Загальні методичні рекомендаціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні методичні рекомендаціїЗагальні методичні рекомендації

Бухгалтерський облік займає одне з провідних місць у системі управління. Він відображає реальні процеси виробництва, обігу, розподілу і споживання та є інформаційною базою для характеристики фінансового стану підприємства й планування його діяльності. За допомогою облікової інформації можна оптимально використовувати наявні ресурси, контролювати поточну діяльність підприємства, планувати його стратегію й тактику, усувати суб’єктивність під час прийняття рішень, прогнозувати показники розвитку підприємства та виявляти резерви підвищення ефективності виробництва.

Система бухгалтерського обліку надає повну, точну й достовірну інформацію для прийняття виважених управлінських рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами.

Для побудови ефективної системи обліку бухгалтер повинен добре знати організацію й методику ведення бухгалтерського обліку, правила оподатковування господарських операцій відповідно до діючого законодавства з урахуванням специфіки діяльності підприємств різних галузей господарювання: торгівлі, сільського господарства, автотранспорту та будівництва.

Метою виконання контрольної роботи є закріплення теоретичних знань з навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва і послуг", розвиток навиків самостійної роботи зі спеціальною літературою, оволодіння та поглиблення практичного досвіду з вирішення завдань даної дисципліни.

Контрольна робота складається з одного теоретичного питання та п'яти задач.

При написанні контрольної роботи необхідно виконувати наступні вимоги:

відповідь на теоретичне питання необхідно будувати як систему документальних, повністю розкритих положень, пов'язаних логічною послідовністю та підкріплені прикладами; результати вивчення літературних джерел повинні бути викладені у формі узагальнення та аналізу різних поглядів та підходів до питання, що розглядається;

задачі повинні оформлюватися у вигляді журналів господарських операцій, обов'язково до кожної господарської операції потрібно навести первинний документ; якщо у задачі є розрахункова таблиця, то необхідно обговорити розрахунок.

Варіант задач повинен бути вибраний відповідно до останньої цифри номера залікової книжки. Теоретичне питання може бути обрано студентом самостійно з чотирьох запропонованих. Остання цифра теоретичного питання повинна відповідати номеру залікової книжки.

Теоретичні питання контрольної роботи

1. Торговельна діяльність підприємства: сфери дії, об'єкти, необхідні документи для її здійснення.

2. Ліцензування та патентування торговельної діяльності, відображення витрат на придбання ліцензій та патентів в обліку.

3. Облік надходження товарів на торговельне підприємство за кількістю та якістю.

4. Облік реалізації товарів.

5. Облік торгових націнок, прядок їх розподілу та списання.

6. Облік надання знижок.

7. Облік реалізації товарів в кредит та з розстрочкою платежу

8. Облік в комісійній торгівлі.

9. Гарантійний ремонт та обмін на підприємствах торгівлі: поняття гарантії, види та обчислення гарантійних строків, розрахунки при обміні товарів.

10. Повернення товару: оформлення та облік.

11. Розпродаж товарів: сутність, документальне оформлення, облік.

12. Облік за договорами доручення. Облік бартерних операцій.

13. Облік товарних втрат і нестач товарів. Переоцінка товарів.

14. Порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку на торговельному підприємстві.

15. Особливості сільськогосподарського виробництва, що зумовлюють ведення обліку.

16. Облік придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів.

17. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва.

18. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції тваринництва.

19. Облік готової продукції та її реалізації у сільськогосподарських підприємствах.

20. Особливості інвентаризації на сільськогосподарських підприємствах.

21. Облік у фермерських господарствах.

22. Системи оподаткування в аграрному секторі.

23. Фіксований сільськогосподарський податок: платники, ставки податку, звітність.

24. Особливості діяльності автотранспортних підприємств, що зумовлюють ведення обліку.

25. Ліцензії для здійснення автомобільних перевезень: види, вимоги до претендентів на придбання, документи, облік.

26. Облік наявності та руху транспортних засобів.

27. Облік витрат на технічне обслуговування автомобіля.

28. Облік паливо-мастильних матеріалів.

29. Облік шин та акумуляторів.

30. Облік надання послуг з вантажних перевезень.

31. Облік надання послуг з пасажирських перевезень.

32. Облік доходів та витрат діяльності автотранспортних підприємств.

