Харківська державна зооветеринарна академіяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Харківська державна зооветеринарна академіяТехнологічний факультет

 

Кафедра технології

Переробки і

Стандартизації

Продуктів тваринництва

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

Для проведення лабораторно-практичних занять

з дисципліни

«Стандартизація продукції тваринництва»

 

На тему

«ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТІВ для визначення ВГОДОВАНОСТІ ЗАБІЙНИХ ТВАРИН та птиці»

для студентів ІІІ курсу технологічного факультету

напрям підготовки 6. 090102 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР "Бакалавр"

 

 

Харків, 2016


 

Методичні вказівки для проведення лабораторно-практичних занять з дисципліни «Стандартизація продукції тваринництва» на тему «Характеристика стандартів для визначення вгодованості забійних тварин та птиці» для студентів ІІІ курсу технологічного факультету, напрям підготовки 6. 090102 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва ОКР "Бакалавр" /Прудніков В.Г., Васильєва Ю.О., Тарасов М.А. //Харківська державна зооветеринарна академія. Кафедра технології переробки і стандартизації продуктів тваринництва. –Х.:РВВ ХДЗВА, 2016 р. – 20с.

 

 

Рецензент: завідуючий кафедрою технології тваринництва ім. Потьомкіна доктор с.-г. наук, професор Ю.Д. Рубан

 

Методична розробка розглянута і схвалена на засіданні кафедри технології переробки і стандартизації продуктів тваринництва (протокол № 7 від 12 січня 2011 р.).

Затверджено на вченій раді технологічного факультету (протокол №5 від 03.02.2011 р.).

 

Редактор Г.В. Свириденко

 

 

© Харківська державна зооветеринарна академія

Підписано до друку 30.09 2015 року. Формат 60 х 84 /16.

Ум. друк. арк.- 0,5 Тираж 100 примірників.

Оригінал макет підготувала Ю.О. Васильєва

__________________________________________________________________

ВИДАВНИЦТВО РВВ ХДЗВА, 2016 р.

 


ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНДАРТІВ для визначення ВГОДОВАНОСТІ ЗАБІЙНИХ ТВАРИН та птиці

Термін проведення заняття – 4 години

Місце проведення – лабораторія кафедри

Мета заняття: засвоїти основні положення стандартів визначення категорій вгодованості тварин

Матеріали: ДСТУ 4718:2007; ДСТУ 3136–95; ДСТУ 4673:2006; ДСТУ 4293:2004; ГОСТ 27096-86; ТУ 46.14 2-92; ГОСТ 20079-74; ГОСТ 2184-76; ГОСТ 25391-82; ГОСТ 1935-55; ГОСТ-5111-55. Індивідуальні завдання для студентів.

 

 

Критерієм для віднесення тварин до тієї чи іншої категорії вгодованості є ступень розвитку м’язової тканини та наявність підшкірних жирових відкладень.

 

ВГОДОВАНІСТЬ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ для забою ТА ТУШ (за ДСТУ 4673:2006)

Велику рогату худобу для забою залежно від віку поділяють на групи:

1. Доросла худоба – корови, бугаї, воли, телиці (старше 3-х років: мають три і більше пар постійних різців).

2.Молодняк– бугайці, волики та телиці (в віці від 8 місяців, але не старше 3 років: мають дві пари постійних різців та початок прорізування третьої пари).

3. Телята – бугайці та телички (в віці від 3 місяців, але не старше за 8 місяців: мають лише молочні різці, на стертій поверхні зацепів зявляється коричнева пляма).

4. Телята-молочники - бугайці та телички, випоєні молоком (у віці від 14 днів, але не старше трьох місяців: мають лише молочні різці).

 

Велику рогату худобу (туші) залежно від вгодованості та у відповідності до вимог, які вказані нижче, ділять на дві категорії: першу і другу. Велику рогату худобу (туші), яка не задовольняє вимогам другої категорії, відносять до худої.

Найменші ознаки показників вгодованості для дорослої худоби: корів, волів, телиць

1 категорія: мускулатура розвинена задовільно форми тулуба дещо кутасті, лопатки виділяються, стегна злегка підтягнуті; остисті відростки спинних і поперекових хребців, сідничні бугри і маклоки виступають, але не різко; відкладення підшкірного жиру промацуються біля основи хвоста і на сідничних горбах, щуп наповнений слабко. У волів мошонка слабо наповнена жиром і м¢яка на дотик. (Для туш: підшкірний жир покриває тушу від 8 ребра до сідничних бугрів зі значними пропусками; на шиї, лопатках, передніх ребрах і стегнах, тазовій порожнині і в області паху є відкладання жиру у вигляді невеликих ділянок).

