Вид механічного зношування, за якого утворюються раковиниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вид механічного зношування, за якого утворюються раковинита порожнини:

1) кавітаційний;

2) газоерозійний;

3) абразивний;

4) всі перераховані варіанти.

 

34. Такт ремонту – це:

1) кількість об’єктів (машин, агрегатів), які перебувають у ремонті

одночасно;

2) період часу, після закінчення якого повинен вийти з ремонту черговий

відремонтований об’єкт (машина, агрегат);

3) час, який потрібно витратити робітникам для виконання ремонтних

робіт протягом року на конкретному підприємстві;

4) час ремонту всього об’єкта.

 

35. Фронт ремонту – це:

1) період часу, після закінчення якого повинен вийти з ремонту черговий

відремонтований об’єкт (машина, агрегат);

2) кількість об’єктів (машин, агрегатів), які перебувають у ремонті

одночасно;

3) тривалість перебування об’єкта в ремонті від початку першої до кінця

останньої операції;

4) час ремонту всього об’єкта.

 

36. Роботи, що виконують під час капітального ремонту машини:

1) ремонт силових агрегатів;

2) ремонт вузлів і агрегатів, які цього потребують, а також базової деталі;

3) повне розбирання машини і ремонт будь-яких агрегатів і деталей,

включаючи базові;

4) ремонт будь-яких деталей, окрім базової.

 

Що характеризує знеособлений ремонт?

1) підшипникові вузли встановлюють на цю саму машину;

2) деталі, зняті з цієї машини, після відновлення встановлюють на будь-яку

машину;

3) зберігають для машини, що ремонтується, свою базову деталь, а решту

деталей можна встановлювати на будь-яку іншу машину;

4) всі перераховані варіанти.

 

38. Тривалість виробничого циклу – це:

1) тривалість перебування об’єкта в ремонті від початку першої до кінця

останньої операції;

2) кількість об’єктів (машин, агрегатів), які перебувають у ремонті

одночасно;

3) період часу, після закінчення якого повинен вийти з ремонту черговий

відремонтований об’єкт;

4) всі перераховані варіанти.

 

Які роботи виконуються під час поточного ремонту машини?

1) ремонт допоміжних вузлів для підтримки працездатності;

2) ремонт одного із силових агрегатів;

3) ремонт будь-яких складових частин, окрім базової;

4) ремонт всіх складових частин у тому числі і базових.

 

40. Значення терміна “відновлення” деталі:

1) поновлення працездатності без збереження номінальних розмірів;

2) поновлення працездатності із забезпеченням номінальних розмірів,

форми, властивостей матеріалу;

3) дотримання регламентованих зазорів і натягів у спряженні;

4) забезпечення розмірів деталі без дотримання форми поверхонь.

 

41. Значення терміна “ремонт” деталі:

1) поновлення працездатності без збереження номінальних розмірів;

2) поновлення працездатності із забезпеченням номінальних розмірів;

3) дотримання регламентованих зазорів і натягів у спряженні;

4) забезпечення розмірів деталі без дотримання форми поверхонь.

 

42. Значення терміна “корозія”:

1) процес руйнування металів та їх сплавів внаслідок хімічної чи

електрохімічної взаємодії з активним середовищем;

2) процес використання захисних покриттів;

3) процес механічного спрацювання в результаті дії потоку рідин;

4) це результати процесу спрацювання.

43. Поточний ремонт проводять для:

1) тракторів;

2) автомобілів;

3) сільськогосподарських машин;

4) всі перераховані варіанти.

 

Які з показників характеризують властивості якості машин?

1) технологічні, технічні;

2) економічні, ергономічні;

3) естетичні;

4) всі перераховані.

 

Блок 2

Виробничий i технологiчний процес ремонту.

Розбирання машин і дефектУВАННЯ деталей.

 

 

Що характеризує знеособлений ремонт?

1) підшипникові вузли встановлюють на цю саму машину;

2) деталі, зняті з конкретної машини, після відновлення встановлюють

на будь-яку машину;

3) зберігають для машини, що ремонтується, свою базову деталь, а решту

деталей можна встановлювати на будь-яку машину;

4) всі перераховані варіанти.

 

 

2. Основні критерії вибору способу усунення дефектів деталей:

1) організаційний, конструкторський;

2) дефіцит деталі, металоємність способу, трудомісткість;

3) технологічний, технічний, економічний;

4) всі перераховані варіанти.