33. Особливості оподаткування на автотранспортних підприємствах.

34. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: види, ставки, документальне оформлення, облік.

35. Способи виконання будівельно-монтажних робіт та укладання договорів в будівництві.

36. Облік будівельних матеріалів.

37. Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт.

38. Визнання доходів і витрат за будівельними контрактами.

39. Облік довгострокових контрактів у будівництві.

40. Облік у забудовника.

 

Задачі контрольної роботи

Варіант 1

Задача 1

ТОВ "Наталі" уклало договір на отримання товару від ПП "Крокус" за покупними цінами на суму 5000 грн. на умовах передоплати. При отриманні товару виявлена нестача з вини залізниці – 250 грн., нестача у межах норм природного збитку – 50 грн., з вини матеріально-відповідальної особи – 100 грн. Відобразити в обліку ТОВ "Наталі" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 2

ТОВ "Будівельник" купує виробничі запаси на суму 12000 грн. (у т.ч. ПДВ) для використання у будівництві споруди цеху промислового підприємства на умовах передоплати у будівельному магазині. Доставка виробничих запасів здійснюється сторонньою організацією на умовах передоплати, її вартість складає 600 грн. (у т.ч. ПДВ). Відобразити в обліку ТОВ "Будівельник" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 3

У сільськогосподарському підприємстві "Маяк" витрати на вирощування молодняку та тварин на відгодівлі великої рогатої худоби склали 117530 грн. Собівартість побічної продукції (перегній) складає 12810 грн. Дані про наявність та рух поголів'я наведено у табл. 1. Визначити приріст живої маси, собівартість 1 центнера приросту живої маси і 1 центнера живої маси, розрахувати необхідні суми.

Таблиця 1

Варіант 2

Задача 1

ТОВ "Алмаз" придбало у постачальника ТОВ "Дельфін" дитячі конструктори "Лего" на умовах передоплати у кількості 30 шт. за ціною 120 грн. (у т.ч. ПДВ). За договором постачальник повинен доставити продукцію на склад магазину. При прийманні товарів виявили нестачу 5 дитячих конструкторів. За результатами приймання пред'явлено претензію постачальнику. У результаті постачальник у поточному звітному періоді допоставив 5 дитячих конструкторів. Відобразити в обліку ТОВ "Алмаз" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 2

Для придбання будівельних матеріалів на ВАТ "ХТЗ" комірнику цеху № 12 Трушко В.К. видано під звіт 260 грн. У будівельному магазині Трушко В.К. придбав краску емаль білу "Астра" – 5 банок за ціною 12,00 грн. (у т.ч. ПДВ), кисті малярні – 12 шт. за ціною 5,40 грн. (у т.ч. ПДВ), суміш для вирівнювання стін – 3 упаковки за ціною 16,80 грн. (у т.ч. ПДВ), цемент М340 – 1 мішок за ціною 43,00 грн. (у т.ч. ПДВ). Доставка будівельних матеріалів здійснювалась автомобілем ВАТ "ХТЗ". Відобразити в обліку ВАТ "ХТЗ" здійснені господарські операції з придбання будівельних матеріалів та розрахунку підприємства з комірником, вказати первинні документи, охарактеризувати штрафні санкції у разі неповернення суми залишку грошових коштів підзвітною особою.

Задача 3

У ТОВ "Охтирське" вимерзлі посіви озимої пшениці, весною здійснено пересівання полів. Витрачено насіння на суму 45300 грн., палива для експлуатації сільгосптехніки – на суму 2750 грн.; нарахована заробітна плата трактористам – 1730 грн.; нарахування на заробітну плату здійснені відповідно до діючого законодавства (до фонду страхування від нещасного випадку – 1,0 %); амортизація техніки – 720 грн. Витрати на перепосів вимерзлих посівів включені до складу витрат рослинництва. Відобразити в обліку ТОВ "Нива" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 4

АТП 11542 ремонтує автотранспортні засоби власними силами. Для технічного обслуговування автобуса, за допомогою якого здійснюється основна операційна діяльність підприємства, придбано запасні частини на суму 2800 грн. ( у т.ч. ПДВ), а також МШП на суму 600 грн. (у т.ч. ПДВ) на умовах передоплати. У звітному періоді для технічного обслуговування автобуса використано запасних частин на суму 880 грн., а також МШП на суму 500 грн. Відобразити в обліку АТП здійснені господарські операції з технічного обслуговування автобуса, вказати первинні документи.

