Присмокти повітря в котлах та пилосистеміМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Присмокти повітря в котлах та пилосистеміГазовий розрахунок котла

 

Вид, родовище, марка палива Робоча маса палива
  Wp Ap Sp Cp Hp Np Op S
30.1 2.5 53.4 43.3 3.7
Температура початку плавлення золи t1,°С __ __
Нижча теплота згоряння палива __ 21.14 __
Вихід летючих речовин — 32 —

Елементарний склад палива

 

 

Таблиця 1.1 Розрахункові характеристики палива (табл. № 1 стор.129 [1])

1.2 Визначення теоретичних об’ємів повітря та димових газів (a=1)

Теоретичний об’єм повітря

.

Теоретичний об’єм димових газів:

трьохатомних газів:

;

двохатомних газів:

;

водяної пари:

.

 

Присмокти повітря в котлах та пилосистемі

Таблиця 1.2 Розрахунок надлишків повітря та присмоків у газоходах котла (табл. XVII стор.171-172 [1])

 

Найменування газоходу Присмок повітря в газоході Надлишок повітря за поверхнею нагріву
Топка, фестон Daт Daф =0 aт=aг+Daт=1.2 aф=aг+Daф =1.2
Пароперегрівник (ПП) Daпп =0.03 aпп=aф+Daпп =1.23
Водяний економайзер (ВЕ) Daве =0.02 aве=aпп+Daве =1.25
Повітропідігрівник (Пов. П) Daпов.п =0.03 aпов.п=aве+Daпов.п =1.28
Пилосистема, млин (ПС) Daпс =0.04  

 

Таблиця 1.3 Розрахунок дійсних об’ємів повітря та димових газів

Величина та розрахункова формула Розмірність ; ; ; ;  
Газохід
Топка ПП ВЕ Пов.П.
  aт aпп aве aпов.п
Коефіцієнт надлишку повітря в кінці поверхні нагріву aI 1.2 1.23 1.25 1.28
Середній коефіцієнт надлишку повітря 1.2 1.215 1.24 1.265
Дійсний об’єм двохатомних газів (N2) м3/кг 5.536 5.619 5.759 5.98
Дійсний об’єм водяної пари   м3/кг 0.548 0.548 0.551 0.553
Дійсний об’єм газів м3/кг 7.094 7.178 7.32 7.543
Об’ємна доля трьохатомних газів 0.142 0.14 0.138 0.134
Об’ємна доля водяної пари 0.074 0.074 0.072 0.07
Сумарна об’ємна доля RO2 та H2O 0.216 0.214 0.21 0.204
Маса димових газів кг/кг 9.444 9.553 9.735 10.03
Доля уносу золи aун (табл. XVIII с. 173 [1]) 0.95 0.95 0.95 0.95
Концентрація золи у димових газах кг/кг 0.030 0.0297 0.0293 0.0285

1.2.2 Ентальпії димових газів та повiтря

Iзл , де , при  
°С aт, ф aпп aве aпов.п  
Iг DIг Iг DIг Iг DIг Iг DIг  
                    1036,4      
      1061,4    
              2097,9    
      1102,1    
  2257,5           3132,3     3200,1    
      1079,1      
            4211,5      
           
          5272,9     5349,5      
    1121,9          
          6394,8     6487,5      
    1173,7        
          7568,5        
    1173,7        
          8742,3        
    1220,3        
8312,5     7174,5       9747,4     9962,6        
  1194,          
          10941,8          
  1215,3          
    8915,5       12157,1          
  1215,3          
        13372,4          
  1233,5          
        14605,9          
  1233,5          
        15839,4          
           
        17118,4          
           
        18397,4          
           
  14414,5       19657,4          
           
        20917,4          
           
        22214,4          
           
        23511,4          
         

 

Так як приведена зольність менше 6 отже враховувати теплоємкість золи

непотрібно

1.3 Розрахунок теплового балансу котла та визначення витрати палива

Найменування величини Показ-чик Розмір- ність Формула, або визначення Результат
Повна кількість тепла, що внесена у котел (розподільне тепло) ;  
Тепло, внесене в котел повітрям, підігрітим зовнішнім джерелом тепла           ;    
Коефіцієнт надлишку повітря на вході у повітронагрівник     ; 1.09
Ентальпія повітря на вході в повітропідігрівник f(повітря, ), таблиця 1.4; 185,25
Ентальпія холодного повітря f(повітря, ), таблиця 1.4; 185,25
Фізичне тепло палива   ;
Тепло форсункової пари Враховується при спалюванні мазуту;
Тепло, витрачене на розклад карбонатів Враховується при спалюванні сланців;
ККД котла брутто % 100-q2-q3-q4-q5-q6 ; 91.9
Витрати палива: з хімічним недопалом q3 % f (паливо, Dпп), табл.. XVIII, с.173[1];
 
