Забезпечення належної організації виконання окремих нормативно-правових актівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Забезпечення належної організації виконання окремих нормативно-правових актівСтан виконання приписів посадових осіб Держгірпромнагляду.

Стан виробничого травматизму (наявність у навчальному закладі фактів приховування нещасних випадків, пов'язаних з виробництвом).

Своєчасність та якість розслідування нещасних випадків.

Вчасність направлення територіальному управлінню Держгірпромнагляду примірника акта за формою Н-1 та повідомлення про наслідки нещасного випадку, стан виконання заходів, зазначених у акті за формою Н-1, щодо недопущення повторення подібних нещасних випадків.

Порядок ознайомлення працівників, які поступають на роботу, під розписку з умовами праці в навчальному закладі, з наявністю на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів та з їх правами на пільги і компенсації за роботу в таких умовах (стаття 5 Закону).

Стан забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту (стаття 8 Закону).

Недопущення праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Наявність переліку важких робіт та робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.93 р. №256.

Недопущення застосування праці неповнолітніх на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Наявність переліку важких робіт та робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх відповідно до наказу МОЗ України від 31.03.94 р. №46.

Своєчасність проходження медоглядів працівниками відповідно до наказу МОЗ України від 21.05.07 р. № 246 (стаття 17 Закону).

Своєчасність проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою (НПАОП 0.00-4.12-05 - п.4.1).

Стан будівель, споруд, приміщень тощо відповідно до вимог ДБН В. 2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів".

Виконання охоронних робіт (наявність інструкцій з охорони праці, маршрутів обходу територій і приміщень, порядку здачі - приймання змін, вивішених номерів телефонів пожежної частині та термінової медичної допомоги, адреси і телефони чергових від адміністрації у нічний час тощо).

Проведення роботи з атестації робочих місць у навчальному закладі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08. 1992 р. № 442.

Наявність кабінету (куточка) з охорони праці, укомплектованого необхідною документацією і літературою тощо.

Ефективність роботи служби охорони праці навчального закладу.

Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) фізики загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.04-98)

Відповідність вимогам безпеки приладів, пристроїв та електричного обладнання в кабінеті (лабораторії) фізики (п. 3. 3).

Наявність у завідувачів кабінетами (учителів) фізики, керівників гуртків третьої, а в лаборантів - першої кваліфікаційної групи з електробезпеки (п. 6.5).

Наявність інструкції з безпеки під час проведення занять, демонстраційних дослідів, лабораторних і практичних робіт (п. 6.1).

Наявність у завідувачів кабінетами, учителів фізики, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки та життєдіяльності (п. 6. 5).

Наявність засобів індивідуального захисту (п. 4. 1.8).

Наявність укомплектованої медичної аптечки згідно з переліком (п. 4.1.8).

Виконання вимог Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів (НПАОП 80.21-1.06-98)

Наявність в кабінеті (лабораторії) хімії та лаборантській опалення і припливно-витяжної вентиляції (п. 4.3.1).

Наявність запасного виходу з лаборантської (п.4.1.5).

Наявність затвердженого наказом по навчальному закладу переліку реактивів групи 7 (токсичні речовини) із зазначенням розміщених для зберігання максимальних мас або об'ємів речовин (п. 6.3).

Наявність окремого металевого ящика (сейфа), який надійно зачиняється, для зберігання реактивів 7-мої групи (п.6.3).

Виконання вимог безпечного збереження вогне- та вибухонебезпечних речовин (розділ 6.2).

Обладнання витяжних шаф верхніми і нижніми відсмоктувачами, які мають регулятор-перегородку (п. 4. 3. 4).

Наявність на тарі реактивів етикеток з точною назвою реактиву та його формулою, а також етикеток з написом, що свідчить про наявність у речовини отруйних, вогне- та вибухонебезпечних властивостей (п. 6.1.5).

Під час всіх операцій з кислотами і лугами треба обов'язково застосовувати засоби індивідуального захисту: халат та гумовий фартух, гумові рукавиці, захисні окуляри тощо (п. 5.2.11).

