Структура Пенсійного фонду України (станом на 01.01.2015)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура Пенсійного фонду України (станом на 01.01.2015)Правління Фонду

   
     
 
Центральний апарат

 
   
Головні управління ПФУ в областях, містах

   
       
Управління ПФУ в районах, містах і районах у містах – 656

     
       
       
       

 

 

ДОДАТОК D

Розрахунок пенсії при призначенні дострокової пенсії

Пенсії за віком призначаються відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон).

Так, відповідно до статті 40 Закону для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. У період до 1 січня 2016 року за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами могла бути врахована заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року.

При цьому, обчислення пенсії із заробітку лише за період до 01.07.2000 року, якщо особа продовжувала працювати після цієї дати, законодавством не передбачено.

Якщо при розрахунку розміру Вашої пенсії враховано заробітну плату за 60 календарних місяців страхового стажу до 1 липня 2000 року та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року, то таким чином врахували найбільш вигідний період для обчислення заробітної плати.

За місяці отримання допомоги по безробіттю враховано мінімальний розмір заробітної плати.

Згідно із статтею 28 Закону, мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.09.2015 – 1074 грн.

Розмір достроково призначених пенсій за віком жінкам відповідно до п. 7-2 Прикінцевих положень Закону, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 Закону, зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію. При цьому, він не може бути менше ніж 949 грн. (п. 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.2008 №265).

З 1 вересня 2015 року за 30 років страхового стажу Вам встановлено: основний розмір пенсії 1074 грн., до нього - доплату за понаднормовий стаж. Коли ж провели зменшення розміру пенсії за місяці більш раннього виходу на пенсію, то він визначився на рівні 1034 грн., що відповідає законодавству.

 

ДОДАТОК Е

 

Розрахунок коефіцієнту страхового стажу для нарахування пенсій

 

Для обчислення пенсії, для кожного пенсіонера визначається індивідуальний коефіцієнт страхового стажу (в залежності від місяців страхового стажу) та коефіцієнт заробітної плати, який визначається шляхом ділення фактичної заробітної плати застрахованої особи на величину середньої заробітної плати в Україні за відповідний період у розрізі кожного місяця.

Коефіцієнт страхового стажу, що застосовується для обчислення розміру пенсії, визначається із заокругленням до п'яти знаків після коми за формулою (відповідно до ст. 25 Закону):

См х 1,35

Кс = ––––––––, де:

100% х 12

Кс – коефіцієнт страхового стажу;

См – сума місяців страхового стажу;

1,35 - величина оцінки одного року стажу.

Коефіцієнт страхового стажу з урахуванням періодів до набрання чинності Законом не може перевищувати 0,75, а з урахуванням страхового стажу, передбаченого абзацом десятим частини третьої статті 24 Закону, а саме: за кожний повний рік стажу роботи на підземних роботах та на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці за списком №1, до страхового стажу додатково зараховується по одному року, не може перевищувати 0,85.

Приклад1:

Ваш стаж становить 35 років 2 місяці 3 дні.

Для того, щоб визначити коефіцієнт стажу, необхідно спочатку роки перевести у місяці: 35 років х 12 міс. = 420 міс.

Після, необхідно обчислити загальну кількість місяців тривалості стажу

420 міс. + 2 міс. = 422 міс.

Тепер, за вказаною вище формулою, визначаємо коефіцієнт стажу :

422 міс. х 1,35/(100 х 12) = 0,47470 (визначається до п’яти знаків після коми).

Приклад 2:

Стаж становить 57 років 4 місяці 15 днів.

57 років х 12 міс. = 684 міс.

684 міс. + 4 міс. = 688 міс.

688 міс. х 1,35/(100 х 12) = 0,77400

В зв’язку з тим, що коефіцієнт страхового стажу перевищує 0,75 – в розрахунок пенсійної виплати буде враховуватись лише 0,75000.

Приклад 3:

Стаж становить 37 років із них 32 роки робота за списком №1.

37 років + 32 = 69 років.

69 років х 12 = 828 міс.

828 міс. х 1,35/(100 х 12) = 0,93150

В зв’язку з тим, що коефіцієнт страхового стажу перевищує 0,85 – в розрахунок пенсійної виплати буде враховуватись лише 0,85000.

 

ДОДАТОК F

 

Структура управління Пенсійного фонду України в Магдалинівському районі на 2015 рік

 

№ п/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних посад
І. Керівництво
Начальник управління
Перший заступник начальника управління
Заступник начальника управління  
ІІ. Відділ надходження, прогнозування платежів, обліку застрахованих осіб та контрольно-перевірочної роботи
ІІІ. Відділ виконання бюджету, бухгалтерського обліку та звітності
IV. Відділ з призначення пенсій
V. Відділ з виплати пенсій
VІ. Головний спеціаліст з інформаційних систем та програмного забезпечення
VІІ. Головний спеціаліст з обслуговування та розгляду звернень громадян
VIII. Головний спеціаліст-юрисконсульт
ІX.іА. Головний спеціаліст з персоналу
X. Секретар керівника І
XI. Прибиральник службових приміщень
XII. Водій службового автомобіля
  Всього штатних одиниць:

 

ДОДАТОК G

 

