Конституційного Суду УкраїниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Конституційного Суду України1. Залежно від питань, що вирішуються на пленарному засіданні Конституційного Суду України, акти Конституційного Суду України поділяються на процесуальні (щодо розгляду справ і вирішення конституційних спорів по суті) та непроцесуальні (які не стосуються розгляду справ).

2. Процесуальними актами Конституційного Суду України є

ухвали (в тому числі протокольні), рішення, висновки.

3. Ухвали приймаються Конституційним Судом України під час

розгляду справ.

У разі припинення конституційного провадження у справі (з 51

цього Регламенту) Конституційний Суд України приймає ухвалу, що є актом, яким завершується розгляд справи.

4. Рішення Конституційний Суд України ухвалює за результатами

розгляду справ щодо відповідності Конституції України (конституційності) законів та інших правових актів і щодо офіційного тлумачення Конституції України та законів України.

5. Висновки Конституційний Суд України дає за результатами

розгляду справ щодо відповідності Конституції України (конституційності) чинних міжнародних договорів

України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість; щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту; щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України вимогам статей 157, 158 цієї Конституції про порушення Верховною Радою Автономної Республіки Крим Конституції України або законів України.

6. Конституційний Суд України ухвалює рішення і дає висновки

іменем України.

Параграф 55. Вимоги до рішень, висновків Конституційного

Суду України

1. Рішення, висновки Конституційного Суду України мають

містити дані, перелік яких зазначено відповідно у статтях 65, 66,

а також у відповідних статтях розділу III "Особливості

конституційного провадження" Закону України "Про Конституційний Суд України".

2. Рішення, висновки Конституційного Суду України мають бути

належно обґрунтовані.

Параграф 56. Окрема думка судді Конституційного

Суду України

Суддя Конституційного Суду України, який підписав рішення,

висновок Конституційного Суду України, має право, незалежно від того, голосував він "за" чи "проти" прийняття рішення або надання висновку, викласти у письмовій формі свою окрему думку у справі у семиденний строк від дня голосування.

Параграф 57. Офіційне оприлюднення рішень і висновків

Конституційного Суду України

1. Рішення, висновки Конституційного Суду України офіційно

оголошує головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України.

Це оголошення є офіційним оприлюдненням рішення, висновку Конституційного Суду України, передбаченим у статті 67 Закону України "Про Конституційний Суд України".

2. Конституційний Суд України після офіційного оприлюднення

рішення, висновку може з власної ініціативи або за заявою однієї

із сторін конституційного провадження виправити допущені у

рішенні, висновку неточності, описки, редакційні або технічні

огріхи.

3. Рішення, висновок Конституційного Суду України можуть бути роз'яснені Конституційним Судом України за клопотанням однієї із сторін конституційного провадження.

3-1. У разі надходження до Конституційного Суду України

зазначених у пунктах 2, 3 заяви, клопотання Голова Конституційного Суду України направляє їх для розгляду судді, який був доповідачем у справі, або будь-якому іншому судді.

Суддя-доповідач протягом місяця здійснює підготовку питання

та направляє матеріали Голові Конституційного Суду України для подальшого внесення на пленарне засідання.

4. Ухвала Конституційного Суду України про виправлення

неточностей у рішенні, висновку або про їх роз'яснення приймається на пленарному засіданні Конституційного Суду України та розсилається відповідно до статей 67, 70 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Параграф 58. Копії рішень, висновків, ухвал Конституційного

Суду України

1. Копії рішень, висновків Конституційного Суду України

надсилаються відповідно до статей 67, 70 Закону України "Про

Конституційний Суд України" наступного робочого дня після їх офіційного оприлюднення.

Копії рішень (з організаційних питань), прийнятих на

засіданнях Конституційного Суду України, надсилаються після їх

підписання.

2. Копії ухвал Конституційного Суду України про відкриття

конституційного провадження у справах, об'єднання (роз'єднання) конституційних проваджень, припинення конституційного провадження, припинення розгляду конституційного подання, конституційного звернення, відмови у відкритті конституційного провадження у справі надсилаються після їх підписання суб'єктам права на конституційне подання, конституційне звернення.

3. Копії окремої думки судді Конституційного Суду України

стосовно рішення, висновку Конституційного Суду України

розсилаються після її подання відповідно до статті 67 Закону

України "Про Конституційний Суд України".

Окрема думка судді Конституційного Суду України публікується

у "Віснику Конституційного Суду України" та в інших офіційних

виданнях України і розміщується на офіційному веб-сайті

Конституційного Суду України.

4. Копії рішень, висновків, ухвал Конституційного Суду

України засвідчуються печаткою "Секретаріат Конституційного Суду України N 1" та надсилаються відповідно до покажчика розсилки згідно з Інструкцією з діловодства.

5. Рішення, висновки Конституційного Суду України, ухвали

Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження (розгляду) та про відмову у відкритті конституційного провадження у справах розміщуються на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України.

Розділ IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО

СУДУ УКРАЇНИ З ІНШИХ ПИТАНЬ

Глава 10. Звільнення з посади судді Конституційного

Суду України

Параграф 59. Підстави для звільнення з посади судді

Конституційного Суду України

Суддя Конституційного Суду України звільняється з посади з

підстав, передбачених у статті 126 Конституції України , статті 23 Закону України "Про Конституційний Суд України".

Глава 10-1. Припинення повноважень судді Конституційного

Суду України

Параграф 60. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України у зв'язку із закінченням строку

Призначення та досягненням шістдесятип'ятирічного віку

1. Не пізніше ніж за місяць до закінчення строку призначення

або досягнення шістдесятип'ятирічного віку суддя Конституційного Суду України подає Голові Конституційного Суду України заяву про звільнення з посади, про що повідомляються Президент України, органи, які призначали цього суддю.

За поданням Голови Конституційного Суду України

Конституційний Суд України приймає рішення про припинення повноважень судді.

2. Днем досягнення вікової межі суддею Конституційного Суду

України вважається останній день місяця, в якому судді виповнилося шістдесят п'ять років.

Параграф 61. Припинення повноважень судді Конституційного Суду України у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я

1. У разі якщо суддя Конституційного Суду України не може

виконувати свої повноваження за станом здоров'я, він подає Голові Конституційного Суду України письмову заяву і доданий до неї медичний висновок.

2. За результатами розгляду заяви судді Конституційного Суду

України Конституційний Суд України приймає рішення за наявності підстав про припинення повноважень судді Конституційного Суду України з наступного дня після прийняття рішення.

Параграф 62. Звільнення з посади судді Конституційного СудуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.185.54 (0.007 с.)