Як суб’єкт правової охорони та захистуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Як суб’єкт правової охорони та захистуКонституції України

План

  1. Конституційне судочинство як форма захисту Конституції України.
  2. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції.
  3. Порядок формування Конституційного Суду України і його структура.
  4. Функції та повноваження Конституційного Суд у України.
  5. Юрисдикція Кон ого Суд у України.
  6. Статус судді Конституційного Суд у України.
  7. Гарантії незалежності суддів Конституційного Суд у України та підстави припинення їх повноважень.
  8. Загальна характеристика конституційно-судового процесу.
  9. Акти та правові позиції Конституційного Суд у України.

155. Конституційне судочинство як форма захисту Конституції України.

156.На пленарному засіданні Верховної Ради України народним депутатом була висловлена пропозиція про необхідність зміни нинішньої моделі формування Конституційного Суду. Зокрема, він запропонував, щоб судді призначались Президентом за згодою парламенту, що, у свою чергу, суттєво знизить рівень конфліктності в його діяльності, а також мінімізує фактор «партійності» суддівського корпусу.

Який чинний механізм формування Конституційного Суду України ? Які моделі комплектування органів конституційної юрисдикції існують у сучасному світі ? Проаналізуйте аргументи народного депутата.

157.На пленарному засіданні Конституційного Суду України між суддями виникла суперечка, пов’язана з неоднаковим розумінням одного з положень Закону України “Про Конституційний Суд України”. В зв’язку з цим Голова Конституційного Суду України запропонував на цьому ж пленарному засіданні здійснити офіційне тлумачення спірного положення Закону. За таке рішення проголосували 12 суддів.

Конституційний Суд України ухвалив відповідне рішення і офіційно розтлумачив спірні положення Закону України “Про Конституційний Суд України”.

Проаналізуйте конституційність і законність прийняття такого рішення Конституційного Суду України.

Яка існує процедура розгляду справ Конституційним Судом України?

 

158.Громадянин України П., уважно прочитавши Закон України “Про інформацію”, дійшов висновку, що деякі його статті суперечать Конституції України. В зв’язку з цим він звернувся до Конституційного Суду України з конституційним зверненням, в якому просив визнати відповідні положення Закону України “Про інформацію” неконституційними.

Підготовте проект відповідного рішення Конституційного Суду України за результатами розгляду конституційного звернення гр. П.

Які існують форми звернення до Конституційного Суду України?

159. Верховна Рада України прийняла Закон “Про внесення змін до Закону України про Конституційний Суд України”, відповідно до якого Конституційному Суду було заборонено розглядати на предмет відповідності Конституції України (на конституційність) Законів про внесення змін до Конституції України, які вже були прийняті парламентом і набрали чинності.

Група народних депутатів у кількості 53 осіб звернулася до Конституційного Суду України з конституційним зверненням здійснити офіційне тлумачення цього закону, роз’яснивши, чи мав право парламент його приймати.

Проаналізуйте дану ситуацію.

Яке рішення має прийняти Конституційний Суд України?

Які повноваження має Конституційний Суд України щодо перевірки на конституційність законів України?

160.Після обговорення конституційного подання на засіданні колегії суддів Конституційного Суду України суддя-доповідач у справі розіслав у провідні наукові заклади країни листи з проханням надати відповідні висновки щодо проблеми, висвітленої у поданні. Професор одного із зазначених закладів відмовився відповідати на цей лист, мотивуючи це тим, що він не був офіційно залучений Конституційним Судом до справи у якості експерта, а тому не зобов’язаний відповідати на будь-які листи.

Проаналізуйте дану ситуацію. Які права і обов’язки має суддя Конституційного Суду України ? Яке правове становище судді-доповідача ?

 

161. У чинній редакції Закону «Про Конституційний Суд України» міститься норма про те, що суддя Конституційного Суду України звільняється з посади органом, який його обрав або призначив, та перераховуються відповідні підстави (зокрема, порушення суддею присяги та ін.).

Проаналізуйте дану норму з точки зору практики її застосування. Чи відповідає вона меті забезпечення незалежності суддів Конституційного Суду України ? У чому специфіка незалежності суддівського корпусу у конституційному судочинстві ?

 

162. У 2010 р. депутатська фракція Комуністичної партії України зареєструвала у Верховній Раді законопроект щодо повернення смертної кари як виду покарання у кримінальне законодавство України. На зауваження Науково-експертного управління Секретаріату парламенту про те, що смертна кара вже була скасована Конституційним Судом, депутати відповіли, що вказану правову позицію Суд формулював ще 1999 р., при інших політико-правових умовах. На сьогоднішній же день стрімке зростання злочинності, спровокованої світовою фінансовою кризою 2008 р., потребує адекватних заходів у боротьбі зі злочинністю, насамперед застосування смертної кари.

