Чи любите Ви? Чи подобається Вам?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи любите Ви? Чи подобається Вам?1. Читати книжку типу «Цікава фізика», «Фізики жартують».

2. Читати книжку типу «Цікава математика», «Математичне дозвілля».

3. Читати статті в науково-популярних журналах про досягнення в галузі радіотехніки.

4. Читати технічні журнали.

5. Читати про відкриття в хімії, про життя і діяльність видатних хіміків.

6. Читати про життя рослин і тварин.

7. Читати про те, як люди навчилися боротися з хворобами про лікарів, про досягнення в галузі медицини.

8. Знайомитися з різними країнами за описами і географічними картами.

9. Читати книжки про історичні особи і події.

10. Читати твори класиків світової літератури.

11. Цікавитися історією розвитку мистецтва, слухати оперну, симфонічну і джазову музику.

12. Читати книжки про життя школи (про роботу вихователя вчителя).

13. Цікавитися мистецтвом кулінарії, моделювання одягу, конструювання меблів.

14. Читати книжки про війни і бої.

15. Читати спортивні газети, журнали, книжки про спорт і видатних спортсменів,

16. Читати науково-популярну літературу про відкриття у фізиці, про життя і діяльність видатних фізиків.

17. Читати науково-популярну літературу про математичні відкриття, про життя і діяльність видатних математиків.

18. Розбиратися в схемах радіоапаратури.

19. Відвідувати технічні виставки або слухати (дивитися) передачі про новинки техніки.

20. Знаходити хімічні явища в природі, проводити досліди з хімії, слідкувати за ходом хімічних реакцій.

21. Вивчати ботаніку, зоологію, біологію.

22. Вивчати анатомію і фізіологію.

23. Дізнаватися про дослідження родовищ корисних копалин.

24. Вивчати історію виникнення різних народів і держав.

25. Читати літературно-критичні статті.

26. Обговорювати кінофільми, театральні постановки, художні виставки.

27. Пояснювати друзям, як виконувати учбові завдання, якщо вони не можуть виконати ці завдання самостійно.

28. Шити, в'язати, вишивати, готувати їжу, виготовляти, вдосконалювати або ремонтувати домашні побутові прилади і пристрої тощо.

29. Знайомитися з військовою технікою.

30. Ходити на матчі і спортивні змагання.

31. Проводити досліди з фізики.

32. Розв'язувати задачі з математики.

33. Виясняти улаштування електро- і радіоприладів.

34. Розбиратися в технічних кресленнях і схемах.

35. Готувати розчини, зважувати реактиви.

36. Працювати в саду, на городі, доглядати за рослинами, тваринами.

37. Вивчати причини виникнення різних хвороб.

38. Збирати колекцію мінералів.

39. Обговорювати поточні політичні події в Україні і за її межами.

40. Вивчати іноземні мови.

41. Декламувати, співати, виступати на сцені.

42. Читати книжки малюкам, допомагати їм що-небудь робити, розповідати, вигадувати казки.

43. Турбуватися про затишок вдома, в класі, школі, приводити в порядок свої приміщення.

44. Брати участь у воєнізованих походах.

45. Грати в спортивні ігри.

46. Займатися в гуртку з фізики.

47. Займатися в гуртку з математики.

48. Лагодити прилади і пошкодження в електромережі.

49. Збирати і ремонтувати різноманітні механізми.

50. Займатися в гуртку з хімії.

51. Займатися в гуртку з біології.

52. Доглядати за хворими.

53. Складати географічні і геологічні карти.

54. Відвідувати історичні музеї, знайомитися з пам'ятниками культури, ходити в археологічні експедиції.

55. Письмово викладати свої думки, спостереження, вести щоденник.

56. Займатися в драматичному гуртку.

57. Обговорювати питання виховання дітей і підлітків, брати шефство над важковиховуваними.

58. Надавати людям різноманітні побутові послуги.

59. Брати участь у військових іграх і походах.

60. Брати участь у спортивних змаганнях.

61. Брати участь в олімпіадах з фізики.

62. Брати участь у конкурсах, олімпіадах з математики.

63. Збирати і ремонтувати радіоприлади.

64. Робити моделі літаків: планерів, кораблів і які-небудь інші конструкції.

65. Брати участь в олімпіадах з хімії.

66. Брати участь в олімпіадах з біології.

67. Знайомитися з роботою медсестри і лікаря.

68. Проводити топографічне знімання місцевості.

69. Виступати з доповідями з історії, займатися в історичному (або археологічному) гуртку.

70. Займатися в літературному або лінгвістичному гуртку.

71. Грати на музичних інструментах, малювати, займатися різьбою з дерева.

72. Виконувати роботу по організації дитячих забав.

73. Турбуватися про економію сімейного бюджету.

74. Бути організатором (командиром) в іграх і походах.

75. Займатися в спортивній секції.

76. Виступати з доповідями про нові відкриття у фізиці організовувати конкурси з фізики.

77.Організовувати математичні дозвілля. .

78.Займатися в радіогуртку.

79. Організовуватитехнічні виставки, огляди технічної творчості.

