Про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мережМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мережЗвіт

Про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж

(відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від_________ № ____)

Об’єкт: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
Забудовник: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

 

Виконавці технічного обстеження:

 

_________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові) ____________________________________________________________ (посада)
_________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові) ____________________________________________________________ (посада)
_________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові) ____________________________________________________________ (посада)

 

Відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від_________ № ____, зазначений звіт про проведення технічного обстеження надається в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю за місцем розташування об’єкта будівництва і є підставою для одержання сертифіката про відповідність збудованого об'єкта вимогам надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд.

 


 

Зміст

 


Підстави та обгрунтування проведення технічного обстеження

 

Роботи з технічного обстеження __________________________________

(назва та місцезнаходження об’єкта)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ проводяться з метою визначення його фактичного технічного стану та надання у разі необхідності рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків для подальшої безпечної експлуатації.

При проведенні технічного обстеження для оформлення права власності на приватний житловий будинок садибного типу, дачний та садовий будинок з господарськими спорудами і будівлями (далі – об’єкт) підлягають обстеженню всі будівлі в цілому, які знаходяться за зазначеною адресою.

 

_____________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, який проводить обстеження)

 

проводить технічне обстеження на підставі ліцензії на право здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури __________

(серія та номер ліцензії,

___________________________________________________________________

ким і коли видана)

з переліком робіт (копія ліцензії та додатку до неї додаються).

Технічне обстеження об’єкта включає в себе наступні етапи:

- ознайомлення з існуючою документацією;

- вивчення фактичних умов експлуатації об’єкта та виявлення порушень правил експлуатації;

- виявлення дефектів та пошкоджень будівельних конструкцій;

- інструментальні заміри величин виявлених дефектів та пошкоджень будівельних конструкцій;

- проведення фотозйомки будівель (фасади, загальний вид) та виявлених пошкоджень;

- визначення технічного стану об’єкта;

- розроблення у разі необхідності рекомендацій щодо забезпечення безпечної експлуатації об’єкта;

- складання звіту за результатами технічного обстеження.

 


 

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Вступ

Будівля, що обстежується, розміщена на території _______________________

______________________________________________________________________

Поштова адреса: __________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Класифікація будівлі згідно з державним класифікатором будівель і споруд ДК 018-2000 - ________________.

Даний район відноситься до району___________________________________

(за характеристичним значенням ваги снігового

_______________________________________________________________________

покрову, вітрового тиску; з підроблювальною або підтоплювальною територією)

Розрахункова сейсмічність – до __ балів.

Рельєф ділянки (спокійний, горбистий) з (не)значним падінням відміток поверхні землі в бік ________________ (прив’язка до суміжних земельних ділянок або вулиць).

Будівлі розташовані в _________________ (лісистій, рівнинній) зоні.

Під час проведення робіт встановлено, що будівля, згідно з документацією, яка збереглася (зі слів забудовника, інформації органів місцевого самоврядування тощо), була збудована у період з __________ по _________ рік.

Вогнестійкість будівлі - ____________________ (згідно з додатком В ДБН В.1.1.-7-2002).

Категорія будівлі - ________________________ (згідно з ДБН А.2.2.-3-2004).

Площа забудови земельної ділянки - __________ м2.

Будівлю зведено господарськимспособом будівництва.

Проектна та робоча документація у забудовника ________________________

(в наявності, частково в наявності, відсутня).

Попередні обстеження будівель ______________________________________

(не проводилися, проводились коли і ким)

Дані про геологічні умови на теперішній час ______________ (наявні, відсутні).

 

Відомості про наявні на земельній ділянці будівлі (сарай, гараж, сауна, вбиральні, тощо):_________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ ТА КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ

 

ЗА АНАЛОГІЄЮ ПІДЛЯГАЮТЬ ОБСТЕЖЕННЮ ТА ОПИСУВАННЮ УСІ БУДІВЛІ, РОЗТАШОВАНІ НА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ.

План забудови (специфікація будівель та споруд), план будинку та споруд, плани поверхів, підвалу, горища, мансарди, експлікація приміщень з визначенням площ копіюються із технічного паспорту, складеного бюро технічної інвентаризації. Зазначені копії додаються до звіту про проведення технічного обстеження.

РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ

 

Під час обстеження були оглянуті основні несучі та огороджувальні конструкції будівель. У разі виявлення пошкоджень (тріщин, відшарувань тощо) за згодою власника проводилося вибіркове зняття захисних шарів та оздоблювальних покриттів.

Результати обстеження наведені в таблиці.

ЗРАЗОК

РЕКОМЕНДАЦІЇ З УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ ДЕФЕКТІВ ТА ПОШКОДЖЕНЬ

(у разі необхідності)

За результатами проведеного технічного обстеження будівель, технічний стан яких оцінюється як непридатний до нормальної експлуатації або аварійний (ІІІ і IV категорія зношення відповідно), забудовнику слід виконати роботи згідно з рекомендаціями, наведеними у таблиці.

 

ВИСНОВОК

 

 

За результатами проведення технічного обстеження житлового будинку садибного типу/дачного будинку/садового будинку з господарськими спорудами

(непотрібне закреслити)

і будівлями

 

____________________________________________________________________________________

( місцезнаходження, основні показники будівель та споруд, прізвище, ім’я та по батькові забудовника)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

встановлено його відповідність / невідповідність вимогам надійності і безпечної

(непотрібне закреслити)

експлуатації будівель та споруд і можливість/неможливість безпечної експлуатації.

(непотрібне закреслити)

 

 

Для забезпечення надійної та безпечної експлуатації будівлі необхідно усунути виявлені під час обстеження дефекти та пошкодження, зазначені у рекомендаціях. (У разі відсутності дефектів та пошкоджень даний абзац виключити).

 

Звіт про проведення технічного обстеження склав:

 

____________________________ ______________ ___________________

(посада) (підпис) (П.І.П)

 

Перевірено:

____________________________ ______________ ___________________

(посада) (підпис) (П.І.П)

м.п.

 


ВИСНОВОК

Про відповідність/невідповідність містобудівним вимогам закінченого будівництвом приватного житлового будинку садибного типу, дачного та садового будинку з господарськими спорудами і будівлями, побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт

від _____________ № _________

1. Найменування та місце розташування об’єкта _______________________

_______________________________________________________________________.

 

2. Забудовник_______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, серія та номер паспорта)

_______________________________________________________________________.

3. Загальна площа земельної ділянки, на якій розташований об’єкт,
складає____ кв. метрів.

4. Документ, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розташований об'єкт ______________________________________

(найменування документа, ким і коли виданий)

_______________________________________________________________________.

 

5. Наявність мінімальних відступів об’єкта від червоних ліній та меж суміжних ділянок________________________________________________________

(вказати наявні відступи)

6. Наявність планувальних обмежень використання земельних ділянок _____

_______________________________________________________________________.

(вказати наявні обмеження)

7. Узагальнений висновок :

Збудований _______________________________________________________

(найменування та місце розташування об’єкта )

відповідає/ не відповідає містобудівним вимогам.

Рекомендації щодо усунення порушень (у випадку невідповідності містобудівним вимогам)________________________________________________________________.

 

_____________________________________________ (найменування посади посадової особи органу місцевого самоврядування або його виконавчого органу) _____________________________ М.П. (ініціали, прізвище та підпис посадової особи)

 

Примітка: Висновок про відповідність/невідповідність містобудівним вимогам закінченого будівництвом приватного житлового будинку садибного типу, дачного та садового будинку з господарськими спорудами і будівлями, побудованого без дозволу на виконання будівельних робіт видається органом місцевого самоврядування або його виконавчим органом протягом десяти робочих днів.

 

Звіт

про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж

(відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від_________ № ____)

Об’єкт: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________ ______________________________________________________________
Забудовник: ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

 

Виконавці технічного обстеження:

 

_________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові) ____________________________________________________________ (посада)
_________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові) ____________________________________________________________ (посада)
_________________________ (Прізвище, ім’я, по батькові) ____________________________________________________________ (посада)

 

Відповідно до Тимчасового порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом приватних житлових будинків садибного типу, дачних та садових будинків з господарськими спорудами і будівлями, споруджених без дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженого наказом Мінрегіонбуду від_________ № ____, зазначений звіт про проведення технічного обстеження надається в інспекцію державного архітектурно-будівельного контролю за місцем розташування об’єкта будівництва і є підставою для одержання сертифіката про відповідність збудованого об'єкта вимогам надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд.

 


 

Зміст

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.011 с.)