Обласний комунальний заклад «дніпропетровське медичне училище» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Обласний комунальний заклад «дніпропетровське медичне училище»РОБОЧИЙ ЗОШИТ

Практичних занять з дисципліни

«Медсестринство

У внутрішній медицині»

ІІІ семестр

Спеціальність 5.110102

«Сестринська справа»

 

 

м. Дніпропетровськ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКЕ МЕДИЧНЕ УЧИЛИЩЕ»

 

 

Робочий зошит

Практичних занять з дисципліни

«Медсестринство у внутрішній медицині»

ІІІ семестр

Спеціальність 5.110102 «Сестринська справа»

 

 

Прізвище ____________________________________________

Ім’я _________________________________________________

По батькові __________________________________________

Студент ______________ курсу, групи _________

 

 

Прізвище викладача ______________________________________

 

 

201_-201_ навчальний рік

Тематика практичних занять та СПРС

 

Дата Тема практичного заняття Тема СПРС
    Суб’єктивні та об’єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою. 1. Психологічні аспекти спілкування із хворими. 2. Діючі у сучасних умовах правила проведення медсестринського процесу.
    Лабораторні та інструментальні методи дослідження. 1. Правила збирання матеріалу для проведення лабораторних досліджень. 2. Підготовка пацієнта до проведення інструментальних методів дослідження. 3. Радіоізотопні методи дослідження.
    Функції медичної сестри при виявленні та вирішенні проблем хворого на хронічні обструктивні захворювання легень. 1. Гострий бронхіт: визначення та вирішення проблем хворого.
    Функції медичної сестри при виявленні та вирішенні проблем хворого на бронхіальну астму. 1. Пневмосклероз. Емфізема легень.
    Участь медичної сестри у виконанні захо­дів особистої професій­ної безпеки. Вимір практичних навичок.  

 

 

Практичне заняття № 1

“Суб'єктивні та об'єктивні методи обстеження пацієнта медичною сестрою

 

Цілі проведення заняття.

Студент повинен знати:

- техніку збирання анамнезу, алгоритм проведення опитування пацієнта та хворого з різноманітною патологією;

- техніку визначення об’єктивних показників;

- показники спостереження у нормі.

Студент повинен вміти:

- реалізувати медсестринський процес при роботі із пацієнтом;

- зібрати анамнез життя та хвороби;

- виміряти показники спостереження;

- провести аускультацію, пальпацію, перкусію внутрішніх органів;

- оцінити стан пацієнта із патологією дихальної, серцево-судинної, травної, сечовивідної, ендокринної систем.

Студент повинен засвоїти наступні практичні навички:

- опитування хворого;

- визначення показників пульсу, ЧД, ЧСС, АТ, температури тіла, добового діурезу та інше;

- проведення пальпації, аускультації та перкусії внутрішніх органів.

Рекомендована література

Основна:

1. М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, Тернопіль, “Медсестринство в терапії”, с. 13-73.

2. О. К. Демченко, „Медсестринство в терапії”, с. 33-34.

3. СПРС “Психологічні аспекти спілкування із хворими”, “Діючі у сучасних умовах правила проведення медсестринського процесу”.

 

Допоміжна:

4. Н.М. Середюк “Внутрішня медицина: Терапія”, Київ, “Медицина”, 2007 рік.

5. В.В. Стасюк “Медсестринство у внутрішній медицині”, Київ, ВСВ “Медицина”, 2010 рік.

6. М.Б. Шегедин, І.А. Шуляр “Медсестринство у внутрішній медицині”, Київ, “Медицина”, 2009 рік.

7. М.Б. Шегедин, Н.О. Мудрик “Історія медицини та медсестринства”, Тернопіль, “Укрмедкнига”, 2003 рік.

8. М.Г. Шевчук „Сестринська справа”, Київ, „Здоров’я”, 1997 рік.

9. І.М. Щуліпенко „Загальний і спеціальний догляд за хворими з основами валеології”, Київ, „КИЙ”, 1998 рік.

 

Дайте відповіді на запитання:

Питання Відповідь
Дайте визначення медичної етики та деонтології    
Які реакції особистості на хворобу бувають?    
Які зовнішні негативні впливи на психіку хворого можливі? Дайте їх характеристики.  
Визначте особливості психології тяжкохворих та онкологічних хворих  
Визначте відповідність реакції пацієнта на патологію відповідно типу темпераменту.  
Назвіть типи акцентуації характерів.    
Дайте визначення мілеогенії, ятрогенії, ятропатії.    
Назвіть варіанти неадекватних реакцій на хворобу.    
Які положення хворого у ліжку існують?    
Які зміни свідомості можливі?      
Які патологічні зміни можливі при огляді шкіри та слизових оболонок?  
Які параметри дозволяють оцінити стан хворого при патології системи дихання?  
Які параметри дозволяють оцінити стан хворого при патології органів ССС?  
Які параметри дозволяють оцінити стан хворого при патології травної системи?  
Які параметри дозволяють оцінити стан хворого при патології сечовивідної системи?  
Які параметри дозволяють оцінити стан хворого при патології ендокринної системи?  
Які параметри дозволяють оцінити стан хворого при патології кровотворної системи?  
Що таке: 1) аускультація; 2) перкусія; 3) пальпація  
Що можна визначити за допомогою перкусії?    
Укажіть місця для найкращої аускультації серця: 1) мітрального клапану; 2) тристулкового клапану; 3) клапанів аорти; 4) клапанів легеневої артерії.  
Які кроки здійснює медсестра на першому етапі медсестринського процесу?  
Які кроки здійснює медсестра на другому етапі медсестринського процесу?  
Які кроки здійснює медсестра на третьому етапі медсестринського процесу?  
Які кроки здійснює медсестра на четвертому етапі медсестринського процесу?  
Які кроки здійснює медсестра на п’ятому етапі медсестринського процесу?  

 

Тести:

1. Виберіть легеневі шуми, які визначаються у нормі:

1) везікулярне дихання;

2) амфоричне дихання;

3) бронхіальне дихання у верхніх відділах легень;

4) бронхіальне дихання у нижніх відділах легень;

5) сухі хрипи;

6) вологі хрипи.

 

2. Виберіть патологічні шуми у легенях:

1) везикулярне дихання;

2) амфоричне дихання;

3) бронхіальне дихання у верхніх відділах легень;

4) бронхіальне дихання у нижніх відділах легень;

5) сухі хрипи;

6) вологі хрипи.

 

3. Використання топографічної перкусії можливе для:

1) визначення межі серця;

2) визначення запалення у легенях;

3) визначення рухомості легеневого краю;

4) визначення запалення у бронхах;

5) визначення запалення печінки.

 

4. Використання порівняльної перкусії можливе при:

1) запаленні легенів;

2) запаленні бронхів;

3) захворюваннях серця;

4) плевритах;

5) запаленні шлунка.

 

5. Які основні методи дослідження використовуються при захворюваннях системи дихання:

1) клінічне дослідження харкотиння;

2) аускультація легень;

3) перкусія легень;

4) біохімічне дослідження харкотиння;

5) рентгенографія легень.

Які показники мають значення при патології (заповніть таблицю):

Показники Системи органів t° тіла ЧД ЧСС Пульс АТ Діурез Свідомість
Система органів дихання              
Серцево-судинна система              
Травна система              
Сечовивідна система              
Ендокринна система              
Система органів кровотворення              

Що можна визначити за допомогою (заповніть таблицю):

Методи обстеження Цілі обстеження Аускультація Перкусія Пальпація
Форма органу      
Щільність органу      
Розмір органу      
Патологічні шуми      

Складіть алгоритми професійних дій.

Визначення температури тіла

Послідовність дій
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Визначення частоти дихання

Послідовність дій
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Визначення пульсу

Послідовність дій
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Визначення частоти серцевих скорочень

Послідовність дій
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Визначення артеріального тиску

Послідовність дій
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Практичне заняття № 2

“Лабораторні та інструментальні методи дослідження

 

Цілі проведення заняття.

Студент повинен знати:

- техніку збирання крові, сечі, харкотиння, калу для дослідження хворих з різноманітною патологією;

- об’єм підготовки хворих/пацієнтів до інструментальних досліджень;

Студент повинен вміти:

- проводити підготовку пацієнта/хворого до лабораторних та інструментальних досліджень;

- проводити дезінфекцію медичного обладнання;

- вирішувати етико-деонтологічні проблеми, які виникають у системі “медична сестра – хворий”, “медична сестра – родина хворого”;

Студент повинен засвоїти наступні практичні навички:

- підготовка пацієнта/хворого та взяття сечі для досліджень – загального аналізу, за Зимницьким, Нечіпоренком, бакдослідження;

- підготовка пацієнта/хворого та взяття калу для копрологічного дослідження, на виявлення гельмінтів, на приховану кров;

- взяття шлункового вмісту фракційним методом;

- проведення дуоденального зондування;

- підготовка пацієнта до рентгенологічного обстеження шлунку, кишок, сечовивідної системи, холецистографії;

- підготовка пацієнта/хворого до ендоскопічних досліджень – бронхоскопії,, гастродуоденоскопії, колоноскопії, ректороманоскопії;

- проведення сифонної та очисної клізми.

- дезинфекція медичного обладнання.