з механічним недопалом q4 % f(паливо, Dпп), табл.. XVIII, стор.173 [1]; 1.5
від зовнішнього охолодження q5 % f(Dпп), рис. 5.1 стор. 30 [1] ; 0.8
з фізичним теплом шлаків q6 % , табл.XIV стор. 153 [1];
з газами, що відходять q2 % 5.8
Ентальпія відходячих газів Iвід табл.1.4;
Витрата палива B кг/с 2.77
Кількість тепла, корисно використана в котлі Qка кВт Dпп(іппжв)+Dнп(інп-іжв)+Dпр(ікип-іжв); 53854,34
Ентальпії:   перегрітої пари іпп f(рпп,tпп), табл. XXV стор.184 [1]; 3313,55
живильної води іжв f(ржв=1,2рпп;tжв), табл. XXIV стор.181 [1]; 656,7
насиченої пари інп f(рб=1,1рпп), табл. XXIII стор.179 [1];   2794,08
киплячої води ікип f(рб),табл.XXIII, стор. 179 [1];   1144,46
Розрахункова витрата палива   Bр кг/с B(1-q4/100); 2.72
Коефіцієнт збереження тепла j 0.9913

1.4 Розрахунок топки (повірковий)

Теплосприйняття фестону

 

Крок труб у фестоні: – поперечний –поздовжній   м   м   приймаємо 0.2
Перепад температур на фестоні °С 80 – 100°С;  
Температура газів на виході з фестону °С ; ;  
Ентальпія газів за фестоном ;  
Теплосприйняття фестону ф .  

 

 
 


Розрахунок пароперегрівника (ПП)

 

Теплосприйняття пароперегрівника в цілому пп ;  
Теплосприйняття пароохолоджувача   50 – 80
Теплосприйняття ПП з топки крізь фестон (променева теплота) ;  
Коефіціент нерівномірності по висоті топки hв   f(h/hт=1) h-висота розташування фестону, табл. 8.3, стор. 81 [1];  
Кутовий коефіцієнт фестону     ном. 1г, шахматний пучок, стор. 214 [1];  
Ентальпія димових газів на виході ПП ;  
Температура димових газів на виході з ПП ˚С ,табл 14;  

 

1.6.1 Розрахунок 1 ступеню пароперегрівника по ходу

Димових газів ( повірковий , скорочений)

Теплосприйняття 1 ступеня ПП 0,5;    
Ентальпія продуктів згорання між 1 та 2 ступінню ПП   Іпр ;    
Температура проміжкова пр оС f(Іпр; aпп), табл.1.4;  
Ентальпія пари на виході з 1 ступені ПП ;      
Ентальпія пари на вході в 2 ступень ПП ;      
Температура пари на вході в 2 ступень ПП   оС f( ; Р =0.5(Pбар+Pnn)), табл.XXV стор.184[1].  

 

Газовий розрахунок котла

 

Вид, родовище, марка палива Робоча маса палива
  Wp Ap Sp Cp Hp Np Op S
30.1 2.5 53.4 43.3 3.7
Температура початку плавлення золи t1,°С __ __
Нижча теплота згоряння палива __ 21.14 __
Вихід летючих речовин — 32 —

Елементарний склад палива

 

 

Таблиця 1.1 Розрахункові характеристики палива (табл. № 1 стор.129 [1])

1.2 Визначення теоретичних об’ємів повітря та димових газів (a=1)

Теоретичний об’єм повітря

.

Теоретичний об’єм димових газів:

трьохатомних газів:

;

двохатомних газів:

;

водяної пари:

.

 

Присмокти повітря в котлах та пилосистемі

Таблиця 1.2 Розрахунок надлишків повітря та присмоків у газоходах котла (табл. XVII стор.171-172 [1])

 

Найменування газоходу Присмок повітря в газоході Надлишок повітря за поверхнею нагріву
Топка, фестон Daт Daф =0 aт=aг+Daт=1.2 aф=aг+Daф =1.2
Пароперегрівник (ПП) Daпп =0.03 aпп=aф+Daпп =1.23
Водяний економайзер (ВЕ) Daве =0.02 aве=aпп+Daве =1.25
Повітропідігрівник (Пов. П) Daпов.п =0.03 aпов.п=aве+Daпов.п =1.28
Пилосистема, млин (ПС) Daпс =0.04  

