Схематичне зображення кровопостачання головного мозку.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схематичне зображення кровопостачання головного мозку.1.Хребтова артерія (a. vertebralis).

2. Передня спинномозкова артерія (a. spinalis anterior).

3. Задня спинномозкова артерія (a. spinalis posterior).

4. Задня нижня мозочкова артерія (a. cerebelli inferior posterior).

5. Основна артерія (a. basilaris).

6. Передня нижня мозочкова артерія (a. cerebelli inferior anterior).

7 . Артерії моста (aa. pontis).

8. Верхня мозочкова артерія (a. cerebelli superior).

9. Задня мозкова артерія (a. cerebri posterior).

 

 

10. Внутрішня сонна артерія (a. carotis interna).

11. Задня сполучна артерія (a. communicans posterior).

12. Середня мозкова артерія (a. cerebri media).

13. Передня мозкова артерія (a. cerebri anterior).

14. Передня сполучна артерія (a. communicans anterior).

15. Артеріальне коло великого мозку (Велізієве) (сirculus arteriosus cerebri (Wilisii).

16. Ромб Захарченка.

 

 

КРОКІВСЬКІ ЗАВДАННЯ

 

1. Після травми обличчя у хворого виникла гематома щічної ділянки. Відтік з якої слинної залози блоковано гематомою?

A. Щічної (glandula buccales).

B. Під'язикової ( glandula sublingualis).

C. Піднижньощелепної (glandula submandibularis).

D. Губної (glandula labialis).

*E. Привушної (glandula parotidea).

 

2. Пацієнт помилково випив розчин оцтової кислоти. Яка оболонка стравоходу зазнала найбільших пошкоджень?

A. Еластична мембрана.

B. М'язова (tunica muscularis).

C. Серозна (tunica serosa).

*D. Слизова (tunica mucosa).

E. М'язова і серозна ( tunica muscularis et tunica serosa).

 

3. Юнака 18-ти років доставлено в лікарню з ознаками внутрішньої кровотечі. Під час гри в футбол він отримав удар в ділянку лівого підребер'я. Ушкодження якого з органів, що проектуються в дану ділянку, може спричинити сильну кровотечу?

A. Cauda pancreatis (хвіст підшлункової залози).

*B. Lien (селезінка).

C. Fundus ventriculi (дно шлунка).

D. Flexura coli sinistra (лівий згин ободової кишки).

E. Ren sinistra (ліва нирка).

 

4. Потерпілому з колотою раною передньої стінки шлунка надається невідкладна допомога. В яке утворення черевної порожнини потрапив вміст шлунка?

A. Печінкову сумку (bursa hepatica).

B. Чепцеву сумку (bursa omentalis).

*C. Передшлункову сумку (bursa pregastrica).

D. Лівий мезентеріальний синус (sinus mesentericus sinister).

E. Правий мезентеріальний синус (sinus mesentericus dexter).

 

5. Хвора скаржиться на біль у правій пахвовій ділянці. При пальпації визначається рухома, болюча кишка. Яку кишку пальпує лікар?

А. Пряму (rectum).

В. Сигмоподібну (colon sigmoideum).

*C. Сліпу (caecum).

D. Висхідну ободову (colon ascendens).

E. Тонка (intestinum tenue).

 

6. У хворого скарги на біль у верхньому відділі пупкової ділянки. Пальпаторно - рухома болюча кишка. Яку кишку пальпує лікар?

*A. Поперечноободову (colon transversum).

B. Тонку (intestinum tenue).

C. Дванадцятипалу (duodenum).

D. Клубову (ileum).

E. Сигмоподібну (colon sigmoideum).

 

7. Обстежуючи секційний матеріал, патанатом помітив на внутрішній поверхні одного з відрізків кишечника folliculi lymphatici aggregati (Пеєрові бляшки).. Якій кишці належать ці утворення?

A. Colon descendens (низхідна ободова кишка).

B. Jejunum (порожня кишка).

C. Duodenum (дванадцятипала кишка).

D. Colon ascendens (висхідна ободова кишка).

*E. Ileum (клубова кишка).

 

8. Хворий 45 р. випадково випив оцтову кислоту. Опік яких відділів травної системи перш за все відбувся?

A. Глотки, шлунка (pharynx, gaster).

B. Порожнина рота та гортаноглотки (cavitas oris, pars laryngea pharyngis).

*C. Порожнина рота, ротоглотки (cavitas oris, pars oralis pharyngis).

D. Глотки та стравоходу (pharynx, oesophagus).

E. Стравоходу та шлунка (oesophagus, gaster).

 

9. Лікар пальпує у хворого (43 р.). нижній край печінки. На якому рівні у здорової людини розташована нижня межа печінки?

*A. По краю правої реберної дуги.

B. На 2 см нижче краю реберної дуги.

C. На 4 см нижче краю реберної дуги.

D. На 4 см вище краю реберної дуги.

E. На 3 см нижче краю реберної дуги.

 

10. При хірургічному втручанні на жовчному міхурі необхідно визначити загальну міхурову протоку. В якому анатомічному утворенні очеревини вона знаходиться?

A. Lig. hepatogastricum (печінково-шлункова зв'язка).

B. Lig. hepatorenale (печінково-ниркова зв'язка).

C. Lig. gastrocolicum (шлунково-ободова зв'язка).

D. Lig. Gastrolienale (шлунково-селезінкова зв'язка).

*E. Lig. Hepatoduodenale (печінково-дванадцятипала зв'язка).