Проаналізуйте дану ситуацію. Чи може парламент подолати правову позицію Суду новим регулюванням? Які юридичні властивості актів Конституційного Суду України? Які наслідки мають рішення Конституційного Суду України для відповідних актів і договорів?

 

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и

 

Про Конституційний Суд України: Закон України від 16.10.1996 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272.

Регламент Конституційного Суду України: Затв. Рішенням Конституційного Суду України від 05.03.1997 р. // Офіц. вісн. України. – 1997. – № 20. – Ст. 87.

Рішення Конституційного Суду України № 13-рп/2008 від 26.06.2008 р. (справа про повноваження Конституційного Суду України) // Там же. – 2008. – № 52. – Ст. 1742.

Рішення Конституційного Суду України № 15-рп/2000 від 14.12.2000 р. (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) // Там же. – 2000. – № 51. – Ст. 2226.

Барабаш Ю.Г. Конституційний Суд versus адміністративні суди? : роздуми з приводу статті В. М. Кампо // Юридичний вісник України. - 2009. - 38 (19-25 вересня). - С. 12

Кушніренко О.Г. Конституційний Суд України як гарант охорони і захисту засад конституційного ладу держави // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 6. - Х. : Право / редкол. Ю. П. Битяк [та ін.] , 2003. - С. 40-45

Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України // Вісник Академії правових наук України: Зб. наук. праць. - №2-3 (33-34). – 2003. – Х.., 2003. – С.287-301.

Скомороха В. Конституційна юрисдикція в Україні: становлення і перспективи розвитку [Текст] / В. Скомороха // Вісник Конституційного Суду України. - 2002. - 1. - С. 50-55

Козюбра М. Принцип верховенства права і конституційна юрисдикція [Текст] / М. Козюбра // Вісник Конституційного Суду. - 2000. - 4. - С. 24-32

Кондратьєва О. Конституційний Суд України: досвід і проблеми [Текст] / О. Кондратьєва // Юридичний вісник України. - 2011. - N 4(22-28 січня). - С. 5

Тимощук О. Конституційний Суд: його роль та рішення [Текст] / О. Тимощук // Правосуддя України. - 2011. - N 7/8(17 лютого. - С. 5

Савенко М. Конституційний констроль змін до Конституції України [Текст] / М. Савенко // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання. - 2011. - N 4/5. - С. 179-184

Стрижак А. Конституційний Суд України як інститут забезпечення та захисту конституційної законності [Текст] / А. Стрижак // Вісник Конституційного Суду України. - 2010. - 1. - С. 102-110

Веніславський Ф.В. Конституційний Суд України в механізмі забезпечення стабільності конституційного ладу [Текст] / Ф. Веніславський // Вісник Конституційного Суду України. - 2010. - 2. - С. 130-137

Стрижак А.А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави [Текст] / А. Стрижак // Право України. - 2010. - 6. - С. 4-11

Стецюк П. Конституційний Суд України як суб`єкт формування сучасного українського конституціоналізму (до постановки проблеми) [Текст] / П. Стецюк // Право України. - 2010. - 6. - С. 70-74

Савчин М. Конституційний контроль і розмежування конституційної та адміністративної юрисдикції [Текст] / М. Савчин // Юридичний вісник України. - 2009. - 43 (24-30 жовтня). - С. 5

Приходько Х.В. Конституційний юрисдикційний процес в Україні: динамічні та статутарні аспекти [Текст] / Х. В. Приходько // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2009. - 2. - С. 13-22

Мартинюк Р.С. Конституційний Суд України у системі стримувань і противаг [Текст] / Р. С. Мартинюк // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.39. - К. : Ін-т держави і права НАН України / голова редкол. Ю. С. Шемшученко, 2008. - С. 186-192

Ткачук П. Конституційний Суд - невід`ємний інститут демократичної правової держави [Текст] / П. Ткачук // Голос України. - 2006. - 114 (23 червня). - С. 6-7

Кириченко Ю. Конституційний Суд України як обов`язковий учасник процесу внесення змін до Конституції України [Текст] / Ю. Кириченко // Вісник Конституційного Суду України. - 2006. - 1. - С. 76-80

Селіванов А. Конституційний Суд України в нових умовах забезпечення конституційності у державі [Текст] / А. Селіванов // Вісник Конституційного Суду України. - 2006. - 4. - С. 45-48

