Розподіл транспортно-заготівельних витрат за методом середнього відсоткаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розподіл транспортно-заготівельних витрат за методом середнього відсотка  Показники Покупна вартість товарів (рах. 281), грн. Сума ТЗВ (рах. 289), грн.
1. Залишок товарів на початок місяця
2. Надійшло товарів за місяць
3. Разом із залишком ? ?
4. Середній відсоток ТЗВ х ?
5. Собівартість реалізованих товарів ?
6. Залишок товарів на кінець місяця ? ?

 

Задача 3

У ПП "Колос" зібрано 1800 ц повноцінного зерна озимої пшениці, 40 ц зерновідходів із вмістом в них 30 % зерна і 2200 ц соломи. Витрати складають 32000 грн. За нормативами витрати на збір, транспортування і скиртування соломи складають 3980 грн. Необхідно визначити фактичну собівартість 1 ц зерна і 1 ц зерновідходів озимої пшениці.

Задача 4

ПП "Каскад" придбало партію бензину на умовах попередньої оплати на суму 5600 грн. (у т.ч. ПДВ) для заправки власного автотранспорту та передало його на відповідальне зберігання АЗС. Договором не передбачено право АЗС користуватися пальним. Плата за послуги зберігання складає 450 грн. (у т.ч. ПДВ). За звітний період весь придбаний бензин було заправлено у баки автомобілів ПП "Каскад". Відобразити в обліку ПП "Каскад" здійснені господарські операції з придбання палива та отримання послуг зберігання, вказати первинні документи.

Задача 5

Будівельне підприємство "Крок" згідно з договором підряду повинно побудувати складське приміщення загальною площею 680 м2. Загальна вартість запланованих робіт 3400 тис. грн. (у т. ч. ПДВ). За перший період підрядчик закінчив 245 м2, за другий – 115 м2, а за третій – 75 м2. Необхідно розрахувати доход підрядчика методом співвідношення обсягу закінченої частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному виразі (табл. 7).

Таблиця 7

Методика розрахунку доходу підрядної організації методом співвідношення обсягу закінченої частини робіт та їх загального обсягу за будівельним контрактом у натуральному виразі

Показники 1 етап 2 етап 3 етап
1. Обсяг фактично виконаних робіт, м2      
2. Обсяг фактично виконаних робіт наростаючим підсумком, м2      
3. Загальний плановий обсяг робіт, м2      
4. Коефіцієнт співвідношення наростаючим підсумком (рядок 2 : рядок 3)      
5. Договірна ціна (доход плановий), тис. грн.      
6. Визнаний доход наростаючим підсумком (рядок 4 х рядок 5), тис. грн.      
7. Визнаний доход за етап, тис. грн.      

Варіант 7

Задача 1

Оптове торгове підприємство "Зодіак" придбало партію товарів на суму 15000 грн. (не враховуючи ПДВ) на умовах подальшої оплати. Транспортно-заготівельні витрати з доставки цієї партії товарів здійснюються постачальником та складають 900 грн. (у т.ч. ПДВ). ТЗВ обліковуються на окремому субрахунку. У цьому ж звітному періоді підприємство реалізувало цю партію товарів на суму 24000 (у т.ч. ПДВ). Відобразити в обліку підприємства "Зодіак" здійснені господарські операції, визначити фінансовий результат діяльності, вказати первинні документи.

Задача 2

На підприємстві "Торнадо" проведено плановий поточний ремонт трансформатора господарським способом. Для проведення ремонту відпущено матеріали на суму 3000 грн., використані запасні частини на суму 1200 грн., нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим ремонтом, на суму 2800 грн., проведені нарахування на заробітну плату робітників, зайнятих ремонтом згідно з діючим законодавством (до фонду страхування від нещасного випадку – 1,0 %). Відобразити в обліку підприємства "Торнадо" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

 

Задача 3

Будівельне підприємство "Альма" згідно з договором підряду повинно побудувати приміщення адміністрації ТОВ "Оліва". Загальна договірна ціна будівельного контракту складає 240000 тис. грн., у тому числі ПДВ – 40000 тис. грн. Планові витрати на весь період будівництва складають 180000 тис. грн. Фактичні витрати за етапи склали: 52000 тис. грн., 63000 тис. грн. та 65000 тис. грн. Протягом дії будівельного контракту не відбувалося зміни доходів і витрат. Необхідно розрахувати доход підрядчика методом співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу й очікуваної суми загальних витрат за контрактом (табл. 8).

Таблиця 8

Методика розрахунку доходу підрядної організації методом співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу й очікуваної суми загальних витрат за контрактом

Показники 1 етап 2 етап 3 етап
1. Фактичні витрати, тис. грн.      
2. Фактичні витрати наростаючим підсумком, тис. грн.      
3. Загальні планові витрати, тис. грн.      
4. Коефіцієнт співвідношення наростаючим підсумком (рядок 2 : рядок 3)      
5. Договірна ціна (доход плановий) без ПДВ, тис. грн.      
6. Визнаний доход наростаючим підсумком (рядок 4 х рядок 5), тис. грн.      
7. Визнаний доход за етап, тис. грн.      
8. Прибуток (рядок 7 – рядок 1), тис. грн.      

 

Задача 4

У ТОВ "Агросервіс" витрати на вирощування цукрових буряків становлять 168200 грн. Від урожаю отримано 15340 ц коренеплодів та 3235 ц гички на суму 11900 грн. Визначити собівартість 1 ц коренеплодів цукрових буряків.

