Опублікованої судової практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Опублікованої судової практики« Застосування цивільного процесуального законодавства»

Тематична підборка опублікованої судової практики застосування цивільного процесуального законодавства є формою індивідуальної роботи студентів, яка спрямована на ґрунтовне вивчення судової практики та оволодіння навичками її аналізу та узагальнень щодо стану та тенденцій.

Здійснення правосуддя у цивільних справах завжди пов’язано з розглядом конкретних справ та прийняттям процесуальних рішень.

Особливості судового правозастосуван­ня і значимість процесуальної форми застосування норм цивільного процесуального права роблять проблему прак­тики застосування законодавства однією з найбільш актуальних. Ця проблема є невід'ємною частиною і на­вчального курсу. У юридичних вищих навчальних закладах в курсі цивільного процесу самостійним об'єктом вивчення є практика застосування чинного процесуального законодавства, тобто судова практика. Вона викли­кає інтерес перш за все тому, що є показником станови­ща судової діяльності і свого роду зразком застосування діючого законодавства. Не дивлячись на те, що в нашо­му національному законодавстві і правовій системі судо­вий прецедент не є джерелом права, об'єктивована в рішеннях судів практика застосування законодавства має силу авторитету.

Як відомо, на судову практику впливають і керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України, який згідно законодавства про судоустрій вивчає і узагальнює судову практику, аналізує судову статистику і дає керівні роз'яснення судам з питань застосування законодав­ства, які виникають при розгляді судових справ. Керівні роз’яснення Пленуму Верховного Суду України обов’язкові для судів, інших органів і посадових осіб, які застосовують закон, з якого є роз’яснення.

Не менше значення в правовій системі, поряд із керівними роз'ясненнями Пленуму Верховного Суду України, мають і процесуальні рішення з окремих справ, які друкуються в офіційних виданнях. Як правило, це постанови і ухвали судової колегії у цивільних справах Верховного Суду України, а також ухвали і постанови відповідних обласних судів. Ухвали і постанови вищих судів впливають на судову практику, особливо коли в них аналізуються складні питання застосування чинного законодавства. Вони забезпечують єдність і закон­ність судового правозастосування при розгляді цивіль­них справ. Така роль судових рішень вищих судових органів з конкретних справ дала підставу називати їх прецедентами судового тлумачення правових норм. Якщо виходити з того, що прецедент судового тлумачен­ня, на відміну від судового прецеденту, не веде до ство­рення судами норми права, то це цілком допустимо. Рішення судів, які є зразком правильного застосування норм цивільного процесуального права, в силу своєї переконливості одержують загальновідомість, сталість і враховуються в судовій діяльності.

Тематична підборка опублікованої судової практики оформлюється у виді збірки підібраних процесуальних рішень.

Джерела опублікованої судової практики:

1. Журн. « Бюлетень законодавства і юридичної практики»;

2. Журн. «Бюлетень Міністерства юстиції України»;

3. Журн. «Вісник Академії прокуратури України»;

4. Журн. «Вісник конституційного суду»;

5. Журн. «Вісник прокуратури»;

6. Журн. «Земельне право»;

7. Журн. «Судова практика»;

8. Журн. «Підприємство, господарство і право»;

9. Журн. «Право Європейського Суду з прав людини»;

10. Журн. «Право України»;

11. Журн. «Вісник Верховного Суду України»;

12. Журн. «Адвокат»;

13. Журн. «Судочинство і судоустрій в Україні»;

14. Журн. «Апеляція»;

15. Журн. «Юридична Україна»;

16. Журн. «Юридичний журнал»;

17. Газ. «Адвокатура»;

18. Газ. «Закон і бізнес»;

19. Газ. «Юридичний Вісник України»;

20. Газ. «Юридична практика»;

Інтернет ресурси:

Єдиний державний реєстр судових рішень: www.court.gov.ua

Верховний Суд України: www.scourt.gov.ua

Верховний Господарський Суд України: www.arbitr.gov.ua

Верховний Апеляційний Суд України: www.vasu.gov.ua

Законодавство:

1. Закон України від 22.12.05р. «Про доступ досудових рішень» // Відомості Верховної Ради України, 2006, № 15,ст.128