 

11. До лікарні поступив хворий з симптомами механічної жовтяниці та підозрою на пухлину в ділянці великого сосочка дванадцятипалої кишки, який розташований в:

A. Верхній частині дванадцятипалої кишки (pars superior duodeni).

*B. Низхідній частині дванадцятипалої кишки (pars descendens duodeni).

C. Горизонтальній частині дванадцятипалої кишки (pars horisontalis duodeni).

D. Висхідній частині дванадцятипалої кишки (pars ascendens duodeni).

E. Дванадцятипало-порожньокишковому згині (flexura duodenojejunalis).

 

12. Під час рентгенологічного обстеження шлунка у вертикальному положенні лікар констатує наявність повітря. В якій частині шлунка воно знаходиться?

A. Пілоричній (воротарній) (pars pylorica)..

B. Тілі (corpus gastricum).

C. Кардіальній (pars cardiaca).

*D. Дні (fundus gastricus).

E. Ділянці малої кривизни (regio curvatura minor).

 

13. У хворого на апендицит червоподібний відросток розташований у ретроцекальному положенні. З запаленням яких органів слід проводити диференційну діагностику?

A. Яєчника (ovarium).

B. Шлунка (gaster).

C. Печінки (hepar).

*D. Нирки (ren).

E. Прямої кишки (rectum).

 

14. У новонародженої дитини на протязі першої доби педіатр помітив, що при смоктанні молоко потрапляє у носову порожнину. Про яку ваду розвитку свідчить цей факт?

A. Звуження стравоходу (constrictio oesophagus).

B. Дивертикул стравоходу (diverticuli oesophagus).

C. Атрезія стравоходу (atresia oesophagus).

D. Заяча губа (labium leporinum).

*E. Розтвір піднебіння (palatum fissum).

 

15. У хворого 27 років встановлено гнійне запалення жовчного міхура. Визначте в який відділ черевної порожнини попаде гній під час розриву жовчного міхура при його типовому положенні:

A. В лівий бічний канал (canalis lateralis sinister).

B. В чепцеву сумку (bursa omentalis).

*C. В печінкову сумку (bursa hepatica).

D. В верхній дванадцятипалий закуток (recessus duodenalis superior).

E. В передшлункову сумку (bursa pregastrica).

 

16. При проведенні дуоденального зондування зонд не проходить зі шлунка в дванадцятипалу кишку. В якому відділі шлунка є перешкода (пухлина)?

*A. В воротарному (pars pylorica).

B. В кардіальному (pars cardiaca).

C. В ділянці дна (fundus gastricum).

D. В ділянці тіла (corpus gastricum).

E. У ділянці малої кривизни (regio curvatura minor).

 

17. Хворому видалено жовчний міхур. Вкажіть, яка анатомічна структура була задіяна при операції?

A. Великий чепець (omentum majus).

*В. Печінково-дванадцятипала зв'язка (lig. hepatoduodenale).

C. Шлунково-діафрагмальна зв'язка ( lig. gastrophrenicum).

D. Шлунково-селезінкова зв'язка (lig. gastrosplenium).

E. Шлунково-ободова зв'язка ( lig. gastrocolicum).

 

18. Хворий скаржиться на нестерпний біль в поперековій ділянці спини та наявність жовтяниці. Здавлення яких анатомічних утворень привело до появи цих симптомів?

A. Міхурової протоки (ductus cysticus).

B. Спільної печінкової протоки (ductus hepaticus communis).

C. Підшлункової протоки (ductus pancreaticus).

*D. Печінково-підшлункової ампули (ampulla hepatopancreatica).

E. Жовчної та міхурової проток (ductus biliaris et ductus cysticus).

 

19. На якому із вказаних органів можливе оперативне втручання без розтину очеревини?

A. Селезінці (lien).

B. Шлунку (gaster).

C. Печінці (hepar).

D. Кишечнику (intestinum).

*E. Сечовому міхурі (vesica urinaria).

 

20. В приймальне відділення міської лікарні поступив хворий з ознаками перитоніту. Із анамнезу захворювання відомо, що протягом 12-и років він страждає виразковою хворобою із локалізацією виразки на задній стінці шлунка. Діагноз: Перфоративна виразка шлунка. Куди в даному випадку може потрапити вміст шлунка?

A. У нижній дванадцятипалий закуток (recessus duodenalis inferior).

B. У печінкову сумку (bursa hepatica).

C. У верхній дванадцятипалий закуток (recessus duodenalis superior).

*D. У чепцеву сумку (bursa omentalis).

E. Передшлункову сумку (bursa pregastrica).

 

21. Хворий скаржиться на болі і важкість в епігастральній ділянці після їжі, печію, іноді блювоту. З діагностичною метою було проведено зондування органів ШКТ. До якої відмітки необхідно ввести зонд у даному випадку?

A. До 40-50 см.

B. До 25-30 см.

C. До 25-40 см.

*D. До 40-45 см.

E. До 30-35 см.

 

22. У хворого діагностовано кровоточиву виразку задньої стінки шлунка. Після серединного лапаротомічного розрізу черевної стінки хірургу необхідно провести ревізію задньої стінки шлунка. Яку зв'язку шлунка при цьому необхідно перерізати?

A. Печінково-дванадцятипалу зв'язку (lig. hepatoduodenale).

B. Печінково-шлункову зв'язку (lig. hepatogastricum).

C. Шлунково-діафрагмальну зв'язку (lig. gastrophrenicum).

D. Шлунково-селезінкову зв'язку (lig. gastrosplenicum).

*E. Шлунково-ободову зв'язку (lig. gastrocolicum).

