ТОП 10:

Інспектор Об’єктів. Принцип візуальної розробки програмОпис властивостей та визначення поведінки – призначення Інспектора Об’єктів

Створення програми за допомогою середовища Delphi нагадує роботу з конструктором, причому в якості деталей виступають компоненти: різноманітні складні вироби можна зібрати із набору стандартних деталей (компонентів Delphi). Компоненти Delphi – це оболонки, які реалізують типові дії для відповідних елементів управління: візуалізацію “натискання” кнопок, перемикачів, полос прокрутки тощо. Залишається визначити нетипові (властиві лише для даного елемента управління) характеристики – наприклад: розміри, положення, кольори та написи; а також описати поведінку цих елементів управління (наприклад, що саме потрібно виконувати при “натисканні” даної кнопки). Все це робиться за допомогою Інспектора Об’єктів: в ньому вказуються характеристики компонентів та визначається зв’язок між подіями та підпрограмами-реакціями на них.

Закладки Properties та Events Інспектора Об’єктів

За допомогою закладки Properties встановлюються значення нетипових характеристик для компонента, закладка Events містить інформацію, яка описує поведінку даного компонента.

Поле імен та поле значень на закладках Інспектора Об’єктів

Кожна закладка розділена на дві частини: зліва наводяться імена певних характеристик, справа – їх значення.

Перемикання між Інспектором Об’єктів та Конструктором Форм і Редактором Коду

Для перемикання: Редактор Коду « Інспектор Об’єктів « Конструктор Форм потрібно натискати функціональну клавішу F11 клавіатури.

Кілька способів початку та завершення роботи з Delphi

Початок роботи з Delphi

1 спосіб: Запустити на виконання програму Delphi за допомогою Головного Меню Windows: Пуск ® Программы ® Borland Delphi 4 ® Delphi 4 (на прикладі Delphi 4).

2 спосіб: Відкрити будь-який документ, зареєстрований та закріплений за системою Delphi.

Завершення роботи з Delphi

1 спосіб: Закрити Головне Вікно середовища Delphi.

2 спосіб: Виконати команду Прикладного Меню File ® Exit

Поняття проекту як сукупності файлів, що стосуються створюваної програми

У створенні Windows-програми приймають участь багато файлів, всю сукупність файлів, потрібних для створення даної програми називають: проектабо Delphi-проект.

Типи файлів, які відносяться до проекту, та їх призначення

Файл проекту: файл з розширенням .dpr

Це – текстовий файл програми на мові Object Pascal, яка створює необхідні форми (Delphi-проект може складатися із кількох форм) та передає управління головній формі проекту. Не можна змішувати поняття Delphi-проекту (сукупності файлів) та файла проекту (одного файла з розширенням .dpr )

Файли форм: файли з розширенням .dfm

В цих файлах зберігаються результати візуальної розробки програми.

Файли модулів: файли з розширенням .pas

Кожний із цих файлів містить текст окремого модуля проекту.

Файли ресурсів: файли з розширенням .res

Файли відкомпільованих модулів: файли з розширенням .dcu

Кожний із цих файлів містить відкомпільований модуль проекту – тобто код, утворений в результаті компіляції тексту відповідного .pas-файла модуля.

Ці .dcu-файли можна знищувати – при компіляції проекту вони будуть створені заново.

Файли конфігурації та опцій проекту: файли з розширенням .cfg та .dof

В цих файлах зберігаються настройки середовища Delphi та індивідуальні настройки даного проекту.

Файли резервних копій: файли з розширенням .~**

(всі файли з розширеннями, які починаються символом ~ “тільда”)

Ці файли також можна знищувати – система Delphi автоматично створює резервні копії для всіх файлів, вміст яких був модифікований.

Завершення роботи з проектом та створення нового проекту

Закрити весь проект

Для завершення роботи з проектом (тобто, щоб закрити всі файли проекту) потрібно виконати команду Прикладного Меню File ® Close All

Створити новий проект

Щоб почати роботу з новим проектом, потрібно виконати команду Прикладного Меню File ® New Application

Збереження проекту

Для збереження проекту (тобто, всіх його файлів) потрібно виконати команду Прикладного Меню File ® Save All або натиснути кнопку “Save All” на Панелі Інструментів.

Добрий стиль – збереження на початку роботи з проектом!

При першому збереженні проекту ми визначаємо його місце на диску. Очевидно, буде зручно це зробити одразу, на початку роботи з проектом.

В будь-який момент можна поміняти місце розміщення файлів проекту на диску, для цього потрібно виконати наступні команди Прикладного Меню:

File ® Save Project As… – міняє ім’я та місце розміщення файла проекту;

File ® Save As… – міняє ім’я та місце розміщення того файла модуля та того файла форми, які редагувалися в момент виконання цієї команди. Якщо проект містить кілька форм, то таку команду потрібно виконувати окремо для кожної форми.