Рекомендована література

Основна:

1. М.І. Швед, Н.В. Пасєчко, Тернопіль, “Медсестринство в терапії”, с. 73-91.

2. СПРС “Правила збирання матеріалу для проведення лабораторних досліджень”,“Підготовка пацієнта до проведення інструментальних методів дослідження”, “Радіоізотопні методи дослідження”.

 

Допоміжна:

3. Н.М. Середюк “Внутрішня медицина: Терапія”, Київ, “Медицина”, 2007 рік.

4. В.В. Стасюк “Медсестринство у внутрішній медицині”, Київ, ВСВ “Медицина”, 2010 рік.

5. М.Б. Шегедин, І.А. Шуляр “Медсестринство у внутрішній медицині”, Київ, “Медицина”, 2009 рік.

6. М.Г. Шевчук „Сестринська справа”, Київ, „Здоров’я”, 1997 рік.

 

Дайте відповіді на запитання:

Питання Відповідь
Які методи дослід­ження потребують підготовки хворого?    
Що таке радіоізотопна діагностика? Які показання для проведення радіоізотопної діагностики?  
Які фармакологічні препарати застосовують для проведенні радіоізотопної діагностики?  
Якої підготовки потребує хворий для проведення бронхоскопії?  
Якої підготовки потребує хворий для проведення рентгенологічного дослідження шлунку?  
Якої підготовки потребує хворий для проведення ендоскопічного дослідження шлунку?  
Якої підготовки потребує хворий для проведення інструментальних досліджень СВС?  
Якої підготовки потребує хворий для проведення фракційного та дуоденального зондування?  
У хворого загострення хро­нічної пневмонії. Які дослідження треба провести для діагностики та ефективного лікування?  
У пацієнта підозра на туберкульоз легень. Які методи дослідження є діагностичними?  
Хворий скаржиться на біль в епігастральній ділянці після прийому їжі, нудоту, втрату ваги. Які дослі­дження треба провести?  
У хворого хронічне запа­лення нирок. Які дослі­дження треба провести з діагностичною метою?  
У пацієнта при клінічному дослідженні крові виявилися такі ознаки: Нв 130 г/л, еритроцити 40х1012/л, лейкоцити 15,0х109/л, тро­м­бо­цити 2,8х109/л, ШОЕ 18 мм/год. Про що свідчать ці показники? Які показники крові у нормі?  
У хворого цукровий діабет. Йому призначено проведення аналізу крові та сечі на цукор. Як треба підготувати хворого?  

Тести:

1. Які методи дослідження є додатковими:

1) огляд хворого;

2) аускультація;

3) рентгенографія;

4) перкусія;

5) загальний аналіз крові.

2. Після катетеризації сечового міхура з метою попередження можливих інфекційних ускладнень хворому слід провести такі заходи:

1) промити сечовий міхур 0,02% фурациліном;

2) промити сечовий міхур 0,05% хлораміном;

3) покласти грілку на надлобкову ділянку;

4) ввести підшкірно 0,2% розчин платифіліну;

5) ввести підшкірно 0,1% розчин атропіну.

3. Назвіть метод дослідження, якщо пацієнту потрібно зібрати середню порцію сечі у чисту посудину:

1) Нечипоренка;

2) Амбурже;

3) Зимницького;

4) Руф’є;

5) Аддіса-Каковського.

4. Пацієнту з лікувальною метою призначено дуоденальне зондування. Охарактеризуйте дуоденальний вміст порції В:

1) секрет підшлункової залози;

2) темно-оливкова міхурова жовч;

3) світло-жовтий вміст дванадцятипалої кишки;

4) світло-лимонна печінкова жовч;

5) мутний вміст шлунка.

5.Дослідження функціонального стану нирок проводять за допомогою дослідження сечі:

1) за методом Нечипоренко;

2) загальний клінічний аналіз сечі;

3) проби Зимницького;

4) дослідження сечі за методом Аддіса-Каковського;

5) дослідження сечі на діастазу.

6.Кал беруть стерильною дротяною петлею для:

1) загального дослідження;

2) макроскопічного дослідження;

3) дослідження на приховану кров;

4) дослідження на яйця глистів;

5) бактеріологічного дослідження.

 

Заповніть таблицю “Діагностичні лабораторні дослідження”

Дослідження Системи органів Загальний аналіз Біохімічний аналіз Бактеріологічний аналіз
Крові Сечі Мокроти Крові Сечі Мокроти Крові Сечі Мокроти
Система органів дихання                  
Серцево-судинна система                  
Травна система                  
Сечовивідна система                  
Ендокринна система                  
Система органів кровотворення                  

Заповніть таблицю “Діагностичні інструментальні дослідження”Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 510; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.061 с.)