Технологічна платформа та технічні умови MS SQL 2012Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технологічна платформа та технічні умови MS SQL 2012Система управління реляційними базами даних (СУРБД) Microsoft SQL Server, розроблена корпорацією Microsoft. Основна використовувана мова запитів – Transact-SQL, створена спільно Microsoft і Sybase. Transact-SQL є реалізацією стандарту ANSI/ISO по структурованій мові запитів SQL з розширеннями. Використовується для роботи з базами даних розміром від персональних до великих баз даних масштабу підприємства.

SQL (англ. Structured Query Language) − комп’ютерна мова, яка призначена для доступу і управління БД. Команди SQL використовуються для вилучення та оновлення записів в базах даних. SQL працює з такими системами управління баз даних (СКБД), як MS Access, DB2, Informix, MS SQL Server, Oracle, Sybase та іншими.

Система SQL Server 2008 дозволяє зберігати в базах даних інформацію, отриману з структурованих, напівструктурованих і неструктурованих джерел, таких як зображення і музика. У SQL Server 2008 є великий набір інтегрованих служб, що розширюють можливості використання даних: ви можете складати запити, виконувати пошук, проводити синхронізацію, робити звіти, аналізувати дані. Всі дані зберігаються на основних серверах, що входять до складу центру обробки даних. До них здійснюється доступ з настільних комп'ютерів і мобільних пристроїв. Таким чином, ви повністю контролюєте дані незалежно від того, де ви їх зберегли .

Версія SQL Server, яка повинна була замінити SQL Server 2005, отримала кодове ім'я Katmai. У період активної розробки Microsoft не ділилася інформацією про нову версію. На презентації SQL Server 2005 Пол Флесснер, впевнено заявив, що вихід нової версії відбудеться не пізніше, ніж через два роки після виходу SQL Server 2005. Однак у квітні 2007 року ще не було жодної інформації про швидкий вихід продукту, або хоча б про початок його бета-тестування. Проте, в австрійському блозі на TechNet була опублікована інформація про програму Katmai Technology Adoption Program, початок якої було нібито заплановано на червень 2007 року. Також були згадані чутки про те, що нова версія вийде в 2008 році, але Microsoft на той момент ні підтверджувала, ні заперечувала цю інформацію. Деякі джерела прив'язували вихід Katmai до виходу Longhorn Server and Visual Studio Orcas , через що згідно цієї інформації нова версія повинна була вийти в першій половині 2008 року. Microsoft також відмовлялася коментувати цю інформацію.

Тим не менш, деякі журналісти, які спілкувалися з представниками корпорації, заявляли про те, що чутки про вихід Katmai в 2008 році цілком відповідають внутрішнім планам Microsoft. А відмова корпорації розголошувати будь-яку інформацію про нову версію зв'язувався з переходом на нову модель розробки, причому саме через це Katmai навряд чи мав вийти на початку 2008 року. Також згадувалося про те, що Katmai не отримає етапу офіційного бета-тестування, а замість цього публічне тестування пройде в рамках програми Community Technology Preview. При цьому стверджувалося, що деякі клієнти Microsoft вже в квітні 2007 року мали на тестуванні деякі частини Katmai, не маючи при цьому на руках релізу цілком. Що стосується функціоналу нової версії, то журналісти писали про те, що Katmai представлятиме собою лише розвиток SQL Server 2005, а не нове покоління продукту, яким свого часу якраз і став SQL Server 2005.

SQL Server забезпечує найвищий рівень безпеки, надійності та масштабованості для критично важливих додатків.

Щоб використовувати нові можливості, підприємствам потрібно бути здатними швидко створювати і розгортати рішення, керовані даними. SQL Server 2008 дозволяє скоротити витрати часу та коштів, необхідні на управління та розгортання таких додатків.

Система SQL Server 2008 дозволяє звертатися до даних з будь-якого додатку, розробленого із застосуванням технологій Microsoft. NET і Visual Studio, а також у межах сервісно − орієнтованої архітектури і бізнес-процесів−через Microsoft BizTalk Server.