2 категорія: форми тулуба кутасті, мускулатура розвинена менш задовільно, лопатки помітно виділяються, стегна плоскі, підтягнуті, остисті відростки спинних і поперекових хребців, сідничні пагорби і маклоки помітно виступають, відкладення підшкірного жиру можуть бути в вигляді невеликих ділянок на сідничних горбах і попереку. У волів мошонка підтягнута, зморщена і без жирових відкладень. (Для туш: є відкладання підшкірного жиру у вигляді невеликих ділянок в області сідничних бугрів, попереку та останніх ребер).

Найменші ознаки показників вгодованості для бугаїв (доросла худоба) та яловичини від бугаїв:

1 категорія: форми тулуба округлі, мускулатура розвинена добре; грудина, спина, поперек і зад достатньо широкі; кістки скелету не виступають, стегна і лопатки виповнені.

2 категорія: форми тулуба дещо кутасті, кістки скелету трохи виступають, мускулатура розвинена задовільно; грудина, спина, поперек і зад неширокі; стегна і лопатки дещо підтягнуті.

Найменші показники вгодованості для молодняку.

Молодняк, який здають для забою, залежно від живої маси поділяють на 4 класи: добірний, перший, другий та третій.

1. Розподіл молодняку (туш) на класи за живою масою*

Клас Жива маса молодняку, кг Маса туш, кг
Вищий Понад 430 Понад 220
Перший Понад 380 до 430 включно Понад 185 до 220 включно
Другий Понад 330 до 380включно Понад 158 до 185включно
Третій Від 330 і менше Від 158 і менше

Примітка:* під живою масою розуміють масу великої рогатої худоби за відрахуванням затверджених у встановленому порядку знижок від фактичної живої маси.

Молодняк усіх класів залежно від вгодованості поділяють на дві категорії.

Найменші ознаки показників вгодованості молодняку великої рогатої худоби:

1 категорія: форми тулуба округлі, мускулатура розвинена добре, лопатки, поперек, зад і стегна виповнені, остисті відростки хребців, сідничні горби і маклоки дещо виступають; підшкірні жирові відкладення прощупуються біля основи хвоста. (Для туш: відкладання підшкірного жиру можуть бути відсутніми).

 

2 категорія: форми тулуба недостатньо округлі, мускулатура розвинена задовільно, холка остисті відростки спинних і поперекових хребців, сідничні горби, маклоки виступають; підшкірні жирові відкладення не прощупуються. (Для туш: відкладання підшкірного жиру можуть бути відсутніми).

Найменші ознаки показників вгодованості телят:

Телят у віці від 3 місяців , але не старше 8 міс. живою масою понад 150 кг залежно від вгодованості поділяють на дві категорії:

1 категорія: форми тулуба округлі, мускулатура розвинена добре, лопатки, поперек і стегна виповнені.

2 категорія: форми тулуба не досить округлі, мускулатура розвинена задовільно, лопатки і стегна виповнені задовільно; сідничні бугри і маклоки виступають.

 

Найменші ознаки показників вгодованості телят-молочників:

1 категорія: м¢язи розвинуті задовільно, остисті відростки хребців не виступають, шерсть гладка, слизові оболонки повинні бути наступного кольору: повіки (кон’юнктива) – білі, без червонуватого відтінку; ясена – білі або з легким рожевим відтінком; губи і піднебіння – білі або жовтуваті. Жива маса не менш 30 кг.

2 категорія: м¢язи розвинуті менш задовільно, остисті відростки грудних і поперекових хребців дещо виступають, слизові оболонки повік (кон’юнктива), ясен, губ, піднебіння можуть мати червонуватий відтінок.

Примітки: 1). Телята в віці до 14 діб належать до несортової сировини через великий вміст у тканинах організму солей магнію, що може викликати при споживанні телятини розлад діяльності травнево-кишкового тракту.

Найменші ознаки показників вгодованості туш телят-молочників:

1 категорія: м’язи розвинені задовільно, рожево-молочного кольору, стегна виповнені. В області нирок, тазовій порожнині, на ребрах і місцями на стегнах є жирові відкладення. Остисті відростки грудних і поперекових хребців не виступають.

2 категорія: м’язи розвинені менш задовільно, рожевого кольору. В області нирок, тазовій порожнині і місцями в попереково-крижовій частині є незначні жирові відкладення. Остисті відростки грудних і поперекових хребців злегка виступають.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.009 с.)