Шемшученко Ю. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції [Текст] / Ю. Шемшученко, Г. Мурашин // Вісник Конституційного Суду України. - 2006. - 4. - С. 3-10

Тихий В.П. Конституційний Суд України: повноваження та правова природа його рішень [Текст] / В. П. Тихий // Законодавство України. Науково-практичні коментарі. - 2006. - 10. - С. 3-10

Кушніренко О.Г. Конституційний Суд України як гарант охорони і захисту засад конституційного ладу держави [Текст] / О. Г. Кушніренко // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Вип. 6. - Х. : Право / редкол. Ю. П. Битяк [та ін.] , 2003. - С. 40-45

Марцеляк О.В. Конституційний Суд України - єдиний орган судового конституційного контролю в Україні [Текст] / О. В. Марцеляк // Вісник Національного університету внутрішніх справ. Вип. 23. - Х. : Нац. ун-т внутр. справ / університет внутрішніх справ Національний ; відп. ред. О. М. Бандурка, 2003. - С. 240-247

Євграфов П. Конституційний Суд України: формування громадянського суспільства, демократичної, правової держави [Текст] : [виступ на міжнародному семінарі "Роль Конституційного Суду в державі та суспільстві", 10-11 травня 2001 р.] / П. Євграфов // Дайджест. Конституционное правосудие в странах СНГ и Балтии. - 2002. - N 10. - С. 94-100

Головченко В.В. Конституційний Суд України - єдиний орган конституційної юрисдикції (до п`ятої річниці Конституційного Суду України) [Текст] / В. В. Головченко // Часопис Київського університету права. - 2002. - 1. - С. 96-99

Ткачук П. Конституційний Суд України: теоретико-правові питання діяльності // Вісник Конституційного Суду України.- 2006.- № 4.- C.23-37

 

 

Тема33. Відповідальність в

Конституційному праві

 

План

1. Співвідношення понять «відповідальність в конституційному праві», «конституційно-правова відповідальність» та «політична відповідальність».

2. Поняття, види та підстави конституційно-правової відповідальності.

3. Поняття та склад конституційного правопорушення.

4. Конституційно-правові санкції.

 

163.Міністерство юстиції України звернулось до суду із заявою про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії “Добра” на тій підставі, що протягом 6 місяців з дня реєстрації нею створені й зареєстровані у встановленому законом порядку обласні організації лише у 13 областях України та міська у м. Київ, однак не створено республіканської партійної організації в Автономній Республіці Крим, а також не в усіх згаданих областях створені відповідні партійні організації районного рівня. Крім того, виявилося, що фактично членами цієї політичної партії є лише тисяча громадян України.

Чи є підстави для притягнення політичної партії “Добра” до конституційно-правової відповідальності?

Чи можна вважати анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії притягненням до конституційно-правової відповідальності?

Яким має бути рішення суду в цій справі?

 

164.На позачерговому з’їзді партії “Українська інтелігенція” ухвалено рішення про звільнення від обов’язків голови партії міністра національної безпеки С.

Це рішення С. оскаржив у районному суді, аргументуючи свої вимоги тим, що з’їзд був нелегітимним, оскільки в його проведенні не брали участь представники 6 регіональних організацій, що є грубим порушенням ст. 6 статуту партії. Ці факти підтвердилися в ході судового розгляду справи. Суд виніс постанову: визнати рішення з’їзду незаконним та поновити С. на посаді голови партії.

Чи можна вважати вказане рішення суду видом конституційно-правової відповідальності?

На яких конституційно-правових засадах будуються взаємовідносини політичних партій і держави?

Дайте правову оцінку постанові суду.

165. Громадянин Німеччини Д. знаходився на лікуванні в одному з санаторіїв Криму. Через декілька днів він, пославшись на низький рівень обслуговування, виїхав із санаторію і вирішив помандрувати територією півострова. Коли він намагався на власному авто в’їхати на територію м. Севастополя, його зупинив співробітник міського відділу ДАІ. Він пояснив Д., що той, відповідно до чинного законодавства, не має права в’їжджати на територію міста, оскільки на території останнього діє особливий правовий режим, який передбачає заборону перебування в місті іноземців без дозволу компетентних органів влади. Крім того, співробітник ДАІ вилучив у Д. паспорт, пояснивши свої дії тим, що Д. порушив порядок перебування іноземців на території України. Документ був переданий начальнику міського відділу ДАІ. Останній анулював візу Д. і виніс припис про необхідність залишення Д. території України протягом 24 годин.

Який порядок пересування територією України для іноземців, що перебувають в Україні на законних підставах?

До якої конституційно-правової відповідальності можуть притягатися іноземці в Україні?

