Під впливом яких процесів виникає кавітаційне руйнуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Під впливом яких процесів виникає кавітаційне руйнуванняПоверхонь деталей?

1. Механіко-хімічних.

2. Під впливом електричного струму.

3. Механічних.

4. Всі перераховані варіанти.

 

 

Чим характеризується технічний стан машини?

1. Працездатністю.

2. Залишковим ресурсом.

3. Ремонтопридатністю.

4. Всі перераховані варіанти.

 

4. Процес “зношування” розподіляється на:

1) механічне, механічно-хімічне, під впливом електроструму;

2) абразивне, адгезійне;

3) кавітаційне, електроерозійне;

4) окиснювальне, кавітаційне, адгезійне.

 

Які властивості машини характеризують її надійність?

1. Працездатність, справність, безвідмовність.

2. Збережуваність, безвідмовність, ремонтопридатність і довговічність.

3. Зовнішній стан.

4. Відповідність усіх показників нормативно-технічній документації.

 

Для чого призначена обкатка технологічного устаткування?

1) для перевірки якості складання та технічного стану всіх елементів;

2) для зменшення шорсткості робочих поверхонь;

3) для перевірки якості складання і підготовки робочих поверхонь

до сприйняття номінальних навантажень;

4) всі перераховані варіанти.

 

7. Справним називають стан, коли:

1) всі показники відповідають вимогам нормативно-технічної

документації;

2) всі параметри, що характеризують здатність виконувати задані функції

в нормі;

3) хоча б один показник не відповідає вимогам нормативно-технічної

документації;

4) не більше трьох показників не відповідають вимогам нормативно-

технічної документації.

 

Спосіб ремонту, який належить до методу ремонту встановлення

додаткових елементів:

1) ремонт тріщин установленням фігурних вставок;

2) ремонт тріщин зварюванням способом “відпалюваних” валиків;

3) ремонт тріщин накладанням епоксидної композиції;

4) ремонт тріщин нанесенням анаеробних герметиків.

 

Способи, що належать до методу ремонту встановленням

додаткових елементів:

1) відновлення посадочних отворів у корпусах нанесенням гальванічних

покрить;

2) відновлення посадочних отворів у корпусах запресуванням суцільних

втулок;

3) відновлення посадочних отворів у корпусах розточуванням;

4) відновлення посадочних отворів у корпусах приварюванням шару

порошку.

 

Дефекти, які доцільно відновлювати встановленням додаткових

елементів:

1) знос поршневих пальців;

2) знос шийок колінчастих валів;

3) знос зубів борін;

4) знос циліндрів у блоках-картерах.

 

Методи вивчення зносу деталей, що не потребують розбирання

вузлів машини:

1) мікрометричне вимірювання;

2) профілографування поверхонь;

3) визначення зносу за вмістом продуктів зношування у мастилі;

4) визначення зносу за втратою маси;

 

Комбіновані способи усунення тріщин у чавунних корпусних

деталях застосовують для:

1) зменшення вартості робіт з відновлення;

2) збільшення продуктивності праці під час відновлення;

3) герметизації і забезпечення рівноміцності з основним металом;

4) збільшення товщини нанесеного шару матеріалу;

 

13. Методом нанесення компенсуючого шару вважають:

1) передпродажне діагностування с.-г. машин;

2) наплавлення, напилювання, металізація, застосування полімерів;

3) розподіл запасних частин між аграрними підприємствами;

4) проведення робіт з регламенту середнього ремонту.

 

14. Напрацювання на відмову вимірюються у:

1) відсотках;

2) одиницях часу або напрацювання;

3) кілограмах;

4) є безрозмірною величиною.

 

Стан об’єкта, який відповідає всім вимогам нормативно-технічної

та конструкторської документації називають:

1) допустимий;

2) справний;

3) працездатний;

4) граничний стан.

 

Зношування контактних тіл за незначних коливальних відносних

переміщень називається:

1) фретинг-корозія;

2) знос від втомленості;

3) окиснювальне зношування;

4) адгезійне зношування.

 

Пошкодження матеріалів, що передбачають зміну їх

Фізико-механічних властивостей у часі в умовах тривалого

зберігання чи транспортування:

1) корозія;

2) зношування;

3) наріст;

4) деформування.