 

23. У хворого із ознаками гострого живота хірург запідозрив запалення дивертикула Меккеля, що потребує оперативного втручання. Вкажіть, ревізія якої ділянки тонкої кишки необхідна, щоб знайти дивертикул?

*A.1 м клубової кишки від місця впадіння її в товсту кишку.

B. 0,5 м порожньої кишки від зв'язки Трейца.

C. Висхідну ободову кишку.

D. Низхідну ободову кишку.

E. 20 см клубової кишки від клубово-сліпокишкового кута.

 

24. В хірургічне відділення лікарні доставлена хвора з ознаками жовтяниці, викликаної перекриттям загальної жовчної протоки каменем. В яке утворення очеревини повинен проникнути лікар, під час хірургічного втручання, щоб розсікти загальну жовчну протоку?

A. В печінково-шлункову зв'язку (lig. hepatogastricum).

*B. В печінково-дванадцятипалу зв'язку (lig. hepatoduodenale).

C. В шлунково-ободову зв'язку (lig. gastrocolicum).

D. В верхнє заглиблення чепцевої сумки (recessus superior).

E. В нижнє заглиблення чепцевої сумки (recessus inferior).

 

25. На внутрішній поверхні препарату розрізаного трубчастого органа видно поздовжні складки. Яка частина травного каналу на препараті?

A. Ободова кишка (colon).

B. Дванадцятипала кишка (duodenum).

C. Клубова кишка (ileum).

D. Сигмоподібна кишка (colon sigmoideum).

*E. Стравохід ( oesophagus).

 

26. Хворого доставлено в лікарню з пораненням у праву половину живота. Яка частина товстої кишки, найймовірніше, може бути пошкоджена?

A. Пряма кишка (rectum).

B. Поперечна ободова кишка (colon transversum).

C. Низхідна ободова кишка (colon descendens).

D. Сигмоподібна ободова кишка (colon sigmoideum).

*E. Висхідна ободова кишка (colon ascendens).

 

27. У жінки 37 років на 1см нижче місця входження стравоходу в шлунок, виявлена пухлина розмірами 3х4 см. Яка частина шлунка уражена пухлиною?

A. Corpus ventriculi ( тіло шлунка).

*B. Cardia ventriculi ( кардіальна частина шлунка).

C. Fundus ventriculi ( дно шлунка).

D. Pylorus ventriculi ( воротарна частина шлунка).

E. Curvatura major ( велика кривина ).

 

28. У хворого на рівні 4-го грудного хребця рентгеноскопічно діагностовано стороннє тіло стравоходу. В ділянці якого стравохідного звуження знаходиться перешкода?

A. Біфуркаційного звуження (constrictio bronchiales).

B. Глоткового звуження (constrictio pharyngealis).

*C. Аортального звуження (constrictio aortica).

D. Діафрагмального звуження (constrictio diaphragmatica).

E. Абдомінального звуження (constrictio abdominals).

 

29. Після травми лицевого черепа у хворого при акті ковтання їжа потрапляє в носову частину глотки. Функція якого м'язa при цьому порушена?

A. M. Genioglossus ( підборідно-язикового).

B. M. palatopharyngeus (піднебінно-глоткового).

C. M. stylopharyngeus (шило-глоткового).

*D. M. levator veli palatini ( м’яза піднімача піднебінної завіски).

E. M. palatoglossus ( підборідно-язикового).

 

30. Хворий скаржиться на порушення евакуаторної функції шлунка (довготривала затримка їжі в шлунку). При обстеженні виявлена пухлина початкового відділу 12-палої кишки. Визначте локалізацію пухлини.

A. Flexura duodeni inferior (нижній згин дванадцятипалої кишки).

B. Pars inferior (горизонтальна, нижня частини).

C. Pars descendens (низхідна частина).

D. Pars ascendens (висхідна частина).

*E. Pars superior (верхня частина).

 

31. При огляді порожнини рота стоматолог виявив на межі середньої і задньої третини спинки язика сосочки із ознаками запалення. Які це сосочки?

*A. Papillae vallatae (жолобуваті сосочки).

B. Papillae fungiformes (грибоподібні сосочки).

C. Papillae foliаtae (листоподібні сосочки).

D. Papillae filiformes (ниткоподібні сосочки).

E. Papillae conicae (конічні сосочки).

 

32. При огляді ротової порожнини зліва на передній піднебінній дужці виявлено виразку. На який м'яз, що знаходиться в товщі цієї дужки, можливе поширення запального процесу?

A. M. hyoglossus (під’язиково- язиковий м’яз).

B. M. styloglossus (шило-язиковий м’яз).

C. M. palatopharyngeus (піднебінно-глотковий м’яз).

D. M. genioglossus (підборідно-язиковий м’яз).

*E. M. palatoglossus (підборідно-язиковий м’яз).

 

33. У хворого пухлина початкового відділу товстої кишки. Визначте локалізацію пухлини.

A. Colon ascendens (висхідна ободова кишка).

*B. Caecum (сліпа кишка).

C. Colon sigmoideum (сигмоподібна ободова кишки).

D. Rectum (пряма кишка).

E. Colon descendens (низхідна ободова кишка).

 

34. У хворого з жовчнокам'яною хворобою розвинулась жовтяниця. При обстеженні встановлено, що камінь знаходиться в загальній жовчній протоці. Які жовчовивідні шляхи її формують?

*A. Ductus hepaticus communis et ductus cysticus (загальна печінкова протока і міхурова протока).

