Конструктивні характеристики



Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!



Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конструктивні характеристики



Ширина топки по фронту b м Приймаємо 5,5 – 8м (b>a);
Глибина топки а м Приймаємо 4,5 – 6м;
Максимально допустима теплова напруга топкового об’єму qдV f(паливо, тип топки, Dпп), табл. XXVIII стор.173 [1];
Мінімальна висота топки hтmin м 10.95
Площа поверхні бічної стіни топки Fб м2 F1+F2+F3+F4, де 59.08   6.78   41.25   8.85   2.2
Площа поверхні фронтової стіни топки Fфр м2 (l1+l2+l3+l4)b; 105.75
Площа поверхні задньої стіни топки FЗ м2 (h2+l3+l4+l5)b; 74.25
Площа поверхні вікна фестону Fвф м2 cb;
Загальна площа поверхні котла Fст м2 Fфр+FЗ+Fвф+2Fб; 263.08
Діаметр труб екрану d мм Сортамент труб;
Товщина стінки δ мм Сортамент труб;
Відстань від протилежної стінки до осі крайньої труби m м Приймаємо 0,1 – 0,2
Відстань від осі екранних труб до стіни e м  
Об’єм топки Vт м 3 Fбb; 354.48
Висота топки hт м 11.82
Крок труб: – фронтової стіни; – задньої стіни; – бічної стіни Sфр Sз Sб мм мм мм d σфр = 1,3d; d σз = 1,25d; d σб = 1,3d;
Кількість труб екранованої стіни: – фронтової стіни;   – задньої стіни;   – бічної стіни Zфр Zз Zб 1.071   1.074     1.071
Ефективна товщина випромінюючого шару   S м 4.85  
Заекранована площа поверхні : – фронтової стіни – задньої стіни – бічної стіни – вікна фестону Fз м2 м2 м2 м2 Fфр– 2m (l1+ l2+ l3+ l4); Fз – 2m (h2+ l3+ l4–l5); Fб – m (l2+ h2); Fвф 98.7 69.7 55.68
Променесприймаюча поверхня нагріву екранів  
Кутовий коефіцієнт екрану: (номограма 1а, стор.214 [1]) фронтовий заднього бічного вікна фестону Променесприймаюча поверхня екранів       χфр χз χб χвф     (пп.6.06, стор. 37 [1]);   f(l/d = 0,8; σфр); f(l/d = 0,8; σз); f(l/d = 0,8; σвф);       0.96 0.98 0.96
м2 ; 94.75
м2 ; 68.03
м2 ; 53.45
  м2 ;
Загальна променесприймаюча поверхня топки м2 ; 240.23
Ступінь екранування топки χ   Hп / Fст; 0.91
Коефіцієнт зниження тепловосприйняття при забрудненні труб стінок   табл. 6.3 , стор. 42[1]; 0.45
Середнє значення теплової ефективності екранів   Ψср   . 0.41
               

Розрахунок теплообміну в топці

  Приймаємо температуру на виході з топки °С Вугілля Донецького басейну все інше    
  Ентальпія димових газів на виході з топки   ;  
  Корисне тепловиділення в топці  
  Теплота, що надходить до топки з повітрям пов  
  Ентальпія на виході з повітропідігрівника   ; 1950.1
  Теплота, яке надходить з повітрям, підігрітим стороннім джерелом п.зовн     див. п.1.3;
  Теплота рециркуляції рец  
  Адіабатична температура а °К υа +273 ; υа = f (Qт, αт), табл.№1.4;    
  Середня сумарна теплоємкість димових газів (VC)ср  
  Сумарний коефіцієнт послаблення промінів k kгrп + kзлμзл + kкоксμкокс ;  
  Коефіцієнт поглинання променів газовою фазою продуктів згорання kгrп   ном. 2; стор. 215 [1]; або   де ;    
  Коефіцієнт поглинання променів золовими частками kзлμзл   , де Aзл по табл.6-1 стор. 38 [1], де: кам’яне вугілля буре вугілля     0,8 0,75
  Коефіцієнт поглинання променів коксовими частками kкоксμкокс   кам’яне вугілля буре вугілля по табл.6-2 стор. 38 [1]; 0,2 0,1
  Параметр, що визначає розміщення максимального тепловиділення в топці М де М0 = 0,42 п.6.18 стор. 40 [1]; ;    
  Параметр забаластованості димових газів rv , де r– коефіцієнт рециркуляції;  
Критерій Бугера    
Ефективне значення критерія Бугера або ном.3, стор. 216 [1];    
Дійсна температура на виході з топки °С    
Перевірка. Розрахована температура на виході з топки знаходиться в проміжку 100°С           ±100°С  
Ентальпія димових газів на виході з топки ;    
Теплосприйняття топки .    
                     

Теплосприйняття фестону

 

Крок труб у фестоні: – поперечний –поздовжній   м   м   приймаємо 0.2
Перепад температур на фестоні °С 80 – 100°С;  
Температура газів на виході з фестону °С ; ;  
Ентальпія газів за фестоном ;  
Теплосприйняття фестону ф .  

 

 
 


Розрахунок пароперегрівника (ПП)

 

Теплосприйняття пароперегрівника в цілому пп ;  
Теплосприйняття пароохолоджувача   50 – 80
Теплосприйняття ПП з топки крізь фестон (променева теплота) ;  
Коефіціент нерівномірності по висоті топки hв   f(h/hт=1) h-висота розташування фестону, табл. 8.3, стор. 81 [1];  
Кутовий коефіцієнт фестону     ном. 1г, шахматний пучок, стор. 214 [1];  
Ентальпія димових газів на виході ПП ;  
Температура димових газів на виході з ПП ˚С ,табл 14;  

 

1.6.1 Розрахунок 1 ступеню пароперегрівника по ходу

Димових газів ( повірковий , скорочений)

Теплосприйняття 1 ступеня ПП 0,5;    
Ентальпія продуктів згорання між 1 та 2 ступінню ПП   Іпр ;    
Температура проміжкова пр оС f(Іпр; aпп), табл.1.4;  
Ентальпія пари на виході з 1 ступені ПП ;      
Ентальпія пари на вході в 2 ступень ПП ;      
Температура пари на вході в 2 ступень ПП   оС f( ; Р =0.5(Pбар+Pnn)), табл.XXV стор.184[1].  

 



Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.011 с.)