Середня заробітна плата у відповідній галузі економікиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Середня заробітна плата у відповідній галузі економіки5) професійно-ділові якості працівника

6) складність виконуваної роботи

 

$ЮР0645,7,1,1,1,1

Середньомісячна заробітна плата (крім оплати часу щорічної відпустки, додаткових відпусток у зв’язку з навчанням, творчої відпустки, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, або для виплати компенсації за невикористані відпустки) обчислюється виходячи з виплат за останні __2___ календ. міс. роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата.

 

$ЮР0646,7,1,1,1,1

Які виплати включаються у розрахунок середньої заробітної плати?

1) вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів

2) виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження

Посадовий оклад

4) грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо

5) дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку

6) літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором

 

$ЮР0647,7,1,1,1,1

Вкажіть складові частини тарифної системи оплати праці:

1) тарифні схеми

2) мінімальна заробітна плата

Тарифні ставки

4) системи посадових окладів

Тарифно-кваліфікаційні характеристики

6) середня заробітна плата

 

$ЮР0648,7,1,1,1,1

В яких відповідях неправильно вказані складові частини тарифної системи оплати праці?

1) тарифні ставки

2) тарифні сітки

Мінімальна заробітна плата

Тарифні схеми

5) схеми посадових окладів

6) тарифно-кваліфікаційні характеристики

 

$ЮР0649,7,1,1,1,1

На основі чого формується тарифна сітка (схема посадових окладів)?

Міжкваліфікаційних співвідношень розмірів тарифних ставок

2) вартісної величини мінімального споживчого бюджету

3) мінімальної заробітної плати

Тарифної ставки робітника І розряду

5) вартісної величини межі малозабезпеченості

6) середньої заробітної плати

 

$ЮР0650,7,1,1,1,1

Як оплачується час простою, що виник не з вини працівника?

1) оплачується за спеціально встановленими розцінками

За ним зберігається середній заробіток, якщо виникла виробнича ситуація, небезпечна для навколишнього природного середовища

3) проводиться доплата у розмірі двох третин тарифної ставки

4) оплачується з розрахунку не нижче від третини тарифної ставки

Оплачується з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки

6) оплачується за зниженими розцінками

 

$ЮР0651,7,1,1,1,1

Вкажіть, на які виплати не може бути звернено стягнення?

1) надбавки за науковий ступінь

Вихідна допомога при звільненні працівника

3) винагорода за винахід

4) премії за впровадження нової техніки

5) допомога у зв’язку з народженням дитини

Компенсаційні виплати

 

$ЮР0652,7,1,1,1,1

Коли виплачується заробітна плата, якщо день її виплати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем?

1) наступного дня

2) у день, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку

Напередодні

4) наступного робочого дня

5) у день, встановлений колективним договором

6) не пізніше ніж за три дні до вихідного, святкового або неробочого дня

 

$ЮР0653,7,1,1,1,1

Вкажіть розмір добових за час перебування працівника у відрядженні на території України (у гривнях). 25

 

$ЮР0654,7,1,1,1,1

За яких умов працівникові компенсується втрата частини заробітної плати за порушення термінів її виплати?

1) зростання за період невиплати мінімального розміру заробітної плати робітника I розряду

У разі затримки виплати заробітної плати на один і більше календарних місяців

Зростання за період невиплати індексу цін на споживчі товари і тарифів на послуги більш як на один відсоток

4) у разі затримки виплати заробітної плати на три і більше календарних місяців

5) зростання за період невиплати мінімальної заробітної плати

6) у разі затримки виплати заробітної плати більш ніж на шістнадцять календарних днів

 

$ЮР0655,7,1,1,1,1

В яких формах виплачується заробітна плата?

1) номінальній

Натуральній

3) валютній

Грошовій

5) реальній

6) еквівалентній

 

$ЮР0656,7,1,1,1,1

В якому джерелі (формі) трудового права локального характеру встановлюються форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат?

