Опісторхоз, аляріоз, дифілоботріоз, дипілідіозМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опісторхоз, аляріоз, дифілоботріоз, дипілідіозПОЛТАВА-2013

 

Автори: кандидат ветеринарних наук, Клименко О.С., доктор ветеринарних наук, доцент Євстаф’єва В.О., кандидат ветеринарних наук Щербакова Н.С., кандидат ветеринарних наук Кручиненко О.В.

Робочий зошит призначений для лабораторних занять та самостійної роботи студентів 4 і 5 курсів факультету ветеринарної медицини. У ньому викладено матеріал з незаразних та інвазійних хвороб тварин. Також студентам запропоновані самостійні завдання по складанню заходів боротьби та профілактики паразитарних хвороб, розв’язання ситуаційних задач.

 

Рецензенти: завідувач кафедри терапії, доцент кандидат ветеринарних наук Локес П.І.

Затверджено Вченою радою факультету ветеринарної медицини

Полтавської державної аграрної академії від “_____” __________2013 року (протокол № )

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЗОШИТА

Робочий зошит призначений для виконання студентами лабораторних, клінічних та самостійних занять з хвороб дрібних та хутрових тварин (протозоології, гельмінтології, арахноентомології). Він являє собою навчально-методичні розробки, призначення яких - допомогти студентам організувати самостійну роботу по вивченню дисципліни. До завдання даються короткі методичні вказівки для його виконання. В завданні вказується тема, передбачена програмою та конкретні питання, які підлягають вивченню. В зошиті студенти роблять відповідні замальовки та записують відповіді на поставлені питання. Малюнки виконуються кольоровими олівцями (систему виділення зображають коричневим кольором, нервову - жовтим, травлення - зеленим, статеву – (жіночу - червоним, чоловічу – синім), дихання - простим олівцем). Малюнки повинні бути чіткими, мати українську і латинську назви паразита та позначення, що пояснюють морфологічні особливості збудника.

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

По кожній темі робочої програми підготовлені завдання для студентів, де вказані методи виконання лабораторних та клінічних занять.

У завданнях для студентів вказується: мета заняття, основні питання теми, методики виконання завдань в лабораторії або клініці. Передбачені завдання та контрольні запитання для самостійного доопрацювання матеріалу, з метою виконання наступного лабораторного або клінічного заняття. В лабораторії студенти навчаються на постійно закріплених за ними робочих місцях, обладнаних необхідними лабораторними приладами та устаткуванням по конкретній темі. Кожне заняття починається з перевірки студентів до виконання лабораторних досліджень по темі занять шляхом опитування студентів. Результати досліджень по кожній темі студенти записують у свій робочий зошит для лабораторно-практичних занять.

При вивченні морфології паразитів, їх яєць, личинкових стадій, проміжних та резервуарних хазяїв, біологічного циклу паразитів, патологічних змін в органах і тканинах тварин студенти роблять в зошиті записи, вказуючи систематичне положення паразитів (тип, клас, підклас, ряд, підряд, родина, рід, вид), проводять схематичні замальовки об’єктів, основних деталей в їх будові з позначеннями.

Лабораторні та клінічні заняття по вивченню паразитарних хвороб проводяться в такій послідовності: визначення хвороби; морфологія та біологія паразита, проміжних, резервуарних хазяїв і переносників; епізоотологічні особливості хвороби; патогенез; клінічні ознаки; патоморфологічні зміни та особливості імунітету; лабораторна діагностика та диференційна діагностика; лікування і профілактика паразитарних хвороб в умовах індивідуального, фермерського, колективного господарства чи промислового тваринницького комплексу з обліком економічної ефективності та екологічної безпеки.

Самостійно студент повинен розробити заходи по боротьбі та профілактиці того чи іншого інвазійного захворювання, розв’язати ситуаційну задачу.

 

 

ТЕМА 1: Протозойні хвороби дрібних тварин

Бабезіоз

ЗАВДАННЯ № 1. Продивитись і вивчити під мікроскопом мікропрепарати з різними формами бабезій і замалювати їх. Ознайомитися з технікою взяття крові у тварин для дослідження на піроплазмідози. Оволодіти технікою приготування і фарбування мазків крові. Навчитись знаходити в пофарбованих мазках крові різні форми бабезій, вивчити їх морфологію і розташування в еритроцитах.

