ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТМОЗ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ 2

«СПЛАНХНОЛОГІЯ. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА. ОРГАНИ ЧУТТЯ».

 

 

 

 

Івано-Франківськ – 2013

 

Перелік теоретичних питань

Блок 1. Травна система.

 1. Ротова порожнина: поділ, стінки. Тверде та м'яке піднебіння, діафрагми рота, губи, щоки, будова.
 2. Залози рота: класифікація за розмірами, будовою та типом секреції. Привушна, піднижньощелепна та під’язикова слинні залози, їх вивідні протоки, будова, топографія.
 3. Язик, його анатомічна будова. Слизова оболонка, апоневроз, власні та скелетні м'язи язика.
 4. Зів, його межі. Лімфоепітеліальне кільце глотки, його склад та функція піднебіння.
 5. Зуби, анатомічна будова. Поверхні коронки зуба. Тканини зуба, пульпа. Класифікація зубів. Формули молочних та постійних зубів.
 6. Глотка, поділ, сполучення. Будова стінки глотки. Скелетотопія та синтопія частин глотки. Механізм акту ковтання.
 7. Стравохід: частини, будова стінки. Анатомічні та фізіологічні звуження стравоходу. Скелетотопія та синтопія стравоходу.
 8. Шлунок: частини, будова стінки. Зв'язки шлунка. Скелетотопія, синтопія та голотопія шлунку.
 9. Тонка кишка: відділи. Дванадцятипала кишка, частини, будова стінки. Особливості будови слизової оболонки. Скелетотопія та синтопія кожної частини дванадцятипалої кишки.
 10. Тонка кишка: відділи. Брижова частина тонкої кишки, поділ, будова стінки, морфологічні відмінності між порожньою та клубовою кишкою. Синтопія та голотопія.
 11. Товста кишка: відділи, особливості будови стінки. Сліпа кишка і червоподібний паросток, відношення до очеревини. Скелетотопія, синтопія та голотопія сліпої кишки. Варіанти розміщення червоподібного паростка.
 12. Товста кишка: відділи, особливості будови стінки. Ободова кишка, її частини, відношення до очеревини. Скелетотопія, синтопія та голотопія кожної частини ободової кишки.
 13. Пряма кишка, її анатомічні та клінічні частини, згини. Топографія прямої кишки. Особливості будови стінки прямої кишки. Відношення прямої кишки до очеревини.
 14. Підшлункова залоза, екзо- та ендокринна частини, будова. Скелетотопія, синтопія та голотопія підшлункової залози. Вивідні протоки залози.
 15. Печінка: анатомічна будова. Зв'язки печінки. Топографія воріт печінки. Скелетотопія, синтопія та голотопія печінки.
 16. Печінка: внутрішня будова, сегменти печінки. Будова часточки печінки. Чудесна венозна сітка печінки. Жовчовивідні шляхи, жовчний міхур, будова.
 17. Очеревина: будова, особливості ходу чоловічої та жіночої очеревини. Поділ органів черевної порожнини відносно очеревини. Складки та ямки пристінкової очеревини передньої черевної стінки.
 18. Дублікатури очеревини: брижі, чепці та зв'язки. Будова брижі тонкої та ободової кишок. Будова великого та малого чепців.
 19. Поділ порожнини очеревини на поверхи. Верхній поверх, межі. Сумки верхнього поверху, стінки, сполучення.
 20. Поділ порожнини очеревини на поверхи. Середній та нижній поверхи, межі. Правий та лівий брижові синуси, бокові канали, закутки (кишені). середнього поверху, заглибини нижнього поверху.

 

Блок 2. Дихальна і сечова системи.