1) посадовій інструкції

2) правилах внутрішнього трудового розпорядку

3) трудовій угоді

Колективному договорі

5) трудовому договорі

6) регіональній угоді

 

$ЮР0657,7,1,1,1,1

Роботодавець вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування із заробітної плати сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок, не пізніше __1___ міс. з дня виплати неправильно обчисленої суми.

 

$ЮР0658,7,1,1,1,1

Згідно з ст. 5 Закону України «Про оплату праці» організація оплати праці здійснюється на підставі:

1) законодавчі акти

2) генеральна угода

3) галузева угода

4) колективний договір

5) трудовий договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

$ЮР0659,7,1,1,1,1

Вкажіть мету запровадження та використання тарифної системи оплати праці.

Розподіл робіт залежно від їх складності

Розподіл працівників залежно від їх кваліфікації

3) розподіл коштів з оплати праці залежно від джерел їх надходжень

4) розподіл доплат до заробітної плати як державної соціальної гарантії

5) розподіл роботодавців залежно від їх сфери економічної діяльності

6) розподіл підприємств, установ, організацій залежно від їх організаційно-правової форми

 

$ЮР0660,7,1,1,1,1

Хто розробляє тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники), як одну з складових тарифної системи?

1) Верховна Рада України

2) Президент України

3) Кабінет Міністрів України

Міністерство праці та соціальної політики

5) Міністерство юстиції України

6) Державний комітет України промислової безпеки, охорони праці та промислової безпеки

 

$ЮР0661,7,1,1,1,1

Відрахування із заробітної плати можуть провадитися тільки у випадках, передбачених:

1) колективним договором

2) трудовим договором

Законодавством

4) генеральною угодою

5) правилами внутрішнього трудового розпорядку

6) посадовою інструкцією

 

$ЮР0662,7,1,1,1,1

За яких умов допускається надання будь-яким органам чи особам відомостей про оплату праці працівника?

Лише у випадках, передбачених законодавством

2) за згодою роботодавця

3) лише у випадках, передбачених колективним договором

4) за згодою виборного органу первинної профспілкової організації

5) лише у випадках, передбачених трудовим договором

За згодою працівника

 

$ЮР0663,7,1,1,1,1

Робота за трудовим договором осіб, які поєднують її з денною формою навчання:

1) є сумісництвом і оплачується за фактично виконану роботу

2) є особливим видом робіт і оплачується за спеціальними тарифами

3) є сумісництвом і оплачується за зниженими тарифами

Не є сумісництвом і оплачується на загальних підставах

5) не є сумісництвом і оплачується у розмірі не більшому ніж мінімальна заробітна плата

6) не регулюється трудовим законодавством України, тому оплачується в порядку, передбаченому цивільним законодавством

 

$ЮР0664,7,1,1,1,1

В якому випадку роботодавець повинен виплатити звільненому працівникові його середній заробіток за весь час затримки заробітної плати по день фактичного розрахунку?

1) у разі невиплати належних працівникові сум з вини працівника

У разі невиплати належних працівникові сум з вини роботодавця та за відсутності спору про їх розмір

За наявності спору про розміри належних працівникові сум у тому разі, коли спір вирішено на користь працівника

4) за наявності спору про розміри належних працівникові сум у тому разі, коли спір вирішено на користь роботодавця

5) у разі невиплати належних працівникові сум у зв’язку з відмовою останнього такі одержати

6) у разі невиплати належних працівникові сум у зв’язку з його смертю

 

$ЮР0665,7,1,1,1,1

В яких випадках за працівниками-донорами зберігається середня заробітна плата?

За дні обстеження в закладах охорони здоров’я

2) за дні, що передують обстеженню в закладах охорони здоров’я

3) за день, що надається безпосередньо після обстеження в закладах охорони здоров’я

4) за дні профілактичних обстеженьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.2.4 (0.011 с.)