Наявність інструкції з надання потерпілому першої (долікарської) медичної допомоги (розділ VII частина 2).

Порядок ліквідації хімічних реактивів (додаток 4).

Наявність у кабінеті хімії (лаборантській) раковин із підведенням холодної та гарячої води. Обладнання водопровідних кранів знімним шлангом з насадкою та постійно закріпленою гумовою трубкою з насадкою (п. 4.1.10).

Наявність у завідувачів кабінетами, учителів хімії, керівників гуртків посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 8.6).

Наявність укомплектованої аптечки згідно з переліком, а також інструкції щодо надання першої медичної допомоги (розділ VII, частина 2).

Виконання вимог Правил безпеки під час роботи з біології у загальноосвітніх навчальних закладах (НПАОП 80.21-1.05-98)

Наявність окремого приміщення і закритої тари з відповідними написами для зберігання мінеральних добрив, біологічних препаратів і стимуляторів росту (п. 5.5.8).

Наявність в кабінеті (лабораторії) біології інструкцій з охорони праці для працюючих у кабінеті під час лабораторних занять, практичних робіт на навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї) та екскурсій на природу (п.3.3).

Наявність у завідувачів кабінетами, учителів біології, керівників біологічних гуртків, керівників робіт на навчально-дослідній ділянці, в теплиці (оранжереї) посвідчень щодо проходження ними навчання (один раз на три роки) на курсах підвищення кваліфікації з безпеки життєдіяльності (п. 7. 6).

Наявність засобів індивідуального захисту (халату, гумових рукавиць) та відповідного інвентарю (мірний посуд, совки, миючі засоби, рушники тощо) для приготування розчинів мінеральних добрив і підживлення рослин (п.5.5.9).

Наявність у кабінеті (лабораторії) біології укомплектованої медичної аптечки згідно з переліком (п. 5.1.3).

Виконання Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти (НПАОП 80.0-1.12-04)

Наявність в кабінетах інформатики природного і штучного освітлення (п.2.4).

Наявність захисту від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання (п.2.5).

Наявність захисного заземлення (занулення) електроустановок кабінету інформатики (п.4.4., 4.6).

Відмінність штепсельних розеток із різною напругою (п. 4.4).

Відсутність кабелів і проводів з пошкодженою або такою, що втратила захисні властивості, ізоляцією (п. 4.5).

 

 

Виконання вимог Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах (НПАОП 9.2.30-1.08-99)

Наявність спеціального журналу, в якому фіксуються результати випробувань спортивного інвентарю та обладнання на предмет надійності установлення та безпечності (п. 5.1).

Наявність у спортивному залі захисних огорож на вікнах і світильниках (п. 4.1.6).

Відсутність дерев, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму, на відстані менш ніж 2 м від відкритого спортивного майданчика (п.4.2.4).

Наявність "Инструкции по технике безопасности при экеплуатации спортивных сооружений" (НПАОП 9.1.70-5.01-81 - п.5.1).

Наявність у спортивних спорудах укомплектованої медичної аптечки та інструкції щодо надання першої медичної допомоги (п. 3.6).

Виконання Правил безпеки під час проведення занять з допризовної підготовки в загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах і вищих навчальних закладах першого та другого рівнів акредитації (НПАОП 80.0-1.09-00)

Стан зберігання навчальної зброї, МК гвинтівок й патронів (п. 5.15).

Наявність у тирі: попереду - кулеуловлювача і вала, а з боків - валів і стін, що перешкоджають вильоту куль за межі тиру (п. 4.2.5).

Наявність інструкцій з безпеки для кабінету допризовної підготовки, інструкцій з безпеки під час проведення занять з тактичної підготовки, а також їх періодичний перегляд один раз на три роки (п. 7.1).

Наявність у кабінеті допризовної підготовки укомплектованої аптечки (п. 4.1.10).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.01 с.)