Діти з синдромом КлайнфельтераМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Діти з синдромом КлайнфельтераДоктор медицини Артур Шоенстадт

Діти з синдромом Клайнфельтера майже не відрізняються від одноліток. Найістотніші відмінності між дітьми з синдромом Клайнфельтера і здоровими дітьми - затримки в опануванні мови та розвитку. Діти з синдромом Клайнфельтера мають найбільшу трудність з виразною мовою, що виявляє здатність висловити думки, ідеї та емоції словами.

Короткий Огляд Дітей З Синдромом Клайнфельтера

Діти з синдромом Клайнфельтера майже не відрізняються від одноліток. Проте, діти з синдромом Клайнфельтера зазвичай пізніше починають ходити, ніж більшість інших дітей, та можуть пізніше навчитись розмовляти .

Затримки мови у дітей з синдромом Клайнфельтера потребують особливої уваги батьків. Дослідження з цього захворювання показало, що якщо виршувати проблему заздалегідь, можна уникнути багато можливих ускладнень.

Темперамент Дітей з Синдромом Клайнфельтера

Діти з синдромом Клайнфельтера часто поводять себе, як "показово тихі діти" -- невимогливі, і навіть пасивні. Як діти, вони можуть бути дещо сором’язливими. Впродовж дитинства – та, можливо, навіть, до кінця своїх днів -- діти з синдромом Клайнфельтера зберігають той же темперамент та позицію в житті, яку вони уперше проявили ще немовлятами, та дітьми що тільки но починають ходити. В групі поводяться сором’язливо, дещо пасивно, і навряд чи можуть стати лідерами. Хоча вони і можуть подружитися з іншими дітьми, вони прагнуть мати тільки декілька друзів. Дослідники Клайнфельтера також описують їх, як дітей, що прагнуть задовольнити.

Затриманний розвиток мови у дітей з синдромом Клайнфельтера

Діти з синдромом Клайнфельтера мають дещо повільніший розвиток мовлення. Вони часто вчаться говорити набагато пізніше за інших дітей, і вони можуть мати труднощі у вивченні письма та читання. І І коли вони нарешті починають розмовляти нормально, інші люди з синдромом Клайнфельтера мають труднощі з мовою продовж всього життя. Якщо з цією проблемою не боротись, то таке погіршення мови може призводити до поганих успіхів в школі та, як результат, втрати почуття власної гідності.

У деяких дітей з синдромом Клайнфельтера, затримки мови може бути значнішою, з дітей, які не говорили до 5 років. Інші, можливо, починають розмовляти нормально та в срок, і не зустрічаються з проблемами в школі, але у них можуть бути труднощі з читанням. Невелика кількість може взагалі не аати проблем, а ні з мовленням, а ні з читанням.

Діти з синдромом Клайнфельтера зазвичай мають трудність з виразною мовою, яка дозволяє помістити думки, ідеї та емоції в слова. У відмінність від цього, їх здатність для сприйняття мови – розуміння сказаного -- є близькою до норми.

Соціальні Навички у Дітей З Синдромом Клайнфельтера

На додаток до академічної допомоги, діти з синдромом Клайнфельтера, подібно до інших блокованих мовою дітей, можуть потребувати допомогти з соціальними навичками. Мова істотна, не лише для вивчення учбового плану школи, але і для будівництва соціальних стосунків. Розмовою і слуханням діти таварищують, і в процесі, обмінюються інформацією, стосунками та вірою. Через мову вони також вчаться, як поводитися не лише в класній кімнаті, але і на ігровому майданчику. Якщо виявляється, що мовна нездатність дитини перешкоджає йому пристосуватись соціально, батьки дитини з синдромом Клайнфельтера можуть попросити у посадовців школи про уроки з соціальних навичок.