Відповідно до ст. 25 Закону про ЄСВ Пенсійний фонд України застосовує такі штрафні санкції за порушення сплати єдиного соціального внеску:

N п/п Зміст порушення Штрафна санкція
Ухилення від взяття на облік або несвоєчасного подання заяви про взяття на облік платниками ЄСВ 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (НМДГ- 170 грн.) Підставою для прийняття цього рішення є акт про зазначене порушення, що складається в довільній формі
Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ 10% своєчасно не сплачених сум. Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюється на підставі даних карток особових рахунків платників
Донарахування територіальним органом Пенсійним фондом України або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ 5% зазначеної суми за кожний повний або неповний базовий звітний період, за який донараховано таку суму, але не більш як 50% суми донарахованого ЄСВ (Для розрахунку зазначеного штрафу кількість звітних періодів визначається, починаючи з місяця, на який припадає термін подання звітності за період, за який донараховано (обчислено) суми ЄСВ, та закінчуючи місяцем, на який припадає отримання таким платником акта перевірки від органу Пенсійного фонду, або в якому він подав звітність, де зазначено такі донараховані суми. Якщо за результатами перевірки виявлено в окремих місяцях суми донарахованого (своєчасно не обчисленого) ЄСВ, то за кожне таке донарахування (кожний місяць) відповідно до Закону про ЄСВ накладається штраф у такому порядку та розмірах: 1) визначається сукупно сума донарахувань за всіма звітними періодами, в яких вони виявлені; 2) визначається сукупно сума штрафу за всіма звітними періодами, у яких виявлені донарахування та за якими нараховано такі штрафи; 3) здійснюється обрахування максимального розміру штрафу від сукупної суми донарахувань та порівнюється із фактично нарахованою сумою штрафів, визначеною сукупно за всі звітні періоди, в яких донараховано суми єдиного внеску (пп. 7.2.3 Інструкції N 21-5)[9]. Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки платника єдиного внеску або акт звірки з податковим органом
Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності 10 НМДГ (170 грн.) Підставою для прийняття відповідного рішення є акт про зазначене порушення, складений у довільній формі
Неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄСВ від 8 НМДГ до 15 НМДГ (136-255 грн.) Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки
Несплата, неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів) 10% таких несплачених або несвоєчасно сплачених сум. Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта перевірки

 

Також Пенсійний фонд України (ПФУ) має право застосовувати штрафні санкції до банків (розглянемо у вигляді таблиці):

N п/п. Зміст порушення Штрафна санкція
Несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування на рахунки органів ПФУ сум ЄСВ, фінансових санкцій 10% своєчасно не зарахованих (не перерахованих) сум (розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта про порушення, який складається в довільній формі, на підставі акта перевірки платника єдиного внеску та/або копій платіжних документів платника про перерахування зазначених коштів та виписок банку про надходження коштів на рахунки органів Пенсійного фонду (пп. 7.3.1 Інструкції N 21-5)[9], а також пеня - 0,1% зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування)
Виплата (видача) коштів на заробітну плату без подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум ЄСВ або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум (порушення вимог, передбачених ч. 2 ст. 24 Закону про ЄСВ) у розмірі суми ЄСВ, яка підлягає сплаті платниками (розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта про порушення, який складається в довільній формі, на підставі акта перевірки платника ЄСВ (пп. 7.3.2 Інструкції N 21-5[9])
Дата початку дії Дата закінчення дії Розмір максимального доходу, грн
01.07.1998 28.02.2001 1000,00
01.03.2001 30.04.2002 1600,00
01.05.2002 31.05.2003 2200,00
01.06.2003 31.12.2004 2660,00
01.01.2005 31.12.2005 4100,00
01.01.2006 31.03.2006 4830,00
01.04.2006 30.09.2006 4960,00
01.10.2006 31.12.2006 5050,00
01.01.2007 31.03.2007 7875,00
01.04.2007 30.09.2007 8415,00
01.10.2007 31.12.2007 8520,00
01.01.2008 31.03.2008 9495,00
01.04.2008 30.06.2008 9705,00
01.07.2008 30.09.2008 9735,00
01.10.2008 31.10.2009 10035,00
01.11.2009 31.12.2009 11160,00
01.01.2010 31.03.2010 13035,00
01.04.2010 30.06.2010 13260,00
01.07.2010 30.09.2010 13320,00
01.10.2010 30.11.2010 13605,00
01.12.2010 31.12.2010 13830,00
01.01.2011 31.03.2011 14115,00
01.04.2011 30.09.2011 14400,00
01.10.2011 30.11.2011 14775,00
01.12.2011 31.12.2011 15060,00
01.10.2011 31.12.2011 14775,00
01.01.2012 31.03.2012 18241,00
01.04.2012 30.06.2012 18598,00
01.07.2012 30.09.2012 18734,00
01.10.2012 30.11.2012 19006,00
01.12.2012 31.12.2012 19278,00
01.01.2013 30.11.2013 19499,00
01.12.2013 31.08.2015 20706,00
01.09.2015 31.12.2015 23426,00
01.01.2016 30.04.2016 34450,00
01.05.2016 30.11.2016 36250,00
01.12.2016 31.12.2016 38750,00

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)