МОТИВИ МОРАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОТИВИ МОРАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯАНКЕТА №1

 

Чому людина чинить тим або iншим способом у ситуацiї, коли треба виконати певне завдання, пов'язане з набуттям знань та професійних навичок? Ця проблема становить науковий iнтерес. Зокрема, нас цiкавлять причини вiдповiдальної i безвiдповiдальної поведiнки студентів у процесі навчання. У зв'язку з цим ми просимо анонiмно вiдповiсти на такі питання.

Назвiть можливi причини вiдповiдальної поведiнки Ваших знайомих.

Укажiть можливi причини безвiдповiдальної поведiнки Ваших знайомих.

Назвiть причини Вашої особистої вiдповiдальної поведiнки.

Можливо, Ви часом чините не так, як належить, або не так, як очiкує вiд Вас оточення, iншими словами, безвiдповiдально.

Згадайте, чому Ви так чинили. Запишiть причини цього.

 

Список мотивів відповідальної поведінки студента

СУСПIЛЬНI МОТИВИ

 

Поводжуюсь відповідально тому, що: вірно
1.1 цього вимагають моральнi i суспiльнi норми  
1.2. для мене важлива думка оточення про рiвень моєї вiдповiдальностi  
1.3. щоб не пiдвести рідних та друзів  
1.4. не хочеться пiдводити iнших людей  
1.5 поважаю тих, хто мене навчає  
1.6 не хочу пiдводити тих, хто очiкує вiд мене проявів вiдповiдальності  
1.7 розумiю суспiльну важливiсть завдань чи обов'язкiв  
1.8 вважаю себе соціально активною людиною  
1.9 розумію, що без відповідальності не зможу оволодіти професією  
1.10 мої слова рідко розходяться зі справою у тому, що стосується моєї професії  

 

МОТИВИ МОРАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ

 

Намагаюсь морально самостверджуватися, щоб: вірно
2.1 не скомпрометувати себе в очах iнших  
2.2. заслужити визнання iнших людей  
2.3. завоювати прихильнiсть, авторитет, повагу i визнання iнших людей  
2.4. виправдати довiру iнших  
2.5 зробити приємне батькам  
2.6 продемонструвати свої кращі якості  
2.7 переконати iнших у своїй вiдповiдальностi  
2.8 не виглядати менш вiдповiдальним за iнших  
2.9 не виглядати безвiдповiдальним  
2.10 показати свою моральну вихованiсть  
2.11. діяти відповідально  
2.12 завдяки професійним знанням розвивати свою відповідальність  
2.13 бути цікавим для коханої людини  

МОТИВИ САМОРЕАЛIЗАЦIЇ

Намагаюсь самореалізуватися, оскільки отримую задовлення від: вірно
3.1 відповідності цiкавих завдань моїм здiбностям i вподобанням  
3.2. результатiв виконання обов'язкiв i доручень  
3.3. подолання перешкод i труднощiв при виконаннi доручень i завдань  
3.4. виконання завдань, бо в них втiлюю своє Я, свої здiбностi, знання, вмiння та навички  
3.5 первинних профессійних дій  
3.6 набуття знань з обраної спеціальності  
3.7 набуття вмінь з обраної спеціальності  
3.8 оволодіння навичками з обраної спеціальності  
3.9 усвідомлення розвитку своєї професійної компетентності  
3.10 розвитку особистих якостей, що відповідають обраній спеціальності  
3.11. набуття допитливості та розсудливості, необхідних для досягнення професійної успішності  
3.12 здатності до позиціонування себе як майбутнього фахівця  
3.13 процесу професійно спрямованого навчання  
3.14 процесу професійного становлення  
3.15 відповідальності як професійно значущої позитивної якості  
3.16 контролюю свою професійну долю  
3.17 сприйняття себе як професіонала очима люблячої мене людини  

ПРАГМАТИЧНI МОТИВИ

 

Відповідально ставлюся до оволодіння професією, бо: вірно
4.1. маю для себе з цього вигоду  
4,2 маю вiд цього матерiальну винагороду  
4.3 бажаю, щоб i до моїх прохань ставилися вiдповiдально  
4.4 якщо я допоможу iншому, то вiн вiддячить менi  
4.5 якщо я допоможу iншому, життя також менi вiддячить  
4.6 тим самим полiпшую перспективи своєї майбутньої кар'єри  
4.7 маю плани отримати гарну роботу  
4.8 маю плани отримати цікаву роботу  
4.9 маю плани отримати високооплачувану, престижну роботу  
4.10 належна відповідальність забезпечує результативність у пошуках будь-якої інформації  
4.11 навіть інформаційна невизначеність не заважає мені здійснювати відповідальні вчинки  
4.12 маю змогу здійснювати відповідальні вчинки незалежно від ступеня визначеності проблеми  
4.13 таким чином коректую свій професійний вибір  
4.14 щиро хочу, щоб у мене було все гаразд у професійному житті  

МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ

 

Виконуючи свої обов’язки, я: вірно
5.1 намагаюся бути в центрi уваги майбутніх фахівців  
5.2 демонструю свою перевагу над студентами інших вузів  
5.3 боюся втратити престиж себе як майбутнього професіонала  
5.4 сприймаю себе як соціально корисного громадянина  
5.5 здатний реалізувати свій кар’єрний потенціал за даним професійним напрямком  
5.6 задоволений спілкуванням з однокурсниками  
5.7 бажаю забезпечення свого комфортного життя як загальнолюдської цінності  
5.8 маю змогу спілкуватися з особами з високим професійним статусом  
5.9 маю змогу спілкуватися з особами з високим рівнем матеріального забезпечення  
5.10 маю змогу спілкуватися з відомими особами (політики, артисти, спортсмени тощо)  
5.11 маю високу оцінку себе як професіонала з боку оточення  

 

НЕСПЕЦИФIЧНI МОТИВИ

 

Відповідально ставлюся до навчання, тому що я: вірно
6.1 боюся осуду з боку оточення  
6.2 батьки згодні мене утримувати  
6.3 не бажаю служити в армії  
6.4 можу отримати винагороду  
6.5 нікчемний у професійному сенсі  
6.6 викликаю в інших неприязнь  
6.7 зазвичай нескладно пояснюю себе свої професійні вчинки та почуття  
6.8 хочу сприяти соціально-економічному й культурному прогресу своєї країни  
6.9 одержавши вищу освіту, отримаю змогу виїхати за кордон  

 

МОТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО САМОПIЗНАННЯ

Виявляю власну відповідальну поведінку, так як хочу пізнати, наскільки: вірно
7.1 я готовий до професійної діяльності як фахівець  
7.2 я готовий до професійної діяльності як особистість  
7.3 адекватно я оцінюю свої професійно-важливі якості  
7.4 творчо я здатен виконувати професійну діяльність  
7.5 розумію та контролюю свої негативні риси як майбутній професіонал  
7.6 я набув професійні вмiння та навички  
7.7 самостійним є мій професійний вибір  
7.8 мені не вистачає енергії, волі та цілеспрямованості для майбутньої професійної діяльності  
7.9 мене влаштовує те, який я професіонал  
7.10 характер та сила волі відповідають моїм професійним очікуванням  
7.11 вдосконаленими є техніки власної професійної діяльності  
7.12 цікавить мене усвідомлення свого професійного Я  

 

МОТИВИ СПIЛКУВАННЯ

 

Сумлінно навчаюся, тому що: вірно
8.1 є можливiсть спiлкуватися з iншими  
8.2 серед вiдповiдальних людей є багато моїх друзiв  
8.3 не хочу бути iзольованим  
8.4 спілкуюся з особами, від яких залежить моє майбутнє кар’єрне зростання  
8.5 більшість знайомих не сприймають мене зараз як професіонала серьозно  
8.6 викликаю симпатію у більшості моїх знайомих  
8.7 у моєму професійному житті є або були люди, я якими я був надзвичайно близький  
8.8 таким чином забезпечую свою потребу в емоційних контактах  

 

МОТИВИ ВИХОВАННЯ IНШИХ

 

 

Поводжуся відповідально, бо прагну: вірно
9.1 показати приклад однокурсника iншим  
9.2 виховувати студентів молодших курсів  
9.3 реалізувати сенс життя зрілої людини  
9.4 виховувати певні якості у інших однокурсників  
9.5 виховувати у інших однокурсників свідомий професійний вибір  
9.6 сформувати вектор професійної мети  
9.7 бути привабливим для інших професіоналів  
9.8 показати приклад однокурсника iншим  

 

ДУХОВНІ МОТИВИ

 

Вважаю, що відповідальне ставлення є духовною цінністю людини, тому: вірно
10.1 людина має творити добро, а тому завжди бути відповідальною  
10.2 одним з обов'язків людини є боротьба зі злом  
10.3 любов до людей спонукає бути відповідальним у професійній діяльності  
10.4 віра в Бога є основою моєї відповідальності у професійному житті  
10.5 людина несе етичну відповідальність перед професійним товариством  
10.6 усвідомлений вибір професії є показником духовної культури особистості  
10.7 професіоналові важливо жити у злагоді з власною професійною совістю  
10.8 людина підкоряється власній долі, коли відповідально виконує свої професійні обов’язки у всьому, що стосується професій  
10.9 працюючи відповідально, ми творимо добро для суспільства  

 


 

АНКЕТА № 2

 

Оцiнiть, як часто перелiченi нижче причини зумовлюють прояви Вашої вiдповiдальності. При цьому використовуйте такi оцiнки: а) так буває завжди; б) так буває часто; в) так буває нi часто, нi рiдко; г) так буває рiдко; д) так нiколи не буває.