80. Організовувати вечори типу «Хімія навкруг нас».

81. Проводити дослідницьку роботу з біології.

82. Займатися в гуртку санітарів.

83. Брати участь у географічних чи геологічних експедиціях.

84. Організовувати походи по рідному краю з метою його вивчення.

85. Писати сценарії літературних-вечорів, організовувати літературні ювілеї, свята.

86. Брати участь в оглядах художньої самодіяльності.

87. Організовувати ігри і свята для дітей, створювати команди за доглядом літніх людей.

88. Готувати їжу під час походів чи обладнувати місце привалу всім необхідним для учасників маршруту.

89. Вивчати військову справу.

90. Тренувати дитячі спортивні команди.

Порядок дослідження

1). Дати відповідь на кожне запитання, наведене в «Аркуші запитань».

Відповіді слід давати за допомогою знаків «+» чи «-». Якщо дуже подобається те, про що розповідається в запитанні, то у відповідній клітинці табл. 2, рядом з номером питання, слід ставити знак «++», якщо просто подобається – знак «+», не подобається – «-», дуже не подобається – «--». Якщо особа не може точно визначити своє відношення, вона повинна поставити «0».

Таблиця 2 – Аркуш відповідей до визначення спрямованості інтересів за Б.А. Федоришиним

 

№ колонки  
Номери запитань  
 
 
 
 
 
Загальна кіль-кість +                              
-                              

Примітка. № колонки відповідає групі інтересів: 1- фізика; 2 - математика; 3 - електро- і радіотехніка; 4 - техніка; 5 - хімія; 6 - біологія; 7 - медицина; 8 - геологія й географія; 9 - історія; 10 - фізіологія; 11 - мистецтво; 12 - педагогіка; 13 - сфера обслуговування; 14 - військова справа; 15 - спорт.

 

2). Після відповіді на всі запитання підрахувати, скільки всього «+» і «-» (окремо) поставлено в кожній колонці і результат записати у відповідні рядки “Загальна кількість”.

3). Після підрахунку кількості знаків «+» і «-» виділяють ті колонки, які містять найбільшу кількість плюсів. Номер колонки відповідає групі інтересів, наведених у примітці до табл. 2.

Якщо виявиться, що в декількох колонках табл. 2 однакова кількість плюсів, то переважаючому інтересу буде відповідати та з колонок, в якій міститься менша кількість мінусів.

Визначаючи спрямованість інтересів досліджуваного, в першу чергу необхідно оцінювати колонки з переважанням знаків “+”, але при цьому корисно звернути увагу і на колонки з найбільшою кількістю мінусів.

Висновок про те, наскільки виражений інтерес, роблять на основі порівняння кількісних даних (плюсів і мінусів). Максимальні суми плюсів (6 і більше) дозволяють зробити припущення про наявність у досліджуваного яскраво вираженого інтересу до тієї чи іншої галузі знання чи діяльності, якщо переважають негативні відповіді (мінуси), то можна вважати, що дана група інтересів у досліджуваного не проявляється або навіть до неї проявляється негативне відношення.

4. Контрольні запитання

І. Для чого потрібне вміння визначити нахил людей до тієї чи іншої професії?

2. Основні ознаки, на яких повинна базуватися класифікація професій.

3. Чому не можна вибрати професію без ознак, які безпосередньо ідуть від власних якостей людини.

4. Класифікація професій за типом людини.

5. Характеристика професії за типом «Людина-природа».

6. Характеристика професії за типом «Людина-техніка».

7. Характеристика професії за типом «Людина-людина».

8. Характеристика професії за типом «Людина-знакові системи».

9. Характеристика професії за типом «Людина-художній образ» (ЛX).

10. Методика самооцінки нахилів за Е.О. Климовим .

11. Методика спрямованості інтересів за Б.А. Федоришиним.

Порядок проведення роботи

Після перевірки знань у студентів за матеріалом практичного заняття викладач пропонує кожному студенту провести самооцінку нахилів та спрямованості інтересів у наступній послідовності:

1. Викладач пропонує студентам відкрити протоколи з підготовленими таблицями і зачитує за п. 3.3.1 по черзі 20 пар тверджень, позначених індексами а або б.Наприклад,перша пара 1/а або 1/б.

2. Студент кожен раз, вивчивши обидва твердження, знаком «+» позначає привабливіше в табл. 1 (у стовпці “Номер пар тверджень/ їх індекси” знаходить привабливіше твердження, наприклад, 1/а і рядом у стовпці “Привабливіше твердження” проставляє знак «+»).

3. Викладач зачитує за п. 3.3.2.2. запитання.

4. Студент відповідно до вказаного пункту заповнює табл. 2 і підраховує загальну кількість знаків «+», або «-» у кожному стовпці.

5. Формулювання висновків виконаної роботи студент робить самостійно за результатами підрахування кількості знаків «+» в кожному вертикальному рядку (табл. 1) і загальної кількості знаків «+» або «-» в кожному стовпці табл. 2.

6. Висновки по роботі студент пред'являє викладачу для перевірки і оцінки за кредитно-модульною системою (КМС).

 

Практична робота № 2

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.018 с.)