Тема 1.3. Правові засади страхуванняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 1.3. Правові засади страхуванняЗаняття 3

Мета: продемонструвати важливість та значення державного нагляду страхової діяльності в Україні, узагальнити завдання Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, зробити висновок щодо сучасного стану державного нагляду за страховим ринком в Україні.

Питання для обговорення:

1. Якими законами і нормативними актами регулюється страхова діяльність в Україні?

2. Об’єктивна необхідність державного регулювання.

3. Назвіть методи державного регулювання та назвіть стисло їх структуру.

4. Які основні завдання Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг?

5. Департамент страхового нагляду, завдання й функції.

6. Ліга страхових організацій України: основні завдання.

7. Ліцензування страхової діяльності. Які документи подаються для отримання ліцензії на здійснення страхової діяльності?

8. Чи потрібен державний контроль за регулюванням інвестиційної діяльності страховиків?

Практичне завдання:

1. Страхова оцінка майна складає 28500 грн., а страхова сума-20000 грн. Збиток страхувальника-6200 грн. Розрахувати розмір страхового відшкодування:

1) за системою пропорційної відповідальності;

2) за системою першого ризику.

2. Майно готельного комплексу застраховане на 120 000 грн. Договір складений із застосуванням умовної франшизи, рівної 10 %. Визначити суму страхового відшкодування при наступних розмірах збитку: 1) 10 000 грн.; 2) 30 000 грн; 3) 120000 грн.

Яку суму страхового відшкодування виплатить страхова компанія при таких же розмірах збитку, якщо договір буде укладений із застосуванням безумовної франшизи, рівної 10 %?

Тема 1.4. Методологія страхування.

Заняття 4

Мета: викласти власне розуміння сутності та необхідності договору страхування, засвоїти значення правил страхування для діяльності страхової компанії, засвоїти поняття андерайтингу та його основні завдання, проілюструвати особливості діяльності страхових компаній.

Питання для обговорення:

1. Як відбувається укладання договору страхування?

2. Яка роль договору у страховому процесі?

3. Чим є правила страхування та який їх зв'язок з договором страхування?

4. У чому полягають основні завдання андерайтингу?

5. Процес врегулювання претензій страхувальника.

6. Назвіть законодавчо визначені підстави для відмови страховика у здійсненні страхових виплат.

7. Охарактеризуйте окремі форми організації страховиків.

8. У чому особливості діяльності кептивних страхових компаній?

9. Особливості діяльності товариств взаємного страхування.

10. Типи організаційних структур управління страховою компанією, їх переваги та недоліки.

11. Органи управління страховою компанією, їх функції.

Практичне завдання:

1. Підприємство «Глобус» вирішило застрахувати цивільну відповідальність водіїв транспортних засобів. Тарифні ставки залежно від стажу водія такі: до 1 року -5,9 %, від 1 до 5 років – 4,2%, від 5 до 10 років – 2,3%. Страхова сума на кожного водія 20 00 тис. грн. Визначити страховий внесок на рік, враховуючи, що на підприємстві працює: 2 особи зі стажем роботи до 1 року; 3 особи зі стажем роботи від 1 до 5 років; 5 осіб зі стажем роботи від 5 до 10 років.

2. Підприємство готельного господарства «Полюс» застрахувало своє майно на 1 рік з відповідальністю за крадіжку на суму 120 млн. грн. Ставка страхового тарифу - 0,3% від страхової суми. За договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі 1%, при якій надається знижка до тарифу 2%.

Внаслідок дії злочинців збиток готелю становив 1 млн. грн.

1) Розрахувати розмір страхового платежу.

2) Визначити розмір страхового відшкодування, що буде сплачено готелю.

3. Готель "Юність" застрахував своє майно на 1 рік з відповідальністю за крадіжку на суму 200 000 грн. Ставка страхового тарифу - 0,4% від страхової суми. За договором страхування передбачена умовна франшиза в розмірі 3% від суми збитку , при якій надається скидка до тарифу -1%. Внаслідок дії злочинців фактичні збитки готелю «Юність» склали 18 000 грн.

1) Розрахувати розмір страхового платежу.

2) Визначити розмір страхового відшкодування, що одержить готель «Юність».

4. Страхова компанія «Арго» здійснює послуги за 30-ма видами страхування. Її ліцензії закінчуються 22.01.11. Вона має намір продовжити свою діяльність та провадити ц 30 видів страхування, для чого отримує 2 нові ліцензії 20.01.11 Чи зможе компанія продовжувати функціонування на страховому ринку України відповідно до чинного законодавства?