B. Ductus hepaticus dexter et sinister (права і ліва печінкові протоки).

C. Ductus hepaticus dexter et ductus cysticus (права печінкова протока і міхурова протока).

D. Ductus hepaticus sinister et ductus cysticus (ліва печінкова протока і міхурова протока).

E. Ductus hepaticus communis et ductus choledochus (загальна печінкова протока і спільна жовчна протока).

 

35. У потерпілого ножове поранення правої поперекової ділянки, при якому травмована нирка. Які ще органи заочеревинного простору можуть бути пошкоджені?

A. Початковий відділ тонкої кишки (ampulla duodenum).

B. Поперечноободова кишка (colon transversum).

C. Лівий згин поперечноободової кишки (flexura coli sinistra).

D. Низхідний відділ поперечноободової кишки (colon descendens).

*E.12-пала кишка (duodenum).

 

36. При ревізії черевної порожнини у хворого з перитонітом біля кореня брижі сигмоподібної кишки виявлено осумкований гнійник. В якому утворенні він знаходиться?

*A. Між сигмоподібний закуток (recessus intersigmoideus).

B. Правий брижовий синус (simus mesenterius dexter).

C. Правий бічний канал (canalis lateralis dexter).

D. Лівий бічний канал (canalis lateralis sinister).

E. Лівий брижовий синус (sinus mesentericus sinister).

 

37. До лікарні доставлено пораненого з сильною кровотечею. При огляді хірургом встановлено, що кульовий канал пройшов через передню стінку живота, склепіння шлунка і вийшов на рівні ІХ ребра по лівій серединній пахвинній лінії. Який орган при цьому травмований?

A. Ліва нирка (ren sinister).

*B. Селезінка (lien).

C. Підшлункова залоза (pancreas).

D. Поперечна ободова кишка ( colon transversum ).

E. Ліва частка печінки (lоbus hepatis sinister).

 

 

38. В хірургічне відділення доставлено чоловіка 35 років з гнійною раною шиї (ділянка передвісцерального простору). Куди може розповсюдитися інфекція, якщо хворому терміново не зроблять операцію?

*A. В грудну порожнину - переднє середостіння (mediastinum anterior).

B. В грудну порожнину - середнє середостіння (mediastinum medium).

C. В грудну порожнину - заднє середостіння (mediastinum posterior).

D. В ретровісцеральний простір (spatium retroviscerale).

E. В надгрудинний міжапоневротичний простір (spatium suprasternale).

 

39. Дитина 3-х років поступила у лікарню із стороннім тілом у бронхах. В який бронх вірогідніше всього воно потрапило?

A. В правий сегментарний (bronchus segmentales dexter).

B. В лівий головний (bronchus principalis sinister).

*C. В правий головний (bronchus principalis dexter).

D. В лівий сегментарний (bronchus segmentales sinister).

E. В часточковий (bronchus lobularis).

 

40. В хірургічне відділення поступив хворий з ножовим пораненням грудної клітки справа та пневмотораксом (проникнення повітря у плевральну порожнину). Перкуторно - нижня межа правої легені по середньоключичній лінії піднялася до рівня III ребра. Де в нормі вона повинна визначатися?

A. VII ребро(costa VII).

*B. VI ребро(costa VI).

C. VIII ребро (costa VIII).

D. IX ребро (costa IX).

E. V ребро (costa V).

 

41. Хворій 44 років з приводу правостороннього плевриту проведено плевральну пункцію. В якому закутку було найбільше серозної рідини?

A. Лівому реберно-середостінному (recessus costomediastinalis sinister).

B. Правому реберно-середостінному (recessus costomediastinalis dexter).

C. Лівому діафрагмово-середостінному (recessus phrenicomediastinalis sinister).

*D. Правому реберно-діафрагмальному (recessus costodiaphragmaticus dexter).

E. Правому діафрагмово-середостінному (recessus phrenicomediastinalis dexter).

 

42. Дитина, 5 років, потрапила в тяжкому стані в інфекційне відділення клінічної лікарні з діагнозом дифтерія. Для запобігання задухи дитині була зроблена трахеостомія. В якому трикутнику шиї проведена дана операція?

A. Caroticum (сонному).

*B. Omotracheale (лопатково-трахейному).

C. Omoclaviculare (лопатково-ключичному).

E. Omotrapezoideum (лопатково-трапецієподібному).

E. Через вилично-очноямковий отвір (foramen zygomaticoorbitale).

D. Submandibulare (підщелепному).

 

43. Хворому проводять правобічну пульмонектомію з приводу раку легені. Після розсічення медіастінальної плеври в першу чергу необхідно перев'язати легеневі вени, щоб зменшити можливість дисемінації (розповсюдження). пухлинних клітин. Щоб уникнути помилки, хірургу необхідно згадати порядок розташування анатомічних утворів кореня правої легені (у напрямку зверху вниз).

A. Артерія, бронх, вени (arteria,bronchus,vena).

*B. Бронх, артерія, вени (bronchus,arteria,vena).

C. Артерія, вени, бронх (arteria,vena,bronchus).

D. Вени, артерія, бронх (vena,arteria,bronchus).

E. Бронх, вени, артерія (bronchus,vena,arteria).

 

44. У хворого з хронічним тонзилітом виникло ускладнення - заглотковий абсцес (гнійник). Куди може поширитися інфекція із заглоткового (ретровісцерального). простору, якщо абсцес терміново не ліквідувати?

*A. В грудну порожнину - заднє середостіння (mediastinum posterius).

