Білет 1 (кінцевий рівень) (2-9)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Білет 1 (кінцевий рівень) (2-9)Білет 1 (кінцевий рівень) (2-9)

1. Під час овогенезу мейотичний поділ незрілих статевих клітин у людини припиняється на довгі роки. Це відбувається на стадії:

A – інтеркінезу;

B – прометафази першого поділу мейозу;

C – профази другого поділу мейозу;

D – профази першого поділу мейозу;

E – прометафази другого поділу мейозу.

2. Мейоз складається з двох послідовних поділів – редукційного та екваційного. Вкажіть кількість хромосом та ДНК в клітині, що знаходиться в профазі редукційного поділу:

A – n, c;

B – n, 2c;

C – 2n, 2c;

D – 2n, 4c;

E - 4n, 4c.

3. Мейотичний поділ під час овогенезу завершується утворенням чотирьох гаплоїдних клітин, проте до запліднення здатна лише одна з них. Як називається така клітина у людини:

A – овогонія;

B – овоцит І-го порядку;

C – овоцит ІІ-го порядку;

D – первинний полоцит;

E – вторинний полоцит?

4 Мейоз складається з двох послідовних поділів – редукційного та екваційного. Вкажіть кількість хромосом та ДНК в клітині, що знаходиться в метафазі екваційного поділу:

A – n, c;

B – n, 2c;

C – 2n, 2c;

D – 2n, 4c;

E - 4n, 4c.

5. В процесі гаметогенезу виділяють декілька стадій. В одній із них перебувають гаметоцити, що вступили в мейотичний поділ. Назвіть цю стадію:

A – дозрівання;

B – поділу;

C – формування;

D – росту;

E – розмноження.

6. Мейоз складається з двох послідовних поділів – редукційного та екваційного. Вкажіть кількість хромосом та ДНК в клітині, що знаходиться в анафазі екваційного поділу:

A – n, c;

B – n, 2c;

C – 2n, 2c;

D – 2n, 4c;

E - 4n, 4c.

7. Мейоз забезпечує отримання нащадками збалансованого за дозою генів спадкового матеріалу та ефективний перерозподіл батьківських алелів між гаметами. Перекомбінація генетичного матеріалу досягається декількома механізмами, одним з яких є кросинговер. На якій стадії профази першого мейотичного поділу він відбувається:

А – зигонема;

В – лептонема;

С – пахінема;

D – діакінез;

Е – диплонема?

8. В результаті мейотичного поділу, який відбувається під час гаметогенезу, утворюються зрілі статеві клітини. Вкажіть максимальну кількість фертильних жіночих клітин, що можуть утворитися з 12 первинних овоцитів:

A – 2;

B – 6;

C – 12;

D – 24;

E - 48.

9. Періоди розмноження, росту та початок періоду дозрівання під час оогенезу проходять в організмі жінки ще до народження, а потім гаметогенез призупиняється на кілька років.На якій стадії профази I- го мейозу знаходяться первинні овоцити на цей час:

А – лептонема;

В – зигонема;

С – пахінема;

D – диплонема;

Е – діктіотена?

10. Відомо, що статеві клітини чоловічого та жіночого організмів мають певні особливості власної будови та організації. Яка з наведених нижче структур може зустрічатися лише в складі сперматозоїду:

A – ядро;

B – акросома;

C – центріоля;

D – ендоплазматичний ретикулум;

E – мітохондрія?

Білет 2 (кінцевий рівень) (2-9)

1. Під час першого мейотичного поділу у жінки процес овогенезу зупиняється на одній із стадій профази. Назвіть цю стадію.

A – діктіотена;

B – діакінез;

C – пахінема;

D – диплонема;

E – зигонема.

2. Мейоз складається з двох послідовних поділів – редукційного та екваційного. Вкажіть кількість хромосом та ДНК в клітині, що знаходиться в метафазі редукційного поділу:

A – n, c;

B – n, 2c;

C – 2n, 2c;

D – 2n, 4c;

E - 4n, 4c.

3. Внаслідок мітотичного поділу незрілої статевої клітини жінки утворилися дві генетично ідентичні клітини з диплоїдним набором хромосом. Як вони називаються:

А - вторинні полоцити;

В - овоцити II- го порядку;

С – первинні полоцити;

D – овогонії;

Е – яйцеклітини?