Можливості SQL Server 2008 відносяться до чотирьох основних напрямках розвитку уявлень Microsoft про платформу даних.

Mission Critical Platform дозволяє організаціям виконувати найскладніші програми, попутно спрощуючи відділам ІТ роботу з інфраструктурою управління даними. Це безпечна, надійна, масштабована платформа, що захищає інформацію в додатках і підвищує її доступність. Dynamic

Development − в поєднанні з NET Framework спрощує розробку нових програм. Середа ADO.NET Entity Framework підвищує ефективність праці розробників, оскільки тепер вони мають справу не безпосередньо з таблицями і полями, але і з логічними інформаційними сутностями.

Beyond Relational Data дозволяє розробникам управлятися з даними будь-яких типів. Це відкриває дорогу до створення додатків нового покоління з урахуванням інформації про розташування і можливістю управління документами.

Pervasive Business Insight− здатен формувати звіти і виконувати аналіз будь-якого обсягу та складності, одночасно полегшуючи користувачам доступ до даних за рахунок більш тісної інтеграції з Microsoft Office.

У SQL Server 2008 забезпечується безшовна взаємодія між реляційними та нереляційними даними, що дозволяє користувачам звертатися до документів як до даних, кодувати складні ієрархії в XML і виконувати запити як до реляційних, так і до текстових даних.

У SQL Server 2008 включені нові типи даних для позначення дати і часу:

1) DATE−тільки дата;

2) TIME−тільки час;

3) DATETIMEOFFSET−дата і час з урахуванням часового поясу;

4)DATETIME2−тип для дати і часу.

Ці типи дозволяють розрізняти дату і час в додатках, а також забезпечують використання великих діапазонів або більшої точності для часових показників. Реляційний програмний код створюється на внутрішній мові RP Server (під назвою X-мова), інтерпретується RP Server в процесі виконання. Процес розробки реляційного програмного коду має назву Relational Programming, звідси походить і назва RP Platform. Таким чином, RP Platform – це платформа для управління реляційним програмним кодом.

Код додатків і дані, з якими вони працюють, можуть розташовуватися в різних або в одній і тій же БД. Останній варіант забезпечує цілісність створених систем з точки зору розгортання, проведення оновлень, регламентного обслуговування у процесі експлуатації.

SQL Server 2012 інформаційна платформа, яка може бути використана в хмарі, що надає надійність критично важливим системам при роботі з даними. Вона характеризується підвищеною доступністю, високою продуктивністю і поліпшеними функціональними можливостями в частині безпеки для критично важливих робочих навантажень. Також SQL Server 2012 містить передовий аналіз з керованим самостійним вивченням даних і можливостями інтерактивної візуалізації даних. У платформі містяться хмарні технології у відповідності з потребами клієнтів, які дозволяють створювати і розширювати рішення як при локальних розгортаннях, так і в хмарі.

SQL Server 2012 доступний в трьох редакціях:

1) Express Edition;

2) Business Intelligence;

3) Enterprise Edition.

Серед нових можливостей SQL Server 2012 виділяються SQL Server AlwaysOn (рішення підтримки високого рівня доступності даних та аварійного відновлення), xVelocity (технологія збільшення продуктивності сховищ даних та програм бізнес-аналітики), нові рішення в області візуалізації PowerPivot і PowerView для створення звітів і аналітичних програм з Excel і SharePoint, покращені інструменти для інтеграції даних і управління ними, включаючи SQL Server Data Quality Services і Master Data Services, нова семантична модель бізнес-аналітики та інструмент для адміністраторів баз даних і розробників застосунків SQL Server Data Tools.


ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ. ПРИКЛАДНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

 

Предметна область. Розробка бази даних лікарні на MS SQL 2012

Під постановкою задачі розуміють точне формулювання рішення задачі з описом вхідний і вихідний інформації.

