Заохочення, які застосовують до прапорщиків 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Заохочення, які застосовують до прапорщиківСт. 23. До прапорщиків та мічманів застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) зняття накладеного раніше дисциплінарного стягнення;

в) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

г) занесення прізвища до Книги пошани військової частини;

д) дострокове присвоєння звання старший прапорщик;

е) нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України.

Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих прапорщиків

Ст. 24. Командир взводу, командир роти, батальйону мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.

 

Заохочення, які застосовують до офіцерів

Ст. 27. До офіцерів застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) зняття раніше накладеного дисциплінарного стягнення;

в) нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією;

г) занесення прізвища до Книги пошани військової частини;

д) дострокове присвоєння чергового військового звання до полковника включно;

е) нагородження заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України;

Ст. 28. У військових навчальних закладах, крім застосування заохочень, визначених у статті 27 цього Статуту, застосовується занесення на Дошку пошани прізвищ, які закінчили військові навчальні заклади із золотою медаллю.


 

Права командирів (начальників) щодо застосування заохочень до підлеглих офіцерів

Ст. 29. Командир роти, командир батальйону мають право:

а) оголошувати подяку;

б) знімати дисциплінарні стягнення, накладені ними раніше.

 

Порядок застосування заохочень.

Ст. 31. Командири можуть застосовувати заохочення, передбачені у пунктах “а” і “в” статті 27, як до окремого військовослужбовця, так і до всього особового складу підрозділу, військової частини.

Ст. 32. Військовослужбовець, що має дисциплінарні стягнення, заохочується шляхом зняття накладеного раніше стягнення. Право знімати дисциплінарні стягнення належить тому командирові, який їх накладав, та його прямим начальникам. Одночасно військовослужбовцю може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення.

Ст. 33. Командир має право зняти дисциплінарне стягнення тільки після того, як воно відіграло виховну роль і військовослужбовець змінив своє ставлення до виконання військового обов'язку.

Ст. 34. Заохочення оголошуються на зборах (нарадах), перед строєм або військовослужбовцю особисто.

Вважається, що військовослужбовець не має дисциплінарних стягнень після їх зняття відповідним командиром.


Ст. 35. Оголошення подяки застосовується до окремого військовослужбовця, а також до всього особового складу підрозділу, військової частини.

Ст. 37. Додаткова відпустка як заохочення для військовослужбовців строкової служби (за винятком курсантів військово-навчальних закладів) надається за високі показники в бойовій підготовці, зразкову військову дисципліну, пильність та відмінну службу, вмілу експлуатацію озброєння, бойової техніки й оголошується наказом по військовій частині.

Додаткова відпустка надається, як правило, разом з основною відпусткою військовослужбовця, а у разі використання основної відпустки додаткова надається протягом місяця з дня оголошення заохочення.

Ст. 38. Повідомлення батьків або колективу за місцем роботи чи навчання військовослужбовця до його призову на службу про зразкове виконання ним військового обов’язку та про одержані заохочення застосовується до військовослужбовців строкової військової служби та курсантів військових навчальних закладів.

Ст. 39. Нагородження грамотою, цінним подарунком або грошовою премією застосовується до всіх військовослужбовців.

Ст. 40. Нагородження військовослужбовця особистою фотокарткою, на якій він знятий біля розгорнутого Бойового Прапора військової частини, застосовується до військовослужбовців строкової військової служби та курсантів військових навчальних закладів. Військовослужбовця фотографують у парадній формі одягу в головному уборі, зі зброєю.

Ст. 41. Військове звання старший солдат, чергове військове звання достроково присвоюють військовослужбовцям, які виявили високі бойові та моральні якості під час захисту Вітчизни, бойового чергування, досягли високих показників у бойовій підготовці, зміцненні військової дисципліни, оволодінні бойовою технікою та зразково виконують свій військовий обов’язок.

Ст. 42. Занесення до Книги пошани військової частини застосовується до всіх військовослужбовців, які досягли високих показників у бойовій підготовці, виявили бездоганну дисциплінованість і особливо відзначилися під час виконання військового обов’язку.

Під час оголошення цього заохочення військовослужбовцеві вручають грамоту, підписану командиром військової частини, а про занесення прізвища військовослужбовця строкової служби до Книги пошани військової частини повідомляють батьків або колектив за місцем його попередньої роботи (навчання).

Ст. 43. Заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України нагороджуються військовослужбовці та інші особи за бездоганну службу та видатні заслуги перед Збройними Силами України.

 

4. Стягнення за порушення військової дисципліни(Розділ ІІІ).

Ст. 51. У разі невиконання (неналежного виконання) військовослужбовцем своїх службових обов’язків порушення військовослужбовцем військової дисципліни або громадського порядку командир повинен нагадати йому про обов’язки служби, а за необхідності - накласти дисциплінарне стягнення.

Командири, які у разі виявлення ознак кримінального правопорушення не повідомили про це орган досудового розслідування, несуть відповідальність згідно із законом.

Усі дисциплінарні стягнення, крім позбавлення військового звання, накладені на військовослужбовців і не скасовані до дня звільнення їх у запас чи відставку, втрачають чинність з дня звільнення.

Ст. 52. З метою громадського впливу на порушників військової дисципліни та громадського порядку до накладення стягнення за порушення військовослужбовців за рішенням командира можна обговорювати:

- рядових - на зборах особового складу;

- сержантів - на зборах сержантів;

- прапорщиків - на зборах прапорщиків;

- військовослужбовців-жінок - на зборах військовослужбовців-жінок із військовими званнями (посадами), не нижчими за військове звання (посаду) військовослужбовця-жінки, правопорушення якої обговорюють;

- офіцерів - на зборах офіцерів, які мають військові звання (обіймають посади) не нижче за військове звання (посаду) офіцера, правопорушення якого обговорюють.

Рішення зборів є рекомендаційними для командирів.

Ст. 53. Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настання таких наслідків, є підставою для усунення військовослужбовців від виконання службових обов’язків.

Рішення про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків приймається прямим командиром (начальником) та оформляється наказом, про що негайно доповідається в порядку підпорядкованості із зазначенням причин і обставин усунення.

Тривалість усунення від виконання службових обов’язків не повинна перевищувати тривалості службового розслідування та часу, необхідного для прийняття відповідного рішення командиром (начальником), які визначені цим Статутом.

Наказ про усунення військовослужбовця від виконання службових обов’язків скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються або прийнято рішення про притягнення військовослужбовця, який вчинив правопорушення, до дисциплінарної відповідальності.

Командир, який усунув підлеглого від виконання службових обов’язків без достатніх на те підстав, несе за це відповідальність.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 396; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.017 с.)