 

Я є відповідальним тому, що так буває: завжди часто іноді рiдко нiколи
1. Я волію зробити більше, ніж обіцяю
2. Відповідальність - це контроль над собою та оточенням
3. Я виконую завдання самостійно, а не під контролем
4. Я віддаю перевагу складним та відповідальним справам
5. Відповідальність – це форма прояву активності особистості
6. Я справедливо нервую і дратуюся, коли інші не виконують обіцянки
7. Я поводжусь принципово, коли вважаю це за необхідне
8. Я співчуваю іншим, коли вони не спроможні виконати якісь справи
9. Я виконую справи відповідально з метою звернути на себе увагу
10. Я є достатньо наполегливим при виконанні будь-яких справ
11. Я старанно виконую будь-які справи, так як бажаю завоювати собi авторитет
12. Я достатньо витриманий у процесі досягнення результатів
13. Відповідальність є умовою отримання мною матерiальної вигоди у справах
14. Я не завжди можу взяти на себе відповідальність за доручену справу
15. Відповідальність надає мені можливiсть пiзнати свої вмiння та навички
16. Відповідальність є чинником розвитку впевненості у собі
17. Відповідальність при виконні будь-якого завдання сприяє розширенню кола друзiв
18. На прикладi своєї вiдповiдальностi прагну виховувати інших, у тому числі молодших
19. Не хочу пiдводити тих, хто очікує вiд мене вiдповiдальних дій
20. Я відповідально ставлюся до завдання, хоча воно може не перевірятися та не контролюватися ззовні          
21. Я є дуже щасливим, коли мені доручають відповідальні справи          
22. Відповідальність у справах призводить до почуття радості та задоволення вiд подолання перешкод          
23. Я відповідально виконую доручення, бо залежний вiд осіб, якi дають їх          
24. Відповідальність призводитьт до виникнення страху в ситуації вибору нового          
25. Відповідальність дає мені змогу показати свою перевагу над iншими          
26. Виконуючи якесь доручення, маю можливiсть розмовляти iз знайомими, що беруть участь у його виконанні          
27. Відповідальні дії та вчинки спонукають мене на поліпшення свого особистого благополуччя          
28. Усвiдомлюю важливiсть завдання з метою уникнення покарання          
29. Відповідальність допомагає мені виправдовувати довіру інших людей          
30. Відповідальність є своєрідною залежністю особистості          
31. Відповідальність е єдиним шляхом до кар'єрного зростання          
32. Моя відповідальність не завжди привертає увагу оточення          
33. Моя відповідальність є засобом самоствердження          
34. Я виконую відповідальні доручення, щоб на мене звернули увагу          
35. Моя відповідальна поведінка є прикладом для iнших          
36. Відповідальність є покаранням не тільки за діяльність, а й за бездіяльність          
37. Відповідальність – це втрата свободи вибору          
38. Відповідальність іноді залишається зовсім не поміченою оточенням          
39. Відповідальність – це старанність людини у дорученій справі          

 

II.

1. Чого досягнув в життi (здобутки, успiхи, надбання, невдачi тощо)? (пишіть)

2. Чого прагне досягнути в майбутньому (плани, намiри, завдання тощо)?____________________________________________________________________

3. Що найбiльше цiнує у життi (назвiть кiлька головних цiнностей)?________________________________________________________________

4. Яких законiв, правил, принципiв дотримується у життi (запишiть кiлька)?___________________________________________________________________

 

  а) так б) нi в) не можу сказати
5. Його цiкавлять тiльки особистi справи та задоволення, вiн нiколи не думає про iнших людей, навiть рiдних, а навпаки, прагне їх використати у своїх егоїстичних цiлях, не допомагає, не спiвпереживає при невдачах iнших,а одночасно заздрить їх успiхам. Одним словом, вiн - егоїст      
6. Його цiкавлять не тiльки особистi справи та задоволення, але й успiхи, переживання та невдачi iнших людей, вiн прагне їм допомогти, порадити, спiвпереживає за невдачi. Одним словом, вiн - гуманiст.      
7. Його цiкавить тiльки одне заняття чи якась велика справа, якою займається, вiн нiби не бачить себе та iнших людей, а весь захоплений своєю цiкавою i значущою для нього дiяльнiстю. Тiльки їй вiддає весь свiй час, сили та здiбностi      
8. Вiн має багатий i позитивний досвiд чесного життя      
9. Вiн має багатий досвiд нечесного життя чи здiйснення темних справ      

 

10. У яких сферах життя вiн має найбiльший досвiд (назвiть)?____________________________________________________________

III.