B. В грудну порожнину - переднє середостіння (mediastinum anterius).

C. В грудну порожнину-середнє середостіння (mediastinum medium).

D. В передвісцеральний простір (spatium previscerale).

E. В надгрудинний міжапоневротичний простір (spatium suprasternale).

 

45. Пацієнту 50 років з приводу раку легень проведено правосторонню лобектомію (видалення). верхньої частки легень. Яка кількість сегментів вилучена в даній операції?

A. П'ять сегментів.

B. Чотири сегменти.

*C. Три сегменти.

D. Два сегменти.

E. Жодного сегмента.

 

46. При обстежені хворого 67-ми років, на рентгенограмі виявлена пухлина середньої частки правої легені. Які сегменти розташовані у цій частці?

*A. Присередній, бічний (segmenta mediale et laterale).

B. Верхній язичковий, нижній язичковий (segmenta lingulare superius et inferius).

C. Передній та задній основні (segmenta basale anterius et posterius).

D. Верхівковий, передній (segmenta apicale et anterius).

E. Верхівково-задній, передній (segmenta apicoposterius et anterius).

 

47. Хворий 18 років звернувся до лікаря із скаргами на рідкі виділення з носа, шум та больові відчуття у вусі. Об'єктивно - гостре респіраторне вірусне захворювання. Крізь який отвір глотки інфекція потрапила до барабанної порожнини та викликала її запалення?

*A. Глотковий отвір слухової труби (ostium pharingeum tubae auditivae).

B. Барабанний отвір слухової труби (ostium tympanicum tubae auditivae).

C. Хоани (choanae).

D. Зів (fauces).

E. Вхід до гортані (aditus laringis).

 

48. У новонародженого під час сечовипускання спостерігається виділення сечі із пупка. Чим обумовлене це явище?

A. Ектопією устя сечоводу.

B. Незарощенням жовточної протоки.

C. Неповною норицею.

*D. Незарощенням сечової протоки.

E. Дивертикулом сечового міхура.

 

49. При цистоскопії в нормі слизова оболонка сечового міхура утворює складки, за винятком однієї ділянки трикутної форми, де вона гладка. В якій частині сечового міхура знаходиться цей трикутник?

*A. У дні (fundus vesicae).

B. У шийці (cervix vesicae).

C. На верхівці (apex vesicae).

D. У тілі (corpus vesicae).

E. На бічній стінці (paries lateralis).

 

50. Жінка, 25 років, госпіталізована в гінекологічне відділення з приводу пухлини яєчника. При здійсненні операції необхідно розсікти зв'язку, що з'єднує яєчник з маткою. Яку саме?

A. Lig. cardinale (кардинальна зв'язка).

*B. Lig. ovarii proprium (власна зв'язка яєчника).

C. Lig. latum uteri (широка зв'язка яєчника).

D. Lig. suspensorium ovarii (підвішувальна зв'язка яєчника).

E. Lig. umbilicale laterale (пупкова латеральна зв'язка).

 

51. В результаті значної втрати маси тіла у чоловіка, 70 років, з'явились тупі болі в поперековій ділянці. При обстеженні було встановлено діагноз: "Блукаюча нирка". Яка частина фіксуючого апарату нирки вірогідніше всього уражена?

A. M. quadratus lumborum (квадратний м'яз попереку).

B. Capsula fibrosa (волокниста капсула).

C. M. Iliopsoas (клубово-поперековий м'яз).

D. Lig. hepatorenalis (печінково-кишкова зв'язка).

*E. Capsula adiposa (жирова капсула).

 

52. Чоловік 35 років звернувся до лікаря із скаргами на біль та припухлість правого яєчка. При обстеженні була виявлена пухлина. Необхідна операція, при якій потрібно розсікати 7 шарів калитки до білкової оболонки. Яка оболонка буде розсічена останньою перед білковою оболонкою?

A. Tunica dartos (м'ясиста оболонка).

B. Fascia spermatica externa (зовнішня сім'яна фасція).

*C. Tunica vaginalis testis (піхвова оболонка яєчка).

D. Fascia spermatica interna (внутрішня сім'яна фасція).

E. Cutis orchis (шкіра яєчка).

 

53. У жінки 58-ми років після видалення матки з додатками припинилося виділення сечі. При цистоскопії: міхур сечі не містить, з усть сечоводів сеча не поступає. Який відділ сечовидільної системи було ушкоджено?

A. Ren (нирка).

B. Pelvis renalis (ниркова миска).

C. Uretra (сечівник).

D. Vesica urinaria (сечовий міхур).

*E. Ureter (сечовід).

 

54. Під час операції з ниркової миски видалено коралоподібний камінь розміром 3х4 см, який має з однієї сторони три вирости у формі рогів. Яким анатомічним утворенням вони відповідають?

A. Нефронам (nephronum).

*B. Великим чашечкам (calices renales majores).

C. Малим чашечкам (calices renales minores).

D. Мисці нирки (pelvis renalis).

E. Часточкам нирки (lobuli renales).

 

55. На екскреторній урограмі визначається широка мішкоподібна миска, в яку безпосередньо впадають малі чашечки, а великі відсутні. Вкажіть форму екскреторних шляхів нирки.

*A. Ембріональна.

B. Фетальна.

C. Зріла.

D. Філогенетична.

E. Онтогенетична.

 

56.У новонародженого хлопчика при огляді калитки в правій її половині не виявлено яєчка. Про яку аномалію розвитку йде мова?

