Поняття, предмет та джерела трудового права.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття, предмет та джерела трудового права.Поняття, предмет та джерела трудового права.

 

Трудове право є однією з провідних галузей у системі права України. Воно посідає місце на перетині між публічними і приватними галузями права. Це право останнім часом називають також соціальним правом, оскільки завдяки його нормам держава забезпечує гарантії соціального захисту громадян, які змушені здавати у найм свою робочу силу.

Предметом трудового права є суспільні відносини, які виникають в результаті укладення трудового договору, за яким працівник наймається до роботодавця для виконання відповідної роботи за певну оплату, що визначається у цьому договорі. Такі суспільні відносини заведено називати трудовими відносинами.

Трудові відносини, що виникають на підставі укладення трудового договору, становлять основу предмета трудового права, його ядро. Крім них, до предмета трудового права входять також відносини працевлаш­тування (зайнятості); з підготовки кадрів і підвищення кваліфікації; щодо контролю за дотриманням законодавства про працю; з вирішення трудових спорів або, як їх ще називають, процесуальні відносини, а також колективно-трудові відносини.

Джерело трудового права - це нормативно-правовий акт (норма права), прийнятий компетентним державним органом або на договірному рівні, в тому числі безпосередньо на підприємстві, у визначених законом межах, з допомогою якого забезпечується правове регулювання трудових та тісно пов'язаних з ними суспільних відносин на підприємствах і організаціях, де використовується наймана праця.

Трудове право як система юридичних норм і самостійна галузь права складається з численної кількості нормативних актів: законів, указів, постанов Кабінету Міністрів, різноманітних відомчих актів, а також локальних норм, що діють у межах конкретних підприємств.

Найбільш вагоме місце серед законодавчих актів, що виступають джерелами трудового права, належить, звичайно, Кодексу Законів про працю України (КЗпП). Він є основним джерелом трудового права.

 

Порядок укладення трудового договору.

Підстави припинення трудового договору.

Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця.

Час відпочинку та його види за трудовим законодавством.

Поняття, предмет та джерела трудового права.

 

Трудове право є однією з провідних галузей у системі права України. Воно посідає місце на перетині між публічними і приватними галузями права. Це право останнім часом називають також соціальним правом, оскільки завдяки його нормам держава забезпечує гарантії соціального захисту громадян, які змушені здавати у найм свою робочу силу.

Предметом трудового права є суспільні відносини, які виникають в результаті укладення трудового договору, за яким працівник наймається до роботодавця для виконання відповідної роботи за певну оплату, що визначається у цьому договорі. Такі суспільні відносини заведено називати трудовими відносинами.

Трудові відносини, що виникають на підставі укладення трудового договору, становлять основу предмета трудового права, його ядро. Крім них, до предмета трудового права входять також відносини працевлаш­тування (зайнятості); з підготовки кадрів і підвищення кваліфікації; щодо контролю за дотриманням законодавства про працю; з вирішення трудових спорів або, як їх ще називають, процесуальні відносини, а також колективно-трудові відносини.

Джерело трудового права - це нормативно-правовий акт (норма права), прийнятий компетентним державним органом або на договірному рівні, в тому числі безпосередньо на підприємстві, у визначених законом межах, з допомогою якого забезпечується правове регулювання трудових та тісно пов'язаних з ними суспільних відносин на підприємствах і організаціях, де використовується наймана праця.

Трудове право як система юридичних норм і самостійна галузь права складається з численної кількості нормативних актів: законів, указів, постанов Кабінету Міністрів, різноманітних відомчих актів, а також локальних норм, що діють у межах конкретних підприємств.

Найбільш вагоме місце серед законодавчих актів, що виступають джерелами трудового права, належить, звичайно, Кодексу Законів про працю України (КЗпП). Він є основним джерелом трудового права.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.10.166 (0.004 с.)