11. Назвiть кiлька справ, обов'язкiв, доручень, позицiй, норм, за якi вiн найбiльше вiдповiдає у життi.__________________________________________________________

12. За що не хоче вiдповiдати?___________________________________________________

13. Назвiть кiлька випадкiв прояву вiдповiдальностi (безвiдповiдальностi).______________________________________________________

14. У чому на нього можна покластися у життi (запишiть)?________________________________________________________________

15. У чому на нього не можна покластися у життi (запишiть)?________________________________________________________________

 

  а) так б) нi в) не можу сказати
16. Чи вiдповiдальний вiн у стосунках з людьми?      
17. Чи вiдповiдальний вiн у працi, навчаннi, громадському життi?      
18. Чи вiдповiдає вiн за свою сiм'ю, рiдних, виховання дiтей, своїх приятелiв, знайомих, просто за iнших людей?:      
19. Чи вiдповiдає за себе, щоб стати здiбною,вмiлою, духовно i фiзично розвинутою людиною?      

 

20. До яких справ, занять, намiрiв прикладає найбiльших зусиль (запишiть)?________________________________________________________________

21. Виконання яких справ, занять, намiрiв найбiльше уникає (запишiть)?________________________________________________________________

22. Назвiть найголовнiшi наслiдки, результати його вiдповiдального (безвiдповiдального) життя.____________________________________________________________________

IV.

23. Перед ким вiн найбiльше вiдповiдальний у своєму життi, справах, вчинках (запишiть)?________________________________________________________________

24. Перед ким вiн найбiльше безвiдповiдальний у своєму життi, справах, вчинках (запишiть)?________________________________________________________________

 

  а) так б) нi в) не можу сказати
25. Чи вiдповiдає перед собою, своїм сумлiнням:      
26. Обов'язки, завдання, доручення вiн виконує тiльки тодi, коли його контролюють:      

 

V.

27. Що спонукає його бути вiдповiдальним (безвiдповiдальним) (Назвiть кiлька причин)?_________________________________________________________________

28. Чому вiн став у життi вiдповiдальним (безвiдповiдальним) (Назвiть можливi причини)?_________________________________________________________________

VI.

 

  а) так б) нi в) не можу сказати
29. Щоб бути вiдповiдальним, треба бути моральним, розумним, вольовим, мати досвiд та звички вiдповiдальної поведiнки. Чи володiє вiн такими якостями?      
29. 1. Моральність      
- обов'язок      
- справедливість      
- честь і гідність      
- совість і сором      
- толерантність      
- співчуття      
- любов як основа моральних відносин між людьми      
29. 2. Розум      
- здатність розуміти інших      
- логічність та послідовність      
- здатність мислення і пізнання      
- вміння робити правильний вибір      
- правильний життєвий досвід      
29. 3. Воля      
- здатність досягати поставлених цілей в умовах подолання перешкод      
-вміння робити правильний вибір      
- правильний життєвий досвід      
- свобода вибору      
- свобода волі      
- свобода дії      
- ініціативність      
- самвладання      
- витримка      
- наполеглевість      
- рішучість      
- цілеспрямованість      
- усвідомленість      
29.4. Досвiд та звички вiдповiдальностi      
- дисциплінованість      
- виконавчість      
- самоконтроль      
- почуття обов'язку      
- порівняння своїх вчинків з панівними в суспільстві вимогами, нормами, законами      
- вміння передбачати наслідки своєї діяльності      
- уміння аналізувати, оцінювати, прогнозувати власну поведінку та поведінку оточуючих      
- вміння відчувати переживання інших людей      
- формування позитивного ставлення до моральних норм      
30. Вiн вважає, що його успiхи у життi, результати працi, навчання залежать вiд нього самого:      
31. Вiн вважає, що його успiхи бiльше залежать вiд вдачi, збiгу обставин, iнших людей, а не вiд нього самого      
32. Вiн вважає, що сам винен у своїх життєвих невдачах:      
33. Вiн вважає, що його життєвi невдачi зумовленi випадком, невезiнням, iншими людьми:      

 

34. Про своє майбутнє думає:

а) завжди;

б) часто;

в) час від часу;

г) рiдко.