4. Мейоз складається з двох послідовних поділів – редукційного та екваційного. Вкажіть кількість хромосом та ДНК в клітині, що знаходиться в анафазі редукційного поділу:

A – n, c;

B – n, 2c;

C – 2n, 2c;

D – 2n, 4c;

E - 4n, 4c.

5. Внаслідок порушення мейозу під час овогенезу утворився овоцит ІІ-го порядку з нормальним набором аутосом, але з двома Х- хромосомами. На якому етапі овогенезу відбулося порушення:

А – росту;

В – дозрівання;

С – формування;

D – регенерації;

Е – розмноження?

6. Мейоз складається з двох послідовних поділів – редукційного та екваційного. Вкажіть кількість хромосом та ДНК в клітині, що знаходиться в телофазі редукційного поділу до завершення цитокінезу:

A – n, c;

B – n, 2c;

C – 2n, 2c;

D – 2n, 4c;

E - 4n, 4c.

7. В одній з овогоній в пресинтетичному періоді виник мутантний ген. Яка максимальна кількість овоцитів II- го порядку може отримати цей ген:

А – один;

В – два;

С – чотири;

D – вісім;

Е – жодний?

8. В результаті мейотичного поділу, який відбувається під час гаметогенезу, утворюються зрілі статеві клітини. Вкажіть кількість сперматид, з яких може утворитися 16 фертильних чоловічих клітин:

A – 2;

B – 4;

C – 8;

D – 16;

E - 24.

9. Сперматозоїди- рухливі гамети з характерними морфологічними ознаками, які відрізняють їх від інших клітин. Яка довжина сперматозоїдів людини:

А - 1-5 мкм;

В - 20-35 мкм;

С - 52-70 мкм;

D - 100-122 мкм;

Е - 200-230 мкм?

10. Профаза першого мейотичного поділу складається з п”яти послідовних періодів. Який з наведених нижче не характерний для профази I:

A – лептонема;

B – зигонема;

C – пахінема;

D – диплонема;

E – триплонема?

Білет 1 (кінцевий рівень) (2-10)

1.В організмі жінки відбувся процес запліднення, внаслідок чого утворилася зигота. Вкажіть у якому органі це відбулося?

А - у матці;

В - у піхві;

С - матковій трубі;

D - черевній порожнині;

Е - яєчнику.

2.У людини сперматозоїди проникають у яйцеклітину, яка знаходиться ще на стадії дозрівання. Це означає, що екваційний поділ у незрілій яйцеклітині ще не завершився. На якій стадії II- го мейотичного поділу перебуває незріла яйцеклітина (овоцит II-го порядку) перед заплідненням?

А - метафази II;

В - профази II;

С - інтеркінезу;

D - телофази II;

Е - анафази II.

3.У людини в процесі запліднення сперматозоїд проникає у незрілу статеву клітину. Як вона називається?

А - овогонія;

В - первинний полоцит;

С - вторинний полоцит;

D - первинний овоцит;

Е - вторинний овоцит.

4.Позначимо умовно об’єм цитоплазми зиготи – А, а об’єм її ядра – В. Яким буде сумарний об’єм усіх ядер та цитоплазми на стадії 16 бластомерів?

А - А+В;

В - 16А+16В;

С - 16А+В;

D - А+16В;

Е - А+В / 16.

5. Дроблення – це ряд послідовних мітотичних поділів зиготи, яке закінчується утворенням багатоклітинного зародку – бластули. Який тип бластули притаманний людині:

А - целобластула;

В - ацелобластула;

С - амфібластула;

D - бластоциста;

Е - дискобластула?

6. Дроблення – це ряд послідовних мітотичних поділів зиготи, яке закінчується утворенням багатоклітинного зародку – бластули. Який тип бластули притаманний для птахів:

А - амфібластула;

В - дискобластула;

С - бластоциста;

D - целобластула;

Е -ацелобластула?

7. В процесі ембріонального розвитку людини після запліднення відбувається імплантація зародка в стінку матки. Це відбувається на:

А - 1-2 добу;

В - 6-7 добу;

С - 10-12 добу;

D - 11-13 добу;

Е - 16-17 добу.