Задача 5

Підприємство "Граніт" придбало легковий автомобіль для перевезення адміністративного персоналу за 90000 грн. на умовах подальшої оплати. Доставку автомобіля було здійснено сторонньою організацією за 600 грн. (у т.ч. ПДВ). Нараховано та сплачено податок з власників автотранспортних засобів – 160 грн.; страхові платежі зі страхування ризиків доставки – 300 грн.; за реєстрацію в органах ДАІ – 450 грн.; сума зі страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – 430 грн., збір на обов'язкове пенсійне забезпечення складає 3 % вартості автомобіля. Автомобіль введено в експлуатацію. Відобразити в обліку підприємства здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

 

Варіант 8

Задача 1

На підприємство роздрібної торгівлі надійшов товар: цукерки "Джелі" 35 кг за ціною 12,25 грн. (у т.ч. ПДВ) та цукерки "Дюшес" 20 кг за ціною 10,55 грн. (у т.ч. ПДВ) на умовах подальшої оплати. Транспортні витрати склали 50 грн. (у т.ч. ПДВ). На придбаний товар нарахована торгова націнка в сумі 360 грн. Відобразити в обліку підприємства здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 2

ВАТ "Константа" здійснює будівництво споруди складу господарським способом. Для будівництва об'єкта використані будівельні матеріали на суму 20450 грн., МШП – 1200 грн., нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим будівництвом складу – 10450 грн., нарахування на заробітну плату здійснені відповідно до діючого законодавства (до фонду страхування від нещасного випадку – 1,0 %); вартість проектних та будівельно-монтажних робіт, виконаних сторонніми організаціями склала 14600 грн.; нарахована амортизація основних засобів, що використовувалися для будівництва об'єкта – 7400 грн. Збудоване приміщення складу введено в експлуатацію. Відобразити в обліку ВАТ "Константа" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 3

ТОВ "Колосіївське" придбало у липні поточного року тварин у ТОВ "Герасимівське" для поповнення основного стада корів: купівельна вартість тварин – 8600 грн. (у т.ч. ПДВ); послуги власного автотранспорту з доставки тварин у господарство – 650 грн.; нараховано заробітну плату працівнику за доставку тварин - 80 грн.; нарахування на заробітну плату здійснено відповідно до діючого законодавства (до фонду страхування від нещасного випадку – 1,0 %); витрати на відрядження водія та зоотехніка - 175 грн.; вартість кормів, витрачених у дорозі – 56 грн.

Крім того, переведено до основного стада 6 голів великої рогатої худоби після отелення, вирощених на своєму підприємстві, загальною масою 25 ц за плановою собівартістю 670 грн. за 1 ц живої маси. У кінці року проведено розрахунок фактичної собівартості живої маси тварин, переведених до основного стада, яка становить 740 грн. за 1 ц.

Відобразити в обліку здійснені господарські операції з формування основного стада; списати калькуляційні різниці при оцінці живої маси за плановою та фактичною собівартістю.

Задача 4

АТП 34752 здійснює капітальний ремонт вантажного автомобіля господарським способом. На здійснення капремонту витрачено виробничих запасів на суму 10200 грн., МШП – на суму 560 грн., нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали ремонт, – 2500 грн.; здійснені нарахування на фонд заробітної плати згідно з діючим законодавством (умовно нарахування до фонду від нещасного випадку на виробництві – 1,2 %); нараховано амортизацію основних засобів, які використовувалися при ремонті, - на суму 165 грн., списано змінні та розподілені постійні загальновиробничі витрати – 80 грн. Автомобіль введено в експлуатацію. Відобразити в обліку АТП здійснені господарські операції з капітального ремонту автомобіля, вказати первинні документи.

Задача 5

АТП 45532 реалізувало автомобіль ПП "Тинок" за вартістю 120000 грн. (у т.ч. ПДВ) на умовах наступною оплати. Первісна вартість автомобіля складає 240000 грн., знос – 140000 грн. Відобразити в обліку АТП здійснені господарські операції з реалізації автомобіля, визначити фінансовий результат, вказати первинні документи.

Варіант 9

Задача 1

Підприємством роздрібної торгівлі "Оксамит" реалізовано товар на суму 42000 грн. (у т.ч. ПДВ). Сума торгової націнки, яка відноситься до реалізованих товарів, складає 11540 грн. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до реалізованих товарів, складає 2570 грн. Собівартість реалізованої продукції – 26500 грн. Відобразити в обліку підприємства "Оксамит" здійснені господарські операції, визначити фінансовий результат діяльності, вказати первинні документи.

 

Задача 2

За договором купівлі-продажу ТОВ “Оніс” купує на умовах попередньої оплати побутову техніку у ТОВ “Таїс” на загальну суму 24000 грн. (у т.ч. ПДВ). Собівартість товарів складає 15730 грн. Покупцем здійснено оплату товару у повному обсязі. Після приймання товару покупцем було виявлено, що частина поставленої партії не відповідає відповідним вимогам. Вартість непридатного товару складає 3510 грн. (у т.ч. ПДВ). Товар повернуто постачальнику, яким перераховано грошові кошти на поточний рахунок у банку у повній сумі непридатного товару. Собівартість повернутого товару складає 2010 грн. Необхідно скласти журнал господарських операцій ТОВ "Оніс", наведений у табл.9 та вказати первинні документи.

Таблиця 9Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.92.96.236 (0.008 с.)