5. У березні поточного року відбулася реорганізація шляхом виділення страхової компанії «Амелі» зі страховою компанією «АСК», яка, відповідно до отриманих ліцензій, займалася страхуванням життя. Новостворена страхова компанія формує статутний фонд у розмірі 1,3 млн. євро та задовольняє вимоги щодо забезпечення своєї платоспроможності. Після виділення страхова компанія «Амелі» планує займатися страхуванням життя на основі ліцензій, отриманих страхової компанії «АСК». Проаналізуйте, чи є її страхова діяльність правомірною відповідно до чинного законодавства України?

Змістовий модуль 2. «Галузі страхування»

Тема 2.1. Особове страхування

Заняття 5

Мета: удосконалити знанняв сфері особового страхування, вирізнити обов’язкові та добровільні види страхування від нещасних випадків, визначити основні види страхування життя.

Питання для обговорення:

1. Загальна характеристика особового страхування.

2. Зміст страхування від нещасних випадків.

3. Обов’язкові та добровільні види страхування від нещасних випадків.

4. Які основні види страхування життя?

5. З чим пов’язані ризики, які існують при страхуванні життя?

6. У чому перевага змішаного страхування життя?

7. У чому полягає значення медичного страхування?

8. Основна мета обов’язкового страхування туристів.

9. Які видатки покриваються при настанні страхового випадку за полісом медичного страхування, виїжджаючих за кордон? Які видатки не відшкодовуються?

10. Асистанс та його призначення.

11. Які дії повинен здійснити застрахований при настанні страхового випадку за кордоном?

Практичне завдання:

1. Ознайомлення з полісом медичного страхування, виїжджаючих за кордон та його основними положеннями на прикладі полісу діючої страхової компанії.

2. Виконання завдань щодо заповнення полісу медичного страхування громадян, які виїжджають за кордон, на основі діючих тарифів певної страхової компанії.

 

Тема 2.2. Майнове страхування

Заняття 6

Мета: поглибити знання в галузі майнового страхування, проілюструвати основні види майнового страхування, викласти зміст страхування майна від вогню, вирізнити види майнового страхування для юридичних та фізичних осіб.

Питання для обговорення:

1. Що є об’єктом майнового страхування?

2. Назвіть основні види страхування майна юридичних осіб.

3. Які основні ризики передбачені пі час страхування майна підприємств за стандартним вогневим полісом?

4. Назвіть чинники, які суттєво впливають на розмір страхових тарифів у страхуванні майна підприємств від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.

5. У чому полягає суть і роль страхування майна, що належить громадянам?

6. Яке домашнє майно та від яких ризиків може бути охоплене страхуванням?

7. Які фактори впливають на розмір тарифних ставок під час страхування будівель та домашнього майна?

8. Як визначається сума збитку в разі знищення та пошкодження будівель?

9. Що таке «повне авто-каско» та на які транспортні засоби воно поширюється?

10. На підставі яких даних визначаються показники «страхова вартість автомобіля», «страхова сума»?

Практичне завдання:

1. Розрахувати розмір страхового відшкодування та страхового платежу, якщо господарюючий суб’єкт застрахував своє майно строком на 1 рік з відповідальністю за крадіжку зі зломом на суму 400 тис. грн. Ставка страхового тарифу – 0,3% від страхової суми. Згідно з договором передбачена умовна франшиза в розмірі 2%, при якій надається знижка тарифу 6%. Фактичний збиток страхувальника: 1) 6,8 тис. грн.; 2) 9 тис. грн.

2. Розрахувати суму збитків в результаті стихійного лиха, якщо вартість нового предмета – 500 грн., знос – 10%, вартість неушкоджених предметів – 150 грн.

3. Громадянин уклав договір страхування холодильника. У результаті вибуху його було знищено. Вартість нового холодильника – 7 500 грн. Знос на день страхового випадку становив 10%. Визначіть суму страхового відшкодування, яку отримає страхувальник.

4. Громадянин уклав із страховою компанією договір страхування телевізора, вартість якого в новому стані 1000грн. Знос на день страхового випадку 15%. Вартість ремонту телевізора – 260 грн. Визначити суму страхового відшкодування, яку отримає страхувальник.

5. Автомобіль застрахований на суму 16 тис. грн., його фактична вартість становить 24 тис. грн. Ставка страхового тарифу – 3,1%, безумовна франшиза – 5%. Визначити суму страхового відшкодування за системою пропорційної відповідальності та за системою першого ризику, якщо фактичний збиток з настанням страхового випадку склав 7 400 грн.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.012 с.)