8. У людини після запліднення до кінця І-ої доби починається дроблення і продовжується протягом:

А - 3-4 діб;

В - 10-14 діб;

С - 9-8 діб;

D - 12-13 діб;

Е - 17-18 діб.

9. Однією з основних умов відтворення процесу запліднення у людини є здатність сперматозоїдів до активного руху. Сперматозоїди чоловіка лишаються рухомими у статевих шляхах жінки понад:

А - 2 доби;

В - 4 доби;

С - 2 години;

D - 4 години;

Е - 6 годин?

10. Процес дроблення, являє собою ряд послідовних мітотичних поділів зиготи, залежить від кількості, щільності та характеру розподілу жовтка в яйці. Назвіть тип дроблення характерний для полілецитальних яйцеклітин птахів:

А - повне;

В - голобластичне;

С - дискоїдальне асинхронне;

D - рівномірне асинхронне;

Е - нерівномірне синхронне.

Білет 1 (кінцевий рівень) (2-9)

1. Під час овогенезу мейотичний поділ незрілих статевих клітин у людини припиняється на довгі роки. Це відбувається на стадії:

A – інтеркінезу;

B – прометафази першого поділу мейозу;

C – профази другого поділу мейозу;

D – профази першого поділу мейозу;

E – прометафази другого поділу мейозу.

2. Мейоз складається з двох послідовних поділів – редукційного та екваційного. Вкажіть кількість хромосом та ДНК в клітині, що знаходиться в профазі редукційного поділу:

A – n, c;

B – n, 2c;

C – 2n, 2c;

D – 2n, 4c;

E - 4n, 4c.

3. Мейотичний поділ під час овогенезу завершується утворенням чотирьох гаплоїдних клітин, проте до запліднення здатна лише одна з них. Як називається така клітина у людини:

A – овогонія;

B – овоцит І-го порядку;

C – овоцит ІІ-го порядку;

D – первинний полоцит;

E – вторинний полоцит?

4 Мейоз складається з двох послідовних поділів – редукційного та екваційного. Вкажіть кількість хромосом та ДНК в клітині, що знаходиться в метафазі екваційного поділу:

A – n, c;

B – n, 2c;

C – 2n, 2c;

D – 2n, 4c;

E - 4n, 4c.

5. В процесі гаметогенезу виділяють декілька стадій. В одній із них перебувають гаметоцити, що вступили в мейотичний поділ. Назвіть цю стадію:

A – дозрівання;

B – поділу;

C – формування;

D – росту;

E – розмноження.

6. Мейоз складається з двох послідовних поділів – редукційного та екваційного. Вкажіть кількість хромосом та ДНК в клітині, що знаходиться в анафазі екваційного поділу:

A – n, c;

B – n, 2c;

C – 2n, 2c;

D – 2n, 4c;

E - 4n, 4c.

7. Мейоз забезпечує отримання нащадками збалансованого за дозою генів спадкового матеріалу та ефективний перерозподіл батьківських алелів між гаметами. Перекомбінація генетичного матеріалу досягається декількома механізмами, одним з яких є кросинговер. На якій стадії профази першого мейотичного поділу він відбувається:

А – зигонема;

В – лептонема;

С – пахінема;

D – діакінез;

Е – диплонема?

8. В результаті мейотичного поділу, який відбувається під час гаметогенезу, утворюються зрілі статеві клітини. Вкажіть максимальну кількість фертильних жіночих клітин, що можуть утворитися з 12 первинних овоцитів:

A – 2;

B – 6;

C – 12;

D – 24;

E - 48.

9. Періоди розмноження, росту та початок періоду дозрівання під час оогенезу проходять в організмі жінки ще до народження, а потім гаметогенез призупиняється на кілька років.На якій стадії профази I- го мейозу знаходяться первинні овоцити на цей час:

А – лептонема;

В – зигонема;

С – пахінема;

D – диплонема;

Е – діктіотена?

10. Відомо, що статеві клітини чоловічого та жіночого організмів мають певні особливості власної будови та організації. Яка з наведених нижче структур може зустрічатися лише в складі сперматозоїду:

A – ядро;

B – акросома;

C – центріоля;

D – ендоплазматичний ретикулум;

E – мітохондрія?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.017 с.)