 

 1. Зовнішній ніс, анатомічна будова, кістково-хрящовий скелет.
 2. Порожнина носа, стінки, носові ходи, їх сполучення. Будова слизової оболонки. Дихальна та нюхова частини, функція носової порожнини. Навколоносові пазухи, анатомічна будова, сполучення.
 3. Гортань, топографія, анатомічна будова. Хрящі гортані, класифікація, будова.
 4. Зв’язки та суглоби гортані, фіброеластична мембрана, її складові частини. М’язи гортані, класифікація, початок, закінчення, функція.
 5. Вхід в гортань, порожнина гортані, її частини, слизова оболонка гортані, її складки. Існуючі теорії голосоутворення.
 6. Трахея та головні бронхи, топографія, будова.
 7. Легені, анатомічна будова, корінь та ворота легень, їх склад, частки правої та лівої легені.
 8. Бронхолегеневі сегменти та часточки легень, будова. Бронхіальне та альвеолярне дерево легень. Структурно–функціональна одиниця легень – ацинус, склад. Аеро-гематичний бар‘єр.
 9. Плевра, поділ, будова, порожнина плеври, плевральні закутки. Межі легень та плеври.
 10. Середостіння, визначення, межі, поділ. Органи переднього та заднього середостіння.
 11. Розвиток та вікові особливості органів дихання.
 12. Нирки, топографія правої і лівої нирки (скелетотопія, синтопія, голотопія). Зовнішня будова нирки. Ниркова пазуха (синус).
 13. Фіксуючий апарат нирки (перерахувати фактори фіксації)., оболонки, фасція нирки.
 14. Внутрішня будова нирки. Структурно – функціональна одиниця нирки - нефрон, складові компоненти.
 15. Кровопостачання нирки, поділ артерій, чудесна артеріальна сітка нирки.
 16. Малі та великі чашки, ниркова миска. Форнікальний апарат, будова, функція. Різновиди екскреторних шляхів, стосовно їх розвитку. Рентгенанатомія нирки.
 17. Сечовід: частини, топографія (скелетотопія, синтопія, голотопія), звуження, їх клінічне значення, будова стінки, рентгенанатомія сечоводу
 18. Сечовий міхур: частини, топографія (скелетотопія, синтопія, голотопія), будова стінки, відношення до очеревини. Рентгенанатомія сечового міхура. Жіночий сечівник, топографія, будова стінки.
 19. Етапи розвитку нирки. Особливості будови переднирки, первинної та кінцевої нирки, термін їх функціонування. Вікові особливості сечовидільної системи.
 20. Вади розвитку та положення нирок, сечоводів і сечового міхура, механізми їх виникнення.

 

Блок 3. Статева система.

 

1. Яєчко та його придаток, анатомічна будова.

2. Внутрішня будова яєчка, його репродуктивна і гормональна функції.

3. Сім'явиносні шляхи. Сім'явиносна протока, будова, топографічні частини. Сім'яний канатик, склад, оболонки.

4. Розвиток яєчка та сім'явиносних протоків.

5. Опускання яєчка, механізм, аномалії опускання.

6. Передміхурова залоза, анатомічна будова, топографія, м'язова та залозиста частини, вивідні протоки.

7. Калитка, будова, оболонки яєчка.

8. Чоловічий сечівник, форма, частини, звуження, будова стінки, бульбо-уретральні залози.

9. Статевий член: анатомічна будова. Губчасте і печеристі тіла, зв'язки, залози.

10. Яєчник, анатомічна будова, зв'язки.

11. Внутрішня будова яєчника, репродуктивна і гормональна функції.

12. Маткова труба: частини, будова стінки, функція.

13. Матка, анатомічна будова, топографія, положення, зв'язки.

14. Будова стінки матки. Піхва, будова. Дівоча пліва.

15. Розвиток внутрішніх жіночих статевих органів. Опускання яєчника. Аномалії розвитку.

16. Зовнішні жіночі статеві органи: великі і малі соромітні губи, соромітна щілина, присінок і цибулина піхви.

17. Розвиток зовнішніх чоловічих та жіночих статевих органів, аномалії розвитку, гермафродитизм.

18. Промежина, анатомічне і акушерське поняття. Анатомічний поділ промежини.

19. М'язи сечостатевої та тазової діафрагм: початок, прикріплення і функція.

20. Фасції промежини: тазова фасція, частини, поверхнева фасція промежини. Сідничо-відхідникова ямка, стінки, вміст.

 

Схеми.

М’яз (musculus).

