строків у цивільному процесі.

4. Закінчення процесуальних строків.

5. Зупинення процесуальних строків.

6. Переривання процесуальних строків.

7. Наслідки пропуску процесуальних строків.

8. В чому відмінність між продовженням та поновленням процесуальних строків?

9. Хто має право звернутися до суду з клопотанням про поновлення пропущеного строку.

 

Самостійна робота – 2 год.

Відшукати тривалість процесуальних строків в стадії судового розгляду.

 

Теми рефератів та доповідей:

1. Види процесуальних строків

2. Характеристика витрат пов’язаних з розглядом справи

3. Судовий збір у цивільному процесі

 

Список джерел та літератури: 2, 7, 12, 35, 48, 52, 53, 54, 56, 57, 58.

 

Лекція 8. Позовне провадження. Провадження у справі до судового розгляду – 2 г.

Семінарське заняття. Позовне провадження – 2 год.

План

1. Поняття та сутність позовного провадження

2. Поняття, елементи та види позовів

3. Форма і зміст позовної заяви

4. Залишення позовної заяви без руху, повернення заяви

5. Поняття та зміст зустрічного позову

6. Об’єднання і роз’єднання позовівМета та зміст попереднього судового засідання

7. Поняття та підстави для забезпечення позову

8. Види забезпечення позову

9. Призначення справи до розгляду.

Ключові терміни та поняття до теми: Позов; позовна заява; зустрічний позов; об’єднання позовів; роз’єднання позовів, попереднє судове засідання; забезпечення позову.

 

Запитання до теми:

1. Хто має право на пред’явлення позову?

2. Право на позов.

3. Поняття позову.

4. У яких випадках допускається об’єднання позовів?

5. У яких випадках допускається роз’єднання позовів?

6. Чи може суд вийти за межі позовних вимог?

7. Чи допускається внесення змін до позову?

8. Чи можлива відмова від позову?

9. Мирова угода сторін.

10. Поняття забезпечення позову.

11. Заходи забезпечення позову.

12. Процесуальний порядок забезпечення позову.

13. Чи можливо забезпечення позову до подання позовної заяви?

14. Які основні процесуальні дії вчиняються судом і учасниками процесу під час провадження у справі до судового розгляду?

15. Виклики до суду і інші повідомлення суду.

16. Зміст повістки про виклик до суду і порядок її вручення.

17. Особливості проведення попереднього судового засідання.

18 За допомогою яких процесуальних засобів відповідач може захистити свої інтереси в цивільному процесі.

19. Що таке «заперечення проти позову» і порядок його реалізації.

20. Умови та строки прийняття зустрічного позову.

 

Список джерел та літератури: 2, 20, 24, 30, 32, 35, 52, 53, 56, 57, 58, 59,

Практичне заняття 8

Тема 8 Позовне провадження. Провадження у справі до судового розгляду.

Підготувати позовні заяви по таких ситуаціях:

- розірвання шлюбу;

- стягнення коштів на утримання дитини (аліментів);

- визнання договору купівлі-продажу недійсним;

- визнання звільнення незаконним та поновлення на роботі;

- про захист права інтелектуальної власності ;

- про визнання правочину недійсним ;

- про відшкодування шкоди .

 

Підготувати зустрічний позов по таких справах:

- виселення з житлового приміщення;

- визнання шлюбу недійсним.

- Визнання договору поруки недійсним

- Про відшкодування шкоди

- Про зменшення розміру аліментів

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ:

