Тема 30. Господарське судочинствоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 30. Господарське судочинство1.Господарське судочинство. 2.Суб’єкти господарського судочинства. 3.Стадії господарського судочинства .4.Претензія. 5.Справи, що виникають з корпоративних відносин. 6.Запобіжні заходи. 7.Постанова господарського суду. 8.Перегляд судових рішень Вищого господарського суду України Верховним Судом України. 9.Наказ господарського суду. 10.Судовий імунітет судових рішень.10.Усиновлення

 

Тема 31. Адміністративне судочинство

1.Адміністративне судочинство. 2.Адміністративна юрисдикція. 3.Право на звернення до адміністративного суду. 4.Адміністративний позов. 5.Учасники адміністративного процесу. 6.Предметна підсудність адміністративних справ 7.Інстанційна підсудність адміністративних справ. 8.Письмове провадження 9.Примирення сторін у адміністративному процесі. 10.Постанова адміністративного суду.

 

 

Тема 32. Нотаріальний процес

 

1.Нотаріальний процес. 2.Суб’єкти нотаріального процесу .3.Стадії нотаріального процесу. 4.Нотаріальне провадження. 5.Посвідчення безспірних прав.6.Посвідчення безспірних фактів .7.Охоронні нотаріальні дії. 8.Виконавчий напис. 9.Посвідчу вальний напис.10.Зупинення нотаріального провадження.

 

Тема 33. Третейське судочинство

 

1.Третейське судочинство. 2.Третейський суд .3.Третейський суддя. 4.Підвідомчість справ третейським судам 5.Третейська угода. 6.Склад третейського суду .7.Учасники третейського розгляду.8.Компетенція третейського суду. 9.Рішення третейського суду .10.Виконання рішень третейського розгляду.

 

 

 

Збір та формування матеріалів цивільної справи

Збір та формування матеріалів цивільної справи – праксеологічний аспект професійної діяльності правника у сфері здійснення правосуддя.

Правосуддя у цивільних справах здійснюється шляхом розгляду та вирішення цивільних справ.

Цивільну справу у законодавстві та судовій практиці пов’язують зі спором про право. Співвідношення понять «цивільна справа» та «спір про право» нагадує таке співвідношення, яке існує між поняттям цивільного договору як правочину та цивільного договору як правового документу.

Оскільки у цьому аспекті цивільна справа як набір процесуальних та інших документів є документарним інформаційним джерелом здійснення правосуддя, важливе значення має професійна підготовленість правника щодо збору та формування матеріалів цивільної справи та роботи з процесуальними документами.

Формування матеріалів цивільної справи та цивільної справи в цілому, безпосередньо впливає на якість здійснення судочинства і виступає як система, комплекс професійних навичок та дій, як процес упорядкування накопиченої у ході судочинства сукупності цивільно-процесуальних та інших документів у єдиний документарний блок (цивільну справу), який достовірно відбиває факт, зміст та результат судового провадження з метою здійснення завдань цивільного судочинства щодо справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ ( див. В. Зеленецкий. Формирование уголовного дел.// Закон и жизнь. – Май. 2007.-с. 23).

Рекомендована література:

· П.Ф. Елисейкин. Понятие и содержание гражданского дела // Вопросы теории и практики гражданского процесса. Выпуск 1.- Саратов.- 1976 – с. 79-87

· В. Зеленецкий. Формирование уголовного дела // Закон и жизнь. – Май. 2007.-с. 23

· Формування кримінальної справи // Вісник Академії прокуратури України. – Київ: Вид-во Академії прокуратури України, 2007.ж- №1.- с. 35-40.

· Правила формування кримінальної справи // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практичний журнал. – Київ: Вид. Міжвідомчого науково-дослідного центру РНБО України. – 2007. – №15. – с. 89-94 .

· Понятие и виды компонентного состава уголовного дела // Кримінальне право України. Теорія і практика. Київ. - 2007. - № 2-3. – с. 3-14.

