Правило 20. Дебати по обговорюваному питанню та виступ у нихМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правило 20. Дебати по обговорюваному питанню та виступ у них1. Дебати щодо обговорюваного питання проходять у випадку відсутності консенсусу по процедурній пропозиції або питанню, що відноситься до порядку денного (в тому числі резолюції та поправок до неї).

2. Представник, що бажає виступити в дебатах, повідомляє про це Голові підняттям свого мандата, а Співголова, в свою чергу, формує список ораторів.

ЧАСТИНА 6. ПОРЯДОК РОБОТИ НА ЗАСІДАННЯХ

Правило 21. Процедура представлень позицій країн

На початку сесії проходять загальні дебати, коли кожен Представник зобов’язаний зачитати позицію своєї країни або організації по обговорюваному питанню.

Правило 22. Пропозиції до резолюції

1. Кожна делегація може внести свої пропозиції до проекту резолюції.

Резолюція – це документ, що містить рекомендації по вирішенню питання, що стоїть на порядку денному. Отже, пропозиції до резолюції – це Ваші варіанти вирішення проблеми, що стоїть на порядку денному.

2. Пропозиції також не повинні суперечити інтересам країни, яку Ви представляєте.

3. Для винесення пропозиції до проекту резолюції на голосування потрібна підтримка хоча б ще однієї країни.

Правило 23. Прийняття робочого проекту резолюції

Робочий проект резолюції, що складається з усіх пропозицій, запропонованих Делегатами, приймається простою більшістю Делегатів.

Правило 24. Процедура внесення поправок

1. Поправка – пропозиція, яка додає, видаляє або змінює частину робочого проекту резолюції.

2. Поправки вносяться окремо до кожного пункту.

3. До розгляду на засіданні допускаються поправки, внесені в наступному вигляді та формі:

А. Поправки подаються в усному вигляді після прийняття робочого проекту резолюції.

Б. Необхідно вказати характер поправки (видалення, зміна або додавання пункту).

В. Необхідно вказати точно, якого пункту стосується поправка або, якщо мова йде про додавання пункту, то між якими пунктами пропонується вставити новий пункт.

Г. Для винесення поправки на голосування необхідна підтримка хоча б ще однієї делегації.

Правило 25. Порядок обговорення поправки

Поправки розглядаються наступним чином:

1. Автор поправки розповідає її зміст та суть.

2. Далі проходять дебати, протягом яких делегації виступають за та проти прийняття даної поправки.

3. Поправка вважається прийнятою, якщо за неї проголосує більшість Делегатів.

Правило 26. Поправки до поправки (поправки другого порядку)

1. Поправка до поправки – пропозиція, що додає до поправки, видаляє з неї або змінює її.

2. Поправка до поправки подається в усній формі під час обговорення основної поправки. Делегат, що її формує зобов’язаний чітко сформувати свою пропозицію, яка одразу ставиться на голосування.

3. Поправки третього порядку та вище не допускаються.

Правило 27. Зняття поправки та поправки до поправки

До початку голосування автор поправки (або поправки до поправки) має право зняти її з розгляду.

Правило 28. Резолюція

1. Після обговорення усіх поправок проводиться голосування по зміненому робочому проекту резолюції.

2. До проведення голосування Секретарі зачитують Представникам підсумковий варіант проекту резолюції.

3. Якщо проект резолюції підтриманий, під час голосування, більшістю присутніх Делегатів, він стає Резолюцією комітету.

4. Резолюція не має авторів, адже вона є результатом роботи всього комітету.

ЧАСТИНА 7. ВИДИ ПИТАНЬ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ ЇХ РОЗГЛЯДУ

Правило 29. Порядок пріоритетності розглядання питань

1. Питання Представників розглядаються в наступному порядку пріоритетності:

- питання особистої привілеї;

- право на відповідь;

- питання з приводу проведення засідання;

- питання до Голови;

- питання з приводу проведення голосування

2. Голосування та виступ Представника може бути перервано тільки питанням особистої привілеї. Інші питання під час голосування не розглядаються.

Правило 30. Питання особистої привілеї

1. У будь – який момент засідання Представник може виступити з питання особистої привілеї, але тільки в тому випадку, якщо Представник відчуває дискомфорт, який заважає йому брати участь в засіданні. Після того, як Голова надасть йому слово, Представник зобов’язаний встати та пояснити свою скаргу.