Дайте правову оцінку діям та рішенням співробітників ДАІ.

 

166. Керуючи автомобілем у нетверезому стані, громадянин Туреччини допустив зіткнення з іншим автомобілем. Злякавшись наслідків, він незабаром спробував повернутися до своєї батьківщини, але виїхати з України не зміг, оскільки на кордоні посадові особи прикордонної служби повідомили йому, що відносно нього порушено кримінальну справу. Іноземець здивувався і заявив, що матеріальну шкоду ним було відшкодовано, а потерпілі до нього претензій не мають.

Що може бути підставою для відмови у виїзді іноземного громадянина за межі України?

Кого з іноземних громадян не можна притягнути до кримінальної відповідальності?

167.Протягом чергової сесії Верховна Рада України працювала в режимі пленарних засідань всього 14 днів, при цьому не прийнявши жодного закону. В зв’язку з цим, Президент України видав Указ про дострокове припинення повноважень парламенту та про призначення позачергових виборів.

Вважаючи такий Указ Президента України неконституційним, 230 народних депутатів звернулися до Конституційного Суду України з відповідним конституційним поданням.

Чи є в даному випадку підстави для притягнення до конституційно-правової відповідальності парламенту України та Президента України?

Які конституційно-правові санкції можуть бути застосовані до цих суб’єктів конституційно-правових відносин?

168.У зв’язку з порушенням міською радою міста К. вимог Конституції та законів України, Верховна Рада України прийняла Постанову про дострокове припинення повноважень міської ради міста К. та про призначення позачергових виборів депутатів міської ради міста К.

Чи є в даному випадку підстави для притягнення до конституційно-правової відповідальності міської ради міста К.?

Який існує порядок притягнення до конституційно-правової відповідальності міської ради міста К.?

С п и с о к н о р м а т и в н и х а к т і в

т а л і т е р а т у р и

 

Тодыка Ю.Н. Конституция Украины – Основной закон государства и общества. – Х.: «Факт». – 2001 г.

Тодыка Ю.Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина. – Х.: «Факт». – 1998 г.

Тацій В., Грошевий Ю. Порушив Основний Закон? Відповідай! (Правові засоби охорони Конституції). // Голос України. – 1995. – 6 липня.

Летнянчин В.І. Конституційна відповідальність у механізмі реалізації Конституції України // Конституційний процес в Україні: здобутки та проблеми : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 25-26 черв. 2009 р. - Х. : Право / Академія правових наук України, Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, 2009. - С. 170-174

Шон Д.Т. Конституционная ответственность – самостоятельній вид юридической ответственности. // Государство и право. – 1995. - №7. – с. 35-43.

Колосова Н.М. Конституционная ответственность. // Государство и право. – 1997. – №2.

Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб’єкти. // Право України. – 2001. - №2.

Наливайко Л.Р. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та функцій конституційної відповідальності в сучасній конституційній теорії. // Право України. – 1999. - №10.

Красикова А. Конституционная ответственность в современном украинском конституционализме. // Юридический вестник. – 2001. - №2.

Лучин В.О. Конституционные деликты. // Государство и право. – 2000. - №1.

Пащенко А. Фактичні та юридичні підстави конституційної відповідальності. // Право України. – 2002. - №5. – с.126-130.

Боброва Н.А., Зражевская Т.Д. Ответственность в системе гарантий конституционных норм. – Воронеж. – 1985.

Барабаш Ю.Г. Імпічмент як форма конституційно-правової відповідальності й засіб урегулювання державно-правових конфліктів [Текст] / Ю. Г. Барабаш // Проблеми законності. Вип. 96. - Х. : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого / відп. ред. В. Я. Тацій ; ред. кол. А. П. Гетьман [та ін.] , 2008. - С. 44-53 .

Барабаш Ю.Г. Інститут розпуску парламенту на сучасному етапі державотворення: порівняльно-правовий аналіз [Текст] / Ю. Г. Барабаш // Університетські наукові записки, 2008, №1. - 2008. - С. 36-43

Кафарський В.І. Політична і конституційно-правова відповідальність суб`єктів державно-політичних відносин [Текст] / В. І. Кафарський // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.48. - К. : Ін-т держави і права НАН України / голова редкол. Ю. С. Шемшученко, 2010. - С. 124-131

Батанова Н.М. Конституційно-правова відповідальність як вид конституційно-правових відносин [Текст] / Н. М. Батанова // Часопис Київського університету права. - 2009. - 2. - С. 60-66

Червяцова А. Конституційно-правова відповідальність держави й фізичних осіб [Текст] / А. Червяцова // Вісник прокуратури. - 2007. - 1. - С. 80-85

