Схема 9. Будівлі з двома перепадами висотиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схема 9. Будівлі з двома перепадами висотиСнігове навантаження на верхнє і нижнє покриття слід приймати за схемою 8. Значення , b1, , b2слід визначати для кожного перепаду незалежно, приймаючи: т1і т2 у схемі 9 (при визначенні навантажень біля перепадів h1і h2)відповідними m1 у схемі 8 і m3 (частка снігу, що переноситься вітром по пониженому покриттю) відповідним m2у схемі 8.

При цьому

b3 = b1 + b2L3;

Схема 10. Покриття з парапетами

Схему слід застосовувати при

(h – в м; – в кПа)

але не більш як 3.


Схема 11. Ділянки покриттів, що примикають до вентиляційних шахт, які вивищуються над покрівлею, та інші надбудови

Схема стосується ділянок з надбудовами з діагоналлю основи не більш як 15 м. Залежно від конструкції, що розраховується (плит покриття, підкроквяних і кроквяних конструкцій), необхідно враховувати найбільш несприятливе розташування зони підвищеного навантаження (при довільному куті ).

Коефіцієнт , постійний у межах зазначеної зони, слід приймати таким, що дорівнює: 1,0 при d 1,5 м;

при d >1,5 м, але не менш як 1,0 і не більш як:

1,5 при 1,5 < d 5 м;

2,0 при 5 < d 10 м;

2,5 при 10< d 5 м;

b1 = 2h, але не більш як 2d.

Схема 12. Висячі покриття циліндричної форми

 


Додаток І
(обов'язковий)

СХЕМИ ВІТРОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ І АЕРОДИНАМІЧНІ КОЕФІЦІЄНТИ Саеr

Схема 1. Окремо розташовані плоскі суцільні конструкції

Вертикальні поверхні та такі, що відхиляються від вертикальних не більш як на 15°.

Схема 2. Будівлі с двосхилими покриттями

 

 

 

 

 

Коефіцієнт , град Значення Сe1, Сe2при h1/l, що дорівнює:
0,5 2
се1 -0,6 -0,7 -0,8
+0,2 -0,4 -0,7 -0,8
+0,4 +0,3 -0,2 -0,4
+0,8 +0,8 +0,8 +0,8
сe2 60 -0,4 -0,4 -0,5 -0,8

 

 

b/l Значення Се3 при h1/L, що дорівнює:
0,5 2
1 -0,4 -0,5 -0,6
2 -0,5 -0,6 -0,6

Примітка.При вітрі, перпендикулярному до торця будівлі, для всієї покрівлі Се= – 0,7.


Схема 3. Будівлі зі склепінчастими та близькими до них за обрисом покриттями

 

 

 

 

 

Коефіцієнт h1/l Значення Се1, Се2при f/l, що дорівнює:
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
Сe1 +0,1 +0,2 +0,4 +0,6 +0,7
0,2 -0,2 -0,1 +0,2 +0,5 +0,7
1 -0,8 -0,7 -0,3 +0,3 +0,7
Сe2 Довільне -0,8 -0,9 -1 -1,1 -1,2

Значення Се3 приймається за схемою 2.

Примітка.При вітрі, перпендикулярному до торця будівлі, для всієї покрівлі Се= – 0,7.

Схема 4. Будівлі з поздовжнім ліхтарем

Коефіцієнти Се1, Се2, Се3 слід визначати згідно з вказівками до схеми 2.

Примітка.При розрахунку поперечних рам будівель з ліхтарем та вітровідбійними щитами значення сумарного коефіцієнта лобового опору системи «ліхтар-щити» приймається таким, що дорівнює 1,4.

Схема 5. Будівля з поздовжніми ліхтарями

Для покриття будівлі на ділянці АВ коефіцієнти Сe слід приймати за схемою 4.

Для ліхтарів ділянки ВС при Сx=0,2; при для кожного ліхтаря Сx= ; при >8 Сх=0,8, тут . Для решти ділянок покриття Сх= –0,5.

Примітка.Для підвітряної, завітряної та бічних стін будівель коефіцієнти тиску слід визначати відповідно до вказівок до схеми 2.