2. При виступі з приводу питання особистої привілеї Представник не може висловлюватися з приводу обговорюваної теми.

Правило 31. Право на відповідь

1. Кожен Представник може скористатися правом на відповідь, якщо інтереси його держави підлягали образам та зневазі з боку інших Представників.

2. Дозвіл на використатання права на відповідь надається Головою та оскарженню не підлягає.

3. Виступ в рамках права на відповідь не може бути довше ніж 1 хвилина. Питання до оратора в даному випадку не можуть бути задані.

4. Право на відповідь на право на відповідь не допускається.

Правило 32. Питання з приводу проведення засідання

1. У будь – який момент засідання (окрім голосування та виступу Представника) кожен Представник може задати питання з приводу проведення засідання. У свою чергу Голова зобов’язаний негайно дати відповідь на поставлене питання.

2. Представник, що задає питання з приводу проведення засідання не може висловлюватися з приводу обговорюваного питання.

Правило 33. Питання до Голови

1. У будь – який момент засідання (окрім голосування та виступу Представника) кожен Представник може задати питання Голові.

2. Представник, що задає питання до Голови, не може висловлюватися з приводу обговорюваного питання.

Правило 34. Питання з приводу проведення голосування

1. Під час голосування може бути задане питання з приводу голосування. Питання з приводу проведення голосування може бути задане лише у тому випадку, якщо, на думку Делегата, була допущена помилка в підрахунку голосів.

2. У випадку, якщо Голова вважає дане питання недоречним, він може відхилити поставлене питання.

3. Якщо питання з приводу голосування не було відхилено, голосування проводиться знову.

ЧАСТИНА 8. ПРОЦЕДУРНІ ПРОПОЗИЦІЇ, ЧЕРГОВІСТЬ ТА ПОРЯДОК ЇХ РОЗГЛЯДАННЯ

Правило 35. Процедурні пропозиції та черговість їх розглядання

Делегати мають право вносити процедурні пропозиції. Вони розглядаються у наступному порядку:

1. Про закриття засідання (припинення роботи до наступного дня).

2. Про перерву під час засідання (для ознайомлення текстів обговорюваних документів). Делегати зобов’язані встановити мету та тривалість перерви.

3. Про закінчення дебатів по обговорюваному питанню (закінчення дебатів та початок голосування).

4. Про повторний розгляд питання (повернення до розгляду пропозиції, яка вже пройшла голосування).

5. Про зменшення часу на виступ Представників.

6. Про поіменне голосування.

Правило 36. Порядок розгляду процедурної пропозиції

Процедурні пропозиції розглядаються наступним чином:

1. Процедурна пропозиція може бути висунута під час формальних дебатів, але вона не може переривати виступ оратора та голосування.

2. Початок обговорення пропозиції потребує підтримки хоча б одного Делегата, окрім Делегата, який зробив пропозицію.

3. Після обговорення процедурна пропозиція ставиться на голосування.

ЧАСТИНА 9. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ (ГОЛОСУВАННЯ)

Правило 37. Форма прийняття рішень

Рішення з питань, що винесені на голосування приймається:

А. Консенсусом (за відсутності заперечень при проведенні голосування).

Б. Одноголосно (були заперечення, але ніхто не проголосував проти).

В. Простою більшістю присутніх Делегатів.

Г. Кваліфікованою більшістю (2/3 присутніх Делегатів).

Правило 38. Голосування

1. Під час голосування категорично забороняється переміщення присутніх у залі засідання, розмови між ними та вихід із зали або вхід в залу.

2. Голосування проводиться шляхом підняття мандатів.

3. Делегат може внести пропозицію про поіменне голосування тільки з питання прийняття резолюції.

А. Пропозиція про поіменне голосування не обговорюється й одразу ставиться на голосування.

Б. При поіменному голосуванні Голова називає країни відповідно до дійсного списку делегацій. Кожна делегація відповідає: «за», «проти» або «утримуюсь». Поіменне голосування проводиться в порядку українського алфавіту.

В. Після завершення голосування Делегат може взяти слово для виступу по мотивам голосування. Максимальна тривалість такого виступу 30 секунд.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.01 с.)