ТОП 10:

Критерії якості перевірки ВТДля визначення якості перевірки ВТ исп. наступні критерії: ризик постачальника 1 роду і ризик споживача 2 роди. Допоміжні параметри перевірки: фіктивний брак (верхня межа зони допустимих погрішностей, верхню межу бажано понизити як мінімум на 5%, тому – що погрішність ВТ, що повіряється, на початку експлуатації може змінюватися і вийти за межі допустимого діапазону).

 

Встановлення допустимої погрішності перевірки ВТ

Початкові дані: ризики 1 і 2 роду встановлюються на стадії розробки нормативно – технічної документації і регламентуються наступними рядами:

● від 0,00 до 0,50 з кроком 0,05 для ризику 2 роди,

● від 1,00 до 1,50 з кроком 0,05 для ризику 1 роду.

Значення ризиків, що допускається, призначається залежно від частки погрішності ВТ в загальній погрішності результату вимірювання. Якщо погрішність ВТ складає менше 10% від загальної погрішності результату, то частіше всього ризик 2 роди 0,50, 1 роду – 1,35. Якщо ВТ працює з перетворювачами або компараторами, погрішність яких перевищує погрішність ВТ в 5 разів, то ризик 2 роди 0,35, 1 роду 1,20. Якщо існує тільки погрішність ВТ, то ризик 2 роди 0,15, 1 роду 1,15.

 

Визначення співвідношення погрішностей зразкового і повіряється ВТ

Основна складова перевірочної схеми:

,

де - межа допустимої погрішності зразкового ВТ,

- допустимої погрішності ВТ, що повіряється.

Іноді як межі погрішностей, що допускаються, можуть бути прийнятий довірчі погрішності, але в загальному випадку співвідношення погрішностей Смах визначають по вірогідності помилок.

 

Номенклатура метрологічних характеристик

Характеристики погрішностей ВТ:

● характеристики систематичної складової погрішності ВТ складаються із значення систематичної складової і значення математичного очікування цього значення. Систематична складова погрішності розглядається як випадкова величина на безлічі ВТ даного типу,

● характеристики випадкової складової погрішності ВТ. Бувають: випадкова складова погрішності і нормалізована автокореляційна функція випадкової складової. Замість останньої для деяких ВТ використовують функцію спектральної густини (ВТ оптичних величин).

 

Способи нормування метрологічних характеристик

1) характеристики систематичної складової погрішності нормуються шляхом встановлення меж систематичної складової погрішності або меж додаткової систематичної складової погрішності, що допускається. Якщо межі додаткової систематичної складової погрішності симетричні, то цю погрішність записують як ,

2) характеристики випадкової складової погрішності нормують шляхом встановлення межі додаткової випадкової складової погрішності,

3) характеристики випадкової складової погрішності від гістерезису (ВТ магнітних величин) нормують шляхом встановлення межі варіації вихідного сигналу без урахування знака.

 

Державні випробування ЗВТ

Державним випробуванням підлягають ЗВТ, призначені для серійного виробництва або для ввезення на територію України партіями не менше 50 шт. Мета випробувань:

● затвердження типів ЗВТ,

● контроль відповідності вимогам вітчизняної нормативної документації по метрології.

Після проведення гос. випробувань типи ЗВТ заносяться в Державний реєстр України. Гос. випробуванням не підлягають ВТ, які застосовуються в побуті і ВТ, на які не розповсюджується гос. метрологічний нагляд.

Розрізняють гос. приймальні і контрольні випробування. Гос. приймальні проводять для випробування зразків нових ЗВТ. Контрольні проводяться для ЗВТ, що серійно випускаються, для підтвердження відповідності вимогам вітчизняної нормативної документації по метрології. На гос. приймальні випробування прямують не менше 3 зразків ЗВТ (бажано з різних партій).

При проведенні приймальних випробувань перевіряють:

1) відповідність ВТ потребам України,

2) відповідність номенклатури і способів нормування метрологічних характеристик вимогам стандартів України, а також можливість контролю цих метрологічних характеристик при серійному виробництві, імпорті, після ремонту і експлуатації,

3) вимоги по безпеці і охороні навколишнього середовища,

4) відповідність технічних характеристик вимогам Технічних завдань (ТХ),

5) можливість проведення первинної і періодичної перевірок,

6) повноту і правильність викладу експлуатаційної документації.

Окрім цього, при проведенні гос. приймальних випробувань необхідно оцінити відповідність нових ЗВТ характеристикам аналогічних ЗВТ, які серійно випускаються в Україні або за рубежем.

Позитивні результати гос. приймальних випробувань є підставою для видачі підприємству – виготівнику дозволу на виготовлення встановленої серії (50 – 100 шт.). Після виготовлення встановленої серії обов'язково проводяться гос. контрольні випробування зразків, які мають право проводити територіальні органи гос. стандарту.

Державна реєстрація ЗВТ ведеться з метою здійснення обліку затверджених типів ЗВТ і в створенні гос. інформаційної фундації ЗВТ. Окрім цього, в органах метрологічної служби в обов'язковому порядку зберігаються всі 3 зразки після кожного випробування.

Кожному типу ЗВТ, занесеному в гос. реєстр України, привласнюється реєстраційний номер, який складається з букви В, порядкового номера реєстрації, 2 останні цифри – рік реєстрації. ЗВТ може бути виключений з гос. реєстру на підставі рішення науково – технічної комісії по метрології при гос. стандарті України. Інформацію про виключення гос. стандарт зобов'язаний направити підприємству – виготівнику і споживачам ВТ, які придбали більше 2 штук.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.125.29 (0.003 с.)