Підстави, умови та визначення розміру пенсій (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підстави, умови та визначення розміру пенсій (2 год.)Семінарське заняття № 3. (2 год.)

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання студентів щодо особливостей державних пенсій. Навчити користуватися законодавчим та інструктивним матеріалом; формувати у студентів правове мислення, вміння грамотно висловлювати свої думки та вміло використовувати набуті знання в практичній діяльності; виховувати правову культуру студентів.

План

1. Поняття і види пенсій.

2. Умови призначення пенсії по інвалідності. Розмір пенсії по інвалідності.

3. Особи, що мають право на пенсію в разі втрати годувальника.

4. Соціальні пенсії.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 18, 19, 30

Змістовий модуль 2.

Тема 6. Система страхових пенсій ( 2 год.)

Семінарське заняття № 4. (2 год.)

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання студентів щодо системи страхових пенсій. Навчити користуватися законодавчим та інструктивним матеріалом; формувати у студентів правове мислення, вміння грамотно висловлювати свої думки та вміло використовувати набуті знання в практичній діяльності; виховувати правову культуру студентів.

План

1. Поняття, ознаки і система страхових пенсій.

2. Права та обов’язки застрахованої особи та страхувальників.

3. Суб’єкти накопичувальної системи пенсійного страхування.

4. Накопичувальний фонд і його джерела формування.

5. Зберігання пенсійних активів накопичувального фонду.

Рекомендована література: 1-17, 19, 26-33

 

Тема 9. Система державних та страхових допомог (2 год.)

Семінарське заняття № 5. (2 год.)

Мета заняття: Закріпити теоретичні знання студентів щодо системи державних та страхових допомог. Навчити користуватися законодавчим та інструктивним матеріалом; формувати у студентів правове мислення, вміння грамотно висловлювати свої думки та вміло використовувати набуті знання в практичній діяльності; виховувати правову культуру студентів.

План

1. Поняття та ознаки державних допомог.

2. Види державних допомог.

3. Порядок призначення і виплати страхових допомог.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 18, 19, 30

 

 

 

Завдання для самостійної роботи

студентів групи П-201

(ФМС та ПП)

(27 год.)

Змістовий модуль 1.

Тема 1. Поняття, предмет, метод, принципи права

Соціального забезпечення (3 год.)

1. Соціальне забезпечення – пріоритетний напрям соціальної політики держави.

2. Співвідношення понять «соціальне забезпечення» та «соціальний захист».

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 18, 19, 30

 

Тема 2. Система і джерела права соціального

Забезпечення (3 год.)

1. Акти матеріально-побутового і житлово-комунального обслуговування.

2. Нормативні акти щодо працевлаштування інвалідів та їх професійного навчання.

3. Нормативні акти по медико-соціальній експертизі.

Рекомендована література: 1-17, 19, 26-33

 

Тема 3. Правовідносини в сфері соціального забезпечення. Соціальні ризики як підстава виникнення у особи права на соціальне забезпечення (2 год.)

1. Малозабезпеченість як підстава виникнення у особи права на соціальне забезпечення.

2. Непрацездатність як підстава виникнення у особи права на соціальне забезпечення

3. Старість як підстава виникнення у особи права на соціальне забезпечення

4. Інвалідність як підстава виникнення у особи права на соціальне забезпечення

5. Безробіття як підстава виникнення у особи права на соціальне забезпечення

6. Втрата годувальника як підстава виникнення у особи права на соціальне забезпечення.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 18, 19, 30

Тема 4. Трудовий та страховий стаж, вислуга років (3 год.)

1. Види трудової діяльності, що зараховуються в стаж роботи.

2. Значення і правила обчислення років військовослужбовцям та іншим працівникам, що несуть державну службу.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 18, 19, 30

 

Тема 5. Державні (не страхові) пенсії. Види пенсій,

Підстави, умови та визначення розміру пенсій (2 год.)

1. Умови призначення пенсії за віком.

2. Причини інвалідності та групи інвалідності.

3. Стаж роботи годувальника, що дає право на пенсію. Розмір пенсії в разі втрати годувальника.