Схема 6. Будівлі з поздовжніми ліхтарями різної висоти

Коефіцієнти слід визначати згідно з вказівками до схеми 2, де при визначенні Се1 за h1 треба приймати висоту підвітряної стіни будівлі.

Для ділянки АВ Се слід визначати так само, як для ділянки ВС схеми 5, де за h1-h2 треба приймати висоту ліхтаря.

Примітка.Для підвітряної, завітряної та бічних стін будівель коефіцієнти тиску слід визначати згідно з вказівками до схеми 2.

Схема 7. Будівлі з шедовими покриттями

Для ділянки АВ Се слід визначати згідно з вказівками до схеми 2.

Для ділянки ВС Се= – 0,5.

Примітки.

1. Силу тертя необхідно враховувати при довільному напрямку вітру, при цьому Сf=0,04.

2. Для підвітряної, завітряної та бічних стін будівель коефіцієнти тиску слід визначати згідно з вказівками до схеми 2.

 

Схема 8. Будівлі з зенітними ліхтарями

Для підвітряного ліхтаря коефіцієнт Се слід визначати згідно з вказівками до схеми 2, для іншої частини покриття – як для ділянки ВС схеми 5.

Примітка.Для підвітряної, завітряної та бічних стін будівель коефіцієнти тиску слід визначати згідно з вказівками до схеми 2.


Схема 9. Будівлі, постійно відкриті з одного боку

При 5% ; при слід приймати таким, що дорівнює Сi3, визначеним згідно з вказівками до схеми 2; Сi2=+0,8.

Примітки.

1. Коефіцієнти Се на зовнішній поверхні слід приймати згідно з вказівками до схеми 2.

2. Проникність огородження слід визначати як відношення сумарної площі наявних у ньому прорізів до повної площі огородження. Для герметичної будівлі слід приймати Сi=0. В будівлях, вказаних у 9.3в, характеристичне значення внутрішнього тиску на легкі перегородки (при їхній поверхневій щільності менш як 100 кг/м2) слід приймати 0,2w0, але не менш ніж 0,1 кПа (10 кгс/м2).

3. Для кожної стіни будівлі знак "плюс" або "мінус" для коефіцієнта Сi1 при слід визначати виходячи з умови реалізації найбільш несприятливого варіанта навантаження.

Схема 10. Уступи будівель при <15°

Для ділянки CD Ce=0,7. Для ділянки ВС Се слід визначати лінійною інтерполяцією значень, що приймаються в точках В і С. Коефіцієнти Се1і Се3 на ділянці АВ слід приймати згідно з вказівками до схеми 2 (де b і l – розміри в плані всієї будівлі).

Для вертикальних поверхонь коефіцієнт Се треба визначати згідно з вказівками до схем 1 і 2.

Схема 11. Навіси

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип схеми , град Значення коефіцієнтів
Се1 Се2 Се3 Се4
I +0,5 -1,3 -1,1
+1,1 -0,4
+2,1 +0,9 +0,6
II -1,1 -1,5
+1,5 +0,5
+2 +0,8 +0,4 +0,4
III +1,4 +0,4 - -
+1,8 +0,5 - -
+2,2 +0,6 - -
IV +1,3 +0,2 - -
+1,4 +0,3 - -
+1,6 +0,4 - -

Примітки.

1.Коефіцієнти Сe1, Се2, Се3, Cе4слід відносити до суми тисків на верхню і нижню поверхні навісів. Для від'ємних значень Сe1, Се2, Се3, Cе4 напрямок тиску на схемах слід змінювати на протилежний.

2.Для навісів із хвилястим покриттям Сf=0,04.

Схема 12а. Сфера

, град
Ce +1,0 +0,8 +0,4 -0,2 -0,8 -1,2 -1,25 -1,0 -0,6 -0,2 +0,2 +0,3 +0,4

 

Число Рейнольдса Ce
Re < 105 1,3
2х105 3х105 0,6
Re < 4x105 0,2

d – діаметр сфери, м;

w0 – визначається відповідно до 9.6, Па;

Ch – визначається відповідно до 9.9;

z – відстань, м, від поверхні землі до центра сфери;

, – визначаються відповідно до 9.14, 9.15.

Примітка. Коефіцієнти Сe наведені при Re>4.105.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.012 с.)