Сукупна пропозиція: сутність, цінові та нецінові чинники, класична та кейнсіанська моделі, аналіз короткострокової кривої сукупної пропозиціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Сукупна пропозиція: сутність, цінові та нецінові чинники, класична та кейнсіанська моделі, аналіз короткострокової кривої сукупної пропозиціїСукупна пропозиція – такий реальний обсяг національного продукту, який економіка пропонує для продажу з метою отримання прибутку. Потенційна величина залежить від запассу капіталу та технологічного рівнч виробництва.

Нецінові фактори сукупної пропозиції. (зміщення кривої вправо чи вліво): 1) зміни цін на ресурси; 2) зміни і продуктивності ресурсів; 3) зміни податтків з підприємств та субсидій.

Цінові фактори: немає єдиної теорії про вплив ціни на сукупний попит. 2 теорії: класична та кейнсіанська.

Класична модель. В основі – полодення про абсолютну гнучкість цін та зарплати. Якщо сукупний попит падає порівняно з потенційним ВВП, то з одного боку, знижуються ціни, з іншого – одночасно падає попит на ринку праці та адекватно зменшується зарплата. Прибутковість виробництва не змінюється. Сукупна пропозиція залишається на рівні потенційного ВВП, але при нижчих цінах та зарплаті. Звідси висновок про незалежність сукупної пропозиції від цін. Але це модель сукупної пропозиції в довгостроковому періоді.

Кейнсіанська модель пояснює залежність між ціною та сукупною пропозицією у короткостроковому періоді. В основі – положення про негнучкість зарплати протягом короткострокового періоду. Це пояснюється існуванням колективних угод між профспілками та підприємцями, а також небажанням підприємців зменшувати зарплату, щоб уникнути зниження мотивації до праці та виникнення соціальних конфліктів.В короткостроковому періоді, протягом якого зарплата не змінюється, сукупна пропозиція перебуває в прямій залежності від товарних цін.

Криву AS можна умовно поділити на три ділянки: грозинтальна ділянка характеризує економіку в умовах неповної зайнятості з високим циклічним безробіттям, збільшення сукупного попиту не викликає зростання цін. Сукупна пропозиція збільшється адекватно зростанню сукупного попиту. На висхідній ділянці, що відображає економіку в умовах неповної зайнятості з низьким циклічним безробіттям, збільшення сукупного попиту викликє як зростання цін. атк і збільшення сукупної пропозиції. На вертикальній ділянці, яка характеризує економіку в умовах повної зайнятості, при збільшенні сукупного попиту сукупна пропозиція тимчасово збільшитися не може.Тому єдиним наслідком є зростання цін.

15. АD - AS як модель економічної рівноваги, порушення рівноваги та механізм її відновлення

Внутрішньою властивістю ринкової економіки є постійне тяжіння до рівноваги між сукупним попитом і пропозицією. Тому модель «сукупний попит — сукупна пропозиція» є базовою мо­деллю економічної рівноваги. Між сукупним попитом і сукупною пропозицією постійно виникає розбіжність, яка також постійно усувається ринком.

 

 

Найбільш нестабільним компонентом економічної рівноваги є сукупний попит. Якщо рівновага порушується падінням сукупно­го попиту відносно потенційного ВВП, то це викликає зниження цін, яке скорочує сукупну пропозицію до сукупного попиту. У такий спосіб забезпечується рівновага в короткостроковому періо­ді на умовах неповної зайнятості. Але довгострокова рівновага, яка відповідає умовам повної зайнятості, не буде досягнута. Вона може відновитися лише з часом, якщо зарплата відреагує на па­діння сукупного попиту і, як наслідок, зменшення попиту на рин­ку праці. Це зменшить середні витрати і збільшить прибутковість виробництва, що стимулюватиме зростання сукупної пропозиції до рівня потенційного ВВП. Одночасно збільшення сукупної пропозиції викликає зниження цін, що збільшить сукупний попит до рівня потенційного ВВП і урівноважить його з сукупною про­позицією на умовах повної зайнятості.

 

Економічна рівновага може порушуватися і сукупною пропо­зицією. Якщо вона порушується падінням сукупної пропозиції відносно потенційного ВВП, то ціни зростуть, а сукупний попит під їх впливом зменшиться до рівноваги з сукупною пропозицією в умовах неповної зайнятості. Це — короткострокова рівновага на умовах стагфляції. У довгостроковому періоді рівновага на умовах повної зайнятості може відновитися, якщо адекватно ско­роченню попиту на ринку праці зменшиться зарплата. Це збіль­шить прибутковість виробництва і стимулюватиме зростання су­купної пропозиції до рівня потенційного ВВП. Одночасно зменшаться ціни, що збільшить сукупний попит до рівня потен­ційного ВВП, унаслідок чого економічна рівновага відновиться на умовах повної зайнятості.

 

Спроможність ринкового механізму до відновлення економіч­ної рівноваги на умовах повної зайнятості не піддається часовому визначенню. Тому шлях до неї лише з допомогою ринкового ме­ханізму може бути невизначено тривалим і супроводжуватися великими економічними і соціальними втратами. Щоб скоротити його тривалість і зменшити втрати, необхідне державне втручан­ня в економіку.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.007 с.)