1. Поняття цивільного процесу

2. Предмет і система цивільного процесу

3. Джерела цивільного процесу

4. Стадії цивільного судочинства

5. Поняття та класифікація принципів цивільного процесу

6. Поняття цивільних процесуальних правовідносин

7. Підстави виникнення цивільних процесуальних правовідносин

8. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин

9. Зміст цивільних процесуальних правовідносин

10. Елементи цивільних процесуальних правовідносин

11. Поняття сторін у цивільному процесі, їх права та обов’язки

12. Процесуальна співучасть у цивільному процесі

13. Поняття процесуального правонаступництва

14. Незалежна сторона та порядок її заміни

15. Поняття та значення інституту третіх осіб у цивільному процесі

16. Треті особи, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору

17. Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору

18. Підстави та форми участі органів прокуратури у цивільному процесі

19. Поняття та види процесуального представництва

20. Повноваження процесуального представника

21. Порядок оформлення повноважень процесуального представника

22. Поняття та види процесуальних строків

23. Порядок обчислення процесуальних строків

24. Продовження та поновлення процесуальних строків

25. Поняття і види судових витрат

26. Судовий збір

27. Витрати пов’язані з розглядом справи

28. Витрати пов’язані з інформаційно-технічним забезпеченням судового розгляду

29. Звільнення від сплати судових витрат

30. Поняття та види підвідомчості

31. Підвідомчість цивільних справ суду

32. Поняття і види підсудності

33. Функціональна підсудність

34. Територіальна підсудність

35. Альтернативна підсудність

36. Виключна підсудність

37. Порядок передачі справи з одного суду до іншого

38. Поняття доказів у цивільному процесі

39. Предмет доказування

40. Факти, які не потребують доказування

41. Належність доказів та допустимість засобів доказування

42. Оцінка судових доказів

43. Пояснення сторін та третіх осіб

44. Показання свідків

45. Письмові докази

46. Речові докази

47. Забезпечення позову та забезпечення доказів

48. Порушення цивільної справи у суді першої інстанції

49. Поняття позову та його елементи

50. Забезпечення позову

51. Запобіжні заходи у цивільному процесі

52. Позовна заява та її реквізити

53. Підготовка цивільної справи до судового розгляду

54. Попереднє судове засідання.

55. Наслідки порушення правил підсудності.

56. Поняття позовного провадження

57. Елементи позову

58. Види позовів

59. Мирова угода сторін.

60. Особливості допиту малолітніх свідків.

61. Особливості допиту неповнолітніх свідків.

62. Правове значення висновку експерта.

5. СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Конституція України. – К., 1996. – 80 с.

2. Цивільний процесуальний кодекс України. Офіційний текст. – К.: Атіка, 2005. – 160 с.

3. Закон України «Про судоустрій і статус судів» від 7 серпня 2010 р.

4. Закон України від 21 квітня 1999 р. “Про виконавче провадження” // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 24. – Ст. 207.

5. Закон України від 24 березня 1998 р. “Про Державну виконавчу службу” // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 36-37. – Ст. 243.

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 14 ноября 2002 г. // Нормативные акты для руководителя. – 2003. – Вып. 1. – С. 10-96.

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 5 березня 1977 р. “Про підготовку цивільних справ до судового розгляду”

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 лютого 1981 р. “Про практику перегляду судами у зв’язку з нововиявленими обставинами рішень, ухвал і постанов у цивільних справах, що набрали законної сили”

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 січня 1990 р. “Про практику розгляду цивільних справ в порядку нагляду”

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції”

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 квітня 1994 р. “Про строки розгляду судами України кримінальних і цивільних справ”

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 197 р. № 8 “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1972 р. № 3 “Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним”

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 січня 1992 р. № 2 “Про судову практику в справах за скаргами на нотаріальні дії або відмову в їх вчиненні”

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 11 жовтня 1985 № 8 “Про практику розгляду судами України цивільних справ в касаційному порядку”

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1976 р. № 11 “Про судове рішення”

18. Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе. – Минск, 1973. – 192 с.

19. Осокина Г.Л. Проблемы иска и права на иск / Под. ред. А.С. Грищанова. – Томск, 1989. – 193 с.

20. Елисейкин П. Ф. Гражданские процессуальные правоотношения. Ярославль, 1975.

21. Зейдер Н. Б. Судебное решение по гражданскому делу. М., 1966.

22. Коваленко А. Г. Исследование средств доказывания в гражданском судопроизводстве. Саратов, 1989.

23. Осокина Г. Л. Право на защиту в исковом производстве. Томск, 1990.

24. Шерстюк В. М. Судебное представительство по гражданским делам. М., 1984

25. Калитвин В.В. Адвокат в гражданском судопроизводстве. Воронеж, 1989.

26. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности судебного рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Свердловск, 1987.

27. Зайцев И.М. Устранение судебных ошибок в гражданском процессе. Саратов, 1985.