Задача 5

АТП 34128 уклало договір доручення на оформлення ліцензії на надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів на таксі (вартість ліцензії – 340 грн.) з фірмою "Ліцензія+" на умовах передоплати. Вартість послуг фірми склала 1200 грн. (у т.ч. ПДВ). Відобразити в обліку АТП 34128 отримання ліцензії та проведення розрахунків за договором доручення, вказати первинні документи.

 

Варіант 3

Задача 1

У вересні звітного року ТОВ "Фаворит" (магазин оптової торгівлі) придбало партію товару на суму 25000 грн. (в т.ч. ПДВ), який в тому ж місяці було реалізовано на умовах передоплати. За реалізований товар отримано виручку у розмірі 48000 грн. Відобразити в обліку ТОВ "Фаворит" здійснені господарські операції, визначити фінансовий результат діяльності, вказати первинні документи.

Задача 2

На 01.02. поточного року ТОВ "Майстер" має на рахунку 205 "Будівельні матеріали" залишки, наведені у табл. 2.

Таблиця 2

Розшифровка залишків до субрахунка 205 "Будівельні матеріали" на 01.02. поточного року на ТОВ "Майстер"

Найменування матеріалу Од. виміру Кількість Номенклатурний номер Сума, грн.
Ацетон л
Оліфа кг
ДБП ламінована м2

 

У лютому поточного року на склад ТОВ "Майстер" відповідно до рахунка № 102 поступила ДБП ламінована – 130 м2; у цьому ж місяці зі складу було відпущено: ацетону – 28 л, оліфи – 70 кг, ДБП ламінованої – 250 м2.

Необхідно скласти відомість обліку матеріалів на складі; відобразити в обліку здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 3

ТОВ "Клен" на закладку вишневого саду понесло витрати на: придбання саджанців - 22400 грн. (у т.ч. ПДВ); нарахування заробітної плати робітникам - 6500 грн.; нарахування на заробітну плату відповідно до діючого законодавства (до фонду страхування від нещасного випадку – 1,0 %); послуги власного вантажного автотранспорту - 3050 грн.; використання малоцінних та швидкозношуваних предметів - 620 грн.; паливо на роботу тракторів, які виконували польові роботи - 1250 грн.

У наступні 6 років витрати на утримання молодого саду склали 10250 грн. За 6 років вирощування від молодих насаджень одержано продукції на суму 1280 грн., витрати на збір плодів склали 340 грн. Відобразити в обліку ТОВ "Клен" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

 

 

Задача 4

Підприємство "Гігант" придбало вантажний автомобіль за 360000 грн. (у т.ч. ПДВ) на умовах передоплати. Доставку автомобіля було здійснено сторонньою організацією за 2400 грн. (у т.ч. ПДВ). Нараховано та сплачено податок з власників автотранспортних засобів – 160 грн.; страхові платежі зі страхування ризиків доставки – 400 грн.; за реєстрацію в органах ДАІ – 650 грн.; сума зі страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – 630 грн. Автомобіль введено в експлуатацію. Відобразити в обліку підприємства здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 5

Підприємство "Альфа" (перевізник вантажів) уклало договір з СТО на капітальний ремонт вантажного автомобіля, який використовувався для здійснення основної діяльності, на умовах передоплати на суму 18000 грн. (у т.ч. ПДВ). Договір було виконано. Відобразити в обліку підприємства "Альфа" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

 

Варіант 4

Задача 1

ТОВ "Омега", яке здійснює облік товарів за покупною вартістю, у вересні поточного року сплатило й оприбуткувало товари (комп’ютер) у кількості 3 штуки за ціною 2520 грн. без ПДВ. В цьому ж місяці реалізовано 3 комп'ютера за ціною 2840 грн. (без ПДВ). Оплата за комп’ютери не надійшла. Витрати на збут склали за місяць 350 грн. Відобразити в обліку ТОВ "Омега" здійснені господарські операції, визначити фінансовий результат діяльності, вказати первинні документи.

