Тема 3:Умови подання заяв до ЄСПЛМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3:Умови подання заяв до ЄСПЛ 

1. Загальні умови подання заяви

2. Вичерпання усіх внутрішніх державних засобів правового захисту

3. Шестимісячніх строк для подання заяви

4. Умови неприйняття заяви

 

Відповідно до ч 4 ст 55 Ку кожна особа після вичерпання внутрішніх засобів правового захисту може звернутися за захистом своїх прав і свобод до міжнародних судових органів.

По суті під юрисдикцію ЄСПЛ підлягають юридична оцінка виконання своїх зобов’язань за ЄСПЛ і протоколам до неї.Тому заяву до ЄСПЛ можна лише на вію або бездіяльність.Держава в особі її органів або посадових осіб,які мають забезпечити виконання ЄСПЛ захист особи і з точки зору позивача поруш ЄСПЛ.

Отже,можна зробити висновок,що відповідачем у ЄСПЛ є держава

Заявник проти держави

Заявник може скористатися літерою алфавіту,щоб приховати власне імя в ЄСПЛ

 

Загальні умови подання заяви:

1. Вичерпання всіх внутрішніх державних засобів правового захисту

2. Правило 6 місяців

3. Умови неприйнятності

 

Вичерпання внутрішніх державних засобів правового захисту

Відповідно до п.1 ст 35 ЄСПЛ під внутрішніми державними засобами правового захисту розуміють судові органи,а не прокуратуру,УВД у прав Л.І.Правовий захист має бути доступним. це означає,що для заявника судовий захист не має бути привілейованим.Зважаючи на те,що система органів судової влади в країнах-членах РЄ складається з 2-4 ланок від цього і залежить процедура внутр.. держ. Засобів пр.. захисту.Для України це 3х ланкова система,остання інстанція -ВСУ.

Правило про вичерпність внутрішніх державних засобів не може бути виконано лише тоді,коли він може довести ,що ефективних способів не існує в його країні\справа Mentes and ethars D Turkey 1997\Довеести це на практиці практично неможливо. Як виняток,коли заявник не обов’язково проходить всі інстанції\розгляд справи про реальну і невідворотню загрозу життю у випадку екстрадиції. В Укр. Часто подаються після 2-гої апеляційної інстанції.

Далі може бути 2 варіанти:

-якщо ЄСПЛ вважає заяву прийнятною,він бере його до свого провадження

-якщо ЄСПЛ вважає заяву неприйнятною,він призупиняє розгляд заяви і чекає рішення касації,а потім може поновити провадження по справі.

Вичерпання внутрішніх державних засобів правового захисту також означає,що заявник повністю використав для свого захисту усе наявне національне законодавство.\ справа Ahmet Sadie D Greeze 1996,Новоселецький D ккраїна 2003\

 

6 місячних строк

Відповідно до п. 1 ст 35 ЄСПЛ суд приймає до розгляду справу у випадку,коли не пройшло 6 місяців з дати винесення національним судом остаточне рішення в справі.Датою,з якої починається відлік 6 міс. Строк є не стільки дата остаточного рішення по справі,скільки дата,коли заявник дізнався або повинен був дізнатися про таке рішення.Якщо рішення рішення приймається у відкритому засіданні,на якому був присутній заявник,то дата проведення цього засідання буде вважатися датою прийняття остаточного рішення.Якщо рішення не було оголошено під час судового засідання ,датою остаточного рішення дата отримання рішення поштою.Поняття місяць-це календарний місяць .Початок 6 міс строку починається на наступний день після оголошення або отримання поштою рішення. Якщо заявник посилається,що не знав про 6 міс строк-суд цей доказ не сприймає. У випадку особливих обставин 6 міс строк може бути призупинений поточний фіз. чи псих. стан заявника

Умови неприйнятності сформульовані у п. 2,3 ст 35 ЄКПЛ:

1. Суд не приймає до розгляду анонімні заяви.Якщо особа бажає приховати свою особу,вона повинна повідомити про це суд і викласти причини.Це питання вирішується Головою Палати.

2. Заява є анологічною тій справі,яка вже була розглянута судом.Заявник має вимагати аргументи ЄСПЛ по анолочній справі під час судового розгляду у нацшщнальному суді.

3. Заява є неприйнятною,якщо вона вже єпредметом розгляду

У випадку ,коли заявник вже звертався до іншої міжнародної організації.механізм захисту\Комітет з прав людини\він має отримати рішення даних органів

4.Суд не приймає заяви,які не сумісні з положенням ЄКПЛ,явно необґрунтованими,чи є зловживаннями права подачі скарги.Суд не приймає ті заяви,які не підпадають ні до Конвенції,ні до протоколів до неї,а також у випадку широкого тлумачення і положень ЄКПЛ.