A. Гіпоспадія.

B. Гермафродитизм.

C. Крипторхізм.

*D. Монорхізм.

E. Епіспадія.

 

57. В межах якої оболонки яєчка при його водянці локалізується патологічний процес?

*A. Піхвовій оболонці (tunica vaginalis).

B. М'ясистій оболонці (tunica dartos).

C. Зовнішній сім'яній фасції (fascia spermatica externa).

D. Внутрішній сім'яній фасції (fascia spermatica interna).

E. Шкірі калитки (cutis scroti).

 

58. Ультразвукове обстеження органів малого таза проводиться при наповненому сечовому міхурі. Який м'яз промежини утримує сечу в даному органі?

A. Цибулино-губчастий (m. bulbospongiosus).

*B. Сфінктер сечовипускного каналу (m. sphincter urethrae).

C. Сіднично-печеристий (m. ischiocavernosus).

D. Поверхневий поперечний (m. transversus perinei superficialis).

E. Глибокий поперечний (m. transversus perinei profundus).

 

59. Під час родів, при утрудненому прорізуванні голівки плода, з метою запобігання розриву промежини розсікають отвір піхви біля основи великої статевої губи. Який м'яз при цьому розтинають?

A. Сіднично-печеристий (m. ischiocavernosus).

*B. Цибулино-губчастий (m. bulbospongiosus).

C. Поверхневий поперечний (m. transversus perinei superficialis).

D. Зовнішній сфінктер прямої кишки (m. sphincter ani externus).

E. Глибокий поперечний (m. transversus perinei profundus).

 

60. У чоловіка 75 років скарги на виражений біль внизу живота та відсутність сечі. При огляді виявлено аденому простати. Необхідна катетеризація сечового міхура. Яка послідовність проходження катетера через відділи сечовипускного каналу?

*A. Губчаста, перетинчаста, простатична (pars spongiosa, pars membranacea, pars prostatica).

B. Губчаста, простатична, перетинчаста (pars spongiosa, pars prostatica, pars membranacea).

C. Перетинчаста, губчаста, простатична (pars membranacea, pars spongiosa, pars prostatica).

D. Простатична, перетинчаста, губчаста(pars prostatica, pars membranacea, pars spongiosa).

E. Перетинчаста, простатична, губчаста (pars membranacea, pars prostatica, pars spongiosa).

 

61. Жінку госпіталізовано в клініку з симптомами гострого живота. При обстеженні виникла підозра на позаматкову вагітність. Яке з анатомічних утворень таза необхідно пропунктувати для підтвердження діагнозу?

A. Processus vaginalis peritonei (піхвовий відросток очеревини).

B. Excavatio vesicouterina (міхурово-маткова заглибина).

C. Excavatio rectovesicalis (прямокишково-сечовоміхурова заглибина).

D. Fossa ischiorectalis (сіднично-прямокишкова ямка).

*E. Excavatio rectouterina (прямокишково-маткова заглибина).

 

62. З метою уточнення діагнозу у чоловіка 70 років стало необхідним пальпаторне обстеження органів через передню стінку прямої кишки. Які органи прилягають до неї?

*A. Сечовий міхур, простата, сім'яні міхурці, сім'явиносні протоки (vesica urinaria, prostata, vesiculi seminalis, ductuli deferens).

B. Уретра, бульбоуретральні залози, сечовий міхур, простата (urethra, glandula bulbouretralis, vesica urinaria, prostata).

C. Сечовий міхур, уретра, сім'явипорскувальні протоки, сім'яні міхурці (vesica urinaria, urethra, ductuli deferens, vesiculi seminalis).

D. Сечоводи, простата, сечовий міхур, сім'яні міхурці, бульбоуретральні залози (ureter, prostata, vesica urinaria, vesiculi seminalis, glandula bulbouretralis).

E. Сечовий міхур, уретра, простата, бульбоуретральні залози (vesica urinaria, urethra, prostata, glandula bulbouretralis).

 

63. Пункцію сечового міхура через передню черевну стінку, не травмуючи очеревину, можна виконати:

A. Тільки у жінок.

B. При спорожненому сечовому міхурі .

C. Тільки у чоловіків.

*D. При наповненому сечовому міхурі.

E. Тільки у дітей.

 

64. З метою уточнення діагнозу у хворої, 70 років, стало необхідним пальпаторне дослідження органів тазу через передню стінку прямої кишки. Які органи при такій пальпації можна дослідити у жінки?

A. Яєчники, матку (ovarii, uterus).

B. Маткову трубу, піхву (tuba uterina, vagina).

C. Піхву, яєчники (vagina, ovarii).

*D. Матку, піхву (uterus, vagina).

E. Маткову трубу, матку (tuba uterina, uterus ).

 

65. Під час катетеризації сечового міхура при швидкому введенні катетера, внаслідок травми слизової оболонки сечівника в ділянці довільного сфінктера, виникла кровотеча. В якому місці уретри лікар повинен бути обережним і відчувати опір м'яких тканин при проходженні катетера?

A. B bulbus penis (в цибулині статевого члена).

B. В ділянці fossa navicularis uretrae (човноподібна ямка сечівника).

*C.B pars membranacea uretrae (в перетинчастій частині сечівника).

D. B pars spongiosa uretrae (в губчастій частині сечівника).

E. B pars prostatica uretrae (в простатичній частині сечівника).

 

66. З клінікою гострого живота до гінекологічного відділення госпіталізована жінка з підозрою на позаматкову вагітність. Крізь яке анатомічне утворення буде проведено діагностичну пункцію?