 

 

ЗБУДНИК Babesia canis знаходиться в еритроцитах, а при сильній інвазії може бути а плазмі крові форма їх округла, кільцеподібна, частіше грушоподібна величиною 2.2-4,3 мкм. Кількість їх в одному еритроциті 1-2, а може бути 11 і більше. Грушоподібні форми з'єднані під гострим кутом і розташовані в центрі еритроцита. Перенощиками являються кліщі Dermacentor pictus, Rhipicephalus bursa.

 

ЗАВДАННЯ № 2. Дати визначення хвороби, описати коротко біологію збудників, епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

Цистоізоспороз

ЗАВДАННЯ № 1.Провести лабораторне та клінічне дослідження тварин, хворих цистоізоспорозом і криптоспоридіозом. Вивчити будову ооцист при дослідженні фекалій тварин за методом Котельникова – Хренова і зскрібків тонкого кишечнику методом роздавленої краплі.

ЗБУДНИКИ: Cystoisospora canis - ооцисти яйцеподібної форми, зовнішня оболонка гладенька,безколірна. C. felis - ооцисти яйцеподібної форми, безколірні, в ооцисті є залишкове тіло. C. rivolta- ооцисти округлої форми, безколірні, оболонка гладенька.

 

ЗАВДАННЯ № 2. Дати визначення хвороби, описати коротко біологію збудників, епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

 

Токсоплазмоз

 

ЗБУДНИК: Toxoplasma gondii - трофозоїти аркоподібної або напівмісяцевої форми, нагадують дольки апельсина, розміром 4-8 мкм, у центрі токсоплазм розміщене ядро. При багаторазовому поділі трофозоїтів шляхом безстатевого розмноження виникають округлої форми ооцисти, розміром до 150 мкм, з великою кількістю мерозоїтів.

 

 

ЗАВДАННЯ № 1. Дати визначення хвороби, описати коротко біологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

Саркоцистоз.

ЗАВДАННЯ № 1. Вивчити під мікроскопом на постійних препаратах тонких мазків та гістопрепаратах будову збудника саркоцистозу і малювати його.

 

ЗАВДАННЯ № 2. Дати визначення хвороби, привести розрахунки економічних збитків. Описати коротко біологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

 

Кількість балів____________ Підпис викладача___________________

 

 

Самостійна робота

ІСР №1

Кокцидіози дрібних тварин

Питання:

1. Еймеріози дрібних тварин (описати морфологію, біологію збудника, діагностику, лікування та профілактику захворювання).

2. Криптоспоридіоз дрібних тварин (зобразити ооцисту збудника, вказати морфологічні елементи, схематично надати біологіію, діагностику, лікування та профілактику захворювання).

Контрольні питання:

1. Які особливості будови ооцисти еймерій та криптоспоридій?

2. Де відбувається мерогонія, гаметогонія та цистогонія у еймерій та криптоспоридій?

3. Які специфічні та симптоматичні препарати використовуються за еймеріозу та криптоспоридіозу дрібних тварин (на прикладі будь-якого виду тварин)?

Кількість балів____________ Підпис викладача___________________

 

Тема 2. Трематодози і цестодози дрібних тварин

Опісторхоз, аляріоз, дифілоботріоз, дипілідіоз

 

Опісторхоз

 

ЗАВДАННЯ № 1. Використовуючи мікро – і макро препарати вивчити і замалювати будову опісторхісів, алярій, шистосом. Провести дослідження фекалій від тварин методом послідовного промивання Ознайомитися з проміжними хазяїнами трематод. Провести дослідження коропових видів риб на виявлення личинкових стадій опісторхісів.

 

ЗБУДНИК: Opisthorchis felineus уражає печінку та підшлункову залозу ссавців, переважно собак, котів, хутрових звірів, свиней, а також людини. Гельмінт має листоподібну чи ланцетоподібну форму довжиною 8-13 мм та шириною 1–3,5 мм. Тіло його плоске. Ротовий та черевний присоски однакові за розміром. За ротовим присоском розміщується фарінкс, невеликий стравохід, що розгалужується на дві гілки. Кишечник закінчується сліпо позаду заднього сім'яника. Задня частина тіла заповнена двома сім'яниками. Над ними розміщується невеликий яєчник та більший за розмірами сім'яприймач. Статеві отвори лежать попереду черевного присоска.

