ДОКУМЕНТИ З КАДРОВО-КОНТРАКТНИХ ПИТАНЬ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДОКУМЕНТИ З КАДРОВО-КОНТРАКТНИХ ПИТАНЬТеоретичний блок

1. Характеристика. Основні вимоги до написання. Реквізити характеристики.

2.Види наказів щодо особового складу. Особливості укладання.

3. Трудовий договір, контракт, трудова угода: призначення, особливості оформлення.

Практичний блок

Повторіть правила написання складних іменників і прикметників.

Виконайте вправи.

Вправа1.Запишіть правильно і поясніть.

Трудо/день, п’яти/хвилинка, держ/бюджет, світло/водо/лікування, пів/острів, віце/президент, міні/диск, інженер/будівельник, шлако/блок, пів/Європи, тонно/кілометр, напів/сон, вище/згаданий, соціал/демократичний, абсолютно/сухий військово/політичний, східно/слов’янський, північно/західний, право/бережний, машино/будівний, всесвітньо/відомий, фінансово/економічний, семи/годинний, жовто/гарячий, південно/кримський.

Вправа 2.Напишіть характеристику свого товариша (подруги) по навчанню.

Вправа 3.Підготуйте проект наказу про нагородження туристичними путівками кількох студентів за особливі успіхи у громадській, науковій роботі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К., 2005.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – К., 2005.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посіб. / А.Н. Діденко – К., 2000.

4. Загнітко А. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. Загнітко, І. Данилюк. – Донецьк, 2007.

5. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. – Харків, 2001.

6. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

7. Михайлюк В. Українська мова професійного спілкування / В. Михайлюк. – К., 2005.

8. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2011.

9. Українська мова за професійним спрямуванням / А.В. Лисенко, Т.К. Ісаєнко, С.М. Дорошенко. – Полтава, 2012.

10. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К., 1999.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Теоретичний блок

1.Прес-реліз. Види прес-релізів.

2. Особливості оформлення звітів.

3. Службові записки. Реквізити службових записок. Правила оформлення.

4. Протокол, витяг з протоколу.

5. Типи службових листів. Реквізити листів та їх оформлювання.

6. Особливості оформлення доручення та розписки.

Практичний блок

Повторіть правила вживання кличного відмінка та творення імен по батькові.

Виконайте вправи.

Вправа 1.Напишіть зразок пояснювальної записки і доручення.

Вправа 2.Поставте імена в кличному відмінку. Утворіть моделі офіційних звертань.

Марія, директор, Володимир, машиніст, професор, Степан, Олександра, юнак, Сергій, гончар, Ігор, Михайло, Леонід, Євген, Ярослав, Валентина, Микола, Оксана, Григорій, Остап, Олена, Пилип.

Вправа 3.Утворіть чоловічі та жіночі імена по батькові.

Василь, Сергій, Юрій, Ілля, Лука, Микола, Григорій, Лев, Кузьма, Сава, Анатолій, В’ячеслав, Євген, Гордій, Степан.

ЛІТЕРАТУРА

1. Глущик С.В. Сучасні ділові папери. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К., 2005.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – К., 2005.

3. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навч. посіб. / А.Н. Діденко – К., 2000.

4. Загнітко А. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А. Загнітко, І. Данилюк. – Донецьк, 2007.

5. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. – Харків, 2001.

6. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посіб. /З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

7. Михайлюк В. Українська мова професійного спілкування / В. Михайлюк. – К., 2005.

8. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2011.

9. Українська мова за професійним спрямуванням / А.В. Лисенко, Т.К. Ісаєнко, С.М. Дорошенко. – Полтава, 2012.

10. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К., 1999.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

НАУКОВИЙ СТИЛЬ І ЙОГО ЗАСОБИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

Теоретичний блок

1. Особливості наукового стилю сучасної української літературної мови.

2. Оформлення результатів наукової діяльності:

а) план, тези, конспект як важливий засіб організації розумової праці;

б) анотування і реферування наукових текстів.

3. Стаття як самостійний науковий твір. Вимоги до наукової статті.

Практичний блок

Повторіть правопис і відмінювання слів іншомовного походження.

Виконайте вправи.

Вправа 1.Напишіть анотацію до одного з фахових видань.

Вправа 2.Перекладіть українською і поясніть написання слів.

Дизель, силуэт, Сан-Франциско, Антарктида, Греция, бизнес, Каир, Цюрих, Сирия, Тибет, Вашингтон, Корсика, Рио-де-Жанейро, жюри, финансы, визави, аксиома, Сочи, Крит, Чили, Кордильеры, парашют, бильярд, бульвар, бюджет, бюллетень, дюйм, интервью, интерьер, карьера, конферансье, курьер, миллиардер, Ньютон, премьера, пьедестал.

Вправа 3.До поданих ненормативних слів та словосполучень, які вживаються в наукових текстах, доберіть нормативні.

Відзив, в деякій мірі, в кінці кінців, підготовити, область виробництва, рішити проблему, рахувати що, в залежності, добавити, доказувати, навик, намітити, перечислити, не дивлячись на.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням: навч. посіб. / Т.Б. Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2010.– 624 с.

2. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування / З. Мацюк, Н. Станкевич – К., 2005.

3. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови / Г. Онуфрієнко. – К., 2006.

