Відображення в обліку по продажу інвалютиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Відображення в обліку по продажу інвалюти№ п/п Найменування операції Дт Кт
Перерахована валюта на продаж
Зарахована виручка від продажу валюти за вирахуванням комесійної винагороди банку
Нарахована та списана сума комісійної винагороди
Списана собівартість реалізованої валюти
Відображена курсова різниця між курсом НБУ на день продажу та день перерахування валюти на продаж
Списана сума доходу від продажу інвалюти на фінансовий результат
Списана собівартість реалізованої інвалюти на фінансовий результат
Списані втрати від курсової різниці на фінансовий результат

 

На субрахунку 712 “Дохід від реалізації інших обігових активів узагальнюється інформація про доходи від реалізації обігових активів. По кредиту цього субрахунку відображається дохід від реалізації обігових активів, враховуючи суми непрямих податків та зборів, а по дебету – суми непрямих податків, зборів та обов’язкових платежів, а також признання суми признаного доходу на фінансовий результат, тобто на субрахунок 791 “Результат основної діяльності”.

На ЗАТ “Харківський плитковий завод” за 2003 рік дохід від реалізації інших обігових активів склав 17953,9 тис. грн (Додаток И).

ЗАТ “Харківський плитковий завод” реалізовало раніше придбані для виробництва готової продукції матеріали як зайві по первісній вартості на суму 1900 грн. Продажна вартість цих матеріалів складає – 2000 грн., і крім того, ПДВ –400 грн.

Відображення в обліку цих даних наведено в табл. 2.5

 

Таблиця 2.5

 

Відображення в обліку доходів від реалізації інших обігових активів

№ п/п Найменування операції Дт Кт Сума, грн.
Відображено дохід від реалізації матеріалів, враховуючи суму ПДВ
Нарахована сума податкових зобов’язань по ПДВ
Списана первісна вартість реалізованих матеріалів
Собівартість реалізованих матеріалів списана на фінансовий результат
Списано дохід від реалізації матеріалів на фінансовий результат

 

На субрахунку 713 “Дохід від операційної оренди активів” узагальнюється інформація про доходи від оренди майна, якщо ця діяльність не є предметом (метою) створення підприємства. По кредиту даного субрахунку відображається сума нарахованого доходу за оренду активів, враховуючи суму ПДВ та списання суми чистого доходу на фінансовий результат.

На ЗАТ “Харківський плитковий завод” дохід від операційної оренди активів за 2003 рік склав 33,5 тис. грн (Додаток И).

За договором ЗАТ “Харківський плитковий завод” передано в операційну оренду будівлю. Сума орендної плати в місяць складає 12600 грн., в тому рахунку ПДВ – 2100 грн.

Відображення цих операцій бухгалтерськими проводками наведено в

табл. 2.6

 

Таблиця 2.6

 

Відображення в обліку доходу від операційної оренди

№ п/п Найменування операцій Дт Кт Сума, грн.
Нарахована орендна плата
Нарахована сума податкових зобов’язань по ПДВ
Чистий дохід від оренди списано на фінансовий результат

 

На субрахунку 714 “Дохід від операційної курсової різниці узагальнюється інформація про доходи від курсових різниць по активам та обов’язкам підприємства, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства. По кредиту цього субрахунку відображаються суми доходу у вигляді курсової різниці від перерахунку грошових коштів в іноземній валюті на поточних та інших рахунках, дебіторської та кредиторської заборгованості – монетарних статей, що з’явилися напротязі операційної діяльності підприємства.

По дебету субрахунку 714 відображається списання на фінансовий результат сум доходу від курсових різниць. Операційні курсові різниці з’являються при перерахунку тільки монітарних статей балансу, які відображають операційну діяльність підприємства.

Монітарні статті підлягають перерахунку на дату балансу і дату погашення заборгованості. Немонітарні статті не можуть перераховуватися, а отже, по ним не з’являється дохід від курсових різниць [71,с. 231].