Кучук А. Конституційно-правова відповідальність: міф чи реальність? [Текст] / А. Кучук, С. Кульбач // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - 12. - С. 106-108

Чепель О.Д. Конституційно-правова відповідальність народних депутатів України [Текст] / О. Д. Чепель // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 282. Правознавство. - 2005. - С. 31-35

Балан С.В. Конституційно-правова відповідальність: на шляху універсальної ідентифікації [Текст] / С. В. Балан // Держава і право. Юридичні і політичні науки. Вип.29. - К. : Ін-т держави і права НАН України / голова редкол. Ю. С. Шемшученко, 2005. - С. 237-250

Демиденко В.О. Теоретико-правове розуміння конституційно-правової відповідальність [Текст] / В. О. Демиденко // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2004. №6. - 2004. - С. 354-362

Ярмиш О.Н. Конституційно-правова відповідальність в системі юридичної відповідальності [Текст] / О. Н. Ярмиш, А. О. Пащенко // Наше право: Науково-практичний журнал. - 2003. - 2. - С. 5-11

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційно-правова відповідальність [Текст] / В. Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко // Правова держава: Щорічник наук. праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Вип.13. - К. : Вид. Дім "Юрид. кн.", 2002. - С. 114-130

Скрипнюк О.В. Конституція України та розвиток теорії та практики конституційно-правової відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2009. - № 6. – С. 41-48.

Сушинський, О. Конституційна відповідальність Президента України в аспекті гарантії конституційного ладу [Текст] / О. Сушинський // Вибори та демократія. - 2007. - 2. - С. 83-91


САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Підготовка до практичних занять допомагає глибше вивчити основні теми курсу конституційного права України, оволодіти вмінням самостійно працювати з Конституцією України, законами, іншими нормативними правовими актами та спеціальною літературою.

Самостійна робота здійснюється у таких формах:

- виконання домашніх завдань;

- доопрацювання матеріалів лекції;

- робота в інформаційних мережах;

- опрацювання додаткової літератури (вказаної напри-

кінці кожної теми);

- складання конспектів тем, що виносяться на само-

стійне вивчення.

З усіх тем практичних занять необхідно використовувати такі підручники та навчальні посібники: Конституційне право України / За ред. В.П. Колісника та Ю.Г. Барабаша. –Х.: Право, 2008; Конституційне право України / За ред.В.Я.Тація, В.Ф.Погорілка, Ю.М.Тодики. – К.: Юридична думка, 1999; Тодыка Ю.Н. Конституция Украины: проблемы теории и практики. – Х.: Факт, 2000; Тодыка Ю.Н. Конституци-онное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисцип-лина. – Х.:Факт, 1998; Кушніренко О.Г., Слінько Т.М., Веніславський Ф.В. Конституційне право України в схемах і дефініціях. – Х.: Фоліо, 2003.

У кінці кожної теми практичних занять названі, окрім монографічних джерел, нормативні матеріали, які слід використовувати при підготовці. Вихідні дані актів вказані відповідно до їх первинної редакції. У зв’язку з тим, що до кожного із зазначених актів неодноразово вносилися зміни та доповнення, слід використовувати тексти нормативно-правових актів, розміщених в інформаційно-пошукових системах “Законодавство”, “Ліга” та інших електронних базах даних.

Підготовка до практичних занять передбачає вирішення практичних задач (аналіз матеріалів для роздумів) до відповідної теми. Перед виконанням завдань необхідно ретельно вивчити всі питання теми практичного заняття та озна- йомитися і опрацювати рекомендовану літературу і нормативні джерела. Усі завдання (у тому числі і зазначені в “Матеріалах для роздумів”) мають виконуватися письмово у спеціальному зошиті для практичних занять з конституційного права України. Слід залишати вільне місце поруч із відповіддю на завдання для того, щоб після обговорення на практичних заняттях внести певні корективи до відповіді на те чи інше питання.

Розглядаючи конкретне завдання, необхідно дослідити всі обставини казусу і чітко відповісти на поставлені після завдання питання. Відповіді мають носити розширений та обґрунтований характер, обов’язково із посиланням на норми того чи іншого акта, а також на монографічне або навчальне джерело, яке використовувалося.

Вирішення завдань на практичних заняттях передбачає не тільки доповідь студента, якого опитують, з того чи іншого казусу, а й дискусію всіх присутніх студентів з приводу питань до відповідного завдання. Після обговорення практичного завдання викладач підводить підсумки і пояснює правильне рішення, яке має бути зафіксоване в робочому зошиті студента.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.013 с.)