У першу чергу треба розробити ідею бази даних. Ідею потрібно всебічно обдумати. Як її реалізувати, наскільки вона комерційно вигідна і яка її практична корисність. Так само важливо визначити всі нюанси пов'язані з майбутнім користувачем. Наприклад, базу даних замовила ветеринарна служба. Потрібно дослідити всі їхні уподобання, особливості роботи, проблеми які вони намагаються вирішити за допомогою цієї бази даних.

Лікарня – це така організація, яка працює з дуже великим обсягом інформації, як про співробітників, так і про пацієнтів. Лікарям завжди необхідно стежити за даними про своїх пацієнтів, про курс лікування хворих, а керівництву та бухгалтерії необхідно бути в курсі подій про своїх співробітників. Для цього потрібна загальна база даних, що включає всю необхідну інформацію. Програма є дуже актуальною на сьогоднішній день, вона автоматизує роботу з базою даних і надає користувачеві зрозумілий інтерфейс.

Інформація про пацієнтів, які знаходяться на лікуванні у медичному закладі міститься у табл. 2.1.

Вимога Коментар
1 ПІБ Вказується прізвище, ім’я та по батькові пацієнта
2 ДР Дата народження вказується у форматі ДД.ММ.РРРР
3 Адреса Вказується адреса пацієнта
4 Стать Вказується стать,жіноча або чоловіча
5 Номер амбулаторної картки Вказується номер амбулаторної картки пацієнта
6 Історія хвороби Описується історія хвороби пацієнта
7 Лікарь Вказується лікуючий лікар пацієнта
8 Відділення Вказується відділення до якого поступив пацієнт
9 Дата надходження Вказується дата надходження пацієнта до лікарні
10 Дата виписки Вказується дата виписки пацієнта

Інформація про співробітників, які працюють у медичному закладі міститься у табл. 2.2.

 

Вимоги Коментар
1 ПІБ Вказується прізвище, ім’я та по батькові робітника
2 ДР Вказується дата народження працівника у форматі ДД.ММ.РРРР
3 Адреса Вказується адреса працівника
4 Телефон Вказується телефон працівника
5 Посада Вказується посада працівника
6 Відділення Вказується відділення у якому працює робітник

 

Інформація про відділення, які знаходяться у медичному закладі міститься у табл. 2.3.

 

Вимоги Коментар
1 Назва відділенням Вказується назва відділення
2 Завідуючий відділенням Вказується завідуючий відділенням, його прізвище ім’я та по батькові
3 Старша медична сестра Вказується старша медична сестра, яка закріплена за певним відділенням
4 Телефон Телефон відділення

 

Інформація про діагнози, які розглядають та лікують у певному медичному закладі міститься у табл. 2.4.

 

Вимоги Коментар
1 Назва Вказується назва діагнозу

 

Інформація про ліки, які знаходяться у медичному закладі міститься у табл. 2.5.

 

Вимоги Коментар
1 Назва Вказується назва препарату
2 Дозування Вказується дозування ліків

 

Інформація про медичний заклад міститься у табл. 2.6.

 

Вимоги Коментар
1 Адреса Вказується адреса медичного закладу
2 Назва Вказується назва медичного закладу
3 Телефон Вказується телефон медичного закладу
4 Завідуючий медичним закладом Вказується прізвище, ім’я та по батькові завідуючого медичним закладом
5 Кількість відділень Вказується кількість відділень

 

 

Побудова моделі даних

Побудова концептуальної моделі даних здійснюється в певному порядку: на початку створюються докладні моделі даних, потім вони інтегруються в концептуальній моделі даних.

У побудові загальної концептуальної моделі даних виділяють ряд етапів:

1) виділення локальних уявлень, відповідних зазвичай відносно незалежним даними;

2) формулювання об'єктів, що описують локальну предметну область проектованої БД, і опис атрибутів, які складають структуру кожного об'єкта;

3) виділення ключових атрибутів;

4) специфікація зв'язків між об'єктами, аналіз і додавання не ключових атрибутів.