Дохід від операційної курсової різниці відображається при перерахунку дебіторської заборгованості у випадку збільшення валютного курсу та при перерахунку кредиторської заборгованості при зменшенні валютного курсу.

Відображення в обліку доходів від операційної курсової різниці наведено в табл. 2.7

 

Таблиця 2.7

 

Відображення в обліку доходів від операційної курсової різниці

№ п/п Найменування операції Дт Кт
Відображена реалізація товарів нерезиденту
Відображено на дату балансу дохід від курсової різниці
Отримана оплата від нерезидента
Відображено дохід від курсової різниці при перерахунку дебіторської заборгованості на дату її погашення
Списано дохід від курсових різниць на фінансовий результат

 

На ЗАТ «Харківський плитковий завод» доходу від штрафів, пені, неустоєк немає, але коли вон має місце, то враховується на субрахунку 715 “Отримані штрафи, пені, неустойки” узагальнюється інформація про штрафи, пені, неустойки та інші санкції за порушення господарських договорів підприємства, які признані боржником чи відносно яких отримані рішення суду, господарського суду про їх взискання, а також про суми по відшкодуванню понесених збитків.

По кредиту субрахунку 715 “Отримані штрафи, пені, неустойки” відображається сума доходу.

А по дебету субрахунку 715 “Отримані штрафи, пені, неустойки” – списання доходу на фінансовий результат.

Бухгалтерські проводки по обліку признаних штрафів, пені, неустоєк наведено в табл. 2.8

 

Таблиця 2.8

 

Бухгалтерські проводки по обліку признаних штрафів, пені, неустоек

№ п/п Найменування операції Дт Кт
Нараховано дохід по признаному штрафу
Дохід, отриманий від признаного штрафу, списано на фінансовий результат
Сума штрафу надійшла на рахунок підприємства

 

На субрахунку 716 “Відшкодування раніше списаних активів” узагальнюється інформація про суми відшкодування підприємству вартості раніше списаних активів. По кредиту даного субрахунку здійснюються записи сум , що надійшли в касу чи на рахунок підприємства при погашенні раніше списаних безнадійних боргів, втрат та недостач (обігових та необігових активів), по дебету – списання їх на фінансовий результат підприємства [25,с. 40].

Відображення операцій за субрахунком 716 наведено в табл. 2.9

 

 

Таблиця 2.9

 

Відображення в обліку доходів від відшкодування раніше списаних активів

№ п/п Найменуван6ня операції Дт Кт
Недостача сировини списана на витрати діяльності
Сума недостачі зі штрафними санкціями та ПДВ віднесена на винну особу
Сума податкового зобов’язання за ПДВ
Сума збитку, яка підлягає уплаті в бюджет
Сума недостачі внесена в касу підприємства
Сума відшкодування недостачі віднесена на фінансовий результат

 

На субрахунку 717 “Дохід від списання кредиторської заборгованості” узагальнюється інформація про доходи від списання кредиторської заборгованості, що з’явилася в ході операційного циклу, по закінченні строку іскової давнини.

На ЗАТ “Харківський плитковий завод” дохід від списання кредиторської заборгованості на 2003 рік склав 112,3 тис. грн (Додаток Й).

В ході операційного циклу на ЗАТ «Харківський плитковий завод» можуть зявитися наступні види кредиторської заборгованості:

- за авансами, отриманими за продукцію, товари, роботи чи послуги, що підлягають відгрузки;

- за запасами, роботами, послугами, які отримані для використання в операційній діяльності підприємства;

- за векселями, що видані постачальникам (підрядчикам) за отримані запаси (роботи, послуги).

Три роки тому ЗАТ “Харківський плитковий завод” отримав предоплату в сумі 2700 грн. від покупця за готову продукцію. В поточному звітному періоді сума предоплати врахована в інший операційний дохід.

Бухгалтерські проводки по обліку доходів від списання кредиторської заборгованості наведено в табл. 2.10

 

Таблиця 2.10

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.021 с.)