Задача 2

ТОВ "Житлобуд" реалізує на сторону зайві будівельні матеріали на суму 6000 грн. (у т.ч. ПДВ) на умовах подальшої оплати. Собівартість реалізованих будівельних матеріалів склала 4800 грн. Відобразити в обліку ТОВ "Житлобуд" здійснені господарські операції з реалізації зайвих будівельних матеріалів, визначити фінансовий результат діяльності, вказати первинні документи.

Задача 3

ТОВ "Нива" придбало трактор МТЗ-80: договірна вартість – 54000 грн. (у т.ч. ПДВ), вартість послуг сторонньої організації з транспортування трактора – 660 грн. (у т.ч. ПДВ), вартість палива, використаного для обкатки – 195 грн., оплата праці (з нарахуваннями) тракториста, який займався обкаткою трактора – 105 грн., сума витрат, понесених підзвітною особою, при транспортуванні трактора на підприємство – 340 грн. Трактор введено в експлуатацію. Відобразити в обліку ТОВ "Нива" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 4

Підприємство "Послуги+" придбало на АЗС дизпаливо у кількості 250 л за ціною 4,00 грн. (у т.ч. ПДВ) на умовах передоплати. Доставка здійснена цистерною АЗС, її вартість складає 230 грн. (у т.ч. ПДВ). Відобразити в обліку підприємства "Послуги+" здійснені господарські операції з придбання палива, вказати первинні документи.

Задача 5

АТП 18121 здає автобус приватному підприємцю Маркову Г.П. у операційну оренду. Первісна вартість автобуса складає 550000 грн., знос – 100000 грн. Термін дії договору операційної оренди – 1 рік. Орендна плата за місяць становить 2500 грн., крім того ПДВ – 500 грн., та перераховується на умовах передоплати. Всі витрати із заправки паливом, технічного обслуговування, поточного ремонту несе орендар. Сума місячної амортизації складає 1000 грн. Відобразити в обліку АТП здійснені господарські операції з операційної оренди автобуса, вказати первинні документи.

 

Варіант 5

Задача 1

Магазин "Марина" придбав у постачальника ТОВ "Тканини" шовкову тканину у рулонах по 30 м у кількості 10 рулонів на умовах передоплати за ціною 1800 грн. за рулон (у т.ч. ПДВ). За договором постачальник повинен доставити продукцію до магазину. При прийманні товарів виявили нестачу 1 рулону тканини. За результатами приймання пред'явлено претензію постачальнику. У результаті постачальник у поточному звітному періоді за 1 рулон тканини повернув грошові кошти покупцю готівкою. Відобразити в обліку ТОВ "Марина" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

 

 

Задача 2

На будівельному підприємству "На п'ять" за квітень звітного року виявлено остаточний брак виконаних робіт на суму 850 грн. Комісією визначено, що на суму 450 грн. брак було допущено за рахунок неякісних будівельних матеріалів, які були отримані від підприємства-постачальника. Було доведено, що з усієї суми остаточного браку допущено брак за виною одного будівельника на суму 130 грн. (суму утримано із заробітної плати). Від браку оприбутковані ДБП на суму 160 грн. Сума виробничих запасів, використаних на виправлення браку склала 140 грн., заробітна плата робітників – 50 грн., нарахування на заробітну плату здійснювалися відповідно діючого законодавства (до фонду страхування від нещасного випадку – 1,0 %). Необхідно скласти журнал господарських операцій підприємства "На п'ять", наведений у табл. 3 та вказати первинні документи.

Таблиця 3

Журнал господарських операцій підприємства "На п'ять" за квітень звітного року

  Зміст господарської операції Сума, грн. Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1. Виявлено остаточний брак виконаних робіт      
2. Оприбутковано виробничі запаси      
3. Віднесено на збільшення вартості браку матеріали, використані для виправлення браку      
4. Віднесено на збільшення вартості браку нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим виправленням браку      
5. Віднесено на збільшення вартості браку нарахування на заробітну плату робітників, зайнятими виправленням браку      
6. Віднесено суму втрат від браку на відшкодування заподіяних збитків      
7. Відображено суму, утриману із заробітної плати винуватця браку      
8. Віднесені витрати на виправлення браку на постачальника неякісних матеріалів (пред'явлена претензія постачальнику)      

 

Задача 3

У сільськогосподарському підприємстві витрати на вирощування кукурудзи на зерно становлять 51370 грн. За звітний рік оприбутковано 7810 ц стебел кукурудзи (оцінено виходячи з розрахунково-нормативних витрат на його заготівлю у сумі 3620 грн.) та 9320 ц качанів кукурудзи, з яких реалізовано державі 1900 ц. Залікова маса зерна 1250 ц, витрачено качанів на переробку – 1400 ц, залишок качанів на кінець року – 2970 ц, їх вологість – 18 %. Визначити фактичну собівартість 1 ц зерна та 1 ц качанів.

