Тема: ОСНОВНІ ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ МІНЕРАЛІВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: ОСНОВНІ ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ МІНЕРАЛІВПЛАН

1. Характеристика основних фізичних і хімічних властивостей мінералів (колір, блиск, твердість, спайність, злом, густина, запах, смак).

2. Ознайомлення з мінералами, які мають характерні діагностичні ознаки.

3. Одержання навичок визначення мінералів за їх ознаками.

 

Практичні завдання

1. Ознайомитися з мінералами, які мають характерний колір (графіт, сірка, кіновар, малахіт, азурит, чароїт та ін.).

2. Навчитися користуватися шкалою Мооса для визначення твердості мінералів.

3. Навчитися визначати мінерали за густиною, смаком, магнітністю.

4. Скласти таблицю „Діагностичні ознаки мінералів” (кварц, лабрадор, сірка, кальцит, галіт, барит, гіпс).

5. Доповнити геологічний словник.

Питання для контролю та самоперевірки

Назвіть фізичні властивості мінералів.

Назвіть хімічні властивості мінералів.

Які діагностичні ознаки мінералів ви знаєте?

1. Чим обумовлений колір мінералів?

2. Назвіть мінерали з характерним кольором.

3. Які види блиску ви знаєте?

4. Як визначити твердість мінералів?

5. Назвіть мінерали шкали Мопса.

6. Що таке спайність? Назвіть її різновиди.

7. Назвіть мінерали з характерним зломом.

8. Як діагностувати мінерали за густиною?

9. Які мінерали мають магнітність?

10. Які мінерали мають смак?

11. Які характерні ознаки мають лабрадор, сильвін, барит, тальк, кіновар?

Література

  1. Свинко І.М. , Сивий М.Я. Геологія. К.: Вища школа. – 2003.
  2. Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.
  3. Короновський Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии.М.: Высш.школа, 1995.
  4. Вовк В.М. Короткий геологічний словник-довідник. Кіровоград, 2004.
  5. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии.-М.: Просвещение. 1985.
  6. Немков Г.И., Карский Б.Е. Краткий геологический словарь.-М.: Недра, 1989.
  7. Семененко Н.П. Геохимия сфер Земли. -К.:Наук. думка, 1983.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №6

Тема: ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛІВ КЛАСІВ СУЛЬФІДИ ТА

САМОРОДНІ ЕЛЕМЕНТИ

ПЛАН

1. Характеристика мінералів класів самородні елементи та сульфіди.

2. Ознайомлення з представниками класів на зразках мінералогічної колекції.

3. Описування мінералів класів самородні елементи та сульфіди та їх визначення.

 

Практичні завдання

 

1. Навчитись визначати мінерали класів самородні елементи та сульфіди за їх діагностичними ознаками.

2. Описати мінерали за схемою: клас, назва, хімічна формула, форми знаходження в природі, головні діагностичні ознаки, використання, райони поширення та родовища.

3. Доповнити геологічний словник.

Питання для контролю та самоперевірки

1. Дайте характеристику кожному мінералу класу самородні елементи (сірка, графіт, золото, мідь, срібло).

2. Дайте характеристику кожному мінералу класу сульфіди (пірит, халькопірит, сфалерит, галеніт, кіновар).

3. Назвіть механізми формування мінералів класу самородні елементи.

4. Назвіть шляхи утворення мінералів класу сульфіди.

5. Як використовуються мінерали класів самородні елементи і сульфіди.

6. Які родовища вищеназваних мінералів ви знаєте на території України?

 

Література

1.Свинко І.М. , Сивий М.Я. Геологія. К.: Вища школа. – 2003.

2.Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

3.Короновський Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии.М.: Высш.школа, 1995.

4.Успенская М.Е. Посухова Т.В. Минералогия с основами кристалографии и петрографии. М.: Изд. МГУ, 2002.

5.Вовк В.М. Короткий геологічний словникдовідник. Кіровоград, 2004.

6.Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии.-М.: Просвещение. 1985.

7.Немков Г.И., Карский Б.Е. Краткий геологический словарь.-М.: Недра, 1989.

8.Семененко Н.П. Геохимия сфер Земли. -К.:Наук. думка, 1983.

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №7

Тема: ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛІВ КЛАСІВ ОКСИДИ ТА ГІДРООКСИДИ

ПЛАН

 

1. Загальна характеристика мінералів класів оксиди та гідрооксиди.

2. Ознайомлення з характерними представниками класів оксиди та гідрооксиди на зразках колекції.

3. Описування мінералів та методика їх визначення (за діагностичними ознаками).

Практичні завдання

1. Ознайомитися з мінералами класу оксиди та гідрооксиди: кварц, халцедон, опал, гематит, лімоніт, магнетит, хроміт, боксит, піролюзит, корунд.

2. Навчитися визначати мінерали за їх діагностичними ознаками.

3. Описати мінерали класів оксиди та гідрооксиди за схемою: клас, назва, хімічна формула, форми знаходження в природі, головні діагностичні ознаки, використання, райони поширення та родовища.

4. Доповнити геологічний словник термінами.

Питання для контролю та самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику мінералів класу оксиди.

2. Які механізми формування мінералів класу оксиди ви знаєте?

3. Порівняйте властивості мінералів кварц, халцедон, опал. Чим вони відрізняються? Які спільні ознаки?

4. Які унікальні властивості має магнетит?

5. Які метали одержують при переробці гематиту, бокситу, піролюзиту?