4. Пономарів О. Стилістика сучасної української літературної мови / Пономарів О. – К., 1993.

5. Семеног О.Г. Культура наукової української мови: навч. посіб. / О.Г. Семеног. – К., 2010.

6. Сучасна українська літературна мова / за ред. А.П. Грищенка. – К., 2002.

7. Українська мова (за професійним спрямуванням): навч. посіб. / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк – К., 2008.

8. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2010.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10

НАУКОВИЙ СТИЛЬ І ЙОГО ЗАСОБИ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПІЛКУВАННІ

Теоретичний блок

1. Основні вимоги до виконання та оформлення курсової, дипломної та магістерської робіт.

2. Рецензія, відгук як критичне осмислення наукової праці.

3. Основні правила бібліографічного опису джерел, оформлення покликань.

4. Вимоги до оформлення цитат у науковій роботі.

 

Практичний блок

Повторіть правопис географічних назв.

Виконайте вправи.

Вправа 1.Утворіть прикметники від поданих далі географічних назв.

Велика Березовиця, Нові Санжари, Володимир-Волинський, Скала Подільська, Золотий Потік, Маріїна Гора, Переяслав-Хмельницький, Чорний Острів, Світловодськ, Семидуби, Липова Долина.

Вправа 2. Зробіть короткий бібліографічний огляд на тему „Фахові знання – гарант професійного успіху”. Складіть тезовий план.

Вправа 3. Відредагуйте словосполучення. Прокоментуйте виправлені помилки.

Вважати необхідним, в загальному випадку, відволікати увагу, вклад в науку, включити питання, в найближчий час, в подальшому, в порядку виключення, в разі необхідності, всі бажаючі, гостра необхідність, давати добро, добитися результатів, доля істини, заключається в тому, заключити договір, заслуговує уваги, звернутися за допомогою, звідси слідує, регістрація учасників, прийняти чиюсь сторону, являти собою, предвзяте ставлення, приходить на думку, управляючий, в якості секретаря.

ЛІТЕРАТУРА

1.Грищенко Т.Б. Українська мова та культура мовлення / Т.Б. Гриценко. – К., 2003.

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков . – Харків, 2001.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2005.

4. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови / Г. Онуфрієнко. – К., 2006.

5. Пономарів О. Стилістика сучасної української літературної мови / О. Пономарів. – К., 1993.

6. Семеног О.Г. Культура наукової української мови: навчальний посібник / О.Г. Семеног. – К., 2010.

7. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчальний посібник / Л.І. Галузинська, Н.В. Науменко, В.О. Колосюк. – К., 2008.

8. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2010.

 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11

ТЕРМІНОЛОГІЧНА ЛЕКСИКА – БАЗА НАУКОВОГО ТА

ОФІЦІЙНО-ДІЛОВОГО СТИЛЮ

Теоретичний блок

1. Основні етапи становлення і розвитку української термінології.

2. Термін та його ознаки. Термінологія як система.

3. Види та структура термінів.

Практичний блок

Повторіть правила вживання розділових знаків у простому реченні.

Виконайте вправи.

Вправа 1.Поясніть значення термінів за допомогою словників. Розподіліть їх на загальнонаукові та вузькоспеціальні.

Документ, закон, теорія, інвестиційні ресурси, комерційний банк, ідея, гіпотеза, будівельні норми, містобудування, процес, формула, еквівалент, газовий конденсат, бітумні мінерали, аналіз, синтез, неправдиве свідчення, конденсатор, запобіжник, експеримент, проблема.

Вправа 2.Складіть і запишіть речення в науковому стилі з такими вставними словами та словосполученнями.

Сподіваюсь, дозвольте, на нашу думку, на жаль, очевидно.

Вправа 3.Перекладіть словосполучення українською мовою, складіть із ними прості речення, використовуючи двокрапку або тире.

Текучесть кадров, штатное расписание, принять срочные меры.

ЛІТЕРАТУРА

1.Власенко Л.А. Фахова українська мова / Л.А. Власенко, В.В. Дубічинський, О.М. Крилець. – К., 2008.

2. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення / М. Зубков. – Харків, 2001.

3. Мацюк З. Українська мова професійного спілкування: навч. посібн. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К., 2008.

4. Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови / Г.С. Онуфрієнко – К., 2006.

5. Панько Т.І. Українське термінознавство / Т.І. Панько, І.М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів, 1994.

6. Російсько-український загальнотехнічний словник: 113000 термінів / уклад. Л.І. Мацько, І.Г. Трегуб, В.Ф. Христенок, І.В. Христенок. – К., 1994.

7. Тур О.М. Українська мова: навч. посібн. / О.М. Тур. – Кременчук, 2010.

8. Українська мова за професійним спрямуванням / А.В. Лисенко, Т.К. Ісаєнко, С.М. Дорошенко. – Полтава, 2012.

9. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням: підручник / С.В. Шевчук, І.В. Клименко. – К., 2011.

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

ТЕРМІНОЛОГІЯ ВИБРАНОГО ФАХУ

Теоретичний блок

1. Джерела та способи творення термінів певного фаху.

2. Сучасні проблеми української термінології.

3. Українські електронні словники.

Практичний блок

Виконайте вправи.

Практичний блокПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 1044; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.005 с.)