Гра: праця, дохід і ставка зарплати 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Гра: праця, дохід і ставка зарплатиДохід Ставка зарплати
   
  Праця

 

Таблиця 19

Функції корисності працівників

 

1. Федот 2. Дем’ян 3. Прохор
61 62 64 67 69 50 52 60 63 66 50 51 54 59 65 47 49 50 56 58 55 58 61 63 66 53 55 57 60 64 52 54 56 57 62 51 52 53 55 59 66 67 68 70 75 62 63 68 69 72 61 62 65 67 71 60 61 64 66 67
4. Богдан 5. Тарас 6. Макар
76 77 78 80 85 73 75 78 79 83 72 73 74 77 81 71 73 75 76 78 45 46 48 51 55 43 45 47 49 54 41 42 46 48 52 39 40 42 47 50 86 87 88 91 94 85 86 87 89 93 82 84 85 88 92 81 83 84 86 90

 

3. Підготувати картки з виробничими функціями працедавців. У табл. 20 кожна виробнича функція задається двома відповідними стовпцями. У картці зручніше задавати виробничу функцію таблицею, що складається з двох рядків. У табл. 20 попит на працю пекарні позначено буквою П, млини — М, будівництва — Б, ферми — Ф, молокозаводу — буквами МЗ. Об’єм праці позначений буквою Т.

 

Таблиця 20

Дані для розрахунків

Т П М Б Ф МЗ

4. Підготувати таблицю для перевірки викладачем функцій попиту і пропозиції праці (табл. 21).

Таблиця 21

Функції попиту і пропозиції праці

Ставка зарплати
Пропозиція Федота Пропозиція Демьяна Пропозиція Прохора Пропозиція Богдана Пропозиція Тараса Пропозиція Макара
Попит пекарні Попит млина Попит будівництва Попит ферми Попит молокозаводу

 

5. Підготувати таблицю результатів гри для працівників (табл. 22). У ній приводяться всі варіанти трудовлаштування кожного працівника з вказівкою підприємства, другого працівника-колеги (якщо він є), ставки заробітної платні, об'єму праці, що продається, і доходу.

6. Підготувати таблицю результатів гри для працедавців (табл. 23). У ній приводяться всі варіанти набору персоналу кожним працедавцем з вказівкою імен працівників, ставки заробітної платні, сумарного об'єму праці, що купується, і прибутку. Примітка. Цифрові дані ігри підібрані так, що у обох найманих працівників робочий день однакової тривалості.

Приклад. Розрахуємо прибуток пекарні при наймі Тараса і Макара (ставка 25 грн./год.). Такий варіант найму можливий, оскільки при даній ставці пропозиція праці кожного з цих працівників рівна 7 год./день, а їх сумарний об'єм пропозиції праці рівний 14 год./день — об'єму попиту пекарні при даній ставці заробітної платні. Витрати пекарні на заробітну платню рівні 14 х 25 = 350 (грн./день), а виручка рівна 785 грн./день (див. стовпець «П» в табл. 20). Відповідно до пункту 11 «Правил гри» прибуток пекарні рівний різниці виручки і витрат на заробітну платню: 785 - 350 = 435 (грн./день).

7. Підготувати п'ять бланків трудових контрактів (табл. 24).

 

Таблиця 22

Варіанти трудовлаштування працівників

Працівник Варіант Підприємство Колега Став- ка зар-плати Тру-довий день До-хід
Федот Пекарня Млин Ферма Дем’ян Дем’ян Дем’ян
Дем’ян Пекарня Млин Ферма Федот Федот Федот
Прохор       Будів-ництво Мол. завод Мол. завод Мол. завод Богдан   Богдан   — —                  
Богдан       Будів-ництво Мол. завод Мол. завод Мол. завод Прохор   Прохор   —   —                  
Тарас   Пекарня Млин Будів-ництво Мол. завод Макар Макар Макар   —      
Макар   Пекарня Млин Будів-ництво Мол. завод Тарас Тарас Тарас   —      

 

Таблиця 23

Варіанти найму працівників

Праце- давці Варіант Працівники Ставка заробітної платні Об'єм праці При- буток
Пекарня Тарас, Макар Федот, Дем’ян
Млин Тарас, Макар Федот, Дем’ян
Будів- ництво Богдан, Тарас Тарас, Макар
Ферма Федот, Дем’ян Тарас, Макар
Молоко-завод Богдан, Тарас Прохор Богдана Прохор Богдан Тарас Макар

Таблиця 24

 

Бланк трудового контракту

Трудовий контракт Ставка заробітної платні
Праце- давець   Праців- ник 1   Праців- ник 2  
Праця   Робочий день 1   Робочий день 2  
Прибуток   Дохід 1   Дохід 2  
Функції попиту на працю і пропозиції праці
Ставка заробітної платні
Попит працедавця        
Пропозиція працівника 1        
Пропозиція працівника 2        

 

Порядок проведення гри

1. Повторити поняття і теоретичні положення, необхідні для проведення гри. Детально вивчити алгоритми побудови функцій попиту на працю і пропозиції праці, розібрати на дошці приклад з розділу «Теорія».

2. Якщо число студентів в групі перевищує 11, об'єднати студентів в групи так, щоб було 11 груп.

3. Пояснити студентам мети і правила гри.

4. Перемішати і роздати картки студентам (11 карток: 6 працівників і 5 працедавців).

5. Роздати працедавцям бланки трудових контрактів.

6. Дати студентам 30-40 мін для визначення функцій попиту на працю і пропозиції праці, пошуку партнерів за трудовим договором (працедавця або працівників) і оформлення контрактів.

