МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВОМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВОВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Мета: ознайомитись зі структурою та сферою дії Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», основними термінами та визначеннями, що використовуються в ньому, об’єктами та суб’єктами правового регулювання.

 

 

Теоретична частина

Законодавство у сфері питної води та питного водопостачання складається з Водного кодексу України (213/95-ВР), Кодексу України про надра (132/94-ВР), законів України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1264-12), «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (4004-12), цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.

Закон України «Про питну воду та питне водопостачання» прийнято
10 січня 2002 року №2918-ІІІ та визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування системи питного водопостачання, спрямовані на гарантоване забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я людини питною водою.

Структурно цей Закон складається з 12 розділів та включає 49 статей (табл. 4.1).

 

Таблиця 4.1

Структура Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»

Розділ Назва Статті
Розділ 1 Загальні положення 1-5
Розділ 2 Державна політика у сфері питної води та питного водопостачання 6-9
Розділ 3 Державне управління у сфері питної води та питного водопостачання 10-13
Розділ 4 Господарська діяльність у сфері питної води та питного водопостачання 14-26
Розділ 5 Стандартизація та нормування у сфері питної води і питного водопостачання 27-30
Розділ 6 Економічний механізм у сфері питної води та питного водопостачання 31-32 (статтю 31 виключено)
Розділ 7 Санітарна охорона у сфері питної води та питного водопостачання 33-38
Розділ 8 Моніторинг у сфері питної води та питного водопостачання 39-41

 

Продовження табл. 4.1

Розділ 9 Контроль у сфері питної води та питного водопостачання 42-45
Розділ 10 Відповідальність за порушення законодавства у сфері питної води та питного водопостачання 46-48
Розділ 11 Міжнародні відносини у сфері питної води та питного водопостачання
Розділ 12 Прикінцеві положення  

 

Дія цього Закону поширюється на всі суб'єкти господарювання, що виробляють питну воду, забезпечують міста, інші населені пункти, окремо розташовані об'єкти питною водою шляхом централізованого питного водопостачання або за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв), інших засобів нецентралізованого водопостачання, а також на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання, а також споживачів питної води.

Суб'єктами відносин у сфері питної води та питного водопостачання є:

- органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;

- органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об'єкти питного водопостачання;

- підприємства питного водопостачання;

- споживачі питної води.

Об'єктами правового регулювання у сфері питної води та питного водопостачання є суспільні відносини з питань:

- господарської діяльності з централізованого та нецентралізованого водопостачання і водовідведення;

- формування тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення;

- нормування, стандартизації, ліцензування та сертифікації;

- моніторингу, обліку і контролю;

- інформування населення щодо якості питної води та питного водопостачання;

- охорони джерел і систем питного водопостачання та пов'язаних з ними природних комплексів;

- забезпечення прав споживачів питної води.

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

- виробництво питної води – забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду;

- вода питна – вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству;

- водопровідна мережа – система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;

- джерело питного водопостачання – водний об'єкт, вода якого використовується для питного водопостачання після відповідної обробки або без неї;

- екологічна броня питного водопостачання – мінімальний рівень використання питної води споживачами (крім населення), необхідний для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; (Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2196-IV (2196-15) від 18.11.2004);

- індивідуальні та колективні установки (пристрої) питного водопостачання – установки (пристрої) для забору води з водного об'єкта або водопровідної мережі та доведення її якості до вимог державних стандартів;

- контрольний створ водного об'єкта – поперечний перетин водного об'єкта, у якому здійснюється контроль за якістю води;

- нормативи питного водопостачання – розрахункова кількість питної води, яка необхідна для забезпечення питних, фізіологічних, санітарно-гігієнічних та побутових потреб однієї людини протягом доби у конкретному населеному пункті, на окремому об'єкті або транспортному засобі при нормальному функціонуванні систем питного водопостачання, при їх порушенні та при надзвичайних ситуаціях техногенного або природного характеру;

- нецентралізоване питне водопостачання – забезпечення індивідуальних споживачів питною водою з джерел питного водопостачання, за допомогою пунктів розливу води (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та постачання фасованої питної води;

- підприємство питного водопостачання – суб'єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об'єктів централізованого питного водопостачання, забезпечує населення питною водою за допомогою пунктів розливу (в тому числі пересувних), застосування установок (пристроїв) підготовки питної води та виробництво фасованої питної води;

- питне водопостачання – діяльність, пов'язана з виробництвом, транспортуванням та постачанням питної води споживачам питної води, охороною джерел та систем питного водопостачання;

- пункт розливу питної води – місце розливу питної води (з автоцистерн, свердловин, каптажів тощо) в тару споживача;

- система питного водопостачання – сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого та нецентралізованого питного водопостачання;

- технологічні нормативи використання питної води – максимально допустимий обсяг технологічних витрат води при її виробництві та транспортуванні, використанні на власні потреби підприємствами питного водопостачання та утриманні зон санітарної охорони;

- технічні умови – це комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення систем питного водопостачання, які мають відповідати його розрахунковим параметрам;

- фасована питна вода – питна вода підземних джерел питного водопостачання або питна вода централізованого питного водопостачання, додатково оброблена з метою поліпшення її якості, у герметичній тарі;

- централізоване питне водопостачання – господарська діяльність із забезпечення споживачів питною водою за допомогою комплексу об'єктів, споруд, розподільних водопровідних мереж, пов'язаних єдиним технологічним процесом виробництва та транспортування питної води;

- централізоване водовідведення – господарська діяльність із відведення та очищення комунальних та інших стічних вод за допомогою комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом;

- споживач питної води – юридична або фізична особа, яка використовує питну воду для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб.

 

Завдання

1. Охарактеризуйте ситуацію з правової та законодавчої сторони.

Підприємство ВАТ «Вода» є суб’єктом господарювання та здійснює свою діяльність за напрямком виробництво фасованої питної води. При проведенні експертизи якості такої води було визначено, що величини певних показників якості декілька вищі за встановлені норми.

Контрольні питання:

1. Перерахуйте законодавчу базу, що регламентує водні відносини в Україні.

2. Розкрийте структуру Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».

3. Надайте визначення об’єктам та суб’єктам Закону України «Про питну воду та питне водопостачання».


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.011 с.)