Ротова порожнина

- Присінок рота

-- Верхня губа

-- Нижня губа

-- Кут рота

-- Щока

- Власне ротова порожнина

- Піднебіння

-- Тверде піднебіння

-- М'яке піднебіння

- Ясна

- Зуби

-- Коронка зуба

-- Шийка зуба

-- Корінь зуба

-- Поверхні коронки

- Різці

- Ікла

- Малі кутні зуби

- Великі кутні зуби

- Язик

-- Тіло язика

-- Корінь язика

-- Спинка язика

-- Край язика

-- Верхівка язика

-- Слизова оболонка язика

--- Грибоподібні сосочки язика

--- Жолобуваті сосочки язика

--- Листоподібні сосочки язика

-- Сліпий отвір язика

-- Язиковий мигдалик

- Ротові залози

-- Під'язикова залоза

-- Піднижньощелепна залоза

-- Привушна залоза

--- Привушна протока

- Зів

-- Піднебінноязикова дужка

-- Піднебінноглоткова дужка

-- Піднебінний мигдалик

-- Мигдаликова ямка

Глотка

- Носова частина глотки

--Склепіння глотки

-- Глотковий мигдалик

-- Глотковий отвір слухової труби

-- Трубний валок

- Ротова частина глотки

- Гортанна частина глотки

- Порожнина глотки

- Слизова оболонка глотки

- М’язи глотки

Стравохід

- Шийна частина

- Грудна частина

- Черевна частина

- Слизова оболонка

Шлунок

- Передня стінка шлунка

- Задня стінка шлунка

- Велика кривина шлунка

- Мала кривина шлунка

- Кардіальний отвір

- Кардіальна частина шлунка

- Дно шлунка

- Кардіальна вирізка

- Тіло шлунка

- Воротарна частина шлунка

-- Воротарна печера

-- Воротарний канал

- Воротарний м'яз-замикач

- Воротарний отвір

- Слизова оболонка шлунка

-- Шлункові складки

-- Шлункові поля

Тонка кишка

- Серозна оболонка тонкої кишки

- Слизова оболонка тонкої кишки

-- Колові складки тонкої кишки

- Дванадцятипала кишка

-- Верхня частина дванадцятипалої кишки

-- Низхідна частина дванадцятипалої кишки

--- Великий сосочок дванадцятипалої кишки

--- Малий сосочок дванадцятипалої кишки

-- Горизонтальна частина дванадцятипалої кишки

-- Висхідна частина дванадцятипалої кишки

- Дванадцятипало-порожньокишковий згин

- Порожня кишка

- Клубова кишка

Товста кишка

- Слизова оболонка товстої кишки

-- Півмісяцеві складки ободової кишки

- Випини ободової кишки

- Стрічки ободової кишки

- Серозна оболонка товстої кишки

- Чепцеві привіски ободової кишки

- Сліпа кишка

--- Клубовий отвір

--- Червоподібний відросток

- Ободова кишка

-- Висхідна ободова кишка

-- Правий згин ободової кишки

-- Поперечна ободова кишка

-- Лівий згин ободової кишки

-- Низхідна ободова кишка

-- Сигмоподібна ободова кишка

- Пряма кишка

-- Крижовий згин

-- Ампула прямої кишки

- Відхідниковий канал

-- Відхідникові стовпи

-- Відхідникові пазухи

-- Відхідник

Печінка

- Права частка печінки

- Ліва частка печінки

- Діафрагмова поверхня

- Нижній край

- Нутрощева поверхня

-- Ямка жовчного міхура

-- Ворота печінки

-- Борозна порожнистої вени

-- Щілина венозної зв'язки

-- Кругла зв'язка печінки

-- Щілина круглої зв'язки печінки

-- Квадратна частка печінки

-- Хвостата частка печінк

- Загальна печінкова протока

-- Права печінкова протока

-- Ліва печінкова протока

Жовчний міхур

- Дно жовчного міхура

- Тіло жовчного міхура

- Шийка жовчного міхура

- Міхурові протока

- Спільна жовчна протока

Підшлункова залоза

- Головка підшлункової залози

- Тіло підшлункової залози

-- Поверхні тіла

-- Края тіла

- Хвіст підшлункової залози

Очеревина

- Брижа тонкої кишки

-- Корінь брижі

- Брижа поперечної ободової кишки