 

 

Інструмент, яким контролюють зазор у замках компресійних

кілець:

1) штангенциркуль;

2) мікрометр;

3) щуп;

4) нутромір.

 

Розмір діаметра циліндра, який вибирають для визначення

ремонтного розміру:

1) максимальний;

2) мінімальний;

3) номінальний;

4) спеціальний.

 

 

Магніто-порошковий метод дефектування застосовується для

деталей вироблених з матеріалів:

1) скло;

2) дерево;

3) феромагнітні матеріали;

4) гума.

 

 

6. Фізичні явища, що лежать в основі капілярного методу дефектування:

1) дифузія;

2) кородування;

3) намагнічування;

4) адгезія.

 

Основні матеріали для дефектування, що застосовуються в процесі

контролю деталей кольоровим методом:

1) проникна червона рідина та проявна біла фарба;

2) рідина змочування;

3) взагалі не використовують проявних рідин;

4) радіоактивні.

 

 

Склад суспензії, що використовується під час магніто-порошкового

дефектування:

1) трансформаторна олива, гас, магнітна стружка;

2) гас, трансформаторна олива, бензин;

3) гас, трансформаторна олива;

4) олива, фарба.

 

9. Методи дефектування, що відносять до органоліптичних:

1) зовнішній огляд;

2) вимірювання;

3) люмінесцентний метод;

4) ультразвуковий метод.

 

10. Основу синтетичних мийних засобів становлять:

1) лужні електроліти;

2) поверхнево-активні речовини;

3) наповнювачі;

4) консерванти.

 

 

11. Спосіб очищення деталей від нагару в умовах невеликих підприємств:

1) механічний спосіб;

2) хіміко-термічний спосіб;

3) термічний спосіб;

4) лазерний.

 

12. Основний параметр, за яким дефектують пружини стиснення:

1) довжина пружини у вільному стані;

2) зусилля повністю стиснутої пружини;

3) зусилля стискання пружини до робочої висоти;

4) крок витків.

 

 

Забруднення, від яких для очищення не використовують

синтетичні мийні засоби (СМЗ):

1) асфальто-смолянисті відкладення;

2) маслянисто-грязьові відкладення;

3) продукти корозії;

4) маслянисті відкладення;

 

 

Що з перерахованого можна віднести до суб'єктивних методів

Дефектування?

1) вимірювання нутроміром;

2) огляд;

3) вимірювання штангенциркулем;

4) вимірювання граничними калібрами.

 

Дефекти, які можна визначати за допомогою магніто-порошкового

дефектування:

1) внутрішні дефекти (пори, раковини);

2) поверхневі та підповерхневі тріщини;

3) неметалічні включення;

4) прогин.

 

Які чинники не впливають на процес миття деталей?

1) підвищення концентрації мийного засобу;

2) активація мийного розчину;

3) підвищення температури мийного розчину;

4) нагрівання деталей;

 

Як можна намагнітити шийку колінчастого вала під час

Проведення магнітної дефектоскопії за допомогою електромагнітного

Дефектоскопа?

1) створенням на шийці вала соленоїда за допомогою гнучкого кабелю;

2) інтенсивним розкручуванням деталі;

3) це практично неможливо зробити, зважаючи на великі розміри і складну

форму деталі;

4) неможливо, оскільки матеріал цієї деталі погано намагнічується.

 

Методи дефектування, якими можна знайти тріщини на поверхні

деталі:

1) рентгенівський;

2) ультразвуковий;

3) капілярний;

4) кінетичний.

 

 

Які дефекти можна визначати капілярним методом дефектування?

1) зовнішні тріщини;

2) внутрішні пори;

3) внутрішні неметалічні включення;

4) відхилення від прямолінійності.

 

Які дефекти можна визначити під час дефектування методом

Проникних фарб?

1) зовнішні тріщини;

2) внутрішні пори;

3) внутрішні неметалічні включення;

4) концентрацію напруг.

 

Які дефекти можна визначити люмінесцентним методом

Дефектоскопії?

1) зовнішні тріщини;

2) внутрішні пори;

3) внутрішні неметалічні включення;

4) концентрацію напруг.

 

Прогинання колінчастого вала найбільш точно можна заміряти

(закріпивши його в центрах) за допомогою:

1) штангенрейсмуса;

2) мікрометра;

3) штатива з індикаторною головкою;

4) глибиноміра.

Який метод дефектування найбільш доцільно застосувати дляПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.009 с.)