Яйця 0,026–0,030х0,010–0,015 мм мають на одному полюсі кришечку, а на іншому — невеликий шип, блідо-жовтого кольору.

 

 

ЗАВДАННЯ № 2. Дати визначення хвороби, описати коротко біологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

 

 

Аляріоз

 

ЗАВДАННЯ № 1. Дати визначення хвороби, описати коротко морбіологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

 

Кількість балів____________ Підпис викладача___________________

Дипілідіоз

ЗАВДАННЯ № 1. Вивчити і замалювати будову гермафродитних та зрілих члеників цестод..

 

ЗБУДНИК: Dipylidium caninum паразитує в тонкому відділі кишечника собак, котів та хутрових звірів, інколи людини. Розмір цестоди 0,5 м. Членики до 3 мм завширшки. Гермафродитний членик має подвійний статевий апарат. Зрілі членики схожі на зернята огірків, їх матка розпадається на окремі яйцеві капсули, які містять від 4 до 20 яєць з онкосферами. Сколекс має хоботок з чотирма рядами шилоподібних гачків і чотири присоски. Личинка ціп’яка–цистицеркоїд має розширену передню і витягнуту у вигляді хвостового придатка задню частину.

 

 

ЗАВДАННЯ № 2. Описати коротко біологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин. Розробити заходи боротьби та профілактики

 

 

ЗБУДНИК: Diphyllobothrium latum паразитує в тонкому відділі кишечника хутрових звірів, собак, котів, а також людини. Цестода має розміри до 10 м і більше. Органами фіксації є дві глибокі присисні щілини-ботрії. Сам сколекс сплющений з латеральних сторін, розміром 2–3 мм. Гермафродитні членики мають 700–800 сім'яників, які розміщуються в латеральних полях членика. Дволопатевий яєчник має форму метелика, розміщується в задній частині членика. Матка відкритого типу, займає медіальну зону членика, має вигляд пігментованої плями. Яйця овальної форми, сірого кольору, незрілі з кришечкою на одному полюсі.

 

ЗАВДАННЯ № 2. Описати коротко біологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

 

 

Кількість балів ____________ Підпис викладача___________________

 

ІСР 2

Тема 2. Трематодози і цестодози дрібних тварин

Пасалуроз кролів

ЗБУДНИК: Passalurus ambiquus (кролячий гострик або шилохвіст) – паразитує в товстому відділі кишечника. Довжина самця 4 – 5 мм, самки – 7 – 12мм. Маленька ротова капсула з трьома зубоподібними виростами на дні переходить у стравохід, задня частина якого має кулясте розширення і переходить у кишечник. Задня частина тіла самця закінчується коротким шилоподібним виростом. Спікула одна. Самки мають тонкий і довгий хвіст з кільцеподібними потовщеннями кутикули у кінцевій його половині. Вульва знаходиться у передній частині тіла самки. Яйця темно-сірого кольору, овально-подовженої форми, асиметричні. На одному з полюсів шкаралупа має коркоподібне утворення.

 

 

ЗАВДАННЯ 1. Скласти схематично цикл розвитку паразитів, зазначити терміни циклу. Описати клінічну картину, лабораторну та диференційну діагностику.

 

Токсаскароз і токсокароз

ЗБУДНИК: Toxascaris leonina – локалізується в тонких кишках, а також у шлунку лисиць, песців, собак, вовків та інших м’ясоїдних. Нематода не має «шлуночка» в ділянці стравоходу. Самці завдовжки 4–8 см, а самки 6–10 см. Яйця середнього розміру (0,075 – 0,085 мм у діаметрі), майже круглі, жовтуватого кольору, незрілі, зовнішня оболонка яєць гладенька.

 

ЗБУДНИКИ: Toxocara canis, Toxocara mystax – локалізуються в тонкому відділі кишечника, рідше в шлунку собак, песців, лисиць та інших м’ясоїдних. Нематоди світло-жовтого кольору, на головному кінці є три губи з широкими боковими крилами. Між стравоходом і кишечником є так званий «шлуночок», що є характерною ознакою представників родини Anisakidae. Самці завдовжки 5–10 см, хвостовий кінець загнутий, самки - 10–18 см. Яйця середнього розміру (0,068–0,085х0,064–0,072 мм), злегка овальної форми, жовтуватого кольору, незрілі, зовнішня оболонка яєць комірчаста.