Задача 4

Для заправки автомобіля під час відрядження водію з каси підприємства "Знак" видано готівку у сумі 195 грн. Під час подорожі водій заправив у бак автомобіля бензин А92 за ціною 4,30 грн. (у т.ч. ПДВ) у кількості 20 л, а потім за ціною 4,25 грн. ( у т.ч. ПДВ) у кількості 25 л. Після повернення водій надав всі документи з АЗС. Відобразити в обліку підприємства "Знак" здійснені господарські операції з придбання палива та розрахунку підприємства з водієм, вказати первинні документи, охарактеризувати штрафні санкції у разі неповернення суми залишку грошових коштів водієм.

Задача 5

АТП 22612 надає послуги з внутрішніх перевезень вантажів. Замовнику підприємства надана послуга на суму 2800 грн. (у т.ч. ПДВ). на умовах подальшої оплати. Витрати на здійснення замовлення склали: заробітна плата водія – 550 грн.; нарахування на заробітну плату водія згідно з діючим законодавством (до фонду страхування від нещасного випадку – 1,0 %); витрати палива та мастильних матеріалів – 750 грн.; амортизація вантажного автомобіля – 130 грн. Відобразити в обліку АТП здійснені господарські операції з надання послуг, списання витрат, визначити фінансовий результат діяльності, вказати первинні документи.

 

Варіант 6

Задача 1

Підприємством оптової торгівлі на умовах передоплати за договором купівлі-продажу придбано товар на суму 90000 грн. (у т.ч. ПДВ). Також здійснена передоплата АТП за послуги з перевезення товару у суму 780 грн. (у т.ч. ПДВ). Товар доставлений і оприбуткований на склад. Відобразити в обліку підприємства здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

 

 

Задача 2

Розподілити транспортно-заготівельні витрати на підприємстві "РРС" за методом середнього відсотка за даними, наведеними у табл. 6.

Таблиця 6

Варіант 7

Задача 1

Оптове торгове підприємство "Зодіак" придбало партію товарів на суму 15000 грн. (не враховуючи ПДВ) на умовах подальшої оплати. Транспортно-заготівельні витрати з доставки цієї партії товарів здійснюються постачальником та складають 900 грн. (у т.ч. ПДВ). ТЗВ обліковуються на окремому субрахунку. У цьому ж звітному періоді підприємство реалізувало цю партію товарів на суму 24000 (у т.ч. ПДВ). Відобразити в обліку підприємства "Зодіак" здійснені господарські операції, визначити фінансовий результат діяльності, вказати первинні документи.

Задача 2

На підприємстві "Торнадо" проведено плановий поточний ремонт трансформатора господарським способом. Для проведення ремонту відпущено матеріали на суму 3000 грн., використані запасні частини на суму 1200 грн., нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим ремонтом, на суму 2800 грн., проведені нарахування на заробітну плату робітників, зайнятих ремонтом згідно з діючим законодавством (до фонду страхування від нещасного випадку – 1,0 %). Відобразити в обліку підприємства "Торнадо" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

 

Задача 3

Будівельне підприємство "Альма" згідно з договором підряду повинно побудувати приміщення адміністрації ТОВ "Оліва". Загальна договірна ціна будівельного контракту складає 240000 тис. грн., у тому числі ПДВ – 40000 тис. грн. Планові витрати на весь період будівництва складають 180000 тис. грн. Фактичні витрати за етапи склали: 52000 тис. грн., 63000 тис. грн. та 65000 тис. грн. Протягом дії будівельного контракту не відбувалося зміни доходів і витрат. Необхідно розрахувати доход підрядчика методом співвідношення фактичних витрат з початку виконання будівельного контракту до дати балансу й очікуваної суми загальних витрат за контрактом (табл. 8).

