Теоретичний змістовий модуль 1 «ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теоретичний змістовий модуль 1 «ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ» 

 

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на лекції Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів Форми контролю
№ лекції         зміст год.    
 
1. Поняття, предмет Конституційного права України. 2. Метод правового регулювання в Конституційному праві України 3. Система Конституційного права України. 4. Місце Конституційного права України в системі національного права.   Підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи Характеристика основних інститутів КПУ Усне опитування на семінарському занятті
1. Поняття та ознаки джерел Конституційного права України. 2. Критерії класифікації джерел Конституційного права України. 3. Загальна характеристика джерел Конституційного права України Підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи Сучасні підходи до класифікації джерел Конституційного права України Усне опитування на семінарському занятті
5. 1. Поняття і сутність конституції. 2. Види конституцій. 3. Конституційний процес в Україні. 4. Загальна характеристика Конституції України.   Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1.Юридичні властивості Конституції як Основного закону держави 2.Порядок внесення змін і доповнень до Конституції України. 3.Поняття, мета і суб’єкти правової охорони конституції. Тестове опитування на семінарському занятті

 

 


Теоретичний змістовий модуль 2 «Загальні засади конституційного та суспільного ладу України»

 

 

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на лекції Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів Форми контролю
№ лекції         зміст год.    
6. 1. Поняття і основні принципи конституційного ладу України. 2. Державний лад та його співвідношення з конституційним ладом. 3. Основні елементи державного ладу. 4. .Конституційне регулювання політичної системи України.   Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1.Конституційне регулювання економічної системи України 2.Конституційно-правове регулювання соціальної системи та духовно-культурних відносин в Україні. 3. Захист основ конституційного ладу. Усне опитування на семінарському занятті
8. 1. Громадянство України як елемент правового статусу. 2. Поняття, принципи, підстави і умови набуття громадянства України. 3. Підстави припинення громадянства України. 4. Громадянство дітей при зміні громадянства батьків. 5. Повноваження органів, що вирішують питання пов’язані з громадянством. Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1. Повноваження державних органів з питань громадянства в Україні. Усне опитування на семінарському занятті
9. 1. Поняття та види прав та свобод людини і громадянина в Україні. 2. Конституційна класифікація прав та свобод людини і громадянина. 3. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні. 4. Механізм реалізації прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні.   Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1.Розвиток правової думки про права свободи та обов’язки людини та громадянина Тестове опитування на семінарському занятті
10. 1. Поняття та форми безпосереднього народовладдя в Україні. 2. Поняття і види виборів в Україні. 3. Поняття та стадії виборчого процесу. 4. Поняття і види референдумів. Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1. Типи виборчих систем. Усне опитування на семінарському занятті

 


Теоретичний змістовий модуль 3 «Організація державної влади в Україні»

 

 

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на лекції Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів Форми контролю
№ лекції         зміст год.    
12. 1. Поняття парламенту як представницького і законотворчого органу в Україні. 2. Становлення парламентаризму в Україні. 3. Верховна Рада – єдиний орган законодавчої влади в Україні. 4. Функції та повноваження Верховної Ради України. Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1. Поняття та структура Регламенту Верховної Ради України. Опитування на семінарському занятті
14. 1. Президент України – глава Української держави. 2. Порядок обрання і усунення з посади Президента України. 3. Повноваження Президента України. 4. Апарат Президента України Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1.Зміна правового статусу Президента України при переході до президентсько-парламентської форми правління Опитування на семінарському занятті
1. Поняття виконавчої влади і система її органів. 2. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчої влади. 3. Повноваження Кабінету Міністрів України. 4. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України. 5. Акти Кабінет Міністрів України.   Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1.Порядок призначення на посаду Прем’єр-міністра України. Опитування на семінарському занятті
16. 1. Судова система України. 2. Конституційні принципи правосуддя 3. Порядок формування та компетенція Конституційного Суду України, суб’єкти звернення до Конституційного Суду України. 4. Система судів загальної юрисдикції. 5. Правовий статус суддів, народних засідателів та присяжних. Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1.Місце Конституційного Суду України в системі державних органів. Опитування на семінарському занятті

 


 

Теоретичний змістовий модуль 4 «Конституційно-правові основи територіального устрою України, організації місцевого самоврядування та національної безпеки України»

 

№ тижня Перелік питань, які вивчаються на лекції Використання технічних засобів навчання, програмного забезпечення, методичних посібників Самостійна робота студентів Форми контролю
№ лекції         зміст год.    
17. 1. Поняття та принципи адміністративно-територіального устрою України. 2. Система адміністративно-територіального устрою України. 3. Проблеми реформування адміністративно-територіального устрою України. Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1. Співвідношення понять територіальний устрій та адміністративно-територіальний устрій. Усне опитування на семінарському занятті
18. 1. Поняття та принципи місцевого самоврядування в Україні. 2. Основні теорії місцевого самоврядування. 3. Система місцевого самоврядування в Україні. 4. Повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування. Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1. Конституційно-правовий статус органів самоорганізації населення. Усне опитування на семінарському занятті
19. 1. Основи правового статусу Автономної Республіки Крим. 2. Конституційно-правовий статус Верховної Ради Автономної Республіки Крим. 3. Конституційно-правовий статус Ради Міністрів АРК. 4. Представник Президента України в Автономної Республіки Крим. Слайди, підручники, конституційні акти, методичні рекомендації для підготовки семінарських занять та самостійної роботи 1. Особливості формування Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Усне опитування на семінарському заняттіПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.01 с.)