 

 

ЗАВДАННЯ 1. Скласти схематично цикл розвитку паразитів, зазначити терміни циклу. Описати клінічну картину, лабораторну та диференційну діагностику.

 

 

Капіляріоз

 

ЗАВДАННЯ 1. Описати коротко біологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин. Розробити заходи боротьби та профілактики з урахуванням екологічної безпеки та економічної ефективності.

 

 

ЗАВДАННЯ 2. Розробити заходи боротьби та профілактики (на вибір: токсокароз, токсаскароз, пасалуроз, капіляріоз відповідних видів тварин).

№ п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний Виконавець
           

 

Кількість балів ___________________ Підпис викладача ____________

ІСР 3

Нематодози дрібних тварин

МОРТАЛЬНІ МЕТОДИ

1. Зскрібки шкіри кладуть на предметне або годинникове скло, додають в два рази більше 10%-ного розчину їдкого калію або натру, перемішують і залишають на 25-40 хв для розм’якшення кірок. З метою прискорення мацерації кірок можна підігріти на полум’ї спиртівки до 60-70°С. Потім матеріал невеликими порціями кладуть на предметне скло і розглядають під мікроскопом при малому збільшенні.

2.Метод Добичина.Зскрібки шкіри поміщають у пробірку, додають 1 мл 10% їдкого калію або натру, підігрівають на полум’ї спиртівки 1-2 хв і залишають пробірку на 3-5 хв у спокої. Потім, в пробірку додають 60% розчин гіпосульфіту натрію або 55% розчин цукру. За допомогою металевої петлі беруть верхню плівку рідини і досліджують під малим збільшенням мікроскопа, де можна виявити мертвих кліщів на різних стадіях розвитку.

3.Метод Шика. В центрифугальну пробірку поміщають зскрібок шкіри, додають 10-12мл 10% їдкого калію і підігрівають при помішуванні протягом 10 хв. Після центрифугування протягом 3-5 хвилин, рідину з пробірки зливають, а осад мікроскопують.

 

ВІТАЛЬНІ МЕТОДИ

1. Метод Приселкової. Зскрібок шкіри кладуть в бактеріальну чашку або годинникове скло, додають в два рази більше кількості гасу і перемішують скальпелем. З цього матеріалу готують розчавлену краплю і продивляються під мікроскопом. Кліщі в гасу живуть до 4 годин.

2. Зскрібок поміщають в бактеріологічну чашку, закривають кришкою і ставлять догори дном на банку з підігрітою до 50°С водою. Через 10-15 хвилин зі зсрібків виходять нашкірники, а через 25-30 хвилин - свербуни. Потім чашку знімають, перегортають дном донизу, причому кліщі залишаються на кришці, і продивляються під мікроскопом або лупою.

3. Зскрібки шкіри поміщають на годинникове скло або бактеріологічну чашку, доливають у вісім разів більше по кількості води, перемішують і ставлять на 15 хвилин в термостат при температурі 35-40°С. Потім матеріал досліджують під мікроскопом. Кліщі в теплій воді активно рухаються і дуже помітні.

 

Саркоптоз м′ясоїдних та хутрових тварин

ЗАВДАННЯ 1. Розглянути під мікроскопом, використовуючи мікропрепарати, кліщів цієї родини і замалювати їх морфологічні особливості. Замалювати будову яйця кліщів.

ЗБУДНИКИ: рід Sarcoptes, види S. canis, S. сuniculi, S. vulpis (свербуни) - кліщі біло-сірого або жовтуватого кольору розміром 0,2-0,5мм, округло-кулястої форми. Спереду тіла знаходиться короткий, з тонкими хеліцерами гіпостом, пара пальп та підковоподібний хоботок. Ротові органи кліщів гризучого типу. Ноги конусоподібні, короткі, 5-членисті, дві передні пари розвинені краще і спрямовані вперед, дві задні пари коротші від передніх, спрямовані назад. Вільні кінці ніг на довгих нечленистих стебельцях мають тюльпаноподібні присоски: у самок - на першій і другій парах ніг, у самців - на першій, другій і четвертій. Ноги без присосок, закінчуються щетинками.

 

 

ЗАВДАННЯ 2. Розв’язати практичне завдання та надати письмову відповідь на запитаня.

