Тема 6. Система страхових пенсійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Система страхових пенсійСучасний стан та напрями реформування державної системи пенсійного забезпечення.

Поняття, ознаки і система страхових пенсій. Суть і принципи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Види пенсійних виплат та соціальних послуг.

Права і обов'язки застрахованої особи та страхувальників.

Страхові внески.

Пенсії за віком у солідарній системі.

Умови призначення пенсії за віком. Розмір пенсії за віком. Підвищення розміру пенсій за віком.

Пенсії по інвалідності в солідарній системі.

Пенсії в зв'язку з втратою годувальника в солідарній системі.

Умови призначення пенсії по інвалідності. Розмір пенсії по інвалідності.

Строк виплати пенсій по інвалідності, в разі зміни групи інвалідності або відновлення працездатності.

Умови призначення пенсії в зв'язку з втратою годувальника. Розмір пенсії в разі втрати годувальника. Пенсійні виплати.

Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду. Види пенсійних виплат з коштів Накопичувального фонду. Порядок укладення та оплати договору страхування довічної пенсії. Види довічних пенсій.

Організація і порядок здійснення управління в солідарній системі.

Пенсійний фонд і його органи управління. Правління Пенсійного фонду і його повноваження. Повноваження Наглядової ради.

Кошти пенсійного фонду.

Джерела формування коштів Пенсійного фонду.

Акту орні розрахунки.

Використання коштів Пенсійного фонду.

Суб'єкти накопичувальної системи пенсійного страхування. Накопичувальний фонд і його джерела формування. Пенсійні активи Накопичувального фонду. Рада накопичувального фонду.

Порядок проведення тендера для обрання компаній з управління активами, зберігача та аудитора накопичувального фонду.

Зберігання пенсійних активів накопичувального фонду.

Зберігач.

Зберігання пенсійних активів у цінних паперах. Винагорода зберігача. Відповідальність зберігача.

Державне регулювання та нагляд у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Відповідальність у сфері загальнообов'язкового державного пенсійного страхування.

Органи державного регулювання та нагляду.

Відповідальність страхувальників, банків, організацій, що здійснюють виплату і доставку пенсій та їх посадових осіб.

Гарантії прав і законних інтересів застрахованих осіб.

Тема 7. Недержавне пенсійне забезпечення

Загальна характеристика Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 19.07.03.

Система недержавного пенсійного забезпечення. Принципи недержавного пенсійного забезпечення.

Недержавне пенсійне забезпечення, що здійснюється Пенсійними фондами.

Учасники, вкладники та засновники недержавних Пенсійних фондів. Статут пенсійного фонду. Рада пенсійного фонду. Ліквідація пенсійного фонду.

Адміністрування недержавного пенсійного фонду. Адміністратор недержавних пенсійних фондів. Ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів.

Оплата послуг з адміністрування пенсійного фонду.

Пенсійні активи. Зберігач пенсійних фондів. Особи, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів.

Вимоги до договору по обслуговуванню пенсійного фонду зберігачем. Склад активів пенсійного фонду. Використання пенсійних активів. Пенсійні внески.

Пенсійний контракт та пенсійна схема. Істотні умови пенсійного контракту і строк його дії. Зобов'язання сторін за пенсійним контрактом. Пенсійні схеми.

Пенсійні виплати недержавних пенсійних фондів. Державний нагляд та контроль у сфері пенсійного забезпечення Розподіл та успа­дкування пенсійних активів. Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері недержавного пенсійного забезпечення.

Тема 8. Система пенсійного забезпечення

Державні нестрахові пенсії.

Система страхових пенсій.

Недержавне пенсійне забезпечення.

Особливості пенсійного забезпечення осіб, що постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи; державних службовців; суддів; працівників прокуратури.

 

Тема 9. Система державних та страхових допомог

Поняття, ознаки та види державних допомог.

Правові ознаки і види страхових допомог: допомога в разі тимчасової, непрацездатності, допомоги зумовлені народженням дитини, допомоги в зв'язку з безробіттям, страхові виплати в зв'язку з нещасним випадком і професійним захворюванням страхова допомога на поховання. Порядок призначення і виплати страхових допомог.