 

18. Визначення терміна “ремонт”:

1) це комплекс робіт, спрямованих на підтримання і відновлення

справності та працездатності машин або їх складових частин;

2) це процес визначення технічного стану без розбирання з метою

встановлення доцільності подальшої експлуатації, потреби в ТО

чи ремонті машини;

3) це комплекс організаційно-технічних заходів, які проводяться з метою

забезпечення працездатності машин протягом усього терміну експлуатації;

4) це регулювання та відновлення пошкоджених нерозбірних з’єднань.

 

Чим відрізняється технологія ремонту машин від технології

Їх виготовлення?

1) способом впливу на несправні складові частини машин;

2) сукупністю методів обробки;

3) процесом якісної зміни предметів;

4) всі перераховані варіанти.

 

20. Несправний стан – це:

1) порушення працездатності об’єкта;

2) відповідає всім вимогам НТД;

3) стан об’єкта, за якого він не відповідає хоча б одній з вимог

нормативно-технічної документації;

4) стан об’єкта, за якого він не здатний виконувати виробничі функції.

 

 

21. Дефекти деталей машин, що пов’язані з тертям:

1) втомні тріщини;

2) знос;

3) втрата фізико-механічних властивостей;

4) всі перераховані варіанти.

 

22. Довговічність – це :

1) властивість об’єкта безперервно зберігати працездатний стан протягом

деякого часу;

2) властивість об’єкта зберігати значення всіх параметрів;

3) властивість об’єкта зберігати працездатність до початку граничного

стану за встановленої системи ТО і ремонту;

4) властивість об’єкта зберігати значення показників ремонтопридатності

та безвідмовності.

 

23. Гарантійний ресурс об’єкта – це:

1) календарна тривалість використання машини;

2) календарний період, протягом якого виробник гарантує і забезпечує

виконання вимог до надійності, за умови дотримання правил експлуатації;

3) наробіток об’єкта, до виконання якого виробник гарантує і забезпечує

виконання вимог до надійності, за умови дотримання споживачем

правил експлуатації;

4) сумарний наробіток машини.

 

24. Одиниці, в яких вимірюється ресурс машин:

1) години;

2) гектари;

3) кілометри;

4) всі перераховані варіанти.

 

25. Технічне обслуговування (ТО) – це:

1) комплекс організаційно-технічних заходів з усунення виявлених

несправностей;

2) часткове розбирання для усунення несправностей;

3) повне розбирання, відновлення працездатності;

4) комплекс робіт щодо підтримання машин у справному та працездатному

стані під час їх використання, зберігання, транспортування.

 

26. До технічних показників якості машин відносять:

1) розміри, геометричну форму, шорсткість поверхонь, матеріал, масу;

2) спосіб відновлення або зміцнення, захисту від корозії, удосконалення;

3) величину звуку та вібрації у кабіні, зусилля на важелях;

4) витрату палива, швидкість, вантажність.

 

 

Які роботи виконують під час поточного ремонту машини?

1) ремонт допоміжних вузлів для підтримки працездатності;

2) ремонт одного із силових агрегатів;

3) ремонт будь-яких складових частин, окрім базової;

4) ремонт будь-яких частин.

 

Що характеризує процес зношування?

1) інтенсивність лінійного зносу;

2) відокремлення матеріалу з поверхні тертя твердого тіла;

3) взаємодію двох тіл, що контактують;

4) всі перераховані варіанти.

 

29. Значення поняття “ресурс”:

1) сумарний наробіток машини від початку експлуатації до граничного

стану;

2) властивість об’єкта зберігати в часі і у встановлених межах значення

всіх параметрів;

3) календарний період, протягом якого виробник забезпечує виконання

вимог до надійності;

4) стан об’єкта, за якого він виконує виробничі функції.

 

Стратегія технічного обслуговування і ремонту машин, що

є переважною:

1) за потреби;

2) планово-запобіжна;

3) за технічним станом машин з періодичним або безперервним контролем

діагностуванням;

4) всі перераховані варіанти.

 

 

Сумарний наробіток машин від початку експлуатації до настання

граничного стану – це:

1) діагностування;

2) довговічність;

3) ресурс;

4) безвідмовність.

 

 

Що характеризує процес зношування?

1) інтенсивність лінійного зносу;

2) відокремлення матеріалу з поверхні тертя твердого тіла;

3) взаємодія двох тіл, що контактують одне відносно одного;

4) інтенсивність лінійного зносу двох тіл, що контактують.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.012 с.)