У собак в ділянці голови, вух, шиї, черева і статевих органів шкіра була вкрита лусками сро-білого кольору. Такі ділянки почервонілі та мали шорохувату поверхню. Тварини постійно чухалися, непокоїлись. Вони худнули, а загальний стан погіршувався. Були відібрані кірочки та поверхневий ексудат з уражених ділянок. Матеріал досліджували з використанням 10% розчину лугу, але інвазійних елементів не виявлено.

На які хвороби ви будете підозрювати? Що запропонуєте виконати в даному випадку?

 

ЗАВДАННЯ 3. Розробити заходи боротьби та профілактики з демодекозом тварин

Вказати лікарські препарати та дози використання.

Назва заходів Строки виконання Відповідаль-ний Виконавці Примітка
             

Отодектоз

 

ЗАВДАННЯ 1. Описати коротко морфологію, біологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин. Розробити заходи боротьби та профілактики з урахуванням екологічної безпеки та економічної ефективності.

 

 

Демодекоз

 

ЗАВДАННЯ 1. Дати визначення хвороби. Описати біологію збудника у вигляді схеми. Зазначити діагностику та диференційну діагностику.

 

 

ЗАВДАННЯ 2. Розв’язати практичне завдання та надати письмову відповідь на запитаня.

Власник приватної кролеферми звернувся до лікаря ветеринарної медицини із наступним анамнезом: тварини постійно розчухували вуха лапками, трясли головою, відмовлялися вд корму, були занепокоєні. При огляді виявили наступні ознаки: внутрішня поверхня вушних раковин була набрякла, почервоніла, вкрита кірочками, а із слухового проходу витікала рідна густої тягучої консистенції.

На які хвороби будете підозрювати? Які діагностичні дослідження необхідно провести і який матеріал потрібно відібрати? Яке лікування будете призначати?

 

ЗАВДАННЯ 3. Розглянути під мікроскопом мікропрепарати з кліщами роду Demodex і Сnemidocoptes, замалювати їх. Замалювати будову яєць збудників

ЗБУДНИКИ: рід Demodex, види D.canis – кліщі-жироїди, викликають демодекози (залозницю). Клиновидно-червоподібної форми паразити, світло-сірого кольору, розміром 0,2-0,4 мм. Очі відсутні. У передній частині тіла знаходиться чотири пари 3-членистих ніг, які закінчуються кігтиками. Копулятивний орган самця і вульва у самки знаходяться в середній частині тіла, але у самця дорсально, а у самки - вентрально.

 

 

ЗАВДАННЯ 4. Дати визначення хворобам. Описати біологію збудника у вигляді схеми. Зазначити діагностику та диференційну діагностику.

 

 

ЗАВДАННЯ 3. Розв’язати практичне завдання та надати письмову відповідь на запитаня.

Під кінець зими у коней почали спостерігати занепокоєння. Вони часто били кінцівками об підлогу ніби “риючи зелю”. При клінічному обстеженні виявили запальні процеси в дистальному відділі кінцівок: волосся випало, шкіра груба, вкрита лісками та сукровицею. Свербіж посилювався після роботи, особливо у сиру погоду.

На які хвороби будете підозрювати? Методи діагностики? Призначити лікуваня.

 

 

Кількість балів__________________ Підпис викладача________________

ІСР 4

Ктеноцефалідоз

БЛОХИ - тимчасові ектопаразити і кровосиси відносяться до ряду Siphonaptera, родини Pulicidae, Sarcopsyllidae, Vermipsyllidae та iн. Кров ссуть самці і самки. Тіло сплющене з боків, 0,5-15 мм завдовжки, світло-жовтого і темно-бурого кольорів, з тричлениковими вусиками і простими очима чорного кольору. Ротовий апарат колючо-сисного типу. Черевце складається з десяти сегментів. Важливе значення мають види: Сtenocephalides canis (собача) - може паразитувати на гризунах і людині, довжиною 2-3 мм. Рulex izzitans (людська) паразитує на людині, на собаках, котах, свинях, довжина її 4 мм.

Блохи здатні довго голодувати, їх ділять на блох шерсті та гнізд. Максимальну кількість комах виявляють в кінці літа та восени. Самки відкладають 450 яєць в щілинах підлоги, на волосся, грунт. Яйця білі, 0,5-1 мм, через 3-6 днів розвивається біла личинка до 4 мм, яка веде сапрофітний тип життя.

 

ЗАВДАННЯ 1. Дати визначення хворобі. Описати біологію збудників у вигляді схеми. Зазначити діагностику та диференційну діагностику. Вказати лікарські препарати та дози їх застосування.

