Правило 1. Правила процедуриМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Правило 1. Правила процедуриПравила процедури Моделі ООН затверджуються до початку конференції. Лише Президіум Моделі ООН може вносити зміни до Правил процедури.

Правило 2. Порядок денний

Порядок денний затверджується керівництвом Моделі ООН до початку конференції та не підлягає змінам.

Правило 3. Мова

1. Українська мова є основною мовою конференції «Модель ООН 2016». Офіційними робочими мовами в комітетах є українська, російська та англійська.

2. Мова може бути змінена на будь – яку іншу, за умови висування та прийняття процедурної пропозиції про зміну мови в комітеті.

ЧАСТИНА 2. УЧАСНИКИ «МОДЕЛІ ООН 2016»

Правило 4. Повноваження учасників «Моделі ООН 2016»

1. Повноваження Делегатів засвідчуються під час реєстрації та видачі мандату (таблички країни для голосування), індивідуальних бейджів та інших робочих матеріалів конференції.

2. Протягом засідань у комітеті Представники виступають від імені країни (організації), що вони представляють, а не від себе. Використання особистих займенників (я, ти тощо) НЕПРИПУСТИМЕ.

3. Представники зобов’язані:

- чітко дотримуватися правил процедури;

- ставитися з повагою до інших учасників Моделі;

- шанобливо ставитися до членів Президіуму;

- брати активну участь у роботі комітету.

Правило 5. Делегати

1. Кожна країна може бути представлена лише одним Делегатом в комітеті, за винятком країни, яку представляє Президіум.

2. Делегати мають право:

- виступати та голосувати по всім питанням;

- задавати питання;

- вносити пропозиції до резолюції;

- вносити поправки до резолюції.

Правило 6. Гості

1. Гості мають право бути присутніми на засіданнях.

2. Під час засідань заборонено спілкування між Представниками та Гостями.

Правило 7. Порушення правил процедури

1. При порушенні правил процедури члени Президіуму мають право застосувати санкції.

ЧАСТИНА 3. ПРЕЗИДІУМ

Правило 8. Склад Президіуму

Президіум на засіданнях представлений Головою комітету, Співголовою та Секретарем. Керівництво роботою представників Президіуму здійснює Голова.

1. Голова та Співголова комітету призначаються керівництвом Моделі ООН.

Правило 9. Повноваження Голови

1. Голова веде засідання на основі правил процедури та бажання забезпечити ефективну роботу та рівні права усіх Делегатів.

2. Голова:

- слідкує за виконанням Правил;

- проводить перекличку з метою встановлення кворуму на початку засідання та коли з’явиться необхідність;

- відкриває та закриває кожне пленарне засідання;

- здійснює керівництво кожним засіданням;

- здійснює керівництво дебатами на засіданнях;

- вносить процедурні пропозиції;

- надає слово;

- підтримує порядок на засіданні;

- оголошує голосування та його результати.

3. Голова має право не розглядати питання та пропозиції, які на його думку не є конструктивними.

4. Постанови Голови можуть бути опротестовані одним з Делегатів. У цьому випадку, протест має бути підтриманий хоча б ще однією делегацією, після чого він виноситься на голосування. Постанова Голови може бути відмінена тільки кваліфікованою більшістю в 2/3 Делегатів.

5. Голова має бути безпристрасним.

6. Співголова:

- допомагає Голові комітету в усіх процедурних питаннях.

- Співголова складає список ораторів (Делегатів, які висловили бажання виступити) та подає його Голові комітету.

- може замінити Голову комітету, у разі відсутності останнього на засіданні (у такому випадку повноваження Співголови комітету такі самі, як і у Голови).

Правило 10. Секретарі

Секретарі виконують свою роботу під керівництвом Голови. Вони отримують, набирають, розмножують, розповсюджують робочі документи і резолюції, підраховують голоси при голосуванні, забезпечують дипломатичну переписку. Їх обов’язок забезпечити функціонування комітету та комфорт Представників та Президіуму.