35. Керуючи собою та своєю поведiнкою, вiн завжди зважує бажання й те необхiдне, повинне, що треба зробити, при цьому враховує свої можливостi та обставини:

а) завжди;

б) часто;

в) буває по-рiзному;

г) рiдко;

д) дуже рiдко;

е) нiколи.

36. Своє життя вiн оцiнює як:а) дуже вiдповiдальне; б) вiдповiдальне; в) не дуже вiдповiдальне; г) безвiдповiдальне; д) не можу сказати.

АНКЕТА №1

 

Чому людина чинить тим або iншим способом у ситуацiї, коли треба виконати певне завдання, пов'язане з набуттям знань та професійних навичок? Ця проблема становить науковий iнтерес. Зокрема, нас цiкавлять причини вiдповiдальної i безвiдповiдальної поведiнки студентів у процесі навчання. У зв'язку з цим ми просимо анонiмно вiдповiсти на такі питання.

Назвiть можливi причини вiдповiдальної поведiнки Ваших знайомих.

Укажiть можливi причини безвiдповiдальної поведiнки Ваших знайомих.

Назвiть причини Вашої особистої вiдповiдальної поведiнки.

Можливо, Ви часом чините не так, як належить, або не так, як очiкує вiд Вас оточення, iншими словами, безвiдповiдально.

Згадайте, чому Ви так чинили. Запишiть причини цього.

 

Список мотивів відповідальної поведінки студента

СУСПIЛЬНI МОТИВИ

 

Поводжуюсь відповідально тому, що: вірно
1.1 цього вимагають моральнi i суспiльнi норми  
1.2. для мене важлива думка оточення про рiвень моєї вiдповiдальностi  
1.3. щоб не пiдвести рідних та друзів  
1.4. не хочеться пiдводити iнших людей  
1.5 поважаю тих, хто мене навчає  
1.6 не хочу пiдводити тих, хто очiкує вiд мене проявів вiдповiдальності  
1.7 розумiю суспiльну важливiсть завдань чи обов'язкiв  
1.8 вважаю себе соціально активною людиною  
1.9 розумію, що без відповідальності не зможу оволодіти професією  
1.10 мої слова рідко розходяться зі справою у тому, що стосується моєї професії  

 

МОТИВИ МОРАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ

 

Намагаюсь морально самостверджуватися, щоб: вірно
2.1 не скомпрометувати себе в очах iнших  
2.2. заслужити визнання iнших людей  
2.3. завоювати прихильнiсть, авторитет, повагу i визнання iнших людей  
2.4. виправдати довiру iнших  
2.5 зробити приємне батькам  
2.6 продемонструвати свої кращі якості  
2.7 переконати iнших у своїй вiдповiдальностi  
2.8 не виглядати менш вiдповiдальним за iнших  
2.9 не виглядати безвiдповiдальним  
2.10 показати свою моральну вихованiсть  
2.11. діяти відповідально  
2.12 завдяки професійним знанням розвивати свою відповідальність  
2.13 бути цікавим для коханої людини  

МОТИВИ САМОРЕАЛIЗАЦIЇ

Намагаюсь самореалізуватися, оскільки отримую задовлення від: вірно
3.1 відповідності цiкавих завдань моїм здiбностям i вподобанням  
3.2. результатiв виконання обов'язкiв i доручень  
3.3. подолання перешкод i труднощiв при виконаннi доручень i завдань  
3.4. виконання завдань, бо в них втiлюю своє Я, свої здiбностi, знання, вмiння та навички  
3.5 первинних профессійних дій  
3.6 набуття знань з обраної спеціальності  
3.7 набуття вмінь з обраної спеціальності  
3.8 оволодіння навичками з обраної спеціальності  
3.9 усвідомлення розвитку своєї професійної компетентності  
3.10 розвитку особистих якостей, що відповідають обраній спеціальності  
3.11. набуття допитливості та розсудливості, необхідних для досягнення професійної успішності  
3.12 здатності до позиціонування себе як майбутнього фахівця  
3.13 процесу професійно спрямованого навчання  
3.14 процесу професійного становлення  
3.15 відповідальності як професійно значущої позитивної якості  
3.16 контролюю свою професійну долю  
3.17 сприйняття себе як професіонала очима люблячої мене людини  

ПРАГМАТИЧНI МОТИВИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.02 с.)