 

 

Кількість балів__________ Підпис викладача___________________

ІСР 5

Бібліографічний список

 

Абуладзе К.И. и др. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. - М., 1982. - 464 с.

Абуладзе К.И. Практикум по диагностике инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. - М.,1984. - 255 с.

Акбаев М.М., Василевич Ф.И. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. – М., 1992. – С. 18-97.

Акбаев М.М. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. – М., 1998. – 743с.

Березовський А.В. Лікарські препарати нового покоління. – К., 2000. – 88с.

Ветеринарное законодательство (под ред. Третьякова А.Л.). - 1972,1973,1981,1988.

Галат В.Ф. та ін. Практикум із паразитології. - К.,1999. – 191 с.

Генис Д.Е. Медицинская паразитология. - М., 1991. – 239 с.

Дахно І.С. Робочий зошит лабораторно-клінічних і самостійних занять з паразитології та інвазійних хвороб с\г тварин. - Полтава, 2003. – 82 с.

Дахно І.С. і ін. Атлас гельмінтів тварин. – К., 2001. – 118 с.

Демидов Н.В. Гельминтозы животных. - М., 1987. – 335 с.

Ершов B.C. Справочник по ветеринарной гельминтологии. - М., 1964. - 367 с.

Жариков И.С. Биологические основы борьбы с трематодозами жвачных. - Минск, 1973. – 184 с.

Ивашкин В.М. и др. Методы сбора и изучения гельминтов наземных млекопитающих. - М., 1971. – 121 с.

Козлов Д.П. Определитель гельминтов хищных млекопитающих. - М., 1977. – 175 с.

Котельников Г.А. Гельминтологические исследования животных и окружающей среды. - М., 1984. – 208 с.

Машкей І.А. Комахи – ектопаразити у тваринницьких агробіоценозах України та розробка інтегрованих методів боротьби з ними //Автореф. Дис.докт. вет. Наук /03.00.18//

Панасюк Д.И. Профилактика гельминтозов животных. - М, 1982. – 191 с.

Петров Ю.В. Паразитоценозы и ассоциативные болезни сельскохозяйственных животных. - Л., 1988. – 176 с.

Петроченко В.И., Котельников Г.А. Гельминтозы птиц. - М., 1976. – 352 с.

Трач В.Н. Паразитические личинки стронгилят домашних жвачных животных. – К., 1982. – 127 с.

Трач В.Н. Эколого-фаунистическая характеристика половозрелых стронгилят домашних жвачных Украины. - К., 1986. – 216 с.

Укрхат Г.М. и др. Ветеринарная паразитология. – М., 2000. – С.8 – 171.

Черепанов А.А. и др. Новое в видовой идентификации гельминтов. // Ветеринария. – 1998. - № 9. – С. 24-26.

Чернуха В.К., Артеменко Ю.Т., Галат В.Ф. та ін. Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин. - К., 1996.- 446 с.

Якубовский М.В., Карасев Н.Ф. Паразитарные болезни животных. – Минск, 1991. – С.35-59.

Eckert S. Et al. Veterinaermedizinisch parasitologie. – Berlin, 1992. – S. 174-322.

Mehlhor H., et al. Diagnose und Therapie der Parasitosen von Haus-, Nutz und Heimtieren. – Stuttgart, 1993. – S. 2-170.
 
 

ПОЛТАВА-2013

 

Автори: кандидат ветеринарних наук, Клименко О.С., доктор ветеринарних наук, доцент Євстаф’єва В.О., кандидат ветеринарних наук Щербакова Н.С., кандидат ветеринарних наук Кручиненко О.В.

Робочий зошит призначений для лабораторних занять та самостійної роботи студентів 4 і 5 курсів факультету ветеринарної медицини. У ньому викладено матеріал з незаразних та інвазійних хвороб тварин. Також студентам запропоновані самостійні завдання по складанню заходів боротьби та профілактики паразитарних хвороб, розв’язання ситуаційних задач.

 

Рецензенти: завідувач кафедри терапії, доцент кандидат ветеринарних наук Локес П.І.