Таблиця 8

Варіант 8

Задача 1

На підприємство роздрібної торгівлі надійшов товар: цукерки "Джелі" 35 кг за ціною 12,25 грн. (у т.ч. ПДВ) та цукерки "Дюшес" 20 кг за ціною 10,55 грн. (у т.ч. ПДВ) на умовах подальшої оплати. Транспортні витрати склали 50 грн. (у т.ч. ПДВ). На придбаний товар нарахована торгова націнка в сумі 360 грн. Відобразити в обліку підприємства здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 2

ВАТ "Константа" здійснює будівництво споруди складу господарським способом. Для будівництва об'єкта використані будівельні матеріали на суму 20450 грн., МШП – 1200 грн., нарахована заробітна плата робітникам, зайнятим будівництвом складу – 10450 грн., нарахування на заробітну плату здійснені відповідно до діючого законодавства (до фонду страхування від нещасного випадку – 1,0 %); вартість проектних та будівельно-монтажних робіт, виконаних сторонніми організаціями склала 14600 грн.; нарахована амортизація основних засобів, що використовувалися для будівництва об'єкта – 7400 грн. Збудоване приміщення складу введено в експлуатацію. Відобразити в обліку ВАТ "Константа" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 3

ТОВ "Колосіївське" придбало у липні поточного року тварин у ТОВ "Герасимівське" для поповнення основного стада корів: купівельна вартість тварин – 8600 грн. (у т.ч. ПДВ); послуги власного автотранспорту з доставки тварин у господарство – 650 грн.; нараховано заробітну плату працівнику за доставку тварин - 80 грн.; нарахування на заробітну плату здійснено відповідно до діючого законодавства (до фонду страхування від нещасного випадку – 1,0 %); витрати на відрядження водія та зоотехніка - 175 грн.; вартість кормів, витрачених у дорозі – 56 грн.

Крім того, переведено до основного стада 6 голів великої рогатої худоби після отелення, вирощених на своєму підприємстві, загальною масою 25 ц за плановою собівартістю 670 грн. за 1 ц живої маси. У кінці року проведено розрахунок фактичної собівартості живої маси тварин, переведених до основного стада, яка становить 740 грн. за 1 ц.

Відобразити в обліку здійснені господарські операції з формування основного стада; списати калькуляційні різниці при оцінці живої маси за плановою та фактичною собівартістю.

Задача 4

АТП 34752 здійснює капітальний ремонт вантажного автомобіля господарським способом. На здійснення капремонту витрачено виробничих запасів на суму 10200 грн., МШП – на суму 560 грн., нарахована заробітна плата робітникам, які здійснювали ремонт, – 2500 грн.; здійснені нарахування на фонд заробітної плати згідно з діючим законодавством (умовно нарахування до фонду від нещасного випадку на виробництві – 1,2 %); нараховано амортизацію основних засобів, які використовувалися при ремонті, - на суму 165 грн., списано змінні та розподілені постійні загальновиробничі витрати – 80 грн. Автомобіль введено в експлуатацію. Відобразити в обліку АТП здійснені господарські операції з капітального ремонту автомобіля, вказати первинні документи.

Задача 5

АТП 45532 реалізувало автомобіль ПП "Тинок" за вартістю 120000 грн. (у т.ч. ПДВ) на умовах наступною оплати. Первісна вартість автомобіля складає 240000 грн., знос – 140000 грн. Відобразити в обліку АТП здійснені господарські операції з реалізації автомобіля, визначити фінансовий результат, вказати первинні документи.

Варіант 9

Задача 1

Підприємством роздрібної торгівлі "Оксамит" реалізовано товар на суму 42000 грн. (у т.ч. ПДВ). Сума торгової націнки, яка відноситься до реалізованих товарів, складає 11540 грн. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до реалізованих товарів, складає 2570 грн. Собівартість реалізованої продукції – 26500 грн. Відобразити в обліку підприємства "Оксамит" здійснені господарські операції, визначити фінансовий результат діяльності, вказати первинні документи.