A. Cervix uteri (шийка матки).

B. Pars anterior fornix vaginae (передня частина склепіння піхви).

*C. Pars posterior fornix vaginae (задня частина склепіння піхви).

D. Rectum (пряма кишка).

E. Isthmus uteri (перешийок матки).

 

67. Хворий скаржиться на часте та затруднене сечовиділення. Який внутрішній статевий орган є причиною цього?

A. Сім'яні пухирці (vesiculi seminales).

B. Яєчка (testis).

C. Бульбоуретральні залози (glandulae bulbouretralis).

D. Придатки яєчка (epoophoron, paroophoron).

*E. Простата (prostata).

 

68. Хворого 65 років прооперовано з приводу пухлини сечоводу. Під час операції виявлено, що пухлина проросла до брижі тонкої кишки. Який відділ сечових шляхів уражений пухлиною?

*A. Черевний відділ сечоводу (pars abdominalis).

B. Тазовий відділ сечоводу (pars pelvica).

C. Внутрішньостінковий відділ сечоводу (pars intramuralis).

D. Миска нирки (pelvis renalis).

E. Великі чашечки (calices renales majores).

 

69. У новонародженого хлопчика при огляді зовнішніх статевих органів виявлено розщеплення сечівника, який відкривається на нижній поверхні статевого члена. Про яку аномалію розвитку іде мова?

*A. Гіпоспадію.

B. Гермафродитизм.

C. Епіспадію.

D. Монорхізм.

E. Крипторхізм.

 

70. Молодий чоловік звернувся до лікаря із скаргами на порушення сечопуску. При обстеженні зовнішніх статевих органів виявлено, що сечівник розщеплений зверху і сеча витікає через цей отвір. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерігається в даному випадку?

A. Гіпоспадія.

B. Фімоз.

C. Гермафродитизм.

D. Парафімоз.

*Е. Епіспадія.

 

71. У новонародженого хлопчика педіатр виявив, що отвір передньої шкірочки статевого члена по величині не перевищує діаметр сечівника і головка статевого члена не може вийти через такий отвір. Який вид аномалії розвитку зовнішніх статевих органів спостерігається в даному випадку?

A. Епіспадія.

*B. Фімоз.

C. Гіпоспадія.

D. Парафімоз.

E. Гермафродитизм.

 

72. При обстеженні зовнішніх статевих органів жінки гінеколог поставив діагноз - бартолініт (запалення бартолінієвих залоз)... Про патологію якого анатомічного утворення іде мова?

A. Залози сечівника (glandulae urethrales).

B. Цибулини присінка (bulbus vestibuli).

C. Малих присінкових залоз (glandulae vestibulares minores).

*D. Великої присінкової залози (glandulae vestibulares major).

E. Лакуни сечівника (lacunae urethrales).

 

73. Хвора 45 років, госпіталізована з підозрою на пухлину матки. Після обстеження встановлено діагноз - фіброміома матки. В якому шарі матки розміщується ця пухлина?

A. Perimetrium (серозна оболонка).

B. Endometrium (слизова оболонка).

*C. Myometrium (м'язова оболонка).

D. Parametrium (приматкова клітковина).

E. Mesometrium (брижа матки).

 

74. Запальний процес видозміненої підсерозної основи навколо шийки матки спричинив інтенсивний больовий симптом у пацієнтки. Патологічний процес якої ділянки статевих органів встановив лікар?

A. Parametrium (приматкова клітковина).

B. Mesometrium (брижа матки).

C. Myometrium (м'язова оболонка).

D. Endometrium (слизова оболонка).

*E. Perimetrium (серозна оболонка).

 

75. Як наслідок перенесеного орхіту (запалення яєчка) у чоловіка 43 років порушилося продукування сперматозоїдів. В яких структурах яєчка відбулися патологічні зміни?

A. Ductus epididimidis (протока під'яєчка).

B. Rete testis (сітка яєчника).

C. Ductuli seminiferi recti (прямі сім'яні трубочки).

D. Ductuli efferentes testis (виносні проточки яєчка).

*E. Ductuli seminiferi contorti (звивисті сім'яні трубочки).

 

76. Під час тяжких пологів відбувся розрив лобкового симфіза. Який орган може бути травмований?

A. Яєчники (ovarium).

B. Пряма кишка (rectum).

*C. Сечовий міхур (vesica urinaria).

D. Маткові труби (tubae uterina).

E. Матка (uterus).

 

77. Хвора К., 30 років, скаржиться на сильну спрагу, сухість у роті, які з'явилися після сильного нервового потрясіння. При лабораторному обстеженні виявлено збільшення цукру в крові до 10 ммоль/л. Захворювання якої ендокринної залози у хворої?

A. Епіфіза (glandulae pinealis).

B. Щитоподібної (glandulae thyroidea).

C. Статевих (glandulae genitalia).

D. Надниркових (glandulae suprarenalis).

*E. Підшлункової (pancreas).

 

78. Хворій Б., 39 років, яка протягом 8 років не може завагітніти, порадили звернутись до ендокринолога. При обстеженні у хворої виявлено екзофтальм, тремор повік, тахікардію. Захворювання якої ендокринної залози супроводжується такою симптоматикою?

A. Статевих (glandulae genitalia).

B. Підшлункової (pancreas).

*C. Щитоподібної (glandulae thyroidea).

D. Надниркових (glandulae suprarenalis).

E. Епіфіза (glandulae pinealis).

 

79. До лікаря звернулася мати, син якої за літо виріс на 18см. При обстеженні хлопця 12 років: зріст - 180 см, вага 68 кг. З порушенням діяльності якої ендокринної залози це пов'язано?