6. Яким чином за кольором розрізнити боксит, гематит, піролюзит?

7. Де на Україні видобувають гематит, піролюзит, хроміт?

8. Як використовуються мінерали класу оксиди? Приведіть приклади.

 

Література

1. Свинко І.М. , Сивий М.Я. Геологія. К.: Вища школа. – 2003.

2. Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

3. Короновський Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии.М.: Высш. школа, - 1995.

4. Успенская М.Е. Посухова Т.В. Минералогия с основами кристалографии и петрографии. М.: Изд. МГУ, 2002.

5. Вовк В.М. Короткий геологічний словник-довідник. Кіровоград, - 2004.

6. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965.

7. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

8. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

9. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

10. Лебедева Н.В. Пособие к практическим занятиям по общей геологии. М.: 1971.

11. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982.

12. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №8

Тема: ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛІВ КЛАСІВ

СУЛЬФАТИ ТА ГАЛОЇДНІ СПОЛУКИ

ПЛАН

1. Загальна характеристика мінералів класів сульфати, галоїдні сполуки.

2. Ознайомлення з характерними представниками класів сульфати, галоїдні сполуки на зразках колекції.

3. Описування мінералів та методика їх визначення (за діагностичними ознаками).

Практичні завдання

1. Ознайомитися з мінералами класу сульфати (ангідрит, гіпс, барит, мірабіліт).

2. Ознайомитися з мінералами класу галоїдні сполуки (галіт, сильвін, карналіт, флюорит).

3. Навчитися визначати мінерали за їх діагностичними ознаками.

4. Описати мінерали класів сульфати, галоїдні сполуки за схемою: клас, назва, хімічна формула, форми знаходження в природі, головні діагностичні ознаки (колір, твердість, густина, блиск, спайність, смак та ін.), використання, райони поширення та родовища.

5. Доповнити геологічний словник термінами.

 

Питання для контролю та самоперевірки

1. Дайте загальну характеристику мінералів класу сульфати.

2. Які механізми формування мінералів класу сульфати ви знаєте?

3. Порівняйте властивості мінералів ангідрит, гіпс. Чим вони відрізняються? Які спільні ознаки?

4. Які унікальні властивості має барит?

5. Які різновиди гіпсу ви знаєте?

6. Яким чином за густиною розрізнити гіпс від бариту?

7. Схарактеризуйте клас галоїдних сполук.

8. Розкрийте генезис мінералів класу галоїди.

9. Яка різниця між галітом, карналітом, сильвіном?

10. Чим відрізняється мінерал флюорит?

11. Як використовуються мінерали класів сульфати і галоїди?

12. Де на Україні видобувають мінерали класів сульфати і галоїди?

Література

1. Свинко І.М. , Сивий М.Я. Геологія. К.: Вища школа. – 2003.

2. Сивий М.Я. , Свинко І.М. Геологія. Практикум. К.: Вища школа. – 2006.

3. Короновський Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии.М.: Высш.школа, 1995.

4. Успенская М.Е. Посухова Т.В. Минералогия с основами кристалографии и петрографии. М.: Изд. МГУ, 2002.

5. Вовк В.М. Короткий геологічний словник-довідник. Кіровоград, 2004.

6. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №9

Тема: ВИВЧЕННЯ МІНЕРАЛІВ КЛАСІВ КАРБОНАТИ, ФОСФАТИ

ПЛАН

 

1. Характеристика мінералів класів карбонати та фосфати.

2. Ознайомлення з мінералами, представниками класів на зразках мінералогічної колекції.

3. Описування мінералів та їх визначення.

 

Практичні завдання

1. Ознайомитись з мінералами: 1) клас карбонати: кальцит, доломіт, сидерит, малахіт, азурит; 2) клас фосфати: фосфорит, апатит, вівіаніт.

2. Навчитись визначати мінерали за їх діагностичними ознаками.

3. Описати мінерали за схемою: клас, назва, хімічна формула, форми знаходження в природі, головні діагностичні ознаки, використання, райони поширення та родовища.

4. Доповнити словник термінами.

Питання для контролю та самоперевірки

1. Дайте характеристику кожному мінералу класу карбонати (кальцит, доломіт, сидерит, малахіт, азурит).

2. Дайте характеристику кожному мінералу класу та класу фосфати (фосфорит, апатит, вівіаніт).

3. Назвіть механізми формування мінералів класів карбонати та фосфати.

4. Як використовуються мінерали класів карбонати та фосфати.

5. Які родовища вищеназваних мінералів ви знаєте на території України?

Література

1. Фисуненко О.П., Пичугин Б.В. Практикум по геологии. М.: 1985

2. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. Практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: Недра, 1980.

3. Вовк В.М. Короткий геологічний словник. Кіровоград, 2004.

4. Хижняк А.А. Лабораторно-практичні заняття з геології. К.: 1965

5. Войлошников В.Д. Геология. М.: Просвещ., 1979.

6. Музафаров В.Г. Определитель минералов и горных пород. М.:1958

7. Лапицкая Т.А., Прошляков Б.К. Основы петрографии. М.: Недра, 1981.

8. Практическое руководство по общей геологии: учебн. пособие для студентов вузов/ А.И. Гущин, М.А. Романовская, А.Н. Стафеев, В.Г. Талицкий; под. ред.. Н.В. Короновского. – 2-е изд. стер. – М.: Изд центр «Академия», 2007.

9. Немец Ф. Ключ к определению минералов и пород. М.: Недра, 1982

 


ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №10Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.016 с.)