Ранній початок пошуку вирішення проблем у дітей з синдромом Клайнфельтера

Батьки дітей з синдромом Клайнфельтера можуть компенсувати нездатність мовлення їх дитини, забезпечуючи спеціальну допомогу в розвитку мови з раннього віку. Проте, немає ніякої загальної легкої формули, яка б допомогла у розвитку мови дітей з синдромом Клайнфельтера. Подібно до кожної людини, діти з синдромом Клайнфельтера - унікальні індивідууми. Невелика кількість хворих можуть не мати жодних проблем з письмом та читанням, та все одно можуть спостерігатись погіршення мови після тривалого відпочинку від занять.

Якщо батьки бачать, що їх дитина відстає в розвитку мови вони повинні попросити педіатра їх дитини про напрямок до розмовного патолога для подальшого випробування. Розмовний патолог спеціалізується у безладах голосу, мови та мовлення.

Публічне Право 99-457 - поправка до Публічного Права 94-142, про допомогу держави в наданні спеціальних учбових послуг для немовлят, дітей, що починають ходить та дошкільників. Вимоги права на обрання і вхідні процедури в різних державах дещо різняться. Батьки можуть звернутись до Федерації Дітей із Необхідністю у Спеціальному навчанні, з їх агентствами, щоб контактувати в своїй області.

Батьки повинні також звернути особливу увагу слуханню їх дитини. Подібно до інших малюків, немовлята і діти, що тільки починають ходить з синдромом Клайнфельтера, можуть страждати від частої слухові інфекції. У будь-якої дитини подібні інфекції можуть послабити слух та затримувати розвиток мови. Таке погіршення зі слухом можуть стати подальшою затримкою тих дітей з синдромом Клайнфельтера, які вже мають проблеми з розвитком мови.

 

РОЗДІЛ 3. ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЙ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ У ГАЛУЗІ ГЕНЕТИКИ

 

У першому розділі нашої дослідницької роботи ми виявили основні перекладацькі трансформації, серед яких лексичні, граматичні та лексико-семантичні. Розгляньмо більш детально кожну трансформацію окремо, та проаналізуємо використання трансформацій при перекладі текстів у галузі генетики.

 

Лексичні трансформації

До лексичних трансформацій ми віднесли наступні: диференціація значень, конкретизація значень, генералізація значень, смисловий розвиток, антонімічний переклад, цілісне перетворення, та компенсація втрат в процесі перекладу. Розгляньмо декілька прикладів:

The researchers got a lucky break when they found a boy from an unrelated family who had a similar speech problem.

Дослідникам пощастило, коли вони знайшли хлопця, в котрого була та сама мовленнєва проблема.

Маємо в даному прикладі ідіоматичний вислів got a lucky break, який ми перекладаємо словом пощастило. В даному випадку при перекладі був застосований прийом компенсації.

But determining which of the dozens of genes in that segment was at fault promised to be a lengthy process of trial and error.

Та визначення, який саме з десятків генів в цьому сегменті був мутаційним обіцяло стати дуже довгим процесом з низкою спроб та помилок.

Бачимо у даному випадку ряд трансформацій: which of – який саме – при перекладі використаний прийом смислового розвитку. Dozens – дослівно означає дози, та ми перекладаємо як десятки, оскільки така форма слова у даному значенні більш вживана в українській мові – використовуємо прийом компенсації. Process of trial – процес з низкою спроб – також прийом смислового розвитку.

Children with Klinefelter syndrome are very similar to other children their age.

Діти з синдромом Клайнфельтера майже не відрізняються від одноліток.

В даному прикладі переклад children their age в перекладі як однолітки можна віднести до двох прийомів: генералізації та компенсації. З одного боку ми при перекладі компенсуємо словосполучення англійської мови українським словом такого ж значення. З іншого боку в англійській мові вказується що це саме діти одного віку, в той час як однолітки в перекладі можуть значити однолітків як дітей, так і дорослих– на значення, що це стосується саме дітей вказує контекст.

Children with Klinefelter syndrome have the greatest difficulty with expressive language, which is the ability to put thoughts, ideas, and emotions into words.