7. Зібрати контракти разом з відповідними картками; картки працівників, що залишилися без роботи, а також картки працедавців, що залишилися без працівників.

8. Виставити бали студентам, підвести підсумки гри.

 

Приклад гри

1. Початкові дані:

* студентів —11;

* працівників — 6;

* підприємств — 5;

* можливі ставки зарплати: 25,35,45, 55 грн./год.

2. Викладачу здані три контракти. Два працедавці (будівництво і ферма) залишилися без працівників. Один працівник (Макар) залишився без роботи.

3. Параметри контрактів:

* Контракт 1. Працедавець — млин, працівники — Федот і Дем’ян. Ставка зарплати — 55 грн., сумарний об'єм праці — 8 год., робочий день кожного працівника — 4 год., прибуток млина — 260 грн. Функція попиту на працю млини і функції пропозиції праці працівників визначені вірно. Контракт дійсний.

* Контракт 2. Працедавець — молокозавод, працівник — Прохор. Ставка зарплати — 45 грн., об'єм праці (робочий день) — 4 год., дохід Прохора — 180 грн., прибуток молокозаводу — 85 грн. Функція попиту на працю молокозаводу і функція пропозиції праці Прохора визначені вірно. Контракт дійсний.

* Контракт 3. Працедавець — пекарня, працівники — Тарас і Богдан. Ставка зарплати — 35 грн., сумарний об'єм праці — 9 год., робочий день Тараса — 4 год., робочий день Богдан — 5 год., прибуток пекарні — 288 грн., дохід Тараса — 140 грн., дохід Богдана — 175 грн. Функція попиту на працю пекарні і функція пропозиції праці Тараса і Богдана визначені вірно.

Контракт 3 недійсний. Всі розрахунки вироблені вірно, за винятком одного: сумарний об'єм праці (9 год.), що продається працівниками, менше 14 год. — об'єм попиту пекарні при ставці зарплати 35 грн. За правилами гри (пункт 8) це не допускається. Контракт 3 представлений в табл. 25.

4. У студентів, що не підписали контракти, перевірена правильність визначення функцій попиту і пропозиції. Працедавець «Будівництво» невірно визначив функцію попиту на працю. Працедавець «Ферма» і працівник Макар вірно визначили функцію попиту і функцію пропозиції відповідно.

5. Підсумки гри:

* п'ять балів одержує Прохора, — він зумів добитися максимально можливого доходу в 180 грн.

* чотири бали одержують працівники Федот і Дем’ян, а також працедавці «Млин» і «Молокозавод». Всі вони підписали дійсні контракти, але не добилися максимально можливого фінансового результату (доходу або прибутку).

* три бали одержують працівник Макар і працедавець «Ферма». Вони вірно визначили відповідні функції і при цьому не підписали «сумнівні» контракти.

* два бали одержує працедавець «Будівництво». Він невірно визначив функцію попиту на працю, але проявив обережність у виборі ділових партнерів і вважав за краще не підписувати контракт (або не знайшов варіанту).

 

Таблиця 25

Приклад недійсного трудового контракту

 

Трудовий контракт Ставка заробітної платні
Праце- давець Пекарня Працівник 1 Тарас Працівник 2 Богдан
Праця Робочий день 1 Робочий день 2
Прибуток Дохід 1 Дохід 2
Функції попиту на працю і пропозиції праці
Ставка заробітної платні
Попит працедавця
Пропозиція працівника 1
Пропозиція працівника 2

 

* один бал одержують працівники Тарас і Богдан, а також працедавець Пекарня. Вони покарані за порушення «Закону» при підписанні трудового контракту.


Література

1. Дзюбик С., Ривак О. Основи економічної теорії. – К.: Основи, 1994.

2. Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с англ. В. Лукашевича и др. /Под ред. П. Лисовика, В. Лукашевича. –СПб, 1994.

3. Макконелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2 т.: Пер. с англ. ІІ-го изд. – М.: Республика, 1992.

4. Микроэкономика. Доступно и конкретно /Под ред. Щетинина А. И., Днепропетровск, 1999.

5. Нуреев Р. М. Основы экономической теории: Микроэкономика. Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 1996.

6. Общая экономическая теория (политэкономия): Учебник /Под ред. В. И. Видяпина, Г. П. Журавлевой. – М.: ПРОМОМЕДИА, 1995.

7. Основы экономической теории /Под ред. В. Д. Камаева. – М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1996.

8. Петюх В. Н. Рыночная экономика. – К.: Урожай, 1995.

9. Рузавин Г. И. Основы рыночной экономики. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996.

10. Семюельсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998.


Навчальне видання

 

 

Табінський Віктор Антонович

 

Мікроекономіка

 

 

Т 12 Мікроекономіка: Ділові ігри:– Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2010. – 37 с.  

 

Методичні рекомендації містять докладний опис ділових ігор, побудованих на теоретичному матеріалі дисципліни: «Мікроекономіка». Ігри можуть застосовуватися як під час семінарських занять так і при проведенні інших заходів. Ділові ігри допоможуть глибше пізнати економічні проблеми держави, зрозуміти що знання теоретичного матеріалу дійсно допоможе їм в подальшій професійній діяльності.

ББК 330.101.54

 

 

Підп. до друку ________Формат 84х 1081/32 Папір друк.

Ум.друк.арк. __ Облік.-видав.арк. Тираж ___ Замовлення №______

_______________________________________________________________

РВВ ДДФА Дільниця оперативного друку. Св. Держкомітету інформ. політики, телебачення та радіомовлення сер. ДК 2126 від 17.03.2005 р.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.99.222 (0.006 с.)