Затверджено Вченою радою факультету ветеринарної медицини

Полтавської державної аграрної академії від “_____” __________2013 року (протокол № )

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ЗОШИТА

Робочий зошит призначений для виконання студентами лабораторних, клінічних та самостійних занять з хвороб дрібних та хутрових тварин (протозоології, гельмінтології, арахноентомології). Він являє собою навчально-методичні розробки, призначення яких - допомогти студентам організувати самостійну роботу по вивченню дисципліни. До завдання даються короткі методичні вказівки для його виконання. В завданні вказується тема, передбачена програмою та конкретні питання, які підлягають вивченню. В зошиті студенти роблять відповідні замальовки та записують відповіді на поставлені питання. Малюнки виконуються кольоровими олівцями (систему виділення зображають коричневим кольором, нервову - жовтим, травлення - зеленим, статеву – (жіночу - червоним, чоловічу – синім), дихання - простим олівцем). Малюнки повинні бути чіткими, мати українську і латинську назви паразита та позначення, що пояснюють морфологічні особливості збудника.

ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ

По кожній темі робочої програми підготовлені завдання для студентів, де вказані методи виконання лабораторних та клінічних занять.

У завданнях для студентів вказується: мета заняття, основні питання теми, методики виконання завдань в лабораторії або клініці. Передбачені завдання та контрольні запитання для самостійного доопрацювання матеріалу, з метою виконання наступного лабораторного або клінічного заняття. В лабораторії студенти навчаються на постійно закріплених за ними робочих місцях, обладнаних необхідними лабораторними приладами та устаткуванням по конкретній темі. Кожне заняття починається з перевірки студентів до виконання лабораторних досліджень по темі занять шляхом опитування студентів. Результати досліджень по кожній темі студенти записують у свій робочий зошит для лабораторно-практичних занять.

При вивченні морфології паразитів, їх яєць, личинкових стадій, проміжних та резервуарних хазяїв, біологічного циклу паразитів, патологічних змін в органах і тканинах тварин студенти роблять в зошиті записи, вказуючи систематичне положення паразитів (тип, клас, підклас, ряд, підряд, родина, рід, вид), проводять схематичні замальовки об’єктів, основних деталей в їх будові з позначеннями.

Лабораторні та клінічні заняття по вивченню паразитарних хвороб проводяться в такій послідовності: визначення хвороби; морфологія та біологія паразита, проміжних, резервуарних хазяїв і переносників; епізоотологічні особливості хвороби; патогенез; клінічні ознаки; патоморфологічні зміни та особливості імунітету; лабораторна діагностика та диференційна діагностика; лікування і профілактика паразитарних хвороб в умовах індивідуального, фермерського, колективного господарства чи промислового тваринницького комплексу з обліком економічної ефективності та екологічної безпеки.

Самостійно студент повинен розробити заходи по боротьбі та профілактиці того чи іншого інвазійного захворювання, розв’язати ситуаційну задачу.

 

 

ТЕМА 1: Протозойні хвороби дрібних тварин

Бабезіоз

ЗАВДАННЯ № 1. Продивитись і вивчити під мікроскопом мікропрепарати з різними формами бабезій і замалювати їх. Ознайомитися з технікою взяття крові у тварин для дослідження на піроплазмідози. Оволодіти технікою приготування і фарбування мазків крові. Навчитись знаходити в пофарбованих мазках крові різні форми бабезій, вивчити їх морфологію і розташування в еритроцитах.

 

 

ЗБУДНИК Babesia canis знаходиться в еритроцитах, а при сильній інвазії може бути а плазмі крові форма їх округла, кільцеподібна, частіше грушоподібна величиною 2.2-4,3 мкм. Кількість їх в одному еритроциті 1-2, а може бути 11 і більше. Грушоподібні форми з'єднані під гострим кутом і розташовані в центрі еритроцита. Перенощиками являються кліщі Dermacentor pictus, Rhipicephalus bursa.

 

ЗАВДАННЯ № 2. Дати визначення хвороби, описати коротко біологію збудників, епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

Цистоізоспороз

ЗАВДАННЯ № 1.Провести лабораторне та клінічне дослідження тварин, хворих цистоізоспорозом і криптоспоридіозом. Вивчити будову ооцист при дослідженні фекалій тварин за методом Котельникова – Хренова і зскрібків тонкого кишечнику методом роздавленої краплі.

ЗБУДНИКИ: Cystoisospora canis - ооцисти яйцеподібної форми, зовнішня оболонка гладенька,безколірна. C. felis - ооцисти яйцеподібної форми, безколірні, в ооцисті є залишкове тіло. C. rivolta- ооцисти округлої форми, безколірні, оболонка гладенька.