Діти з синдромом Клайнфельтера мають найбільшу трудність з виразною мовою, що виявляє здатність висловити думки, ідеї та емоції словами.

Put thoughts – висловити думки. При перекладі в даному випадку був використаний прийом компенсації.

Klinefelter syndrome research has shown that seeking help early for language delays will greatly reduce any associated long-term effects.

Дослідження з цього захворювання показало, що якщо вирішувати проблему заздалегідь, можна уникнути багато можливих ускладнень.

Тут як і в попередньому прикладі спостерігаємо прийом компенсації. Seeking help early – дослівно перекладається як шукати допомогу заздалегідь та ми перекладаємо вирішувати проблему заздалегідь. Associated long-term effects – спрощуємо до одного слова ускладнення.

Children with Klinefelter syndrome tend to start life as what many parents call "good babies" -- quiet, undemanding, and perhaps even a little passive.

Діти з синдромом Клайнфельтера часто поводять себе, як "показово тихі діти" -- невимогливі, і навіть пасивні.

При перекладі цього речення було використано два прийоми: прийом цілісного перетворення (start life – часто поводять себе) та прийом компенсації (good babies – показово тихі діти).

Отже, можна зробити висновок, що при перекладі текстів у галузі генетики досить часто використовуються лексичні трансформації. Най часто вживаний прийом – прийом компенсації.

 

Граматичні трансформації

Ми виявили, що до граматичних трансформацій відносяться: перестановки, заміни, додавання, опущення. Розгляньмо граматичні трансформації на прикладах, взятих з текстів у галузі генетики.

The parents of children with Klinefelter syndrome can compensate for their child's language disability by providing special help in language development, beginning at an early age.

Батьки дітей з синдромом Клайнфельтера можуть компенсувати нездатність мовлення їх дитини, забезпечуючи спеціальну допомогу в розвитку мови з раннього віку.

При перекладі поданого речення було використано два граматичні прийоми: опущення та перестановки.

Clearly, the disorder had a genetic component and was specific enough in its effects to offer the hope that it was directly connected to that elusive speech gene.

Безсумнівно, розлад мав генетичне походження та був досить незвичайним для того, щоб сподіватись на те, що хвороба була безпосередньо пов’язана з цим невловимим геном мови.

У даному випадку були використані прийоми додавання. З точки зору лексичних трансформації це прийоми смислового розвитку – прийоми використані для більш легшого сприйняття тексту носіями української мови.

When the gene responsible for the impediment was pinpointed just a few years later, it finally provided evidence that the ability to speak is indeed written in our DNA.

Коли ген, відповідальний за заїкання, був остаточно визначений, його існування врешті решт довело, що здатність говорити закладена в наших ДНК.

Бачимо в даному прикладі використання двох прийомів граматичної трансформації – додавання та упущення. Упущення використане тричі – були упущені слова, зрозумілі за контекстом. Їх використання було недоречним.

As children, they often learn to speak much later than other children do, and they may have difficulty learning to read and write.

Вони часто вчаться говорити набагато пізніше за інших дітей, і вони можуть мати труднощі у вивченні письма та читання.

У даному прикладі маємо два прийоми граматичних трансформацій – прийом заміни та перестановки. Заміна у даному випадку виражена заміною частин мови з дієслова на іменник.

Children with Klinefelter syndrome usually have difficulty with expressive language, which is the ability to put thoughts, ideas, and emotions into words.

Діти з синдромом Клайнфельтера зазвичай мають трудність з виразною мовою, яка дозволяє помістити думки, ідеї та емоції в слова.

Бачимо в даному прикладі декілька упущень – упущення приходяться на допоміжні англійські слова, що не мають еквівалентів в українській мові та не несуть конкретного, самостійного значення (смислу).

Отже маємо, що граматичні трансформації також досить часто використовуються при перекладі досліджуваних текстів. Основні використані прийоми: упущення, додавання, перестановка.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.009 с.)