У процесі розробки концептуальна модель даних постійно піддається тестуванню та перевірці на відповідність вимогам користувачів. Створена модель даних підприємства є джерелом інформації для фази логічного проектування бази даних. Під час концептуального проектування будують ER-модель.

ER-модель використовується при високорівневому (концептуальному) проектуванні баз даних. Модель сутність-зв'язок (ER-модель) – модель даних, що дозволяє описувати концептуальні схеми предметної області. З її допомогою можна виділити ключові сутності і позначити зв'язки, які можуть встановлюватися між цими сутностями.

ER-модель являє собою формальну конструкцію, яка сама по собі не містить ніяких графічних засобів її візуалізації. У якості стандартної графічної нотації, за допомогою якої можна візуалізувати ER-модель, була запропонована діаграма сутність-зв'язок (ER-діаграма).

 

Датологічне проектування

Завданням наступної стадії проектування системи бази даних є вибір підходящої СУБД і відображення особливостей інфологічної моделі предметної області. Цю стадію називають логічним (або даталогічним) проектуванням бази даних, а її результатом є схема бази даних, що включає визначення всіх інформаційних елементів і зв'язків, у тому числі завдання типів, характеристик й імен. Дана база даних є реляційною. У ній об'єкти й зв'язки між ними представляються у вигляді таблиць (відносин), що складаються з рядків і стовпців. Стовпець − це поле, рядок − це запис. Кожне поле має ім’я й тип. Імена полів − це атрибути (вони визначаються властивостями об’єкта). Тип задає спосіб подання атрибута.

Проектування логічної структури БД передбачає:

1) розбиття всієї інформації щодо відношення ( таблиць);

2) визначення складу полів (атрибутів) кожного відношення;

3) визначення ключа кожного відношення;

4) визначення зв'язків і забезпечення цілісності по зв'язкам.

При описанні логічної структури БД вказують, по яких полях треба індексувати ставлення, а для ключових полів індексація передбачається автоматично. Індексація займає проміжне положення між логічною і фізичною структурою даних. Вона визначає спосіб логічного упорядкування даних і доступ до них, при цьому створюються допоміжні індексні файли, що змінює загальну структуру БД.

Основна властивість таблиці в реляційною базі даних полягає в тому, що в ній не повинне бути однакових записів. Це означає, що в таблиці повинні бути один або кілька атрибутів, які забезпечують унікальність кожного рядка. Такі атрибути називаються ключем. Ключів у таблиці може бути кілька. З них вибирається один, котрий буде надалі представляти (заміняти) кожен запис таблиці. Такий ключ називається первинним. Отже, реляційну модель можна представити як особливий метод розгляду даних, що включає як властиво дані (у вигляді таблиць), так і способи роботи й маніпуляції з ними (у вигляді зв’язків). Інакше кажучи, у реляційною БД використається кілька таблиць, між якими встановлюються зв’язки. Таким чином, інформація, уведена в одну таблицю, може бути пов’язана з однієї або декількома записами з іншої таблиці

На рис. 2.1 зображена датологічна модель бази даних "Лікарня".

Рисунок 2.1 − датологічна модель бази даних "Лікарня

 

В датологічній моделі зв’язані сутності мають одинакові атрибути за допомогою яких встановлюється зв'язок завдяки визначенню первісних та зовнішніх ключів. Для первинних ключів необхідно ввести заборону невизначених значень. Для кожного поля таблиці вказується розмір поля та тип. Для решти полів можливість заборони невизначених значень визначається семантикою предметної області. Тобто у датологічній моделі зображено сутності бази даних та зв’язки між ними.


 

 

3.1

 

3.2

 

3.3

 


 

4.1

 

4.2

 

4.3

 

4.4

.

ВИСНОВОК

 


 

СПИСОК ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ

 


 

ДОДАТОК А

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.013 с.)