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 № 740 « Про затвердження порядку введення Єдиного державного реєстру судових рішень» // Офіційний вісник України, 2006, № 22, ст. 1623

 

Загальні положення цивільного процесуального законодавства

 

1.Практика застосування загальних положень ЦПК

2.Практика застосування Європейської конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні»

3.Практика Європейського суду з прав людини щодо України з питань цивільного процесу

4.Практика застосування судами Конституції України

5.Судова статистика та практика застосування судами вимог розумності строків судового розгляду справи

6.Принцип незалежності у практиці цивільного судочинства

7.Принцип гласності у практиці цивільного судочинства

8.Принцип мови судочинства у практиці цивільного судочинства

9.Принцип змагальності у практиці цивільного судочинства

10.Принцип дизпозитивності у практиці цивільного судочинства

11.Застосування іноземного права у судовій практиці

12.Актуальні питання застосування матеріального права у цивільного судочинства

13. Застосування цивільного права у цивільному судочинстві

14.Застосування законодавства про захист честі, гідності й ділові репутації, поновлення прав реабілітованих

15.Застосування законодавства про зобов’язання, що виникають з угод

Застосування законодавства про захист прав споживачів

16.Застосування законодавства про право власності

17.Застосування законодавства про приватизацію

18.Застосування житлового законодавства

19.Застосування земельного законодавства

20.Застосування трудового законодавства

21.Застосування сімейного законодавства

22.Застосування законодавства про спадщину

23.Застосування законодавства про зобов’язання, що виникають унаслідок заподіяння шкоди

24.Застосування законодавства про відшкодування моральної шкоди

25.Застосування законодавства про авторське право

 

 

Цивільна юрисдикція та підсудність цивільних справ

 

26.Розмежування цивільної юрисдикції у судової практиці

27.Практика розмежування цивільної і господарської судової юрисдикції

28.Практика розмежування цивільної і адміністративної судової юрисдикції

29.Застосування правил загальної територіальної підсудності

30.Практика підсудності справ, в яких однією із сторін виступає суд чи суддя

31.Застосування правил і альтернативної підсудності

визначення підсудності у справах між громадянами України. проживають за ї межами

32.Застосування правил договірної підсудності

33. Застосування правил виключної підсудності

34.Передача справи із одного суду до іншого

 

Докази

35.Належність доказів

36.Допустимість засобів доказування

37.Обов’язок доказування та подання доказів

38.Обставини, визнані сторонами та іншими особами. які беруть участь у справі, як підстави звільнення від доказування

39.Застосування преюдицій у практиці цивільного судочинства

40.Застосування презумпцій у практиці цивільного судочинства

41.Пояснення сторін, третіх осіб та їхніх представників, як докази у цивільних справах

42.Показання свідка

43.Письмові докази

44.Експертиза у цивільному судочинстві

45.Висновок експерта у цивільній справі

 

 

Судові витрати

46.Практика застосування законодавства про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового розгляду судової справи

47.Розподіл судових витрат між сторонами

48.Судова практика стягнення витрат на правову допомогу

 

Процесуальні строки

49.Перебіг процесуальних строків

50.Поновлення та провадження процесуальних строків

51.Наслідки порушення процесуальних строків

 

Судові виклики і повідомлення

52.Порядок вручення судової повістки. Оголошення про виклик до суду

 

 

Учасники цивільного процесу

 

53.Процесуальні прав та обов’язки сторін

54.Процесуальна співучасть

55.Заміна неналежної сторони в процесі

56.Треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору

57.Треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору

58.Процесуальне правонаступництво

59.Добровільне представництво

60.Законне представництво

61.Участь адвоката у цивільному процесі

62.Участь у цивільному процесі органів державної влади та місцевого самоврядування надане

63.Участь прокурора у цивільному процесі

 

Пред’явлення позову

64.Пред’явлення позову. Позов. види позовів

65.Форма і зміст позовної заяви

66.Залишення позовної заяви без руху

67.Відкриття провадження у справі

68.Зустрічний позов

69.Об’єднання і роз єднання позовів

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.014 с.)