Дослідження генератора постійного струму з паралельним та змішаним збудженнямМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дослідження генератора постійного струму з паралельним та змішаним збудженням 

 

Метою роботи є вивчення конструкції та властивостей генератора з паралельним збудженням,а також вплив обмотки послідовного збудження (cepiєcної обмотки) на характеристики генератора.

 

Підготовка до роботи

 

1.1 Вивчіть теоретичний матеріал з питань самозбудження та властивостей генераторів паралельного та змішаного збудження, використовуючи конспект та відповідні розділи підручників.

1.2 Підготуйте бланк звіту з лабораторної роботи, використовуючи ці методичні вказівки.

 

Робоче завдання

 

2.1 Зберіть електричну схему експерименту відповідно до рисунка 2.1 i запросіть викладача для перевірки.

2.2 3німіть характеристику холостого ходу.

2.3 Зніміть сімейство зовнішніх характеристик.

2.4 Зніміть сімейство регулюючих характеристик.

2.5 Увімкніть у якірне коло cepiєcнy обмотку та зніміть зовнішню характеристику.

2.6 3мініть полярність увімкнення cepiєсної обмотки та ще раз зніміть зовнішню характеристку.

 

Методичні вказівки

3.1 Для запобігання пошкодження апаратів та приладів перед увімкненням пepeвіpтe: oпіp реостатів Rнг таR повинен бути максимальним, ключКнг вимкнутий.

3.2 Зменшуйте oпip Rз (регулятор справа на верхній панелі стенда) до самозбудження машини. Якщо самозбудження не виникло, змініть полярність увімкнення шунтової обмотки. Доведіть напругу до максимальної та починайте знімати характеристику холостого ходу. При досягненні максимального значення струму збудження зафіксуйте його й вимкніть обмотку збудження ключем Кв. Зафіксуйте значення напруги при iз=0. Результати вимірювань занесіть до таблиці 2.1.

3.3 Сімейство зовнішніх характеристик знімайте, починаючи зi струму навантаження, piвного 0, що досягається вимкненням ключа Кн. Сімейство характеристик знімайте, встановивши максимальну напругу в режимі холостого ходу – 115 В (або іншу, за вказівкою викладача). Наватаження встановлюйте регулятором навантаження (регулятор знаходиться справа на боковій панелі стенда) до струму 12-15А. Результати вимірювань занесіть до таблиці 2.2.

3.4 Сімейство регулюючих характеристик зніміть для напруг 80 та ~ 120В (або інших, за вказівкою викладача). Обов'язково зафіксуйте точку Інг=0. Максимальний струм навантаження - 12-15 А. Результати вимірювань занесіть до таблиці 2.3.

3.5 Зовнішню характеристику при ввімкненій серієсній обмотці знімайте для першого i другого варіантів ввімкнення при такому пoлoжeннi регулятора збудження, щоб урежиміхолостого ходу напруга на якорі була рівною 120В. Результати вимірювань занесіть до таблиці 2.4.

Обробка результатів

4.1 За даними таблиць 2.1-2.3 побудуйте характеристику холостого ходу, сімейства зовнішніх та регулюючих характеристик, а також -за даними таблиць 2.4 - зовнішніх характеристик для обох варіантів cepiєсної обмотки. Визначте, в якому випадку серієсна обмотка ввімкнена послідовно, а в якому - зустрічно.

4.2 За даними таблиці 2.1 визначте величину критичного опору, а також значення напруги в режимі холостого ходу при oпopi в колі збудження, встановленому за вказівкою викладача.

4.3 Визначте, нехтуючи розмагнічуючим впливом реакції якоря, величину напруги при заданому oпopi кола збудження на струмі навантаження.

4.4 Підготуйтеся до відповіді на всі питання, наведені нижче.

4.4.1 Назвіть основні вузли машин постійного струму.

4.4.2 Накресліть схему електричних з’єднань генератора змішаним збудженням.

4.4.3 Чим відрізнюються зовнішні характеристики генератора незалежного та паралельного збудження? Чому?

4.4.4 Перелічіть умови самозбудження.

4.4.5 Як по характеристиці холостого ходу розрахувати критичний опір обмотки збудження?

4.4.6 Сформулюйте умови, при яких необхідно знімати зовнішню характеристику генератора паралельного збудження.

4.4.7 Як зняти регулюючу характеристику генератора паралельного збудження?

4.4.8 У чому перевага генератора паралельного збудження перед генераторами незалежного збудження?

4.4.9 Як регулювати напругу генератора паралельного збудження?

4.4.10 Перелічіть види втрат генератора паралельного збудження, змішаного збудження.

4.4.11 У якого генератора, з паралельним або незалежним збудженням, струм короткого замкнення більший? Чому?

4.4.12 Якому значенню (приблизно) дорівнює відношення номінальної потужності генератора і потужності, затраченої на збудження в генераторі паралельного збудження?

4.4.13 У якому генераторі діапазон регулювання напруги більший: з незалежним чи з паралельним збудженням? Чому?

4.4.14 Яку роль грає обмотка послідовного збудження ввімкненя у генераторі?

4.4.15 У яких випадках використовують зустрічне ввімкнення послідовної обмотки збудження?

4.4.16 Чим відрізняються характеристики генераторів незалежного та паралельного збудження?

4.4.17 Чим по зовнішньому виду відрізняються обмотки паралельного та послідовного збудження? Опір якої обмотки більший? Чому?

 

Таблиця 2.1 – Характеристика холостого ходу

І,А  
U,B  

 

Таблиця 2.2 – Зовнішні характеристики

Iнг, А  
Rз1 U,B  
Rз1 U,B  

 

Таблиця 2.3 – Регулюючі характеристики

Інг  
U=120В Із, А  
U=80В Із, А  

 

Таблиця 2.4 – Зовнішні характеристики при змінному збудженні

I,A  
1-ввімк. С. О. U, В  
2-ввімк. С. О. U, В  

 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема електрична

 

Лабораторна робота 3Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.174.62.102 (0.007 с.)