Рекомендована література: 1-17, 19, 26-33

Змістовий модуль 2.

Тема 6. Система страхових пенсій ( 4 год.)

1. Сучасний стан та напрямки реформування державної системи пенсійного забезпечення.

2. Страхові внески.

3. Пенсійні виплати за рахунок коштів Накопичувального фонду.

4. Організація і порядок здійснення управління в солідарній системі.

5. Гарантії прав і законних інтересів застрахованих осіб.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 18, 19, 30

 

Тема 7. Недержавне пенсійне забезпечення (4 год.)

1. Недержавне пенсійне забезпечення, що здійснюється пенсійними фондами.

2. Адміністратор недержавного Пенсійного фонду.

3. Оплата послуг з адміністрування недержавного Пенсійного фонду.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 18, 19, 30

 

Тема 8. Система пенсійного забезпечення (2 год.)

1. Державні нестрахові пенсії.

2. Система страхових пенсій.

3. Недержавне пенсійне забезпечення.

Рекомендована література: 1-17, 19, 26-33

 

Тема 9. Система державних та страхових допомог (2 год.)

1. Правові ознаки допомоги в разі тимчасової непрацездатності.

2. Допомога при народженні дитини.

3. Допомоги в зв'язку з безробіттям.

4. Страхові виплати в зв'язку з нещасним випадком і професійним захворюванням.

5. Страхова допомога на поховання.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 18, 19, 30

Тема 10. Соціальні пільги і соціальне обслуговування як види

Соціального забезпечення (2 год.)

1. Класифікація соціальних пільг.

2. Джерела фінансування соціальних пільг.

3. Проблеми реформування державної системи соціальних пільг в Україні.

Рекомендована література: 1-17, 19, 26-33

 

Завдання для модульної контрольної роботи

 

 

Варіант 1.

1. Поняття, мета встановлення та принципи формування державних соціальних стандартів.

2. Соціальні пільги: поняття, ознаки та види.

3. Особливості державних соціальних гарантій.

4. Єдиний соціальний внесок.

 

Варіант 2.

1. Особливості соціальних норм та нормативів.

2. Правове регулювання надання страхових допомог.

3. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

4. Медична допомога громадянам України.

 

Варіант 3.

1. Соціально-забезпечувальні відносини в Україні.

2. Суб’єкти державного соціального страхування.

3. Одноразова допомога при народженні дитини.

4. Соціальні послуги безробітним.

 

Варіант 4.

1. Поняття та предмет права соціального забезпечення.

2. Соціальні пільги: поняття, ознаки та види.

3. Страхові допомоги на випадок безробіття.

4. Органи, які здійснюють соціальне обслуговування.

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Відмінно (IV рівень) —студент має глибокі, міцні і систематичні знання всіх положень дисципліни, може не тільки вільно сформулювати, але й самостійно пояснити застосування норм законодавства в тій чи іншій ситуації, використовує здобуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, здатний вирішувати проблемні питання. Відповідь студента відрізняється точністю формулювань, логікою, достатній рівень узагальненості знань.

Добре (III рівень) — студент знає i може самостійно сформулювати основні положення, навести приклади їх застосування в практичні й діяльності, але не завжди може самостійно довести їх. Студент може самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, його відповідь логічна, але розуміння не є узагальненим.

Задовільно (ІІ рівень) —на якому студентом здійснюється репродуктивна дія (копія) шляхом самостійного відтворення і застосування інформації про раніш засвоєну основу для виконання відомої дії у типовій ситуації.

Незадовільно (І рівень) —на якому студент розпізнає та відтворює окремі факти, елементи об'єктів при повторному сприйнятті раніше засвоєної інформації про них, або дій з ними.

 

Доповнення та зміни в робочій програмі на 20__/20__ навчальний рік

У робочу програму вносяться такі зміни:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Робоча програма переглянута та узгоджена на засіданні кафедри філософії і права „______________ 20 р.

В.о. завідувача кафедри___________

Внесені зміни затверджую

Декан ФМС та ДП ___________________

„___” ____________________20 р.

 

 

Перелік питань для підсумкового контролюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.029 с.)