 

Задача 2

За договором купівлі-продажу ТОВ “Оніс” купує на умовах попередньої оплати побутову техніку у ТОВ “Таїс” на загальну суму 24000 грн. (у т.ч. ПДВ). Собівартість товарів складає 15730 грн. Покупцем здійснено оплату товару у повному обсязі. Після приймання товару покупцем було виявлено, що частина поставленої партії не відповідає відповідним вимогам. Вартість непридатного товару складає 3510 грн. (у т.ч. ПДВ). Товар повернуто постачальнику, яким перераховано грошові кошти на поточний рахунок у банку у повній сумі непридатного товару. Собівартість повернутого товару складає 2010 грн. Необхідно скласти журнал господарських операцій ТОВ "Оніс", наведений у табл.9 та вказати первинні документи.

Таблиця 9

Варіант 10

Задача 1

ТОВ "Будмед" купує будівельні матеріали на суму 18000 грн. (у т.ч. ПДВ) для використання у будівництві на умовах подальшої оплати у ТОВ "Зима". Доставка будівельних матеріалів, яку здійснило ТОВ "Зима", склала 830 грн. (у т.ч. ПДВ). Відобразити в обліку ТОВ "Будмед" здійснені господарські операції, вказати первинні документи.

Задача 2

Загальна сума витрат на утримання основного молочного стада у ТОВ "Мрія" складає 1540000 грн. За рік враховано 340000 кормо-днів, одержано 32 000 центнерів молока і 980 голів приплоду. Вартість побічної продукції (гній) – 19150 грн. Визначити собівартість 1 кормо-дня, 1 голови приплоду, всього одержаного приплоду, 1 ц молока.

Задача 3

Розрахувати торгову націнку за даними, наведеними у табл. 10.

Таблиця 10

Рекомендована література

 

1. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-ВР зі змінами та доповненнями // www.rada.kiev.ua

2. Бухгалтерський облік в торгівлі / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. – 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 576 с.

3. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підруч. / За ред. М.Ф. Огійчука. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Вища освіта, 2003. – 799 с.

4. Бухгалтерський облік у сільському господарстві: Навч. посіб. / За ред. Ф.Ф. Бутинця та М.М. Коцупатого. – Житомир: ПП "Рута", 2003. – 511 с.

5. Грабова Н.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб. пособ. для вузов / Н.Н. Грабова, В.Н. Добровський ; Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: А.С.К., 2004. – 623 с.

6. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.06 р. № 1315 // www.rada.kiev.ua

7. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в селянських (фермерських) господарствах, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 02.07.01 р. № 189 // www.rada.kiev.ua

8. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку за журнально-ордерною формою на підприємствах агропромислового комплексу, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 07.03.01 р. № 49 // www.rada.kiev.ua

9. Методичні рекомендації з формування складу витрат і порядку їх планування в торговельній діяльності, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.02 р. № 145 // www.rada.kiev.ua

10. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт від 16.02.04 р. № 30 // www.rada.kiev.ua

11. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті, затверджені наказом Міністерства транспорту України від 05.02.01 р. № 65 // www.rada.kiev.ua

12. Методичні рекомендації про планування, облік і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.01 р. № 132 // www.rada.kiev.ua

13. Облік в галузях економічної діяльності: автотранспорт і будівництво: Навч. посіб. / Н.М. Малюга, Я.В. Лебедзевич, Л.Л. Горецька, Т.В. Давидюк. За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: Рута, 2000. – 479 с.

14. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво: Збірник задач і вправ / Н.М. Малюга та ін.; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП "Рута", 2001. – 287 с.

15. Пироженко О.А. Все об учете и организации розничной и оптовой торговли. – Харьков: Фактор, 2005. – 372 с.

16. Стародубова Г.М. Учет в отраслях производства и услуг. Конспект лекцій для студентов специальности 7.050106 всех форм обучения. / Г.М. Стародубова, М.С. Горяева, Л.Ф. Петренко. – Харьков: Изд. ХНЭУ, 2004. – 96 с.

 

Загальні методичні рекомендації

Бухгалтерський облік займає одне з провідних місць у системі управління. Він відображає реальні процеси виробництва, обігу, розподілу і споживання та є інформаційною базою для характеристики фінансового стану підприємства й планування його діяльності. За допомогою облікової інформації можна оптимально використовувати наявні ресурси, контролювати поточну діяльність підприємства, планувати його стратегію й тактику, усувати суб’єктивність під час прийняття рішень, прогнозувати показники розвитку підприємства та виявляти резерви підвищення ефективності виробництва.