 

 

Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі

 

1. Ухвала про залишення позовної заяви без руху

2. Ухвала про повернення позовної заяви

3. Ухвала про відмову у відкритті провадження у справі

4. Ухвала про відкриття провадження у справі

 

Провадження у справі до судового розгляду

1. Ухвала попереднього судового засідання

2. Рішення про задоволення позову про стягнення позику зв’язку з його визнанням у попередньому судовому засіданні

3. Ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою від позову у попередньому судовому засіданні

4. Ухвала про забезпечення доказів

5. Ухвала про забезпечення позову

 

Судовий розгляд

 

1. Ухвала про призначення справи до розгляду

2. Ухвала про заміну неналежного відповідача

3. Ухвала про залучення співвідповідача без згоди позивача

4. Ухвала про зупинення провадження у справі

5. Ухвала про закриття провадження у справі

6. Ухвала про залишення позовної заяви без розгляду

7. Рішення про відмову в позові про встановлення земельного сервітуту

 

Заочний розгляд справи

1. Заочне рішення про відмову у стягненні заробітної плати та відшкодування моральної шкоди

2. Ухвала про скасування заочного рішення

 

Наказне провадження

 

1. Судовий наказ

2. Ухвала про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу

3. Ухвала про скасування судового наказу

 

Судові витрати

1. Ухвала про відстрочення сплати судового збору

2. Ухвала про відкриття провадження у справі та визначення розміру судового збору

3. Ухвала про повернення зайво сплаченого судового збору

4. Ухвала про закриття провадження у справі у зв’язку з відмовою позивача від позову із стягненням з відповідача понесених позивачем судових витрат

 

Окреме провадження

 

1. Рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

2. Ухвала про призначення судово-психіатричної експертизи, у справі про визнання фізичної особи недієздатною

 

Апеляційне провадження

1. Ухвала про залишення без розгляду апеляційної скарги

2. Ухвала про поновлення строку апеляційного оскарження

3. Ухвала про повернення апеляційної скарги

4. Ухвала про повернення неналежно оформленої справи до суду першої інстанції

5. Рішення про скасування рішення суду першої інстанції у справі про відшкодування моральної шкоди і ухвалення нового рішення

6. Ухвала про скасування заочного рішення суду першої інстанції з направленням справи на новий розгляд

7. Ухвала про залишення ухвали районного суду про повернення позовної заяви без змін

8. Ухвала про зміну ухвали суду першої інстанції щодо забезпечення позову

 

Касаційне провадження

 

1. Ухвала про повернення касаційної скарги

2. Ухвала про прийняття касаційної скарги, зупинення виконання рішення Ухвала про відкликання касаційної скарги

3. Ухвала про відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін

4. Ухвала про скасування судового рішення апеляційного суду і залишення в силі рішення суду першої інстанції у справі про господарський спір

5. Ухвала про скасування ухвал суду першої та апеляційної інстанцій з передачею справи на новий розгляд у справі за позовом на неправомірні дії районного суду

6. Рішення про скасування судових рішень першої та апеляційної інстанцій з ухваленням нового рішення у справі про земельний спір

 

Провадження у зв’язку з винятковими обставинами

 

1. Ухвала про скасування судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами і закриття провадження у справі через неоднакове застосування одного і того самого закону

2. Ухвала про скасування судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами з передачею справи на новий розгляд через порушення Україною міжнародних зобов’язань

 

Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

 

1. Ухвала про залишення заяви про перегляд рішення суду у зв’язку з нововиявленими обставинами без руху

2. Ухвала про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

3. Ухвала про відмову в задоволенні заяви про перегляд рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

 

Процесуальні питання виконання судових рішень

 

1. Ухвала про видачу дубліката виконавчого листа та поновлення пропущеного строку для пред’явлення його до виконання

2. Ухвала про зміну способу і порядку виконання рішення

3. Ухвала про заміну сторони виконавчого провадження

4. Ухвала про відмову у задоволенні заяви про поворот виконання суду

 

Виконавче провадження

1. Ухвала про закриття провадження у справі за скаргою на дії державного виконавця, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства

2. Ухвала з розгляду скарги на дії начальника ВДВС у ході виконання виконавчих написів

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.203.87 (0.011 с.)