A. Надниркових (glandulae suprarenalis).

B. Щитоподібної (glandulae thyroidea).

C. Статевих (glandulae genitalia).

*D. Гіпофіза (glandulae pituitaria).

E. Епіфіза (corpus pineale).

 

80. Хвора Б., 50 років, скаржиться на те, що останнім часом вуха, ніс, кисті почали збільшуватись в розмірі. Гіперфункція якої залози дасть подібні симптоми?

A. Щитоподібної (glandulae thyroidea).

*В. Гіпофіза (glandulae pituitaria).

C. Статевих (glandulae genitalia).

D. Надниркових (glandulae suprarenalis).

E. Епіфіза (glandulae pinealis).

 

81. До лікаря звернувся чоловік у віці 28 років. Зовні у нього спостерігалося збільшення довжини пальців верхніх і нижніх кінцівок, нижньої щелепи. Крім того мали місце деформація суглобів і хребта (kiphosis)., гормональні розлади (імпотенція, атрофія яєчок). Надмірне вироблення гормону якої залози спричиняє даний стан хворого?

*A. Передньої частки гіпофіза (pars anterior glandulae pituitaria).

B. Надниркових залоз (glandulae suprarenalis).

C. Епіфіза (glandulae pinealis).

D. Щитоподібної залози (glandulae thyroidea).

E. Прищитоподібних залоз (glandulae parathyroidea).

 

82. Чоловік звернувся до лікаря зі скаргами на те, що у нього з'явились ознаки жіночої статі. Обстеження статевих органів патології не виявило. Про пухлину якої залози можна думати?

A. Glandula pineale (шишкоподібна залоза).

B. Insulae pancreaticae (острівці підшлункової залози).

C. Glandula thyroidea (щитоподібна залоза).

D. Glandula parathyroidea (прищитоподібна залоза).

*E. Glandula suprarenalis (надниркова залоза).

 

83. У дітей часто спостерігається затруднене носове дихання, яке пов'язане з надмірним розвитком лімфоїдної тканини слизової оболонки глотки. Розростання яких мигдаликів може спричинити це явище?

A. Tonsilla tubaria (трубний мигдалик).

B. Tonsilla palatina (піднебінний мигдалик).

C. Tonsilla lingualis (язиковий мигдалик).

*D. Tonsilla pharyngea (глотковий мигдалик).

E. Усіх названих мигдаликів

 

84. У деяких дітей через надмірне розростання лімфоїдної тканини спостерігається ротове дихання. Розростанням яких структур це обумовлено?

*A. Глоткового та трубних мигдаликів (tonsilla pharyngea et tubaria).

B. Язикового та глоткового мигдаликів (tonsilla pharyngea et lingualis).

C. Лімфатичних вузлів (noduli limphoidei).

D. Язикового та піднебінних мигдаликів (tonsilla lingualis et palatina).

E. Піднебінних та глоткового мигдаликів (tonsilla palatina et pharyngea).

 

85. При оперативному втручанні у слизовій оболонці кишки хірургом виявлено скупчення лімфоїдних вузликів (Пеєрові бляшки). Який це відділ кишки?

A. Пряма кишка (rectum).

B. Порожня кишка (jejunum).

C. Сліпа кишка (caecum).

D. Дванадцятипала кишка (duodenum).

*E. Клубова кишка (ileum).

 

86. В положенні на спині 6-місячна дитина задихається. При обстеженні - на передній стінці трахеї до яремної вирізки грудини візуалізується пухлиноподібне утворення в передньому середостінні. Який орган здавлений пухлиною?

A. Щитоподібна залоза (glandula thyroidea).

*B. Тимус (thymus).

C. Пирщитоподібні залози (glandulae parathyroidea).

D. Щитоподібні лімфатичні вузли (nodi thyroidea).

E. Притрахеальні лімфатичні вузли (nodi paratrachealis).

 

87. Під час експерименту у новонароджених тварин забирали орган імунної системи. Через 1,5-3 міс. це призвело до виснаження тварин, малого росту, випадіння хутра, діареї та імунних порушень. Який орган був видалений?

A. Глотковий мигдалик (tonsilla pharyngea).

B. Селезінка (splen).

C. Лімфовузли (nodus limphoideus).

*D. Тимус (thymus).

E. Піднебінний мигдалик (tonsilla palatina).

 

 

88. У хворої М., 62 р., в ділянці gyrus angularis утворилася гематома. Хвора не може читати і розуміти написане (алексія)., але зорова функція не порушена. Ядро якого аналізатора було уражене?

*A. Ядро зорового аналізатора письмової мови.

B. Ядро рухового аналізатора письмової мови.

C. Ядро слухового аналізатора усної мови.

D. Ядро зорового аналізатора.

E. Ядро рухового аналізатора усної мови.

 

89. Внаслідок інсульту (крововилив в головний мозок). у хворого відсутні вольові рухи м'язів голови і шиї. Обстеження головного мозку показало, що гематома знаходиться в коліні внутрішньої капсули. Який провідний шлях пошкоджено у хворого?

A. Tr.cortico-spinalis (корково-спинномозковий шлях).

*B. Tr.cortico-nuclearis (кірково-ядерний шлях).

C. Тr.cortico-thalamicus (кірково-таламічний шлях).

D. Tr.cortico-fronto-pontinus (кірково-лобово-мостовий шлях).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.091 с.)