Розділ 1. Система управління охороною праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 1. Система управління охороною праціМотивація організації роботи з охорони праці

Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності дедалі серйозніше звучать сьогодні в організації навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних закладів, адже дотримання встановлених норм з охорони праці – це одна з найважливіших складових ефективної діяльності. Сьогодення акцентує увагу на безпечності умов під час проведення навчально-виховних занять, вживанні конкретних заходів щодо збереження здоров’я та життя всіх учасників навчально-виховного процесу. Не секрет, що робота навчального закладу не може бути високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов та виконання посадових обов’язків, спрямованих на збереження як власного життя і здоров’я працівників закладу, так і життя та здоров’я дітей. Кожен досвідчений педагог розуміє, що сьогодні слід докладати максимум зусиль, аби насамперед через систему освіти впливати на умови збереження, зміцнення і відновлення здоров’я особистості. Для цього у кожному навчальному закладі, в першу чергу, повинні бути створені умови, належна матеріально-технічна база, чого, на превеликий жаль, бракує.

Організація роботи з охорони праці передбачає підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Плануючи організацію роботи з охорони праці слід звертати увагу на матеріально-технічне забезпечення закладу, використання обладнання в технологічних процесах; стан безпеки приміщень і споруд закладу; випадки травматизму, професійних захворювань, причини їх виникнення; умови праці, навчання учасників навчально-виховного процесу, враховувати можливі потенційні небезпеки техногенного характеру, надзвичайні ситуації.

Відповідно до проаналізованих умов та встановлених вимог необхідно розробляти документацію з питань дотримання норм техніки безпеки та охорони праці, постійно передбачати роботу з навчання учасників навчально-виховного процесу, дотримання безпечних умов праці, відпрацьовувати систему роботи та контролю за дотриманням вимог безпечного навчання і виховання учнів.

Планування роботи

Планування роботи з охорони праці передбачає на основі аналізу та контролю діяльності навчального закладу складання річного плану, в якому визначаються такі заходи: навчання та перевірка знань працівників з охорони праці; проведення інструктажів, розробка, періодичний перегляд посадових інструкцій; внутрішній контроль; профілактичні та інші організаційні заходи, що спрямовані на підвищення рівня безпеки учасників навчально-виховного процесу; визначенні потреби у новому обладнанні, матеріально-технічних засобах безпеки та санітарно-побутовому обслуговуванні.

Найактуальнішими питаннями річного плану роботи з охорони праці є:

· серпень – вересень – проведення вступного (первинного) інструктажу з працівниками та учнями; видання наказу з організації роботи з охорони праці; перегляд інструкцій з правил техніки безпеки; оформлення актів-дозволів на роботу в навчальних кабінетах, майстернях, спортивній базі; проведення наради-навчання працівників; забезпечення проходження працівниками профілактичного медичного огляду; забезпечення виконання заходів протипожежного захисту закладу;

· січень – лютий – проведення повторного інструктажу з учасниками навчально-виховного процесу; аналіз стану охорони праці навчального закладу; моніторинг результатів щорічного медичного огляду учнів;

· протягом року – організація і проведення заняття з учнями з питань безпеки життєдіяльності; проведення тижнів, творчих конкурсів, масових заходів з висвітлення актуальних питань безпеки людини; проведення батьківських зборів із попередження дитячого побутового травматизму; проведення внутрішньоліцейного контролю за дотриманням учасниками навчально-виховного процесу правил і вимог охорони праці;аналіз стану травматизму; проведення навчання з дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій; оформлення інформаційних матеріалів, виставок, стендів з висвітлення безпеки життя людини в оточуючому середовищі.

Перелік необхідних документів, матеріалів для організації роботи з охорони праці

Організаційні документи

1.1. Річний план роботи навчального закладу.

1.2. Наказ про організацію роботи з ОП та безпеки життєдіяльності в закладі.

1.3. Наказ про призначення відповідальної особи за електрогосподарство.

1.4. Наказ про протипожежну безпеку закладу освіти.

1.5. Положення про службу ОП та безпеки життєдіяльності закладу.

1.6. Колективний договір.

1.7. Посадові, робочі інструкції працівників.

1.8. Інструкції з ОП, ТБ на робочому місці працівників, в навчальних кабінетах, майстернях, спортивних залах.

1.9. Санітарно-технічні паспорти приміщень.

1.10. Наказ про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності навчального закладу.

1.11. Програми інструктажів працівників, учнів (вихованців).

1.12. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.13. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти.

1.14. Нормативно-правове забезпечення роботи з охорони праці.

1.15. Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року.

1.16. Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу.

1.17. Приписи органів державного нагляду і відповідні документи про реагування.

1.18. Протокол зборів трудового колективу про вибори уповноваженого з охорони праці.

1.19. Акт перевірки захисного заземлення, опору ізоляції.

1.20. Акт загального технічного огляду будівлі і споруд навчального закладу.

 

Облікова документація

2.1. Журнал реєстрації вступного інструктажу з працівниками.

2.2. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів працівників навчального закладу.

2.3. Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів учнів (у навчальних кабінетах).

2.4. Журнал реєстрації нещасних випадків з працівниками та учнями.

2.5. Акти розслідування нещасних випадків

2.6. Посвідчення працівників, які здійснюють обслуговування електромереж.

2.7. Журнал реєстрації первинного, цільового, позапланового інструктажів учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності при організації суспільно-корисної праці, проведенні позакласних заходів.

Інформаційні матеріали, стенди

3.1. Охорона праці.

3.2. Пожежна безпека.

3.3. Безпека дорожнього руху, маршрут руху до навчального закладу.

3.4. Електробезпека.

3.5. Безпека людини у надзвичайних ситуаціях.

3.6. Попередження і профілактика травматизму невиробничого характеру.

Посадові інструкції працівників

Згідно з установленими вимогами законодавства з охорони праці та з метою систематичного їх виконання необхідно розробляти та затверджувати посадові інструкції Онлайн бібліотека.. Діяльність кожного підрозділу (навчального кабінету тощо) професійно-технічного навчального закладу регламентується відповідними Положеннями, затвердженими наказами Міністерства освіти і науки України, наказами керівника закладу, в їх роботі передбачаються заходи з безпеки життєдіяльності, що обліковуються в планах роботи кабінету, класного керівника і мають відповідне нормативне забезпечення. Особливу увагу в організації роботи з охорони праці слід приділяти інструктажам. Організація роботи з охорони праці проводиться відповідно до сформованих планів, супроводжується виданням відповідних наказів, розпорядчих документів. Наказ видають на виконання законів, постанов уряду, наказів та рекомендацій вищих органів управління освітою, планів роботи навчального закладу.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.012 с.)