Якщо ж збереження проекту зробити не одразу на початку роботи, а відкласти на майбутнє, то при потребі змінити місце розміщення усього проекту можна “прогавити” якийсь із файлів і не зберегти його – файли проекту будуть розкидані по різних папках.

Загальне правило: кожний проект – в окремій папці

Delphi-проект складається не із одного, а із багатьог файлів. Зручно, коли всі ці файли знаходяться в одній папці (тоді простіше буде, наприклад, скопіювати проект). Тому рекомендується: 1) всі файли проекту записувати в одну і ту саму папку; 2) кожний проект записувати в окрему папку (тобто, розміщувати не більше одного проекту в кожній папці) – при цьому ніколи не виникне плутанина: який файл якому саме проекту належить.

Вибір папки для проекту

Щоб легше було знайти проект, потрібно дотримуватися певних правил при виборі імен папок, в яких знаходяться файли проекту. Рекомендується папку, в якій розміщується проект, називати таким чином, щоб було відоме призначення проекту. Ця папка повинна знаходитися в папці, назва якої співпадає із прізвищем студента. Папка студента, в свою чергу, повинна знаходитися в папці, назва якої відповідає назві групи; папка групи – повинна знаходитися в папці Student:

Student \ <Шифр групи> \ <Прізвище студента> \ <Назва проекту>

Проекти (та будь-які інші файли), місце розміщення яких не відповідає наведеному вище правилу – будуть знищуватися без попередження !

Відкриття існуючого проекту

Відкрити проект, з яким недавно працювали

Щоб відкрити проект, з яким недавно працювали, потрібно виконати команду Прикладного Меню File ® Reopen та вибрати потрібний проект із верхньої частини списку.

Відкрити будь-який проект (за допомогою вікна Open Project)

Щоб відкрити будь-який існуючий проект (не обов’язково той, з яким недавно працювали), потрібно:

1) виконати команду Прикладного Меню: File ® Open Project… або натиснути кнопку “Open Project” на Панелі Інструментів

 

2) за допомогою вікна Open Project вибрати файл проекту.

Робота з Delphi-програмою

Структура Delphi-програм

Unit, Program

Файли модулів та файл проекту мають типову для системи програмування Borland Pacsal будову. Кожний модуль має заголовок (unit …), інтерфейсну секцію (interface), секцію реалізації (implementation). Файл проекту – це Pascal-програма, яка містить заголовок (program …), директиву використання модулів (uses …), розділ операторів (begin … end).

Переглянути текст програми, модуля проекту

Щоб переглянути текст програми (файла проекту), потрібно виконати команду Прикладного Меню Project ® View Source

В середовищі Delphi 3 Прикладне Меню організоване по-іншому. Там цю дію виконує команда Прикладного Меню View ® Project Source

Для перегляду тексту якогось модуля потрібно: 1) виконати команду Прикладного Меню View ® Units… або натиснути кнопку “View Unit” на Панелі Інструментів.

2) у вікні View Unit вибрати необхідний модуль.

Виконання Delphi-програми

Запуск Delphi-програми на виконання

Для запуску проекту на виконання потрібно виконати команду Прикладного Меню Run ® Run або натиснути кнопку “Run” на Панелі Інструментів, або натиснути клавішу F9 клавіатури.

Покрокове виконання програми.

Режим “виконувати підпрограму за один крок”

Для покрокового виконання програми в режимі “виконувати підпрограму за один крок” потрібно: виконувати команду Прикладного Меню Run ® Step Over або натискати функціональну клавішу F8 клавіатури, або натискати кнопку “Step Over” на Панелі Інструментів.

Режим “покроково виконувати кожну підпрограму”

Для виконання програми в режимі “покроково виконувати кожну підпрограму” потрібно: виконувати команду Прикладного Меню Run ® Trace Into, або натискати функціональну клавішу F7 клавіатури, або натискати кнопку “Trace Into” на Панелі Інструментів.

Перехід від покрокового до звичайного виконання програми

Для цього, як і для запуску проекту на виконання, потрібно виконати команду Прикладного Меню Run ® Run або натиснути кнопку “Run” на Панелі Інструментів, або натиснути клавішу F9 клавіатури.

Встановити / вилучити точку переривання

Точка переривання – це спеціальним чином відмічений оператор, починаючи з якого програма буде виконуватися у покроковому режимі (тобто, починаючи з цього оператора програма автоматично переходить від звичайного у покроковий режим виконання).

Для того, щоб встановити точку переривання, потрібно клацнути мишкою проти потрібного оператора в сірій смузі зліва від області операторів Редактора Коду – цей оператор стане виділеним:

Для того, щоб вилучити точку переривання, потрібно повторно клацнути мишкою на встановленій точці переривання (проти потрібного оператора в сірій смузі зліва від області операторів Редактора Коду).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.006 с.)