 

Таблиця 1.3 Розрахунок дійсних об’ємів повітря та димових газів

Величина та розрахункова формула Розмірність ; ; ; ;  
Газохід
Топка ПП ВЕ Пов.П.
  aт aпп aве aпов.п
Коефіцієнт надлишку повітря в кінці поверхні нагріву aI 1.2 1.23 1.25 1.28
Середній коефіцієнт надлишку повітря 1.2 1.215 1.24 1.265
Дійсний об’єм двохатомних газів (N2) м3/кг 5.536 5.619 5.759 5.98
Дійсний об’єм водяної пари   м3/кг 0.548 0.548 0.551 0.553
Дійсний об’єм газів м3/кг 7.094 7.178 7.32 7.543
Об’ємна доля трьохатомних газів 0.142 0.14 0.138 0.134
Об’ємна доля водяної пари 0.074 0.074 0.072 0.07
Сумарна об’ємна доля RO2 та H2O 0.216 0.214 0.21 0.204
Маса димових газів кг/кг 9.444 9.553 9.735 10.03
Доля уносу золи aун (табл. XVIII с. 173 [1]) 0.95 0.95 0.95 0.95
Концентрація золи у димових газах кг/кг 0.030 0.0297 0.0293 0.0285

1.2.2 Ентальпії димових газів та повiтря

Iзл , де , при  
°С aт, ф aпп aве aпов.п  
Iг DIг Iг DIг Iг DIг Iг DIг  
                    1036,4      
      1061,4    
              2097,9    
      1102,1    
  2257,5           3132,3     3200,1    
      1079,1      
            4211,5      
           
          5272,9     5349,5      
    1121,9          
          6394,8     6487,5      
    1173,7        
          7568,5        
    1173,7        
          8742,3        
    1220,3        
8312,5     7174,5       9747,4     9962,6        
  1194,          
          10941,8          
  1215,3          
    8915,5       12157,1          
  1215,3          
        13372,4          
  1233,5          
        14605,9          
  1233,5          
        15839,4          
           
        17118,4          
           
        18397,4          
           
  14414,5       19657,4          
           
        20917,4          
           
        22214,4          
           
        23511,4          
         

 

Так як приведена зольність менше 6 отже враховувати теплоємкість золи

непотрібно

1.3 Розрахунок теплового балансу котла та визначення витрати палива

Найменування величини Показ-чик Розмір- ність Формула, або визначення Результат
Повна кількість тепла, що внесена у котел (розподільне тепло) ;  
Тепло, внесене в котел повітрям, підігрітим зовнішнім джерелом тепла           ;    
Коефіцієнт надлишку повітря на вході у повітронагрівник     ; 1.09
Ентальпія повітря на вході в повітропідігрівник f(повітря, ), таблиця 1.4; 185,25
Ентальпія холодного повітря f(повітря, ), таблиця 1.4; 185,25
Фізичне тепло палива   ;
Тепло форсункової пари Враховується при спалюванні мазуту;
Тепло, витрачене на розклад карбонатів Враховується при спалюванні сланців;
ККД котла брутто % 100-q2-q3-q4-q5-q6 ; 91.9
Витрати палива: з хімічним недопалом q3 % f (паливо, Dпп), табл.. XVIII, с.173[1];
 
з механічним недопалом q4 % f(паливо, Dпп), табл.. XVIII, стор.173 [1]; 1.5
від зовнішнього охолодження q5 % f(Dпп), рис. 5.1 стор. 30 [1] ; 0.8
з фізичним теплом шлаків q6 % , табл.XIV стор. 153 [1];
з газами, що відходять q2 % 5.8
Ентальпія відходячих газів Iвід табл.1.4;
Витрата палива B кг/с 2.77
Кількість тепла, корисно використана в котлі Qка кВт Dпп(іппжв)+Dнп(інп-іжв)+Dпр(ікип-іжв); 53854,34
Ентальпії:   перегрітої пари іпп f(рпп,tпп), табл. XXV стор.184 [1]; 3313,55
живильної води іжв f(ржв=1,2рпп;tжв), табл. XXIV стор.181 [1]; 656,7
насиченої пари інп f(рб=1,1рпп), табл. XXIII стор.179 [1];   2794,08
киплячої води ікип f(рб),табл.XXIII, стор. 179 [1];   1144,46
Розрахункова витрата палива   Bр кг/с B(1-q4/100); 2.72
Коефіцієнт збереження тепла j 0.9913

1.4 Розрахунок топки (повірковий)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.54.67 (0.015 с.)