H D Finland 1968- цю справу розглянула Комісія у Пл\наразіліквідована обв

 

Тема 4 Суб»єкти звернення до ЄС

 

  1. Д – S звернення
  2. Ф.О – S звернення
  3. Неуряд орг.-ї і юр.особи
  4. Групи осіб
  5. Зміст скарги до суду
  6. Витрати заявників

 

Держави учасники конвенції можуть передати до суду питання про будь-яке порушення ЄКПЛ будь якою іншою високою стороною ст.33 ЄКПЛ. В соновному вони вирішують Комісією чи Комітетом Мін.РЄ .

 

Справи які реально розглянуті і винесено рішення Ірландія- Сполучене королівство 1978

Данія-Турція 2000 р.

 

Ф.о звертаються на підставі ст. 34 ЄКПЛ Заявником можу бути як громадянин держави учасниці,громадянин який не бере участі в ЄКПЛ,апатрид( не має чи не легально перебуває на території держави учасниці)

ЄКПЛ не містять обмежень щодо дієздатності заявника віку.У практиці суду самостійними заявниками виступають 10 літні особи.

Необхідною умовою є порушення прав саме цієї особи.

 

Неурядові організації і юр.особи звертаються на підставі ЗУ. Поняття, що пов»язаня с даними суб»єкта є поняття асоціація(ст11) Неурядові організації,політ партії,профспілки,гром фонди,підприємства,релігійні організаціхї, а також юр особи,що здійснюють підприємницьку діяльність. Найбільш часта підстава є такі норми ст 1 І протоколу(захист права власності ст.10 ЄКПЛ)свобода висловлення волі,ЗМІ).

Необхідною умовою є порушення прав асоціації,а не її окремих членів.

 

Группа прав особи подає скаргу на основі ст ЗУ ст 34ЄКПЛ. В ЄКПЛ не має критерія групи осіб, але вони є в практиці Комвсії і Суду.

- порушення має бути ідентичним (однакові норми порушення)

- порушення має бути одночасним (не в групи, якщо порушення виникло до певних обставин чи як наслідок)

 

Такі групи приавтних осіб:

- учасники демонстрації

-члени певної асоціації

-подружжя

 

Реквізити скарги(ст 47 Регламенту суду)

 

Формуляр, що визнається Секретаріатом суду. Він надається за зверненням заявника і заповненний формуляр має бути надісланий до суду протягом 6???(не разборчиво срок) від дати надіслання його Секретаріатом.

 

 

Формуляр містить

 

-повне ім»я

-дату народження

-громадянство Заявника

- Стать

- Рід занять

-адресу

 

 
 


- повне ім»я

-рід занять представника якщо є

-адреса

 

-вказівка на Державу відповідача

-коротке викладення фактів

-коротке викладення порушення конвенції і доказів цих порушень

-вказівка на дотримання умов прийнятності (вичерпання внутрішньо державних засобів і 6 місячний срок)

-зміст скарги

-додатки)копії усіх документів,рішення. Що доводять прийнятність скарги, вказівка чи подавав заявник до іншого міжнародного органу врегулювання)

Формуляр заповнюється розбірливим почерком чи надрукований. Якщо текст без доказів перевищую 10 сторінок то заявник має надати коротке резюме.

 

Заява і додатки можуть подаватися будь якою офіційною мовою держав учасниць

Після позитивного вирішення про прийнятість заяви, заява та додатки мають бути перекладені на офіціальну мову Суду (англ. або франц.)

Зазвичай судочинство ведеться англ. чи франц. мовою, але за дозволу Голови Суду справа справа може і надалі розглядатися тією мовою, якою початково подавалася заява і додатки.

Про зміни адреси чи обставин заявник повинен інформувати Суд.

Адреса Суду: Counseuil de l’Erurope F-67075 Strasbourg cedes

Витрати:

- При поданні заяви жодні мита і судові збори не передбачені;

- Витрати заявника можуть стосуватися лише перекладу на офіційну мову або оплати послуг свого представника.

Представником може бути адвокат чи інша особа, яка є громадянином держави-учасниці.

Зазначені види витрат постають після визнання заяви прийнятою.

У випадку відсутності грошових коштів у заявника, йому може бути надана повна чи часткова оплата послуг, для цього треба звернутися з проханням до Суду – заповнити формуляр декларації, яка має бути завірена податковими органами.

У випадку позитивного рішення – йому присуджується компенсація (ст. 60 Регламенту Суду)

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.011 с.)