- Брижа червоподібного відростка

- Брижа сигмоподібної ободової кишки

- Великий чепець

- Малий чепець

- Зв’язки печінки

-- Вінцева зв’язка

-- Серпоподібна зв’язка

-- Права трикутна зв’язка

-- Ліва трикутна зв’язка

- Чепцева сумка

-- Чепцевий отвір

- Печінкова сумка

- Передшлункова сумка

- Права брижова пазуха

- Ліва брижова пазуха

- Лівий бічний канал

- Правий бічний канал

- Верхній клубово-сліпокишковий закуток

- Нижній клубово-сліпокишковий закуток

- Прямокишково-маткова заглибина

- Міхурово-маткова заглибина

- Прямокишково-міхурова заглибина

- Серединна пупкова складка

- Присередня пупкова складка

- Присередня пахвинна ямка

- Бічна пупкова складка

- Бічна пахвинна ямка

Ніс

- Корінь носа

- Спинка носа

- Кінчик носа

- Крила носа

Носова порожнина

- Ніздрі

- Хоани

- Носова перегородка

- Верхня носова раковина

- Середня носова раковина

- Нижня носова раковина

- Присінок носа

- Верхній носовий хід

- Середній носовий хід

- Нижній носовий хід

- Спільний носовий хід

- Приносові пазухи

-- Верхньощелепна пазуха

-- Клиноподібна пазуха

-- Лобова пазуха

-- Рішітчасті комірки

- Слизова оболонка

- Нюхова частина

- Дихальна частина

Гортань

- Гортань (на трупі)

- Щитоподібний хрящ

-- Верхній ріг щитоподібного хряща

-- Нижній ріг щитоподібного хряща

- Перстнеподібний хрящ

-- Дуга перснеподібного хряща

-- Пластинка перснеподібного хряща

- Черпакуватий хрящ

-- Основа черпакуватого хряща

-- М'язовий відросток черпакуватого хряща

-- Голосовий відросток черпакуватого хряща

-- Верхівка черпакуватого хряща

- Надгортанник

- Персне-щитоподібний суглоб

- Персне-черпакуватий суглоб

- Щито-під'язикова перетинка

- Серединна персне-щитоподібна зв'язка

- Персне-трахейна зв'язка

- Порожнина гортані

-- Вхід до гортані

-- Присінок гортані

--- Присінкова складка

--- Присінкова щілина

-- Голосник

--- Голосова складка

--- Шлуночок гортані

--- Голосова щілина

---- Міжперетинкова частина голосової щілини

---- Міжхрящова частина голосової щілини

-- Підголосникова порожнина

- Слизова оболонка

- Еластичний конус гортані

-- Голосова зв’язка

- Чотирикутна пластинка

-- Присінкова зв’язка

- М’язи гортані

Трахея

- Шийна частина

- Грудна частина

- Роздвоєння трахеї

- Трахейні хрящі

- Кільцеві (трахейні) зв'язки

- Перетинчаста стінка

Бронхи

- Правий головний бронх

- Лівий головний бронх

- Бронхове дерево

Легені

- Права легеня

- Ліва легеня

- Основа легені

- Верхівка легені

- Реброва поверхня і

-- Хребтова частина ребрової поверхні легені

- Середостінна поверхня

- Діафрагмова поверхня

- Міжчасткова поверхня

- Передній край легені

- Язичок лівої легені

- Серцева вирізка лівої легені

- Язичок лівої легені

- Нижній край легені

- Ворота легені

- Корінь легені

- Коса щілина легені

- Горизонтальна щілина правої легені

- Верхня частка легені (лівої, правої)

- Середня частка правої легені

- Нижня частка легені (лівої, правої)

Плевра

- Нутрощева (легенева) плевра

- Пристінкова плевра

-- Купол плеври

-- Реброва частина

-- Середостінна частина

-- Діафрагмова частина

- Плевральна порожнина

-- Реброво-діафрагмовий закуток

-- Реброво-середостінний закуток

Нирка

- Нирки (права, ліва)

-- Бічний край

-- Присередній край

--- Ниркові ворота

--- Ниркова пазуха

-- Передня поверхня

-- Задня поверхня

-- Верхній кінець (полюс)