28. Елисейкин Ф. Судебное установление фактов, имеющих юридическое значение. М., 1976.

29. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. М., 1979.

30. Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / За заг. Ред.. П.І. Шевчука. – К.: ІнЮре, 2002. –416 с.

31. Гражданский процесс: Учебник / Отв. ред. Проф. В.В. Ярков – 4-е изд. – М.: Издательство БЕК, 2001. – 640 с.

32. Основные принципы гражданского процесса / М.К, Треушников, З. Чешка, П.В. Логинов и др. – М., 1991 – 140 с.

33. Треушников М.К. Судебные доказательства. – М., 1999. – 282 с.

34. Цивільний процес: Навч. посіб. / А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусов, Р.О. Стефанчук, О.І. Угриновська та ін.. – За ред.. Ю.В. Білоусова. – К.: Прецедент, 2005. – 293 с.

35. Фурса С.Я., Щербак С.В. Виконавче провадження в Україні. Навчальний посібник. – К.: Атака, 2002. – 480 с.

36. Городовенко В. Принцип незалежності суддів та підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – 2002. – № 4. – С. 124-124.

37. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. – 1999. – № 6. – С. 10-16.

38. Василюк С., Ломоносова О. Застосування аналогії у цивільному процесі // Право України. – 2002. – № 3. – С. 135-137.

39. Сульженко Ю. Правове становище цивільного процесуального представника як самостійного суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин: його повноваження // Право України. – 2002. – № 9. – С. 77-81.

40. Цюра Т. Сторони як основні “Процесуальні противники” в процесі доказування у цивільних справах // Право України. – 2002. – № 3. – С. 102-105.

41. Атамась Т. Функції адвоката у цивільному судочинстві // Право України. – 1997. – № 6. – С. 63-64.

42. Бочаров Д. Системний статус доказового права. // Вісник прокуратури. – 2003. – № 1. – С. 60-62.

43. Бочаров Д. Щодо проблеми загальнотеоретичного дослідження проблем юридичного доказування. // Право України. – 2002. – № 5. – С. 131-133.

44. Зайцев П. Электронный документ как источник доказательств // Законность. – 2002. – № 4. – С. 40-44.

45. Скомороха Л. Державна виконавча служба: історія та сучасність // Право України. – 2002. – № 8. – С. 94-98.

46. Хотинська О. Роль державного виконавця у виконавчому провадженні (порівняльна характеристика законодавства України та Росії) // Право України. – 2002. – № 8. – С. 91-94.

47. Смирнов А. Спорные вопросы исчисления сроков. // Законность. – 2001. – № 9. – С. 30.

48. Омельченко М.П. Принципи об’єктивної істини цивільного процесуального права України: Автореф. дис…. канд. юрид. наук (12.00.03) / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1996. – 24 с.

49. Павлуник І.А. Представництво у цивільному процесі України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.03) / Киїівськ. Нац. Ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – К., 2002. – 19 с.

50. Хотенець П.В. Правовий статус адвоката в Україні: Автореф. дис. … канд. юрид. наук (12.00.10) / Національна юридична академія України. – Харків, 2002. – 19 с.

51. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково практичний коментар. / Тертишніков В.І. – Харків, 2006. – 443 с.

52. Цивільне процесуальне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. С.С. Бичкової. – К: Атіка, 2006. – 384 с.

53. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 113.

54. Футей Б.А. Федеральні суди у Сполучених Штатах Америки // Вісник Верховного Суду України. – 2000 - № 2. – с.50

55. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 т. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006. – 912с.

56. Фурса С.Я., Фурса Є.І., Щербак С.В. Проблеми і перспективи: Науково-практичний посібник – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2006 – 448 с.

57. Кравчук В.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. – К.: Атака, 2005.

58. Кучер Т. Як звернутися до суду загальної юрисдикції? – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 80 с.

59. Процесуальні документи у цивільних справах (теорія, методика, практика): Науково-практичний посібник / за заг.ред. С.Я.Фурси. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2007. – 1088 с.

60. Фурса С.Я., Цюра Т.В. Докази і доказування у цивільному процесі: Науково-практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2005. – 256 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.017 с.)