 

ЗАВДАННЯ № 2. Дати визначення хвороби, описати коротко біологію збудників, епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

 

Токсоплазмоз

 

ЗБУДНИК: Toxoplasma gondii - трофозоїти аркоподібної або напівмісяцевої форми, нагадують дольки апельсина, розміром 4-8 мкм, у центрі токсоплазм розміщене ядро. При багаторазовому поділі трофозоїтів шляхом безстатевого розмноження виникають округлої форми ооцисти, розміром до 150 мкм, з великою кількістю мерозоїтів.

 

 

ЗАВДАННЯ № 1. Дати визначення хвороби, описати коротко біологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

Саркоцистоз.

ЗАВДАННЯ № 1. Вивчити під мікроскопом на постійних препаратах тонких мазків та гістопрепаратах будову збудника саркоцистозу і малювати його.

 

ЗАВДАННЯ № 2. Дати визначення хвороби, привести розрахунки економічних збитків. Описати коротко біологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

 

Кількість балів____________ Підпис викладача___________________

 

 

Самостійна робота

ІСР №1

Кокцидіози дрібних тварин

Питання:

1. Еймеріози дрібних тварин (описати морфологію, біологію збудника, діагностику, лікування та профілактику захворювання).

2. Криптоспоридіоз дрібних тварин (зобразити ооцисту збудника, вказати морфологічні елементи, схематично надати біологіію, діагностику, лікування та профілактику захворювання).

Контрольні питання:

1. Які особливості будови ооцисти еймерій та криптоспоридій?

2. Де відбувається мерогонія, гаметогонія та цистогонія у еймерій та криптоспоридій?

3. Які специфічні та симптоматичні препарати використовуються за еймеріозу та криптоспоридіозу дрібних тварин (на прикладі будь-якого виду тварин)?

Кількість балів____________ Підпис викладача___________________

 

Тема 2. Трематодози і цестодози дрібних тварин

Опісторхоз, аляріоз, дифілоботріоз, дипілідіоз

 

Опісторхоз

 

ЗАВДАННЯ № 1. Використовуючи мікро – і макро препарати вивчити і замалювати будову опісторхісів, алярій, шистосом. Провести дослідження фекалій від тварин методом послідовного промивання Ознайомитися з проміжними хазяїнами трематод. Провести дослідження коропових видів риб на виявлення личинкових стадій опісторхісів.

 

ЗБУДНИК: Opisthorchis felineus уражає печінку та підшлункову залозу ссавців, переважно собак, котів, хутрових звірів, свиней, а також людини. Гельмінт має листоподібну чи ланцетоподібну форму довжиною 8-13 мм та шириною 1–3,5 мм. Тіло його плоске. Ротовий та черевний присоски однакові за розміром. За ротовим присоском розміщується фарінкс, невеликий стравохід, що розгалужується на дві гілки. Кишечник закінчується сліпо позаду заднього сім'яника. Задня частина тіла заповнена двома сім'яниками. Над ними розміщується невеликий яєчник та більший за розмірами сім'яприймач. Статеві отвори лежать попереду черевного присоска.

Яйця 0,026–0,030х0,010–0,015 мм мають на одному полюсі кришечку, а на іншому — невеликий шип, блідо-жовтого кольору.

 

 

ЗАВДАННЯ № 2. Дати визначення хвороби, описати коротко біологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

 

 

Аляріоз

 

ЗАВДАННЯ № 1. Дати визначення хвороби, описати коротко морбіологію збудника епізоотологічні дані, патогенез, клінічні ознаки, патоморфологічні зміни, імунітет, діагностику та диференційну діагностику. Призначити лікування та виписати рецепти лікарських речовин.

 

Кількість балів____________ Підпис викладача___________________

Дипілідіоз

ЗАВДАННЯ № 1. Вивчити і замалювати будову гермафродитних та зрілих члеників цестод..

 

ЗБУДНИК: Dipylidium caninum паразитує в тонкому відділі кишечника собак, котів та хутрових звірів, інколи людини. Розмір цестоди 0,5 м. Членики до 3 мм завширшки. Гермафродитний членик має подвійний статевий апарат. Зрілі членики схожі на зернята огірків, їх матка розпадається на окремі яйцеві капсули, які містятьПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.013 с.)