-- Нижній кінець (полюс)

- Жирова капсула нирки

- Волокниста капсула нирки

- Кіркова речовина нирки

- Мозкова речовина нирки

- Ниркові піраміди

- Ниркові сосочки

- Ниркові стовпи

- Ниркова миска

- Велика ниркова чашечка

- Мала ниркова чашечка

Сечовід (правий, лівий)

- Черевна частина

- Тазова частина

- Внутрішньостінкова частина

Сечовий міхур

- Верхівка міхура

- Тіло міхура

- Дно міхура

- Шийка міхура

- Трикутник міхура

- Вічко сечоводу

- Внутрішнє вічко сечівника

- Слизова оболонка

Яєчко

- Присередня поверхня

- Бічна поверхня

- Верхній кінець ( полюс)

- Нижній кінець (полюс)

- Передній край

- Задній край

- Білкова оболонка

- Середостіння яєчка

- Перегородочки яєчка

- Часточки яєчка

- Паренхіма яєчка

Над’яєчко

- Головка над’яєчка

- Тіло над’яєчка

- Хвіст над’яєчка

Сім’яний канатик

- Складові частини

Сім'явиносна протока

- Калиткова частина

- Канатикові частина

- Пахвинна частина

- Тазова частина

- Ампула сім'явиносної протоки

Сім'яний пухірець

Передміхурова залоза

- Основа передміхурової залози

- Верхівка передміхурової залози

- Передня поверхня

- Задня поверхня

- Частка (права, ліва) передміхурової залози

- Перешийок передміхурової залози

Статевий член

- Корінь статевого члена

- Тіло статевого члена

- Спинка статевого члена

- Головка статевого члена

- Печеристе тіло статевого члена

- Губчасте тіло статевого члена

Чоловічий сечівник

- Передміхурова частина

- Перетинчаста (проміжна) частина

- Губчаста частина

- Внутрішнє вічко сечівника

- Зовнішнє вічко сечівника

Калитка

Яєчник

- Вільний край

- Брижовий край

- Присередня поверхня

- Бічна поверхня

- Трубний кінець

- Матковий кінець

- Білкова оболонка

- Кора яєчника

- Мозкова речовина яєчника

- Власна зв'язка яєчника

Матка

- Передня поверхня

- Задня поверхня

- Тіло матки

- Дно матки

- Шийка матки

-- Надпіхвова частина шийки

-- Піхвова частина шийки

- Порожнина матки

- Вічко матки

- Канал шийки матки

- Широка маткова зв'язка

- Кругла маткова зв'язка

Маткова труба

- Маткова частина

- Перешийок маткової труби

- Ампула маткової труби

- Лійка маткової труби

--Торочки маткової труби

- Маткове вічко маткової труби

- Черевний отвір маткової труби

Піхва

- Склепіння піхви

- Передня стінка піхви

- Задня стінка піхви

Зовнішні жіночі статеві органи

- Лобкове підвищення

- Велика соромітна губа

- Соромітна щілина

- Мала соромітна губа

- Присінок піхви

- Отвір піхви

- Клітор

Жіночий сечівник

Промежина

- Сідничо-відхідникова ямка

- Цибулинно-губчастий м'яз

- Сідничо-печеристий м'яз

- Поверхневий поперечний м'яз промежини

- Глибокий поперечний м'яз промежини

- Зовнішній м’яз замикач відхідника

Щитоподібна залоза

- Частка щитоподібної залози

- Перешийок щитоподібної залози

Надниркова залоза (права, ліва)

Гіпофіз

Шишкоподібна залоза

Кістковий мозок

Загруднина залоза ( тимус)