Система бухгалтерського обліку надає повну, точну й достовірну інформацію для прийняття виважених управлінських рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами.

Для побудови ефективної системи обліку бухгалтер повинен добре знати організацію й методику ведення бухгалтерського обліку, правила оподатковування господарських операцій відповідно до діючого законодавства з урахуванням специфіки діяльності підприємств різних галузей господарювання: торгівлі, сільського господарства, автотранспорту та будівництва.

Метою виконання контрольної роботи є закріплення теоретичних знань з навчальної дисципліни "Облік у галузях виробництва і послуг", розвиток навиків самостійної роботи зі спеціальною літературою, оволодіння та поглиблення практичного досвіду з вирішення завдань даної дисципліни.

Контрольна робота складається з одного теоретичного питання та п'яти задач.

При написанні контрольної роботи необхідно виконувати наступні вимоги:

відповідь на теоретичне питання необхідно будувати як систему документальних, повністю розкритих положень, пов'язаних логічною послідовністю та підкріплені прикладами; результати вивчення літературних джерел повинні бути викладені у формі узагальнення та аналізу різних поглядів та підходів до питання, що розглядається;

задачі повинні оформлюватися у вигляді журналів господарських операцій, обов'язково до кожної господарської операції потрібно навести первинний документ; якщо у задачі є розрахункова таблиця, то необхідно обговорити розрахунок.

Варіант задач повинен бути вибраний відповідно до останньої цифри номера залікової книжки. Теоретичне питання може бути обрано студентом самостійно з чотирьох запропонованих. Остання цифра теоретичного питання повинна відповідати номеру залікової книжки.

Теоретичні питання контрольної роботи

1. Торговельна діяльність підприємства: сфери дії, об'єкти, необхідні документи для її здійснення.

2. Ліцензування та патентування торговельної діяльності, відображення витрат на придбання ліцензій та патентів в обліку.

3. Облік надходження товарів на торговельне підприємство за кількістю та якістю.

4. Облік реалізації товарів.

5. Облік торгових націнок, прядок їх розподілу та списання.

6. Облік надання знижок.

7. Облік реалізації товарів в кредит та з розстрочкою платежу

8. Облік в комісійній торгівлі.

9. Гарантійний ремонт та обмін на підприємствах торгівлі: поняття гарантії, види та обчислення гарантійних строків, розрахунки при обміні товарів.

10. Повернення товару: оформлення та облік.

11. Розпродаж товарів: сутність, документальне оформлення, облік.

12. Облік за договорами доручення. Облік бартерних операцій.

13. Облік товарних втрат і нестач товарів. Переоцінка товарів.

14. Порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку на торговельному підприємстві.

15. Особливості сільськогосподарського виробництва, що зумовлюють ведення обліку.

16. Облік придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів.

17. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва.

18. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції тваринництва.

19. Облік готової продукції та її реалізації у сільськогосподарських підприємствах.

20. Особливості інвентаризації на сільськогосподарських підприємствах.

21. Облік у фермерських господарствах.

22. Системи оподаткування в аграрному секторі.

23. Фіксований сільськогосподарський податок: платники, ставки податку, звітність.

24. Особливості діяльності автотранспортних підприємств, що зумовлюють ведення обліку.

25. Ліцензії для здійснення автомобільних перевезень: види, вимоги до претендентів на придбання, документи, облік.

26. Облік наявності та руху транспортних засобів.

27. Облік витрат на технічне обслуговування автомобіля.

28. Облік паливо-мастильних матеріалів.

29. Облік шин та акумуляторів.

30. Облік надання послуг з вантажних перевезень.

31. Облік надання послуг з пасажирських перевезень.

32. Облік доходів та витрат діяльності автотранспортних підприємств.

33. Особливості оподаткування на автотранспортних підприємствах.

34. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів: види, ставки, документальне оформлення, облік.

35. Способи виконання будівельно-монтажних робіт та укладання договорів в будівництві.

36. Облік будівельних матеріалів.

37. Особливості формування собівартості будівельно-монтажних робіт.

38. Визнання доходів і витрат за будівельними контрактами.

39. Облік довгострокових контрактів у будівництві.

40. Облік у забудовника.

 

Задачі контрольної роботи

Варіант 1

Задача 1Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.045 с.)