 

Тема 10. Соціальні пільги і соціальне обслуговування як види соціального забезпечення

Поняття та особливості житлових субсидій.

Поняття і ознаки соціальних пільг.

Класифікація соціальних пільг.

Соціальні пільги у сфері житлово-комунальних послуг.

Медико-реабілітаційні соціальні пільги.

Система транспортних соціальних пільг.

Соціально-трудові пільги.

Соціально-побутові пільги.

Джерела фінансування соціальних пільг.

Проблеми реформування державної системи соціальних пільг в Україні.

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996р. // www.rada. gov.ua

2. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування № 16/98-ВР від 14.01.1998р. // www.rada. gov.ua

3. Закон УРСР «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-XII від 28.02.1991р. // www.rada. gov.ua

4. Закон УРСР «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» № 875-XII від 21.03.1991р. // www.rada. gov.ua

5. Закон України "Про пенсійне забезпечення" № 1788-XII від 05.11.1991р. // www.rada. gov.ua

6. Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» № 2011-XII від 20.12.1991р. // www.rada. gov.ua

7. Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» в редакції Закону № 2334-ІІІ від 22.03.2001р. // www.rada. gov.ua

8. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» № 3551-XII від 22.10.1993р. // www.rada. gov.ua

9. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» № 3721-XII від 16.12.1993р. // www.rada. gov.ua

10. Закон України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування» № 400/97-ВР від 26.06.1997р. // www.rada. gov.ua

11. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» № 1105-XIV від 23.09.1999р. // www.rada. gov.ua

12. Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» № 1533-III від 02.03.2000р. // www.rada. gov.ua

13. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» № 1768-III від 01.06.2000р. // www.rada. gov.ua

14. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» № 2017-III від 05.10.2000р. // www.rada. gov.ua

15. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» № 2109-III від 16.11.2000р. // www.rada. gov.ua

16. Закон України «Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування» № 2213-III від 11.01.2001р. // www.rada. gov.ua

17. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" № 2240-III від 18.01.2001р. // www.rada. gov.ua

Додаткова

18. Андреев В.М. Соціальне страхування: історія проблеми // Соціальний захист. - 1999. - № 3. - С.43-51.

19. Казанчан А.А. До предмета правового регулювання права соціального забезпечення України: проблеми визначення і виділення // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_pravo/2010_3/files/LA310_17.pdf

20. Стефанова О.А. Правовий механізм державної політики забезпечення соціальними послугами осіб похилого віку // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_du/2010_3/files/DU310_40.pdf

21. Котуков О.А., Копилова Н.А. Соціальний розвиток як концептуальний підхід до забезпечення соціального благополуччя // http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/apdu/2010-1/doc/1/06.pdf

22. Обухова К.О., Глухова В.І. Значення фонду державного соціального страхування України на випадок безробіття у сфері трудових відносин // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Natural/Vkdpu/2009_4_2/PDF_4_2009_ch2/190.pdf

23. Голубчик Г.Д., Кірєєва О.Б. Побудова моделі загальнообов’язкового медичного страхування в Україні // http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpdduu/du/2010_148/008.pdf

24. Кулачок-Тітова Л.В. Деякі проблеми загальнообов’язкового медичного страхування //www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Pravo/2009_841/52.pdf

25. Авраменко Н.В. Розвиток правових механізмів загальнообов’язкового державного соціального медичного // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_du/2010_3/files/DU310_26.pdf

 

Ресурси

26. www.kmu.gov.ua Кабінет Міністрів України

27. http://www.dcz.gov.ua Державна служба зайнятості

28. www.rada.gov.ua Верховна рада України

29. http://www.ukrstat.gov.ua Державний комітет статистики

30. http://www.fse.gov.ua Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

31. http://www.mlsp.gov.ua Міністерство соціальної політики

32. http://ukrsocium.com журнал «Суспільство і соціальна політика»

33. http://www.social.org.ua Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Для групи П-201 (ФМС та ДП)

(17 год.)

Змістовий модуль 1.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.231 (0.012 с.)