ЧАСТИНА 4. ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЗАСІДАННЯ

Правило 11. Розсадка

1. Розсадка Делегатів здійснюється в порядку українського алфавіту.

Правило 12. Переклик

1. Голова комітету робить переклик на початку кожного засідання з метою встановлення кворуму. Переклик проводиться в порядку українського алфавіту.

2. Під час переклику Делегати по черзі підіймають мандат та супроводжують це реплікою «Присутній/Присутня та голосую».

Правило 13. Кворум

1. Засідання вважається відкритим, якщо в залі присутня проста більшість Делегатів.

2. Для прийняття будь – якого рішення потребується схвалення простої більшості Делегатів.

Правило 14. Формальні та неформальні дебати

Засідання комітету можуть проходити в трьох режимах:

1. Формальні дебати.

2. Неформальні дебати під головуванням.

3. Неформальні дебати без головування.

Правило 15. Формальні дебати

1. Режим формальних дебатів – основний режим ведення засідання, який діє під час зачитування позицій країн, розглядання поправок та прийняття резолюції, а також в усіх інших випадках, якщо Голова комітету не прийняв іншого рішення.

2. Під час зачитування позицій країн Делегати зачитують позиції в алфавітному порядку. Під час створення резолюції країна, яка бажає внести свою пропозицію до резолюції повинна підняти мандат та заявити про це. Делегати також мають право заявити про своє бажання виступити у кінці списку.

3. Під час формальних дебатів:

- Голова надає слово Делегатам;

- список ораторів створюється Співголовою;

- Представники можуть виносити процедурні пропозиції та задавати питання;

- виступи Делегатів регулюються прийнятим регламентом;

- забороняється переміщення Делегатів по залу, їх виступ без надання їм права слова.

Правило 16. Неформальні дебати під головуванням

1. Неформальні дебати під головуванням використовуються для неформального продовження обговорення порядку денного.

2. У режимі неформальних дебатів під головуванням:

- список ораторів не створюється;

- виступи Представників та обговорення питань проходять не по регламенту формальних дебатів;

- слово надається Представникам за їх бажанням на період, встановлений прийнятою процедурною пропозицією.

3. Кожен Делегат або Голова в будь – який момент (за винятком виступу Представника та проведення голосування) може внести пропозицію стосовно переходу до неформальних дебатів під головуванням. Коли Голова надасть Делегатові слово, той зобов’язаний підвестися та пояснити мету пропонованих неформальних дебатів під головуванням та вказати тривалість дебатів та час на виступ оратора.

4. Ця пропозиція потребує підтримки хоча б ще однієї делегації, не обговорюється та одразу ставиться на голосування. Для прийняття рішення про перехід до неформальних дебатів під головуванням потребується проста більшість Делегатів.

Правило 17. Неформальні дебати без головування

1. Неформальні дебати без головування використовуються для проведення консультацій та неформальних перемов.

2. Кожен Делегат або Голова в будь – який момент засідання (за винятком виступу та проведення голосування) може винести пропозицію стосовно переходу до неформальних дебатів без головування. Коли Голова надасть Делегатові слово, Делегат повинен підвестися, пояснити мету пропонованих неформальних дебатів без головування та вказати тривалість дебатів. Максимальна тривалість неформальних дебатів – 10 хвилин.

3. Дана пропозиція потребує підтримки хоча б ще однієї делегації, не обговорюється та одразу ставиться на голосування. Для прийняття рішення про перехід до неформальних дебатів без головування необхідна проста більшість Делегатів.

Правило 18. Регламент засідання

1. Регламент засідання регулює тривалість виступу ораторів, кількість питань, що можуть бути задані оратору, а також час на питання до оратора.

2. Регламент встановлюється на початку засідання голосуванням делегатів та Президіумом.

3. Усі Представники мають відповідати на питання, що їм будуть задані.

Правило 19. Виступ на засіданні

1. Представник, бажаючий виступити, просить на це дозволу у Голови шляхом підняття мандату країни чи організації.

2. Виступаючи на засіданні, Представник зобов’язаний дотримуватися регламенту, прийнятого на засіданні і даних Правил.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.011 с.)