Селезінка

- Ворота селезінки

Піднебінні мигдалики

Червоподібний відросток

Спинний мозок

- Шийне стовщення

- Попереково-крижове стовщення

- Мозковий конус

- Кінцева нитка

- Передня серединна щілина

- Задня серединна борозна

- Передньобічна борозна

- Задньобічна борозна

- Канатики спинного мозку

-- Передній канатик

-- Бічний канатик

-- Задній канатик

- Центральний канал

- Сіра речовина

-- Передній ріг

-- Задній ріг

- Біла речовина

Головний мозок

Стовбур головного мозку

-- Довгастий мозок

-- Міст

-- Середній мозок

Довгастий мозок

-- Передня серединна щілина

-- Піраміда довгастого мозку

-- Перехрестя пірамід

-- Передньобічна борозна

-- Оліва

-- Задньобічна борозна

-- Клиноподібний пучок

-- Клиноподібний горбок

-- Тонкий пучок

-- Тонкий горбок

-- Задня серединна борозна

-- Нижня мозочкова ніжка

Міст

- Основна борозна

- Середня мозочкова ніжка

- Верхня мозочкова ніжка

- Верхній мозковий парус

- Покрив мосту (на поперечному розрізі)

- Основна частина мосту

Четвертий шлуночок

- Ромбоподібна ямка

-- Серединна борозна

-- Присереднє підвищення ромбоподібної ямки

-- Мозкові смуги четвертого шлуночка

-- Трикутник під’язикового нерва

-- Трикутник блукаючого нерва

-- Бічний закуток

-- Присереднє підвищення ромбоподібної ямки

-- Лицевий горбок

-- Присінкове поле

- Покрив четвертого шлуночка

-- Верхній мозковий парус

-- Нижній мозковий парус

Середній мозок

- Покрівля середнього мозку

-- Пластинка покрівлі

--- Верхній горбок

--- Нижній горбок

--- Ручка верхнього горбка

--- Ручка нижнього горбка

- Водопровід мозку

- Міжніжкова ямка

- Задня пронизана речовина

- Ніжка мозку

-- Покрив середнього мозку

--- Червоне ядро

--- Чорна речовина

-- Основа ніжки мозку

Мозочок

- Півкуля мозочка

- Черв’як мозочка

- Щілини мозочка

- Листки мозочка

- Клаптик

- Дерево життя

- Кора мозочка

- Зубчасте ядро

- Нижня мозочкові ніжка

- Середня мозочкові ніжка

- Верхня мозочкові ніжка

Проміжний мозок

- Таламус

-- Передній горбок таламуса

-- Подушка таламуса

-- Мозкова смуга таламуса

- Епіталамус

-- Повідець

-- Повідцевий трикутник

-- Шишкоподібна залоза

- Метаталамус

-- Бічне колінчасте тіло

-- Присереднє колінчасте тіло

- Гіпоталамус

-- Зорове перехрестя

-- Зоровий щлях

-- Сірий горб

-- Лійка

-- Сосочкове тіло

- Третій шлуночок

-- Стінки

-- Міжшлуночковий отвір Отвір водопроводу мозку

Півкуля великого мозку

- Поздовжня щілина великого мозку

- Бічна ямка великого мозку

- Лобова частка

- Тім’яна частка

- Скронева частка

- Потилична частка

- Острівець

Верхньобічна поверхня великого мозку

-- Центральна борозна

-- Бічна борозна

- Лобова частка

-- Лобовий полюс

-- Передцентральна борозна

-- Передцентральна звивина

-- Верхня лобова борозна

-- Нижня лобова борозна

-- Верхня лобова звивина

-- Середня лобова звивина

-- Нижня лобова звивина

--- Висхідна гілка

--- Передня гілка

--- Покришкова частина

-- Трикутна частина

-- Очноямкова частина

- Тім’яна частка

-- Зацентральна борозна

-- Зацентральна звивина

-- Верхня тім'яна часточка

-- Внутрішньотім'яна борозна

-- Нижня тім'яна часточка

--- Кутова звивина

--- Надкрайова звивина

- Скронева частка

-- Верхня скронева борозна

-- Нижня скронева борозна

-- Верхня скронева звивина

-- Середня скронева звивина

-- Нижня скронева звивина

-- Поперечні скроневі звивини

- Потилична частка

-- Потиличний полюс

- Острівець

-- Звивини острівця

Присередня і нижня поверхні півкулі великого мозку

- Борозна мозолистого тіла

- Борозна пояса

- Поясна звивина

- Перешийок поясної звивини

- Морськоконикова борозна

- Приморськоконикова звивина

- Гачок

- Зубчаста звивина нюхова борозна

- Прицентральна борозна

- Прицентральна часточка

- Передклин

- Тім'яно-потилична борозна

- Клин

- Острогова борозна

- Язикова звивина

- Обхідна борозна

- Присередня потилично-скронева звивина

- Потилично-скронева борозна

- Бічна потилично-скронева звивина

- Пряма звивина

- Нюхова борозна

- Очноямкові борозни

- Очноямкові звивини

- Мозолисте тіло

-- Дзьоб

-- Коліно

-- Стовбур

-- Валик

- Прозора перегородка

- Склепіння

-- Стовп

-- Тіло

-- Ніжка

- Нюхова цибулина

- Нюховий шлях

- Нюховий трикутник

- Передня пронизана речовина

Основні ядра

- Смугасте тіло

-- Хвостате ядро

---Голова

--- Тіло

--- Хвіст

-- Сочевицеподібне ядро

--- Лушпина

--- Бічна бліда куля

--- Присередня бліда куля

- Огорожа

Бічні шлуночки

- Центральна частина бічного шлуночка

-- Стінки центральної частини

- Передній ( Лобовий) ріг бічного шлуночка

-- Стінки переднього рогу

- Задній (Потиличний) ріг бічного шлуночка

-- Стінки заднього рогу

-- Пташина острога бічного шлуночка

-- Обхідне підвищення бічного шлуночка

- Нижній (Скроневий )ріг бічного шлуночка

-- Стінки нижнього рогу

-- Морський коник

- Міжшлуночковий отвір

- Зовнішня капсула кінцевого мозоку

- Внутрішня капсула кінцевого мозоку

-- Передня ніжка внутрішньої капсули

-- Коліно внутрішньої капсули

-- Задня ніжка внутрішньої капсули

Спинномозкова тверда оболона

Тверда оболона головного мозку

-- Серп великого мозку

-- Серп мозочка

-- Намет мозочка

-- Діафрагма сідла

-- Пазухи твердої оболони

--- Верхня стрілова пазуха

--- Нижня стрілова пазуха

--- Пряма пазуха

--- Потилична пазуха

--- Поперечна пазуха

--- Стік пазух

--- Сигмоподібна пазуха

--- Печериста пазуха

--- Клино-кам’яна пазуха

--- Верхня кам’яниста пазуха

--- Нижня кам’яниста пазуха

Павутинна оболона головного мозку

Спинномозкова павутинна оболона

М’яка оболона головного мозку

Спинномозкова м’яка оболона

Очне яблуко

- Волокниста оболонка очного яблука

-- Білкова оболонка ока

-- Рогівка

- Судинна оболонка очного яблука

-- Власне судинна оболонка

-- Війкове тіло

-- Райдужка

-- Зіниця

- Сітківка

- Кришталик

- Склисте тіло

Додаткові структури ока

-Зовнішні м’язи очного яблука

-- Бічний прямий м'яз

-- Верхній прямий м'яз

--Присередній прямий м'яз

-- Бічний прямий м'яз

-- Верхній косий м'яз

-- Нижній косий м'яз

- Брова

- Верхня повіка

- Нижня повіка

- Сполучна оболонка ( Кон‘юнктива)

-- Верхнє склепіння сполучної оболонки

-- Нижнє склепіння сполучної оболонки

- Сльозова залоза

Зовнішнє вухо

- Вушна раковина

-- Завиток

-- Протизавиток

-- Козелок

-- Протикозелок

-- Вушна часточка

- Зовнішній слуховий хід

-- Зовнішній слуховий отвір

-- Барабанна перетинка

Середнє вухо

- Барабанна порожнина

-- Покривельна стінка

-- Яремна стіінка

-- Лабіринтна стінка

-- Сосокподібна стінка

-- Сонна стінка

-- Перетинчаста стінка

-- Стремінце

-- Коваделко

-- Молоточок

-Слухова труба

Внутрішнє вухо

- Кістковий лабіринт

-- Присінок

-- Півколові канали

-- Завитка

- Перетинчастий лабіринт

 

 

МОЗ УКРАЇНИ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; просмотров: 159; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.161.67 (0.008 с.)